مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی 35 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان تحقیق :

مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی وشرح نكاتی چند درباره تكیه بیشتر با توجه كمتر به بعضی مسائل در منظومة فارسی، با توجه به متن پهلوی..

 

بررسی و معرفی چند اثر مهم

 

 

رساله های كامل آثار منظوم

 

در این رساله ها سیاق گفتار و نحوه پیش كشیدن مطلب تقریبا همان است كه سرایندگان مسلمان در آثار ادبیات فارسی اسلامی پیش می گیرند. یعنی رساله معمولا با ستایش خدا، نعت پیغمبر، موجباتی كه تنظیم رساله را باعث شده شروع می شود. بعد به خود داستان می پردازند و در آخر سراینده درباره خود سخن می گوید و احیانا تاریخ یا ماده تاریخ را ذكر می كند.

نمی توان ادعا كرد كه تمام اشعال این آثار در سطح عالی قرار دارد، ولی در ضمن نمی‌توان انكار كرد كه میان آنها قسمتهایی را می توان یافت كه در آن صحنه ها با نوعی ریزه كاری استادانه نقاشی شده و مطالب بزرگ در كوچكترین جملات بیان گردیده است. امید است كه نمونه هایی كه برای قسمتی از این رسالات ذكر می شود تا حدی حق مطلب را ادا كند. سعی شده كه تا حد امكان این آثار از نظر تاریخی و زمان سرایندگان آن دسته بندی شود.

 

1ـ زردشت نامه

اولین اثری كه به میان می آید بالطبع زردشت نامه است كه یكی از قدیمترین آثار كامل و مستقل می باشد كه در روایات نیز ذكری از آن نشده است. سالیان دراز این كتاب به عنوان اثری از زردشت بهرام پژدو معرفی شده بود و وست و رزنبرگ نیز این موضوع را تایید كرده اند.1 ولی با مقاله ای كه رمپیس منتشر كرد و نتیجه مطالعه و توجه بیشتر او در مورد مطالب ابتدا و انتهای این كتاب بود نشان داد كه این اثر به سالهای قبل از 347 یزدگردی و سالهای مابین 978-970 میلادی برمی گردد2 و سراینده آن شخصی به نام كی كاووس پسر كیخسرو، پسر دارا بوده و عنوان اصلی آن «مولود زردشت» نام داشته3 و زردشت بهرام فقط آن را رونویسی كرده است.

این كتاب تاریخ افسانه ای زندگی زردشت است از قبل از تولدش تا موقعی كه اسرار نبوت بر او نمایان شد و شامل حوادثی است كه بعدا پیش آمد و شرح مبارزات و عرضه دین به دربار گشتاسب. در آن از معجزات زردشت نیز سخن به میان آمد.

ضمن اینكه می توان چون هر منظومه دیگری اشعار كم اهمیت تری در آن یافت و به غلطهایی از نظر قافیه برخورد. ولی باید دانست كه قسمتهایی از آن با استادی تمام به نظم كشیده شده است.

این كتاب را اول بار رزنبرگ در سال 1904 با ترجمه فرانسه و شرح احوال زردشت بهرام پژدو به عنوان سراینده آن منتشر كرد4 و نسخه چاپی دبیر سیاقی نیز بر این اساس است 5. نمونه ای از آن نقل می شود :

آمدن بهمن امشاسپند به نزد زردشت 6

بیـامد به زرتشـت پاكیـزه رای

درخشنـده از دور مـاننـد هـور

به زرتشت گفتا كه بر گوی نام

بدو گفت زرتشت كای نیك رای

مرادم همه سوی فرمان اوست

همـان روز بـهمن به امـر خــدای

بپوشـیده یـك دسـت جامـه ز نور

چو جویی ز دنیا، چه داری تو كام

نجـویـم هـمـی جـز رضای خدای

ازیرا كه هر دو جـهان زان اوسـت

 

 

2ـ آثار زردشت بهرام پژدو

زردشت پسر بهرام پسر پژدو هیربدی بود که در قرن 7 هجری در دوره مغول می زیست، پدرش بهرام پژدو خود مردی دانشمند و تعلیم یافته و ستاره شناس بود که در عین هال از صنعت شعر نیز اطلاع داشت7  داستانی به نام داستان "بهاریات" را که در سال 626 هجری نوشته شده است به او نسبت داده اند8 .

زرتشت بهرام زردشتی با ایمان بود و بعد از تحقیقات دقیقی كه در فقه و علوم ادبی و ستاره شناسی كرد تمام هم و وقت خود را مصروف جان بخشیدن و زنده كردن سنتها و داستهای مذهبی قدیم نمود. شعرهایش شامل مباحث مذهبی است و شاید به همین دلیل نام او در غالب تذكره ها نیامده است.

مهمترین آثارش عبارتند از :

 

الف : ارداویراف نامه.

منظومه ای به شعر در بحر هزج است كه موضوع آن را همان معراج ارداویراف نقل شده در داستانهای پهلوی تشكیل می دهد. داستان به طرز جالب و با استادی روایت شده است و شرح مسافرت به بهشت و دوزخ هر دو بیان گردیده.

این كتاب اول بار توسط «اَسا» در 1902 همراه با متن پهلوی منتشر شد9 . و اخیرا نیز در ایران توسط دكتر عفیفی منتشر شده است10.

این داستان به علت اهمیت آن در مذهب و سنت زردشتی، بعد از زرتشت بهرام نیز مورد طبع آزمایی شعرای دیگر این اقلیت قرار گرفته است. چنانكه بعدا اشاره خواهد شد بجز اردایراف نامه زردشت بهرام ما دو ارداویراف نامه دیگر به نظم و یك ارداویراف نامه دیگر به نثر داریم.

نمونه هایی از آن نقل می شود : 11

 

چنین گـفت آنـگهی اردای ویـراف

شدم در خواب و از من هوش شه دور

سلامـم كـرد و می پرسـید بسـیـار

 

كه چون خوردم سه جام باده صاف

سـروش آمـد بـه سـان عالـمی نـور

 تـو گفـتـی مهـربـانـم بود و غمخوار

. . .

 

در عذاب دروغگویان و غمازان 12

 

یكی مردی دهن دیدم گشاده

فرو‌آویخته زو مار و كـژدم

 

زبانـش از دهـان بیـرون فتـاده

یكی دندان بر او می زد یكی دم

. . .

 

 

گناه این چه بوده، بازگو راز

 

سروشم گفت كاین بودست غماز

 

 

ب ـ كتاب چنگرنگهاچه

موضوع این داستان در سنت زردشتی بخصوص در اواخر دوره ساسانی اهمیت فراوانی دارد. داستان در اصل مربوط به مناظره و مباحثه ایست كه میان چنگر نكهاچه و زردشت پیش آمده است. این شخص برهمنی بسیار دانشمند بوده كه در زمان ظهور زردشت در هند زندگی می كرده و مریدان فراوانی داشته است. چون خبر ظهور زردشت و مذهب جدیدش كه دنیا را گرفته به او می رسد، بسیار ناراحت می شود و نمی تواند موجودیت این دین را بپذیرد و به همین دلیل و به خاطر رد آن نامه ای به دربار گشتاسب می نویسد و تقاضا می كند كه با زردشت مناظره ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق معنای معنا ( چراغ...کتاب)؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معنای معنا ( چراغ...کتاب)؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

هدف این نوشته تلاش برای دست یافتن بر نوعی «معنا» در پیوند با شعر «چراغ. . .کتاب» سیمین بهبهانی است. با توّجه به گرایش¬ها و چشم¬اندازهای گوناگون حاکم برتئوری ادبی، بی شک انتظار از تحلیل¬گر یک اثر هنری این است که پیش از هر چیز روشن سازد از چه زاویه¬ء دیدی قرار است به بررسیِ موضوع مورد بحث خود بپردازد. در پاسخ به این انتظار است که لازم می¬آید بحث را با سخن کوتاهی پیرامون این پُرسش آغاز کنیم.

یکی از دیدگاه¬های رایج در تئوری ادبی 2 که در دهه¬های واپسینِ قرن بیستم مورد توجّه بسیاری ازمنتقدان بوده و صورت¬هایی از آن تا امروز اعتبارخودرا حفظ کرده دیدگاه معروف به «زیبایی شناسی دریافت» (reception aesthetics) است. این شیوۀ برخورد با ادبیات که گاهی از آن به عنوان «تئوری دریافت» (reception theory) ، یا درکاربرد کّلی¬تر آن، «نقد متکّی بر واکنش خواننده» (reader-response criticism)، نام برده می¬شود در این نوشته با نام «تئوری همگانی دریافت» موردِ بررسی قرارگرفته است. 3 این تئوری متکّی بر تعریفی از اثر ادبی است که آن را به خودی خود مقولۀ خودکفایی نمی¬داند. آنچه به یک متن ادبی، چه نثر و چه شعر، «معنا» می¬بخشد، یا به عبارت دقیق¬تر، آن را، در مقام یک اثر هنری، کامل می¬کند، تفسیر آن از سوی خواننده است.

بر این قرار، شعر را نباید حوزه¬ای از تبلور گفتاری تلّقی کرد که با یک یا چند لایۀ معنایی ثابت از ذهن شاعر تراوش می¬کند و برای همیشه از گزند هرگونه تغییری در امان می¬ماند. بیانِ شعری دارای جنبه¬هایی است که در هر دورانی از تاریخ با ورود به ذهن خواننده در بستر معنایی ویژه¬ای کامل می¬گردند. تنها صورتی از شعر که همواره در طول تاریخ ثابت می¬ماند نمای خطّی یا چاپی آن است. تا زمانی که این نمای خطّی یا چاپی، و گاهی صوتی، به ذهن خواننده راه پیدا نکرده است با شکل بی جانی روبرو هستیم که نمی¬توان از آن به عنوان شعر نام برد. وقتی سخن از شعر به میان می¬آید منظور اشاره به مرحلۀ زنده و پویایی از آن است که با ورود به ذهن خواننده کسب حیات و هوّیت می¬کند. در این مرحله عناصری دخالت دارند که با «افق تاریخی» حاکم بر روند سُرایش یکسان نیستند. از اینرو، نباید پنداشت وقتی شعری را می¬خوانیم همان معنایی از آن را دنبال می¬کنیم که شاعر خود در لحظۀ آفرینش در نظر داشته است. از آنجایی که تصرّفات ذهن خواننده در مفاهیمِ شعری خود یک پیش¬آمد «تاریخی» است، یعنی رُخدادی است که در پیوند با یک «موقعّیت» ویژه صورت می¬گیرد، کم¬تر پیش می¬آید که خوانندگان در همۀ دوران¬های تاریخ بر دریافت مشترکی از یک شعر خاص دست یابند.

بنا بر آنچه گذشت، تفسیر یا معنا بخشیدن به شعر از سوی خواننده، برخلاف برخی از شیوه¬های رایج در گذشته، به معنای کوشش برای کشف آنچه منظور شاعر در لحظهء سرایش بوده نیست. باید چنین پنداشت که واژه¬ها با خروج از ذهن شاعر حیات معنایی خود را از دست می¬دهند و تنها با بهره¬مند شدن از عناصر هستی¬بخش تازه¬ای در ذهن خواننده جان تازه¬ای می¬گیرند.

در این جا توجّه به نکته¬ای لازم است. آمبرتو اِکو متن¬های ادبی را با توجّه به نوع واکنشی که ممکن است در ذهن خواننده برانگیزند در دو گروه از هم متمایز می¬سازد. گروهِ نخست متونی هستند که مانند داستان¬های پلیسی، یا به گفتۀ خود او، داستان¬های معروف به جمیز باند، اثر یان فِلمینگ، از معنای از پیش تعیین شده¬ای برخوردارند. از آنجا که «نشانه»¬های تعیین کنندۀ معنا در این گونه متن¬ها به صورت قراردادی به کار برده می¬شوند و نمایندۀ رویداد یا پدیدۀ محدود و روشنی درزمان و مکان خاص به شمار می¬روند، کمتر به خواننده فرصت می دهند نیروهای ذهن خود را در روند معناگشایی آنها دخالت دهد. اِکو این گونه متن¬ها را که در آنها بر روی هر خواننده¬ای باز است امّا امکان هیچگونه تفسیر تازه¬ای جز آنچه نویسنده در نظر داشته در آنها وجود ندارد، «متون بسته» نام می گذارد. گروه دوّم که داستان¬هایی ازنوع آثار جمیز جویس را دربر می گیرد، «متنهای باز» نام دارند. منظور از اینگونه متن¬ها اشاره به داستان¬هایی است که سرنوشت معنایی آنها در گرو تصرّفات ذهن خواننده است آن هم خواننده¬ای مجهّز به دانش و تجربیات تخصّصی. «نشانه شناسی» متنهای «بسته» و «باز» آن سان که در نوشته¬های اِکو مورد کند و کاو قرار گرفته است یکی از راه گشاترین بررسی¬هایی است که واکنش¬های ذهن خواننده را در برخورد با واژه¬ها در قالب متون داستانی نمایان می¬سازد. 4

بحث اِکو در مورد تمایز بین متن¬های «باز» و «بسته» را می¬توان در مورد شعر نیز به کار بست. در هر ادبیاتی شعرهایی وجود دارند که مانند داستان¬های جنایی با یک بار خواندن جاذبهء خود را برای همیشه از دست می¬دهند. این گونه شعرها را می¬توان در شمار متن¬های «بسته» قرار داد و چنین تصوّر کرد که با خواندن آنها درست بر همان معنایی دست می¬یابیم که مورد نظر شاعر بوده است. کمتر پیش می¬آید این معنای از پیش تعیین شده و ثابت تابع برداشت¬های گوناگون از سوی خوانندگان قرار گیرد، چرا که «نگاه» شاعر فرصتی برای رُشد چنین امکاناتی را در بستر زیبایی¬شناسانهء شعر فراهم نساخته است.

به عبارت دیگر، متنِ «بسته» را باید به شعری اطلاق کرد که از معیارهای لازم برای ورود به دوران¬های آیندۀ تاریخ به صورت هنر زنده و مطرح برخوردار نیست. برعکس، شعر ماندنی شعری است که در هر دورانی به خواننده اجازه می¬دهد با توّجه به افق تاریخی و حساّسیت¬های زیبایی¬شناسانۀ عصر خود به آن جان تازه¬ای ¬بخشد. چنین شعری از فضای «باز»ی برخوردار است که در آن خواننده می¬تواند پیش دانسته¬ها، انتظارات و تجربیات شخصی خود را آزادانه در پرورش قابلیّت¬های آن دخالت دهد. راز جاودانگی شعر ناب را در همین اصل باید جست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق معلمی هنر است, عشقی است آسمانی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معلمی هنر است, عشقی است آسمانی

معلمی هنر است , معلمی عشقی است الهی و آسمانی , تا خدا بوده و هست , معلم بوده و هست و هر روز روز معلم است .

از میان روابط انسانی , آنچه والاترین است , رابطه بین معلم و شاگرد است , و بهترین نوع این رابطه را که سر شار از ادب و فروتنی است , در حکایت موسی و خضر می یابیم که در آن حکایت , موسی در مقام شاگرد و خضر در جایگاه رفیع معلم جای دارد و چه شیرین نقل میکند این حکایت را کتاب خدا , طرفه آنجا که موسی به خضر میگوید : از تو پیروی میکنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شد و مایه رشد انسان است به من بیاموزی. و خضر در جواب میگوید : تو هر گز هم پای من نمی توانی صبر کنی , چگونه شکیبایی خواهی کرد ؟ موسی بی درنگ میگوید اگر خدا بخواهد مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری نافرمانی تو نمی کنم . و از این رو است که نقش معلم را در جامعه , همچون نقش انبیا میدانیم چرا که معلم ایمان را بر لوح جان و ضمیر های پاک حک میکند , و ندای فطرت را به گوش همگان می رساند , سیاهی جهل را از دلها می زداید , و زلال دانایی را در روان آدمی جاری می سازد , کیست که نداند دغدغه معلم , چرخش حیات بشر , بر مدار ارزش و کرامت انسانی است , آری معلمی هنر است , معلمی عشقی است الهی و آسمانی .

صفحات تقویم های چاپ شده در این آب خاک به لحاظ نامگذاری ایام به مناسبت های گوناگون , همواره یكی از شلوغ ترین تقویم های چاپ شده در دنیاست. وبه دشواری می توان صفحه ای را پیدا كرد كه به یك رویداد، واقعه، یادبود، یادگار و نظایر آن اختصاص داده نشده باشد. که از جمله ارج گذاری تقویمی ,که در12 اردیبهشت ثبت گردیده روز معلم است . اما آنچه در حقایق روزمره جامعه می گذرد حكایت دیگریست که امروزه روز معلم به عنوان تربیت كننده ی نسل فردا، در حادترین شرایط اجتماعی به سر می برد خاصه در دو دهه اخیر نه تنها وضع عمومی، معیشتی، اجتماعی، روانی، علمی و نگرش های عمومی آنان به جامعه بهبود نیافته، بلكه این فرآیند روندی نزولی را طی كرده است تا بدانجا که بار ها شاهد اعتراض این قشر از جامعه به صورت گرد همایی و تظاهرات خیابانی بوده ایم .

نسل امروز 12 اردیبهشت هر سال را که از قضای روز گار سالروز شهادت روحانی فرهیخته ای چون مرتضی مطهری است , روز معلم میداند اما شاید کمتر کسی از نسل پس از انقلاب بداند که مبنای نامگذاری این روز ( روز معلم ), واقع قتل معلم ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی تهران در12 اردیبهشت سال 1340 است که در تجمع اعتراض آمیز معلمان به میزان حقوق دریافتی خود درمیدان بهارستان توسط رئیس کلانتری بهارستان به ضرب گلوله گشته شد تا حادثه ای بیاد ماندنی در تاریخ این کهنه دیار ثبت گردد . حال امروز چگونه باید التیامی بر زخم کهنه ی دل پیام آوران آگاهی بود با کدام واژه کدام سرود؟

 

می توان در سایه آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم
پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو
چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما
ای به طوفان جهالت نوح ما

یک پدر بخشنده آب و گل است
یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین
آنکه دین آموزد و علم یقین

شعر از شهریار

روز معلم، چگونه روز معلم شد؟

روز معلم: حادثه 12 اردیبهشت ماه سال 40 و قتل دكتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی تهران، حادثه‌ای به یادماندنی در تاریخ معاصر ایران است. معلمان شهر تهران به دعوت باشگاه مهرگان برای اعتراض به لایحه اشل حقوقی معلمان، روز 12 اردیبهشت در میدان بهارستان جمع شدند. در حالی كه معلمان شعار صنفی می‌دادند و ماشین‌های آتش‌نشانی برای متفرق كردن جمعیت بر روی معلمان آب می‌پاشیدند ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی رئیس كلانتری 2 بهارستان با سلاح كمری یكی از معلمان حاضر در میدان را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داد. قتل ابوالحسن خانعلی كه دبیر رسمی آموزش و پرورش و دانشجوی دوره دكترای رشته معقول و منقول دانشگاه تهران بود، ایران را تكان داد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدایی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات56
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدایی

كتاب حاوی 22 درس است. به هر چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن توجه دارد. دو كتاب بخوانیم و بنویسیم دارد از دو نوع خط در نوشتن محتوا استفاده شده است ، خط خواندن (نسخ) خط نوشت (نستعلیق) استفاده شده است. از روش هایی مانند مستقل خوانی ، همیاری ، تلفیقی ، بحث گروهی برای تدریس محتوا استفاده می شود. هر چهار مهارت به صورت مستمر مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در پایان هر درس سوالاتی جهت كنترل یادگیری فراگیران از محتوا تحت عنوان گوش كن و بگو آمده است، معلم می تواند در صورت نیاز آن ها را افزایش دهد هر درس علاوه بر متن حاوی گوش و بگو – درست ، نادرست – واژه آموزی – نكته – ببین و بگو – بگرد و پیدا كن – به دوستانت بگو – بازی بازی بازی – با هم بخندیم و كتاب خوانی است كه می خواهد یادگیری فراگیران را عمیق تر و پایدارتر نماید. متن درس ها در ابتدا آسان و به تدریج از لحاظ لغات و جمله بندی مشكل تر می شود، متن ها را معمولاً به سه طریق صاحت خوانی ، مستقل خوانی ، و خطا دهی آموزش می دهند و انتخاب روش بستگی به نوع درس و سطح علمی كلاس دارد. تصاویر كتاب دوم نسبت به سایر پایه ها بیشتر می باشد و هدف این تصاویر ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان است و به مطالب درس و فهم آن كمك می كند، در واقع تكمیل كننده درس و تجربه ی غیر مستقیم برای كودكان است . مفهوم واژه آموزی مورد توجه قار گرفته تا دانش آموزان معانی لغات های دیگری نیاز به معنی دارند معلم با استفاده از كتب فرهنگ لغت آن ها را معنی می كند و از فراگیران می خواهد كه آن ها را حفظ كنند و در گنجینة ذهنی لغات خود نگهداری نمایند. واژه آموزی به گسترش لغات كودكان كمك می كند . در قسمت گوش كن و بگو و درست و نادرست هدف آن است كه از مفهوم و محتوای درس ارزشیابی انجام گیرد، نقایص یادگیری فراگیران و كار معلم مشخص شود تا درصدد رفع و اصلاح آن ها بر آید. چنانچه سؤالات كافی به نظر نمی رسند معلم می تواند پرسش های دیگری را پیش بینی كند، اما در طرح پرسش ها لازم است به نكات زیر توجه نماید:

1-   پرسش در ارتباط با متن درس می باشد.

2-   در حد فهم و درك شاگردان می باشد.

3-   شاگردان را به كنجكاوی وا دارد.

4-   معلم خود جواب آن را بداند

5-   مكمل پرسش كتاب باشد.

مرحله (1)

1) شكل ظاهری و ویژگی های فیزیكی كتاب :

 الف) آیا كتاب ظاهری شاد گیرا و جذاب دارد؟

الف) بله ، چون در تصویر روی جلد از پدیده های طبیعت مثل پروانه ، گل ، رنگین كمان ، ستاره ، ابر ، خورشید و ... استفاده شده است تا دانش آموزان بهتر با آن ها آشنا شوند و در آن تصویر كتابی را نشان می دهد كه خورشیدی در آن می درخشد و همه از نورش بهره مند می شوند را به كتابی مانند می كنیم كه همه با خواندنش از فواید و اطلاعات درون آن سود می برند و در آن تنها از تصویر یك دختر استفاده شده است. كه این اشكال تصویر روی جلد است و نقاشی متناشب با سلیقه دانش آموزان دوم دبستان است.

ب) آیا قطع كتاب (اندازه) مناسب است؟

بله، چون نه زیاد بزرگ و نه زیاد كوچك است و حمل ان برای دانش اموزان تقریباً آسان است، ولی تعداد صفحات آن كمی زیاد است.

ج) آیا جلد و صحافی و كاغذ آن بادوام است و فراگیران می توانند استفاده ممتد از كتاب را داشته باشند؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره معاد در نگاه خیام و حافظ (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:03
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات42
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معاد در نگاه خیام و حافظ

مهناز صفایی هوادرق

چكیده

حكیم عمر خیام نیشابوری در یكی از سالهای نیمه اول سدة پنجم هجری به دنیا آمده و در حوالی سال 520 ه. از دنیا رفته است، این سالها مطابق با دورانی است كه متشرعان و دكان داران مذهب با طرز فكر خشك و انعطاف ناپذیر خود آراء مخالف خود را بر نمی تابیدند و با برچسب تكفیر مخالفان خود را از سر راه بر می داشتند، خیام یكی از بزرگان تاریخ ادبیات فارسی است كه از تهمت الحاد در امان نمانده است. اما آیا به درستی خیام ملحد بوده است یا اینكه افكار او نگاه هنرمندانه و معترض به عالم هستی است كه درشعر دیگر هنرمندان و شاعرانی كه به مسلمانی و خوش مذهبی معروفند نیز وجود دارد. برای نمونه حافظ كه قرآن را با چارده روایت می خوانده است دربسیاری از مضامین با خیام هم داستان است اما زبان و نحوه ی بیان این دو فرق دارد؛ در این مقاله از چندین مضمون مشترك شعر حافظ و خیام (آفرینش ، خدا، جبر و اختیار، قضا و قدر، مرگ) تنها به مسئلة روح و معاد پرداخته شده است.

واژگان كلیدی:

خیام، حافظ، معاد، فلسفه

برای خیام ماورای ماده چیزی نیست. دنیا در اثر اجتماع ذرات بوجود آمده كه بر حسب اتفاق كار می كنند. این جریان دائمی و ابدی است . و ذرات پی در پی در اشكال و انواع، داخل می شوند و روی می گردانند. از این رو انسان هیچ بیم و امیدی ندارد و در نتیجه تركیب ذرات و چهار عنصر و تأثیر هفت كوكب بوجود آمده و روح او مانند كالبد مادی است و پس از مرگ نمی ماند:

ای آنكه نتیجه چهار و هفتی             و ز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور كه هزار باره بیشت گفتم     باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی

می خور كه به زیر گل بسی خواهی خفت    

بی مونس و بی رفیق و بی یاور وجفت

زنهار به كس مگو تو این راز نهفت

هر لاله كه پژمرد نخواهد بشكفت

خیام اگر ز باده مستی خوش باش   

با لاله رخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت كار جهان نیستی است

انگار كه نیستی چو هستی خوش باش

اما خیام به همین اكتفا نمی كند و ذرات بدن را تا آخرین مرحله نشئاتش دنبال می نماید و بازگشت آنها را شرح می دهد. در موضوع بقای روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ می شود. زیرا آنچه محسوس است و به تمیز در می آید این است كه ذرات بدن در اجسام دیگر دوباره زندگی و یا جریان پیدا می كنند. ولی روح مستقلی كه بعد از مرگ زندگی جداگانه ای داشته باشد نیست. اگر خوشبخت باشیم، ذرات تن ما خم باده می شوند و پیوسته مست خواهند بود، و زندگی مرموز و بی اراده ای را تعقیب می كنند.

محمدتقی جعفری در توضیح رباعی فوق (=می خور كه به زیر گل بسی خواهی خفت) چنین می نویسد: «پس از توصیه به میگساری، به اصطلاح یك راز مگو را با همه آدمیان در میان می نهند و می گوید: «هر لاله كه پژمرد نخواهد بشكفت»! این راز مگو كه در نظر گوینده انقلابی در فكر بشری ایجاد خواهد كرد! این است كه : بروید در بهاران قدمی چند در گلستان بزنید، گلهایی را خوهید دید كه بسیار زیبا و با طراوت و شكوفایی عطر افشانی می كنند و در پاییز و زمستان سراغ همان گلستان را بگیرید و بروید خواهید دید همة آنها پژمرده و از بین رفته اند و دیگر نخواهند رویید، حال وضع آدمیزادگان هم چنین است كه وقتی خزان اجل بر آنان وزیدن گرفت و به زیر خاك تیره شان كشید، دیگر زنده نخواهند گشت. [1]

از آن جا كه خیام شاعر و فیلسوف مادی است فكر او در محور نیستی با تفكر و فلسفه الهیون كاملاً مغایر است. مثلاً افلاطون كه بزرگترین نماینده و معرف این مكتب است اعتقاد داشت كه بعداز مرگ، روح باقی می ماندو به حیات دیگر كه جاودان است، در قلمرو عقول و مثل عروج می كند. ازاین رو جسم به مثابه زندان و قفس روح است، هر چه زودتر این قفس بشكند، روح زودتر می رهد. اما مساله به این شكل برای خیام مطرح نیست، چرا كه او اساساً به روح اعتقاد ندارد . پس فقط می ماند جسم و استحالة‌ذرات مادی. دستی كه امروز بر گردن یاری پریچهر و سیه چشم و مشكین مو حلقه شده است، فردا دستة كوزه می شود. حال روح به كجا می رود، اساسا وجود دارد یا نه برای خیام خالی از اعتبار است . برای او در همه حال تحول مادی، گردش ذرات و بینش مادی اهمیت دارد و در ورای ماده جز خلاء و نیستی ، هیچ چیز متصور نیست. همین جاست كه نقطة عزیمت و آغاز یأس خیام است، چرا كه اگر او به جهانی دیگر اعتقاد داشت، این یأس لازم نمی آمد و می توانست با رغبت، مرگ تن را تحمل كند و به سرای باقی بشتابد، در این رباعی كه او آخر عمر درازش سروده، این یأس لازم نمی آمد و می توانست با رغبت مرگ تن را تحمل كند و به سرای باقی بشتابد، در این ربعای كه او آخر عمر درازش سروده، این یأس و ترس از نیستی به خوبی مشهود است:

 


[1] - تحلیل شخصیت خیام ، جعفری ، محمدتقی ص 184.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق محمود اعتمادزاده ‹‹ به آذین›› (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:03
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات42
حجم فایل44 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

محمود اعتمادزاده ‹‹ به آذین››

محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) فعال سیاسی ، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود.

زندگی

در بیست و سوم دى ماه سال ۱۲۹۳ خورشیدی در کوی خُمِران چهل‌تن شهر رشت به دنیا آمد. آموزش ابتدایی را در رشت، سه سال اوّل متوسطه را در مشهد و سه سال آخر متوسطه را در تهران ادامه داد. در سال ۱۳۱۱ جزو دانشجویان اعزامی ایران به فرانسه رفت و تا دی‌ماه ۱۳۱۷ در فرانسه ماند. زبان فرانسوى را آموخت و از دانشكدهٔ مهندسی دریائی برِست (Brest) و دانشكدهٔ مهندسی ساختمان دریائی در پاریس گواهی‌نامه گرفت.

پس از بازگشت به ایران به نیروی دریائی پیوست. با درجهٔ ستوان دوم مهندس نیروى دریائى در خرمشهر مشغول به كار شد. دو سال بعد به نیروى دریائى در بندر انزلى منتقل شد و ریاست تعمیرگاه‌ این نیرو به عهده‌اش گذاشته شد.

در چهارم شهریور ۱۳۲۰در جریان اشغال ایران و بمباران در بندر انزلی زخمى‌ برداشت كه منجر به قطع دست چپ او و اتكایش به دست راست برای بقیهٔ عمر گشت. چندی بعد، برای رهائی از قیدهائی كه افسر نیروی دریائی بودن برای فعالیت سیاسی و ادبى‌اش ایجاد كرده بود، استعفا داد. سرانجام در بهار۱۳۲۳، به گفتهٔ خودش «رشتهٔ توان فرسای خدمت نظامى‌ از گردنش باز شد» و به وزارت فرهنگ منتقل شد. سال‌هائی را به تدریس خصوصی زبان فرانسوی، تدریس ریاضی در دبیرستان‌ها و كار در كتابخانهٔ ملی —در دایرهٔ روزنامه‌ها و مجلات— گذراند. چند هفته‌ای هم در دورهٔ وزارت دكتر كشاورز، در سال ۱۳۲۵، سمت معاونت فرهنگ گیلان به عهده‌اش بود. در پی كودتای ٢٨ مرداد١٣٣٢ او را منتظرخدمت كردند و دیگر اجازهٔ كار در وزارت فرهنگ را به او ندادند.

در تقابل با فشار تنگدستی و تنگناهای تأمین زندگی خانواده، به كار ترجمه پرداخت. از آن پس —تا پایان عمر— زندگی او به فعالیت سیاسی و اجتماعی و به ترجمه و نویسندگی گذشت.

به‌آذین، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آراد تهران درگذشت.

فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

دوران كودكى‌ به‌آذین همزمان با جنبش جنگل در گیلان و نیز انقلاب در روسیه بود. بدین روال در دو دههٔ نخستین زندگى‌اش شاهد رویدادهائی تاریخی شد كه در ذهن و خاطر او تأثیر عمیقی برجای گذاشتند.

در سال‌های زندگی در فرانسه، دركنار فراگیری زبان و تحصیلات دانشگاهی، با آثار و افكار بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان جهان آن روز و نیز با فضای باز آزادی و همچنین با نوشته‌های ماركسیستی آشنا شد. مى‌گوید: «شگفتى‌های جادوئی فرنگ در من نقش مى‌بست، پرورده مى‌شدم. شكل مى‌گرفتم و …هر چه بیشتر به كتاب‌های ادبیات و تاریخ و سیاست روی مى‌آوردم…گاه هم دست به قلم مى‌بردم…».

در پی فروپاشی سلطنت رضاشاه پهلوی پرداختن به سیاست آزاد شد. محمود اعتمادزادهٔ بزرگ شده در دوران جنبش جنگل و انقلاب روسیه و جنگ جهانی، به پشتوانهٔ آنچه به ویژه در دوران اقامتش در فرانسه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی آموخته بود، رو به فعالیت در راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی آورد. با خواندن كتاب‌های ماركسیستی به زبان فرانسه به این ایدئولوژی نزدیك شد و به عنوان یک كمونیست در پایان ۱۳۲۳ به حزب تودهٔ ایران پیوست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود لغتها (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:03
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تپانچه(تَپَنچه) = سیلی-كشیده-سلاح اتشی دستی كوچك

تخُچه = طاقچه

تریت = تلیت

تسباغه = ادم بی اهمیت و یا ادمهایی با هیكل كوتوله و بی قواره

تسنبله = دنبلان 

تلخان ترشی = دختر ترشیده

تلیده = فاسد شده

تماته = گوجه فرنگی 

تم رفتن = فروكش كردن-جذب شدن

تندور = تنور

تولمه = اتش چرخان-اتش گردان

تومان = شلوار

تیخ = تیغ-خار-شمشیر

تیخالك = خار پشت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پی دی اف گویش شناسی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:03
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات140
حجم فایل759 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

در این شماره:
چند سروده طبری ٬ نیسابوری و بهلوی (ایرج افشار) ؛ واژه های
ویژه کشتی و کشتیرانی در گویش بوشهری (فرّخ حاجیانی)؛
ساخت غیرشخصی در گویش گیلکی شهرستان لاهیجان (علی
درزی و مریم دانای طوسی) ؛ خرما در فرهنگ مردم کرمان
(عبدالنّبی سلامی) ؛ گذشته نقلی و بعید متعدّی در سغدی و
شباهت های آنها با برخی از گویش های ایرانی نو (بدرالزمان
قریب/ ترجمه میترا فریدی) ؛ گذشته نقلی در لهجه ها و گویش های
ایرانی (ایران کلباسی) ؛ واژه ها و اصطلاحات مربوط به انار در
گویش کلهری (ناصر ملکی و داریوش یارمرادی) ؛ گویش های
بَشکَردی ٬ کُردشولی و کُمزاری (و.و. موشکالو ٬ آ.آ. کریمووا ٬
ای.ک. مالچانووا/ ترجمه لیلا عسگری)
٢
ضمیمه نامه فرهنگستان
جلد اوّل ٬ شماره دوم
اردیبهشت ١٣٨٣
دارای درجه علمی پژوهشی مدیرمسئول:غلامعلی حدّادعادل
مصوّب وزارت علوم ٬ تحقیقات و فناوری
هیئت تحریریه: عبدالمحمّد آیتی ٬ حسن حبیبی ٬
غلامعلی حدّاد عادل ٬ محمّد خوانساری ٬
بهمن سرکاراتی ٬ احمد سمیعی (گیلانی) ٬
علی اشرف صادقی
سردبیر گویش شناسی: حسن رضائی باغ بیدی
مدیر داخلی: ثریّا پناهی
ویراستار فنی: حکیمه دسترنجی
طرّاح: فاطمه ملک افضلی
حروف نگاری و صفحه آرایی:سینانگار
لیتوگرافی ٬ چاپ و صحافی: نوبهار
مسئول چاپ و توزیع: حسین ایّوبی زاده
نشانی: ولنجک٬ خیابان پانزدهم شرقی ٬ شماره ٣٦
تلفن: ٨- ٩٣  ٤٣  ٢٤١ دورنگار: ٥٦  ٤٣  ٢٤١
بهای تک شماره: ٥٠٠٠ ریال
شماره مسلسل: ٢ بهای اشتراک سالانه: ١٠٠٠٠ ریال (برای دانشجو: ٨٠٠٠ ریال

در این شماره:چند سروده طبری ٬ نیسابوری و بهلوی (ایرج افشار) ؛ واژه هایویژه کشتی و کشتیرانی در گویش بوشهری (فرّخ حاجیانی)؛ساخت غیرشخصی در گویش گیلکی شهرستان لاهیجان (علیدرزی و مریم دانای طوسی) ؛ خرما در فرهنگ مردم کرمان(عبدالنّبی سلامی) ؛ گذشته نقلی و بعید متعدّی در سغدی وشباهت های آنها با برخی از گویش های ایرانی نو (بدرالزمانقریب/ ترجمه میترا فریدی) ؛ گذشته نقلی در لهجه ها و گویش هایایرانی (ایران کلباسی) ؛ واژه ها و اصطلاحات مربوط به انار درگویش کلهری (ناصر ملکی و داریوش یارمرادی) ؛ گویش هایبَشکَردی ٬ کُردشولی و کُمزاری (و.و. موشکالو ٬ آ.آ. کریمووا ٬ای.ک. مالچانووا/ ترجمه لیلا عسگری)٢ضمیمه نامه فرهنگستانجلد اوّل ٬ شماره دوماردیبهشت ١٣٨٣دارای درجه علمی پژوهشی مدیرمسئول:غلامعلی حدّادعادلمصوّب وزارت علوم ٬ تحقیقات و فناوریهیئت تحریریه: عبدالمحمّد آیتی ٬ حسن حبیبی ٬غلامعلی حدّاد عادل ٬ محمّد خوانساری ٬بهمن سرکاراتی ٬ احمد سمیعی (گیلانی) ٬علی اشرف صادقیسردبیر گویش شناسی: حسن رضائی باغ بیدیمدیر داخلی: ثریّا پناهیویراستار فنی: حکیمه دسترنجیطرّاح: فاطمه ملک افضلیحروف نگاری و صفحه آرایی:سینانگارلیتوگرافی ٬ چاپ و صحافی: نوبهارمسئول چاپ و توزیع: حسین ایّوبی زادهنشانی: ولنجک٬ خیابان پانزدهم شرقی ٬ شماره ٣٦تلفن: ٨- ٩٣  ٤٣  ٢٤١ دورنگار: ٥٦  ٤٣  ٢٤١بهای تک شماره: ٥٠٠٠ ریالشماره مسلسل: ٢ بهای اشتراک سالانه: ١٠٠٠٠ ریال (برای دانشجو: ٨٠٠٠ ریال

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گوته و تأثیرپذیری از حافظ 12 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:02
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات12
حجم فایل1.946 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گوته و تأثیرپذیری از حافظ 12 ص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق گلستان سعدی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:02
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات115
حجم فایل327 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

باب اول در عبرت پادشاهان
حکایت
در یكى از جنگها، عده اى را اسیر كردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یكى از اسیران را اعدام
كنند. اسیر كه از زندگى ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد كه
.گفته اند: هر كه دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید
وقت ضرورت چو نماند گریز
دست بگیرد سر شمشیر تیز
ملک پرسید: این اسیر چه مى گوید؟
:یكى از وزیران نیک محضر گفت : ای خداوند همی گوید
والكاظمین الغیظ و العافین عن الناس
ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت.وزیر دیگر که ضد او بود گفت : ابنای جنس مارا نشاید در
حضرت پادشاهان جز راستی سخن گفتن.این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت . ملک روی ازین سخن درهم
آمد و گفت : آن دروغ پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این
بر خبثی . چنانكه خردمندان گفته اند: دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز
هر كه شاه آن كند كه او گوید

باب اول در عبرت پادشاهانحکایتدر یكى از جنگها، عده اى را اسیر كردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یكى از اسیران را اعدامكنند. اسیر كه از زندگى ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد كه.گفته اند: هر كه دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگویدوقت ضرورت چو نماند گریزدست بگیرد سر شمشیر تیزملک پرسید: این اسیر چه مى گوید؟:یكى از وزیران نیک محضر گفت : ای خداوند همی گویدوالكاظمین الغیظ و العافین عن الناسملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت.وزیر دیگر که ضد او بود گفت : ابنای جنس مارا نشاید درحضرت پادشاهان جز راستی سخن گفتن.این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت . ملک روی ازین سخن درهمآمد و گفت : آن دروغ پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای اینبر خبثی . چنانكه خردمندان گفته اند: دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیزهر كه شاه آن كند كه او گوید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir