تحقیق فشار خون (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:48
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات49
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

بیماری فشار خون بالا خیلی شایع است و حدود  یابیشتر بالغین به این بیماری مبتلا می باشند فشار خون های كه به علت اختلالات آندوكرین بروز می كنند كسر كوچكی از موارد فشار خون بالا می باشد ولی با توجه به شیوع زیاد این بیماری همین كسر كوچك در هزاران بیمار تظاهر می كند حتی اختلالات آندوكرین به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پاتوژنز بیمارین یكه تحت عنوان فشار خون اولیه هستند هم موثر تسن افزایش فشار خون یكی از مهمترین عوامل خطر در پیدایش بیماری های قلبی عروقی می باشد در جوامع غربی علت عمده مرگ و میر محسوب می شوند و لزوم تشخیص و درمان بیماران با فشار خون بالا را ایجاب می كند این بیماری برای 20-10 سال بدون علامت است بنابراین لازم است در تمام افراد به دنبال كشف این بیماری بود بنابراین هر چه تعداد بیشتری از این افراد را شناسائی كنیم و مورد درمان قرار دهیم از پیدایش عوارش ناتوان كننده و كشنده آن پیشگیری بهتری به عمل خواهیم آورد عوارضی نظیر عوارض قلبی عروقی – سكته های مغزی مهمترین عوارض این بیماری محسوب می شوند كه با كنترل فشار خون این عوارض تحت كنترل خواهند بود و میزان مرگ و میر تا اندازه بسیار زیادی كم می شود. هدف از این پژوهش بالا بردن توانائی شناخت بیمارانی است كه فشار خون بالای آنها در اثر تولید بیش از حد هورمون های خاصی است و فشار خون ایمن بیماران بالقوه با تصحیح اختلالات هورمونی قابل درمان است و پاسخی برای این پرسش بیابیم كه چه بیماریهایی اندوكرین و با چه نسبتی سبب فشار خون می شوند و در آینده با توجه بیشتری به مسئله فشار خون بالا و بیمارزی انوكرین موجب آن بنگریم.

برای این منظور پرونده بیمارات بستری در بخش غدد بیمارستان شریعتی از مهر ماه 73 تا مهر ماه 74 بررسی شد.

تعریف

فاكتورهای همرزاه با افزایش فشار خون عبارتند از :

جنسیت: در بررسی های اپیدمیولوژیك بیش از 96% افراد مورد مطالعه مرد بودند.

سن: فشار خون بالا در سنین بالای 65 سال به سرعت افزایش می یابد. به خصوص فشار خون سیستولیك با افزایش سن افزایش می یابد.

نژاد: شیوع فشار خون در نژاد سیاه بیشتر دیده می شود.

طریقه اندازه گیری فشار خون

اندازه گیری فشار خون در محیط آرام و گرم باید باشد، در بیماران مخصوص بیماران بالای 65 سال، دیابتی و بیمارانی كه داروی ضد فشار خون مصرف می كنند فشار خون در وضعیت های مختلف باید كنترل شود. ( 5 دقیقه بعد از حالت خوابیده و بلافاصله بعد از ایستادن و 2 دقیقه بعد از ایسشتادن).

برای كنترل متداول فشار خون در وضعیت نشسته توصیه می شود بیمار 5 دقیقه به آرامی در حالتی كه پشت او تكیه داشته باشد نشسته و سپس فشار خون از بازوی بیمار در سطح عقب گرفته می شود. از یكساعت قبل از اندازه گیری فشار خون بیمار قهوه ننوشیده باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

فراوانی و توزیع جهش های ژن CFTR در جهان (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:48
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فراوانی و توزیع جهش های ژن CFTR در جهان

فراوانی و نوع جهش های CFTR بر حسب شرایط جغرافیایی و نژادی متفاوت است [ ] به دلیل تنوع و فراوانی جهش های ژن CFTR [] ، اطلاع داشتن از توزیع و نوع جهشهای این ژن در یك جمعیت برای طراحی یك روش مولكولی مناسب جهت تشخیص ژنتیكی CF GHCL HSJ. [].

شایعترین جهش ژن CFTR, F508  می باشد كه 70 درصد كروموزوم های CF [] و به عبارتی حدود  كل جهش های CF را در بر می گیرد []. Morral و همكارانش []، با بررسی هاپلوتیپ های رازماهوارع همراه با جهش F508  و كروموزوم های نرمال، تخمین زدند كه این جهش حدود 52000 سال پیش ایجاد شده است [ ]. این جهش در ابتدا توسط كشاورزان خاورمیانه، در طول دورة نئولیتیك گسترش یافته است [].

بر طبق مطالعات مختلف در اروپا، فراوانی جهش F508  از جنوب شرق به مشال غرب اروپا افزایش می یابد [ ]. به طوری كه فراوانی این جهش در قسمتهای پمالی اروپا بین 70 تا 90 درصد و قسمتهای مدیترانه ای جنوب اروپا به 50 درصد می رسد [ ] بیشتریت فراوانی این جهش در جزایر Faeroe (100 درصد) [] و بعد از آن در دانمارك (87 درصد) و كمترین فراوانی آن در تونس (9/17 درصد) می باشد [ ].

فراوانی F508 در تركیه و آسیا كم می باشد طبق آمارهای بدست آمده فراوانی این جهش در تركیه 25 درصد است كه نشان دهنده هتروژنی بالای ژنتیكی CF در این كشور است []. شكل

4 جهش G542X، N1303K، G551D و W1282X در مجموع حدود 1 درصد كل جهش های ژن CFTR را در بر می گیرند و بعد از  F508، فراوانترین جهش های این ژن می باشند [ ].

جهش G542X بعد از  F508، شایعترین جهش ژن CFTR بوده و باعث اختلال در تولید پروتئین می شود. بر طبق بررسی های به عما آمده این جهش حدود 35000 سال پیش ایجاد شده است []

Loirat و همكارانش  [] توزیع فراوانی جهش را مشخص كرده اند. بر طبق این بررسی فراوانی آن در شمال شرق اروپا در مقایسه با جنوب غرب اروپا كمتر بوده و در تركیه و جزایر Canary[1] بسیار بالا و در تونس به بالاترین حد خود می رسد.

جهش N1303K ، بر طبق بررسی های نشانه های ریزماهواره[2] مانند G542X، حدود 35000 سال پیش ایجاد شده و از آسیا به اروپا انتشار یافته است و بیشتر در شمال افریقا و جنوب اسپانیا دیده می شود [ ]

جهش G551D در شمال غرب و مركز اروپا شایع است و در نواحی دیگر اروپایی كمتر دیده می شود [ ].

جهش W1282X نیز در بیشتر كشورهای مدیترانه ای شایع بوده و بیشترین فراوانی آن در اسرائیل (2/36 درصد) می باشد [].

فنوتیپ بالینی CF

تظاهرات كلینیكی CF بین خانواده های مختلف و حتی اعضای مختلف درون یك خانواده متفاوت است []. و این به دلیل تركیب فاكتورهای محیطی كه طور كامل شناخته ندشه اند. ژنهای تعدلی كنندهمختلف بیمار یو جهش های مختلف می باشد. به طور كلی CF یك بیناری چند سیستمی بوده و اپی تلیال مجاری تنفسی، برون ریز پانكراس، روده، گوارش، مجاری تناسلی سیستم كبدی – صفراوی و برون ریز عرق را تحت تأثیر قرار می دهد. [].

ویژگی های فنوتیپی برای تشخیص CF

1-   سینوپولمنری مزمن

سینوپولمنری مزمن با عفونت مداوم در اثر بیماری زاهای تیپیك CF (مانند پودوموناس آئروجنیوزا[3] استانیلوكوكوس آرئوس[4]، هموفیلوس آنفولانزا[5]) سرفه های مزمن، خلط، ناهنجاریها و اختلالات رادیوگرافی سینه مانند بزرگ شدن فقسه كه ناشی از مشكلات ریوی در بیش از 15 درصد بالغین CF است []، انسداد مجاری هوائی، افزایش واكنش های التهابی در ریه، پولیپ بنی، چماق شدن انگشتان[6] كه در شروع تظاهرات ریوی در خود دیده می شود و شدت آن بستگی به بیمار ریوی دارد [ ]، آشكار می شود .


[1] - Canary island

[2] - Microsatellite Markers

[3] - Pseudomonas aeroginosa

[4] -Staphylococcus aureus

[5] -Hemophilus onfluenzae

[6] - Digital clubbing

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق عوارض طولانی مدت درد در نوزادی (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:48
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عوارض طولانی مدت درد در نوزادی[1]

مسایل

اختلاف نظرهای قابل توجه و نیز بحث‌های داغ زیادی در رابطه با عوارضی كوتاه و بلندمدت درد در اوایل نوزادی وجود دارد. تا سالهای اخیر، نوزادان جهت انجام بسیاری پروسه‌ها و حتی بعضی اعمال جراحی كوچك هیچگونه تسكین دردی دریافت نمی‌كردند. چنین برخوردهایی تا حدی به خاطر ترسی ناشی از خطرات و عوارض كاربردی داروهای مسكن درد در نوزادان توجیه می‌شده است. بعلاوه، چنین ایدة پر طرفداری نیز وجود داشت كه نوزادان درد را به عنوان یك پدیدة ناراحت كننده درك نمی‌كنند و همچنین درد را به یاد نیز نخواهند آورد. یا اینكه در صورتی كه درد را به عنوان پدیده‌ای ناخوشایند تجربه می‌كنند، عواقب و یا عوارض پایداری نخواهد داشت. در روش تجزیه روانی[2] این نظریه توسط فعالیت‌های Qtto Rank تغییرات گسترده‌ای یافته است. وی پیشنهاد كرده است كه تروما، یا درد ناشی از تولد عوارض عاطفی بلند مدتی باقی می‌گذارد.

این نظریه كه تجربة زود هنگام عواقب طولانی مدت قابل توجهی دارد در بسیاری از زمینه‌های علم اعصاب كاربرد گسترده دارد. بعنوان مثال، تجربه بنیانی زود هنگام بطرز قابل توجهی باعث بلوغ كورتكس بینایی می‌شود. مشابهاً دوره‌های حساس یادگیری و نیز شكل‌گیری زبان نیز به خوبی شاخته شده‌اند.

بهمین دلیل موجه است اگر بپرسیم كه آیا مطالعات اخیر حیوانی و انسانی روی درد در دوران نوزادی می‌توانند دیدگاهی از عوارض طولانی مدت درد و درمان درد در اوایل دوران نوزادی ارایه نمایند. بطور خاص ما می‌توانیم مقاومت‌های مربوط به سن را در عوارض درد بالینی و تجربی مطالعه كنیم.

مطالعات حیوانی

پاسخ‌های به آسیب و جراحت بطور گسترده‌ای توسط Fitzegerald و همكارانش در موش‌های تازه به دنیا آمده مطالعه شده‌اند. قطع عصب سیاتیك و در موش‌های نوزاد باعث از دست رفتن بیشتر سلولهای گالگلیون شاخ خلفی در مقایسه با موش‌های بزرگتر شده است. زخم‌های جلوی در موش‌ها در اوایل دوره نوزادی افزایش عصب‌گیری انبوهی را كه برای مدت چند هفته باقی می‌ماند نشان می‌دهند. افزایش عصب‌گیری همراه با كاهش آستانه پس كشیدن[3] به تحریك توسط سوزن‌های Von Freg بوده است. افزایش عصب‌گیری در موش‌های بزرگتر كه زخم‌های قابل مقایسه‌ای داشتند دیده نشده است. Fitzage و همكارانش نشان دادند كه چنین افزایش عصب‌گیری‌ای وابسته به فاكتور رشد عصبی نمی‌باشد. رفلكس پس كشیدن فلكسیون[4] به تحریك پوستی در موش‌های نوزاد در مقایسه با موش‌های بزرگتر در آستانه پایین‌تری بوجود می‌آیند و حساس شدن و عدم عادت كردن به تحریك‌های مكرر بر خلاف موش‌های بزرگتر است. این تفاوت‌های مربوط به سن در اثر تغییرات میزان تحریك پذیری سلولهای نخاعی مركزی است تا حساس شدن گیرنده‌های محیطی Abbott و Guy گزارش كرده‌اند كه پاسخ‌های آنالژزیك به درد التهابی با مخدرها در موش‌های یكروزه ممكن است متناسب با سن 25 هفتگی پس از لقاح در انسان باشد. مهم این كه آثار رفتاری مورفین در این مطالعه فقط بخاطر خواص آرامش بخشی آن نبوده و بطور واضحی از آثار مشاهده شده پس از تزریق پنتوباربیتال متمایز می‌باشند.

 


[1] -Long-term Consequences of pain in Infancy

IASP Newsletter – July/August 1998

[2] - Psychoanalytic tradition

[3] - Withdrawal

[4] -Flexion withdrawal reflex

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طراحی و ساخت سیستم تشخیص رنگ گویا برای نابینایان (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:47
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بر طبق آمار موسسه بین المللی نابینایان، ضعف یا عدم بینایی یكی از متداول ترین ناتوانایی ها در سطح جهان است. افراد نابینا نیز مانند همة انسانها به اطلاعات نیازمندند و یكی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز آنها درك آنان از رنگها و نیازشان به دانستن تمایز بین اشیا و لوازم بر مبنای رنگشان است. در این پروژه سعی شده ابزاری ارائه كردد كه بوسیلة آن بتوان رنگها را شناسایی و با یك سیستم صوتی و از طریق شنوایی به اطلاع فرد نابینا رساند. این سیستم به صورت كوچك و قابل حمل و با قیمت تمام شدة مناسب می تواند به كمك افراد نابینا برآید. ساختار كلی این ابزار شامل سخت افزار آشكارسازی رنگ با كمك فیلترهای رنگی، سیستم كدینگ جهت ارسال كد آدرس رنگ آشكار شده و نهایتاً یك سیستم صوتی شامل یك IC تولید صورت و یك بلندگو می باشد. نتایج تستهای انجام شده نشاندهندة دقت مناسب سیستم گویای رنگ جهت كاربرد مورد نظر است.

 

تكنیك به كار رفته در دریافت كننده رنگ ها:

راههای زیادی برای دریافت نور از یك سطح وجود دراد. تعدادی از این تكنیك ها را در زیر می آوریم:

1- monolithic photo diode with light source and litter

نور از یك سطح گداهته ساطع شده و سپس منعكس می شود. فوتودیودها نور گذرنده از فیلترهیا رنگی را دریافت كرده و به ولتاژ در خروجی تبدیل می كند. با افزایش شدت نور به صورت خطی افزایش می یابد. به ازای شدت های نور متفاوت ولتاژ خروجی متفاوت خواهد بود و بر همین اساس رنگهای آشكار شده تشخیص داده می شوند.

2- Spectral Radioneter

انرژی نور را در ردیف طول موجهای طیف نور مرئی اندازه می گیرد.

3- Digital camera

یكی دیگر از راههای آشكارسازی رنگ، تنظیم یك دوربین روی سطح و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده است. این یك راه بسیار دقیق با امكان تشخیص رنج وسیعی از رنگها می باشد، و همچنین بسیار گران

4- LDR with colour litters:

سه فیلتر رنگی را در مقابل یه مقاومت نوری قرار می دهند. فیلترها فوتوریجسترها را می پوشانند. بنابراین وقتی نور از سطح به رجیستر خط می رسد ابتدا از فیلترها عبور می كند كه قرمز، سبز و آبی خواهد بود.

تكنیك های به كار رفته در پروژه:

از میان تكنیكهای مختلفی كه در بالا بحث شد، تكنیكی كه در آن از مقاومت های نوری به همراه فیلترهای رنگی استفاده می شود، در این پروژه به كار رفت. اگرچه روشهای برای آشكارسازی رنگ مناسبل اند ولی بسیار گران قیمت و پیچیده اند. این محصول بایستی بسیار كوچك و قابل حمل باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق صدمات ستون فقرات (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:47
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل334 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آناتومی

ستون فقرات از 24 مهره متحرک (7 مهره گردنی ، 12 مهره  پشتی، 5 مهره کمری) و تعدادی مهره ثابت (5 مهره ساکروم و تعدادی استخوان دنبالچه) تشکیل یافته است. این ستون آنقدر محکم است که می تواند بدن را حمایت کرده و نخاع را در درون خود به خوبی محافظت نماید، و در  مقابل تا آنجا انعطاف پذیر است که اجازه می دهد حرکات متنوعی بر حول آن انجام گیرد. این انعطاف پذیری بیشتر مدیون صفحات یا دیسک های بین مهره های متحرک (به جز دو مهره اول گردنی) و زاویه اتصال سطح مفاصل در مناطق مختلف ستون فقرات است.

هر بخشی از ستون فقرات (گردنی، پشتی و کمری) ویژگی های خاص خود را دارند. همچنین در هر بخش تفاوتهای ناچیزی به چشم می خورد.

نخاع شوکی در میان ستون فقرات محاط شده است. ریشه های عصبی از نخاع  منشعب شده و از میان سوراخهای بین مهره ای بخش های قدامی که از پدیکولهای مهره های مجاور هم تشکیل شده بیرون می آیند

مهره گردنی 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شیوع عفونت ادراری تناسلی كلامیدیا تراكوماتیس (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:47
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده:

 

عفونت كلامیدیا تراكوماتیس سردستة عوامل باكتریال ایجاد كننده STD  و شایعترین  عامل ایجاد كننده STD بعد از ویروس هرپس سیمپلكس و زگیل تناسلی و همچنین دلیل عمده كوری قابل پیشگیری در جهان است.1 كلامیدیا تراكوماتیس هزینه‌های زیادی را برای سیستم بهداشت و درمان جهت تشخیص، درمان و بازتوانی بیماریهای ناشی از خود به بار می‌آورد. طبق نظر  سازمان جهانی بهداشت 90 میلیون عفونت كلامیدیایی سالانه در سطح جهان اتفاق می‌افتد2. این عفونتها اغلب فاقد علامت هستند.

حدود 80-70 درصد زنان و 50 درصد مردان هیچ یك از نشانه‌های عفونت را ندارند. عمده عفونتهای زنان از روی سكلهای آن همچون بیماریهای التهابی لگنی (PID)، نازائی و حاملگی نابجا شناخته می‌شود.3

اولین قدم در كنترل این عفونت شناخت وضعیت كنونی این عفونت در جامعه است.

50 -10 میلی‌لیتر اولین ادرار صبحگاهی از هر یک از افراد مورد مطالعه گرفته شد و پرسشنامه های  مربوطه تكمیل شد. PCR بر روی این نمونه‌ها  وجود 3 نمونه مثبت در گروه زندانیان  و یک مورد در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه بوعلی تهران را نشان داد.

 در نتیجه در مجموع حدود 0.7%  نمونه های مراجعه کنندگان به آزمایشگاه بوعلی تهران مثبت بودند %CI= 0<incidence<2.82%),(1 of 140) (95

. مطالعه ما چندین محدودیت نیز دارد تعداد كم نمونه‌ها یكی از این محدودیتهاست.

 

کلید واژگان فارسی: كلامیدیا تراكوماتیس- میزان 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شیر (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:47
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات89
حجم فایل85 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

1- چکیده مطالب

 2- مقدمه

3- شیر و اهمیت آن

4-  تولید شیر

5- شیر شتر

 6- ترکیبات کلی شیر

 7-  اجزای سازنده اصلی شیر

- پروتئین

- چربی

- لاکتوز

 - ویتامین ها  و نمک های معدنی

8- انعقاد  حرارتی شیر شتر

- بحث و نتیجه گیری

9- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور

-  خلاصه

- ابزار و روش ها

- آماده سازی Pro های آب پنیر

- کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین

-الکتروفوز

- نتیجه و بحث

10- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر

- ابزار و روشها

- توزیع نیتروژنی

- بحث و نتایج

11- پنیر

- تهیه پنیراز شیر شتر

- تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک

- افزودن کپک های عمل آمده پنیر

-دو روش برای تلقیع اسپور قارچ

12- مراحل پرورش و تهیه پنیر

- لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

13- تکنولوژی تولید انواع پنیر اصلی( پنیر روستایی، پنیر تازه)

- لخته شدن

- خشک کردن

14- تکنولوژی ساخت پنیر نرم

- لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

- 3 طبقه بندی پنیر نرم

15- تکنولوژی ساخت پنیرسخت و نیمه پخته

-لخته شدن

- خشک شدن

- بعمل آوردن

16- تولید پنیر DOMIATI

- روش ها و مواد

- تولید پنیر

- آنالیز شیمیایی

- بازده میزان پنیر حاصل

- ارزیابی حسی

17- تولید و توصیف کره شیر شتر

- نمونه های شیر

- کشت آغازگر

- جداسازی کره و کره گیری

- بررسی کره

- کروماتوگرافی اسیدچرب

- سانتریفوژ کردن و کره گیری

- ثبات کره

- تحلیل اسیدچرب

- خلاصه تکنولوژی تولید کره

- نتیجه و بحث

17- مشکلات و دیگر لذایذ شیر

- مشکلات شیر

- کمل برت

- ودکا شتر

- بتنی شتر

 - گوشت با کلسترول پائی

 - روغن شتر و لوازم آرایش

مقدمه:

 شتر نمادی از بقای زندگی انسان در صحراها می باشد که با تاریخ تمدن چادرنشینی در منطقه گرم و خشک نیمکره شمالی گره خورده است.  شتر یکی از عوامل مهم فرهنگ و کشاورزی این نواحی می باشد. شتر به منظورهای مختلفی استفاده می شود

 از جمله بعنوان باربری و حمل ونقل اجناس و انسان ها و همچنین تولید شیر استفاده می شود. شیر اغلب تنها منبع تغذیه برای صاحبانش است شتر از نظر جهانی نیز بسیار ارزشمند است.  نقش اصلی شتر مستقیماً مربوط به سازگاری و با شرایط بسیار سخت می باشد. این حیوان می تواند در مناطقی که دیگر حیوانات اهلی نمی توانند زندگی کنند پرورش می یابند. این قابلیت ویژه در نتیجه ویژگیهای آناتومی و فیزیولوژی بدنی این حیوان است.

 در سال 1985 ، جمعیت شتر دنیا حدود 5/16  میلیون یا بیش از 80 درصد آنها در  گله های آفریقا تخمین زده شد. سومالی و سودان دارای بیشترین جمعیت بودند و 70 درصد از گله های آفریقا در این مناطق بوده است. در آسیا حدود 70 درصد از آنها در شبه قارة هند گسترده شده اند.

 محصول شیر براساس نوع چریدن، مراحل شیردهی، غذادادن و شرایط کنتر ل شده فرق می کند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شبکه عصبی (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:46
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل47 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شبکه عصبی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی در پردازش اطلاعات برای مسائلی که راه حلی برای آنها موجود نیست بوده ایم. با توجه به این حقیقت توجه زیادی به توسعه تئوریک سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل- آزاد بر اساس داده های تجربی وجود دارد. شبکه های عصبی مصنوعی جزء آن دسته از سیستم های دینامیکی قرار دارند که با پردازش بر روی داده های تجربی دانش در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند. پیاده سازی ویژگیهای مغز در یک سیستم مصنوعی همیشه مورد توجه مطلوب بوده است کافی نبودن دانش موجود خود سبب انگیزش و پژوهش های بیشتر در این زمینه بوده و خواهد بود.

مبحث Pattern Fecognation شناسایی الگو را می توان به سه صورت زیر ارائه کرد:

1-  آماری  Statistical

2-  فازی Fuzzy

3-  شبکه های عصبی Neural Network

در روش آماری درصد خطا بالا می باشد به همین دلیل در پروژه فوق از دو روش Fuzzy و Neural  Network استفاده شده که شبکه طراحی شده به Fuzzy Min- Max Classification Neural Network معروف می باشد که در آن درصد خطا بسیار پائین می باشد.

بدلیل اینکه ابتدا الگوهای ورودی با استفاده از مجموعه های فازی در گروههای خود تنظیم می شوند و سپس با استفاده از شبکه عصبی خرجی مطلوب را بدست می دهد.

انگیزه های بیولوژیکی شبکه های عصبی

مغز به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعاتی با ساختار موازی از 100 تریلیون و نرون به هم مرتبط با تعداد کل  ارتباط تشکیل شده است نرونها ساده ترین واحد ساختار سیستم های عصبی هستند. بافتهایی که عصب نامیده می شوند اجتماعی از نرونها می باشند. این نرونها اطلاعات و پیامها را از یک قسمت بدن به قسمت دیگر منتقل می کنند پیامها از نوع ایمپالسهای الکتروشیمیایی هستند.

بیشترین تعداد نرونها در مغز و مابقی در نخاع و سیستم های عصبی جانبی تمرکز یافته اند گرچه همگی نرونها کارکرد یکسانی دارند ولی اندازه و شکل آنها بستگی به محل قرار گیری آنها در سیستم عصبی دارد. بیشتر نرونها از سه قسمت اساسی تشکیل شده اند.

1-  بنده سلول: که شامل هسته و قسمت های حفاظتی دیگر می باشد.

2-  دندریت

3-  اکسون

که دندریت ها و اکسون ها عناصر ارتباطی نرون را تشکیل می دهند.

دندریتها به عنوان مناطق دریافت سیگنالهای الکتریکی، شبکه هایی تشکیل یافته از فیبرهای سلولی هستند که دارای سطح نامنظم و شاخه های انشعابی بیش مار می باشند پیامهای عصبی تنها به صورت یکطرفه حرکت می کنند: از دندریتها به بدنه سلول و سپس به اکسون.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شاه انگبین (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:46
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شاه انگبین که نام های دیگر آن ژله رویال، ژله سلطنتی یا ژله شاهانه است، ماده ای است که زنبورهای ماده برای تغذیه ملکه وتغذیه لاروها در 2 تا 3 روز اول دروه لاروی می سازند. لاروها در مابقی دوره لاروی و در روزهای اول پس از تبدیل شدن به زنبور، توسط کارگران با گرده تغذیه می شوند. در برخی از کشورها، زنبورداران شاه انگبین را از کندوها استخراج می کنند و با قیمت بسیار بالا در فروشگاه های غذاهای دارویی عرضه می کنند. شاه انگبین یک مایع شیر مانند است که با بریدن حجره های ملکه از شان و خارج کردن لارو و درون آن ها قابل تخلیه و استخراج است و در شرایط مناسب به مدت طولانی قابل نگه داری است.

برای تولید شاه انگبین در حدّ قابل برداشت و عرضه به بازار، روش های خاصی برای ایجاد انبوه حجره های ملکه باید به کار گرفته شود. تولید تجارتی این ماده مستلزم پرورش انبوه ملکه است. معمولاً مقدار تولید این ماده از هر 100 حجره ملکه حدود 28 گرم است و به همین دلیل به قیمت فوق العاده گران عرضه م یشود. ادعا شده است که شاه انگبین درمان هر دردی است. معمولاً آن را به صورت مخلوط با عسل و گاهی بره موم عرضه می کنند. گفته شده است که شاه انگبین مقاومت بدن را در مقابل بیماری ها بالا می ربرد و طول عمر را زیاد می کند!

توجه: آن چه مسلم است، همچون دیگر محصولات زنبور عسل، مثل، عسل، گرده و بره موم، مصرف شاه انگبین برای بدن سودمند است. حال ادعاهای اغراق آمیز در مورد آن صحیح است یا نه، معلوم نیست و تنها چیزی که ما می دانیم این است که بسیار گران است. البته به نظر مولف، هیچ ماده ای در جهان وجود ندارد که از لحاظ تمامی مواد غذایی مورد نیاز بدن انسان ، از تمام مواد دیگر ارزشمندتر باشد . تمام غذاهای قابل مصرف توسط انسان و حیوانات از شش گروه مواد غذایی تحت عناوین : آب ، کربوهیدرات ها ، پروتئین ها ، چربی ها ، ویتامین ها و مواد معدنی ، تشکیل می شوند . برخی از مواد : مثل ، مواد ضد اکسایش ( آنتی اکسیدان ها ) ، آنتی بیوتیک ها ، هورمون ها ، آنزیم ها ، مواد رادیواکتیو و غیره نیز وجود دارند که جزء شش گروه غذایی فوق محسوب نمی شوند ، ولی ساختمان شیمیایی آن ها به میزان کم و بیش از همان عناصری تشکیل شده است که شش گروه مواد غذایی را تشکیل می دهند دسته اخیر به عنوان مواد غذایی مطرح نیستند اما خواص مخصوص به خود ، از جمله ، خواص ، تسریع کنندۀ واکنش های شیمیایی ، تنظیم کننده فرایندهای حیاتی ، ضد اکسایش و غیره را ممکن است دارا باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق سیستم کدگذاری خدمات پزشکی (پزشکی)

جمعه 4 اسفند 1396
23:46
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معرفی تاریخچه و محتوای CPT : (سیستم کدگذاری خدمات پزشکی)

در گذشته برای خدمات درمانی که ارائه می گردید وجهی گرفته می شد (بصورت داد و ستد کالا یا پول نقد) در طی جنگ جهانی دوم، مجلس امریکا اعلام کرد که قیمت ها و دستمزد باید ثابت نکه داشته شود، از طرفی تقاضا برای کالاهای تولیدی (مواد لازم برای جنگ) در حال افزایش بود و کارخانه ها هم کمتر کار می کردند. آنها نیاز به استخدام نیروی جدید داشتند، اما بدون امکان بالابردن دستمزد، برای جلب کارگران، چه کاری باید انجام می دادند؟

بهمین منظور، کار با ایده ی سوددهی (Benefits ) مطرح شد. مزایای این طرح شامل مرخصی، حقوق بازنشستگی و کمک به پرداخت مخارج پزشکی بود. بدین ترتیب کارگران ترغیب به کار می شدند. ایده پرداخت مخارج پزشکی به سرعت توسط کارفرمایان پیشرفت کرد.

20 سال بعد بیمه پزشکی در سال 1956 بصورت لایحه درآمد و در سال 1967 به اجرا درآمد. هزینه های پزشکی و به تبع آن هزینه پرداختی بیمه پزشکی کارفرما افزایش یافت. مقدار افزایش به حدی بود که مجلس را مجبور به حل موضوع نمود.

راه حل مجلس :

مؤسسه مالی مراقبت های سلامت (HCFA ) بنیان گذاری شد تا زمام امور را در مورد هزینه های سرسام آور بیمه پزشکی به دست گیرد.

نظارت HCFA بر موارد زیر اعمال شد :

  • هزینه های کنترل
  • انطباق بین وجه پرداختی و سرویسی که از طرف پزشک به مریض ارائه می شود.
  • اجرای کامل کدهایی که برای پروسه های مختلف پزشکی ترسیم شده اند.

از دهه 1980 تا کنون پزشکان بابت مراحل کاری (چه یک معاینه ساده در مطب، چه یک جراحی پیچیده) پول دریافت کرده اند. HCFA (که از سال 2001 به آن CMS می گویند) طبق یک جدول استاندارد بر پایه هزینه هایی که هر خدمت درمانی دارد، به پزشکان پول پرداخت کرده است.

هزینه ارائه یک خدمت درمانی توسط 3 جزء زیر مشخص می شود :

  • عمل پزشک
  • هزینه کار
  • هزینه تخصصی (که بیمه باید پرداخت کند)

نتیجه واحد ارزش نسبی RVU : (Relative Value Unit )

RVU در فاکتور (فاکتور پولی که توسط CMS مشخص می شود ) ضرب می شود. این فاکتور برای تنوعات جغرافیایی تنظیم می شود تا میزان پرداخت پول مشخص شود.

توصیه های RVU بر اساس نظرات 28 فرد متخصصی در این کمیته است. این پزشکان نماینده هایی در زمینه های مختلف پزشکی هستند که هزینه هر کار درمانی خاص را تعیین کرده برای CMS می فرستند تا بازنگری شده و در فهرست کدها چاپ شود.

نتنیجه استفاده از این کدها چه بود؟

  • ایجاد واحد مشخص و معین برای کلیه فعالیت های پزشکی و استفاده از آن در اطلاعات پزشکی
  • دسترسی پزشکان و بیماران به کلیه Procedure پزشکی
  • کاهش قابل ملاحظه هزینه  های مراقبت سلامت(health )

قسمت دوم : مثالهایی از کدهای ویژه مربوطه

قسمت دوم در مورد کدهای رایج CPT در خدمات اصلی سرویس دهی به بیماران به شرح زیر است :

بیمار سطحی و سرپایی : (OUT  PATIENT

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir