تحقیق سلامت سالمندان (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

وضعیت موجود :

الف)اطلاعات جمعیتی استان

جدول (1) توزیع فراوانی کل جمعیت  و جمعیت گروه هدف برنامه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در ابتدای سال 1384

جمعیت

تعداد برحسب جنس

کل

مرد

زن

کل جمعیت

2063971

1944263

4008234

60 سال و بالاتر

169740

166652

336392

درصد سالمندان 60 سال به بالا

22/8%

57/8%

39/8%

                         

 

جدول(2): توزیع فراوانی جمعیت  سالمندان بر اساس منطقه در سال 1385 استان اصفهان

منطقه

شهر

روستا

کل

جمعیت

250255

65524

315779

 

ب) اطلاعات اختصاصی استان

1- سالمندان آموزش دیده :

با توجه به همگون سازی مفاهیم سالمند آموزش دیده در سال 85 توسط اداره سلامت سالمندان ، سالمندانی که آموزش آنها تکمیل شده و هر چهار کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی را آموزش دیده اند به تفکیک شهر و روستا به صورت ذیل می باشد:

 

 

جدول(3) درصد سالمندان آموزش دیده در استان اصفهان سال 1385

منطقه

 

درصد سالمندان آموزش دیده كامل( چهار کتاب )

4/9%

درصد سالمندان آموزش دیده ناقص

7/20%

2

2- مربیان آموزشی:

رشد سریع جمعیت سالمند لزوم برنامه ریزیهای کمی و کیفی آموزشی را طلب می کند . بنابراین جهت تقویت برنامه های مذکور وجود هسته های

آموزشی که هم  به طور مستقیم گروه هدف ( سالمندان ) را آموزش دهند و هم به طور غیر مستقیم آموزش مربیان واسط را به عهده داشته باشند

ضرورت دارد. در حال حاضر وضعیت موجود آنها در ذیل آمده است :

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق سلامت بهداشت و روان (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سلامت بهداشت و روان  :

“همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حكمت آمیز را بجویید.”

حضرت علی علیه السلام

یكی از از نعمتهای بسیار ارزشمند پروردگار برخورداری از جسم و روان سالم است و بهره مندی از آن در گرو رعایت موازین بهداشتی است.

بهداشت از نظر علمی به معنای پیشگیری از بیماری ها و در نتیجه افزایش طول عمر و سلامتی در انسان است. بهداشت را در یك طبقه بندی كلی به دو نوع بهداشت جسمی و بهداشت روانی تقسیم نموده اند. حال سوال این است كه بهداشت و سلامت روان چیست و چه عواملی بر آن تاثیر می گذارد. 

مفهوم سلامت روان :

سلامت روان عبارتست از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه و شناخت و پذیرش واقعیات اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها ارضای نیازهای خویش به طور متعادل درعین هدفداری در زندگی و شكوفا كردن استعدادهای فطری خود. 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره روشهای دسترسی به موفقیت (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:37
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

       مقدمه.

موفقیت چیست و چگونه افراد می توانند خود را موفق بداند¸ نقطه مقابل شکست پیروزی است . هرگاه دو روز از عمریا حتی دو ساعت از ساعات زندگی روزمره خودرا با هم مقایسه کنیم وساعت دوم بیشترتلاش  کرده بهره وری بیشتری حس کنیم گام نخست را برای رسیدن به موفقیت برداشته وفکر کنیم امروزنسبت به روز گذشته پیروزبوده ایم برای اینکه به موفقیت د سترسی پیدا کنیم و فرد موفقی شویم درا بتدا باید موفقیت را ارزیابی و طبقه بندی کنیم وروشهای آن را بررسی و مورد شناخت قرار دهیم و تلا ش نماییم هر روزبه صورت پله یی به آن دسترسی پیدا کنیم و سپس آنرا درونی کنیم یکی ازروش های مبارزه با شکست ودستیابی به موفقیت نیروی کلمات است و استفاده ازمثا ل های دیگران . 

طبق گفته آلدوس ماکسلی                                                            " تجربه پارچه ای است که تاروپودآن را کلمات تشکیل می دهند" آیا تا کنون  فکرکرده اید که کلماتی که به صورت عادی ازآنها استفاده می کنید دارای چه قدرتی برای ایجاد روحیه مثبت وایجاد غم وافسردگی هستند آیا  کلماتی که بکارمی برید سازنده ا ند یا  نابود  کننده ؟ آیا در شما امید ایجاد می کنند یانا امیدی ؟ کلمات می توانند تاثیرشگفت انگیزی درتغییرروحیه افراد ایجاد کنند در انتخاب کلمات باید دقت شود که آگاهانه انتخاب شوند .

 کلمات چنان قدرتی دارندکه می توانندآتش جنگلی رابیفروزند ویا صلحی برقرارکنند رابطه ایی  را به نابودی کشانند و یا آن را محکم تر کنند .    ا حساس و برداشت ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که ¸ به آ ن چیز می دهیم معنای کلمات نقطه نظر را تغییرمی دهد واحساسات متغیر می شود به طورمثال ابرمشکلی را دریک مشکل  بزرگ  قلمداد  کنیم .  احساسات وحالات به همان بزرگی د چارروحیه ضعیف ونا توان میگردد   اگر سخنی را که به آن ا یمان  دا ریم  برای فرد مطرح کنیم و د رجوا ب بشنویم این موضوع اشتباه ا ست  یا دروغ است آ نچنان تغییرخواهیم کرد که طرز رفتارو بینش ما نسبت به مخا طب تیره و تار می گردد. هنگامی که برای بیان حالتی ازکلمات تازه وغیرمعمول استفاده  می کنید برچسبی تازه بدان حا لت می زنید مثل آن است که د کمه حیا تی دیگری را فشار داده  با شید ¸ نه  فقط  از نظرعقلا نی  بلکه ا ز نظرعاطفی  و احساسی     د گرگون می شوید کلماتی که بلا فاصله موجب تغییرعواطف ویا کاهش وا فزایش شدت احساسات میشوند  کلمات  دگرگون شده می نامند .

لغاتی را که عا دت کرده اید  بکارببرید  برای  بیان عواطف واحسا سا ت خود ا ستفا ده می کنید  تغییر دهید تا تفکر و احساس  و زند گیتان عوض شود ا ین یکی ا ز ساده ترین ودرعین حا ل برومند ترین ا بزارها یی است که زندگی هرکسی را در یک لحظه دگرگون  می کند. بیشتر ما کلماتی را که  طبق معمول  برای  بیان  تجارب زند گی خود بکار می بریم نا آگاهانه  انتخاب می کنیم غا لبا  برای تشریح عواطف خودازکلماتی استفاده می کنیم  بدون آ نکه  فکر کنیم این  کلمات چه اثری برما با دیگران داشته باشند به عنوان مثا ل بسیاری ازمردم ا ز کلماتی نظیر"  خفت یا افسردگی " برای بیان  تقریبا هرنوع تجربه ی  نا خوشا یندی استفاده می کنند . ا گر چیزی بگویید که خوششان نیاید ا فسرده می شوند اگر نظر شان را بپرسند بازهم افسرده  می شوند  سعی کنید لغا تی را که برای  بیان عواطف خود  به کار می برید گسترده تر تا اینکه کلما تتان آن حالات عاطفی و احسا سی  را که ا نتظار دارید در دیگران  بوجود آورد . اهمیت زبان در درک زندگی چه اندازه است ؟ این موضوع ¸ مطلقا اساس انتخاب  کلمه مناسب عامل بسیار نیرومندی است هرگاه کلمه  بسیار مناسبی را به کار می بریم  چه کلماتی تاثیر نیرومند تری دارند .

 به گفته کارل یونگ   carl yung

هرگزتا ریکی به نور و بی تفاوتی به تلا ش مبدل نمی شود ¸مگر به کمک عواطف . انسان منشا همه عوا طف واحساسات است هر لحظه که بخواهد می تواند آ نها راایجاد کند ویا تغییردهد می توانید هم ا کنون تصمیم بگیرید که خوشحا ل هستید به د لیل زنده بودن خودتان .

برگرفته ازکتاب بسوی کامیابی نوشته آنتونی رابینزترجمه مهدی مجرد زاده کرمانی

اولین عامل موفقیت دستیابی به ایمان است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روانشناسی اختلالات رفتاری کودکان (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:37
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روانشناسی اختلالات رفتاری کودکان

روشهای اصلاح وترمیم آن

 

گروه بندی براساس سن

1.  دوره اول کودکی(تولد تا سه سالگی).واکنشهای رفتاری بیمار گونه کودکان در این دوره اکثراً از نوع واکنش های سایکوسوماتیک یا روان تنی می باشد. به سخن دیگر حالت هیجانی در کودکان در اکثر مواقع با تغییر در واکنش های جسمانی واعضای مختلف بدن مانند دستگاههای گوارش ٬تنفس ٬گردش خون ومانند آن همراه است. بدین صورت که کودکان مشکلات عاطفی و روانی خود را بیشتر به صورتهوع اسهال٬دل درد٬ یبوست٬ بی اشتهایی ٬تنگی نفس٬ کاهش وزن و گاه به صورت اضطراب ٬افسردگی٬ بیقراری و کم خوابی نمایان می سازد.

2.  اختلالات رفتاری دوره دوم کودکی(٤تا ٦سالگی):اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت ترس٬ انواع عادات نامطلوب مانند جویدن ناخن ٬مکیدن انگشت یا اشیاء٬ شب ادراری٬پرخاشگری وتخریب اسباب بازیها یا لوازم منزل وگاه نیز به صورت بی اشتهایی٬بدخوابی ٬اختلالات گویایی ٬اشکال در روابط بین کودک وافراد خانواده مشخص می شود.اختلالات رفتاری این دوره بیشتر از نوع واکنشهای زود گذر تطابقی یا مقدمات نوروتیک است.

3.  اختلالات رفتاری دورۀ سوم کودکی(7تا11سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت دروغگوئی٬ دزدی٬ امتناع از رفتن به مدرسه ٬اختلالات گویایی مانند لکنت زبان انواع تیک ها ( پرشهای بی اراده عضلانی)  ٬گریه هاو خنده های بی دلیل وغیر عادی٬ تمارض ٬مشکلات تحصیلی ومانند آن است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شبیه سازی پنهان سازی الکترومغناطیسی با نرم cst (فنی و مهندسی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:37
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات51
حجم فایل2.951 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شبیه سازی پنهان سازی الکترومغناطیسی با نرم افزار cst

عناوین :                                                                                                                           

 

 

معرفی

مراجع

 

ساختارهای پنهان سازی                                     

 پنهان سازی آرایه ای از استوانه های فلزی

پنهان سازی یک استوانه بزرگ بجای آرایه استوانه ها

افزایش قطر ساختار واستوانه

کاهش طول استوانه داخلی

 شبیه سازی ساختار پنهان ساز با دی الکتریک متفاوت

 پنهان سازی بدون خطوط انتقال و با ساختاری مناسب

  نتیحه گیری نهایی      

ساختارهای پنهان سازی :                                     

 

1) پنهان سازی آرایه ای از استوانه های فلزی                             

 

 

برای رسیدن به ساختار مناسب برای پنهان سازی. سلول های خطوط 

انتقال باید به یکدیگر متصل بشوند و بعد در داخل حلقه فلزی که برای

تطبیق امپدانس شبکه خطوط با فضای خارجی است قرار بگیرند ودر

انتها این ساختار در طبقاتی فوق  یکدیگر قرار گرفته  و آرایه ای از

استوانه های فلزی درون این ساختار برای پنهان شدن قرار میگیرند

 

 

ابعاد سلول به قرار زیر است :                                                         

W = 0.95 mm

H = 1.65  mm

D = 4.9    mm

Ɛr =1

 

ابعاد ساختار به قرار زیر است :                                                    

 

A = 59.46  mm

W = 7.28   mm

H  = 8.28   mm

L  = 15      mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

چگونگی ساخت یک روبات مسیریاب (فنی و مهندسی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:37
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلrar
تعداد صفحات70
حجم فایل792 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چگونگی ساخت یک روبات مسیریاب

فهرست مطالب

  • مقدمه                                                                                                                            
  • ·         فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها)                                                                                                      
  • 1-1- ربات                                                                                                                                                   

1-1-1- تعاریف ربات                                                                                             

1-1-2- علم رباتیک                                                                                               

1-1-3- مزایای رباتها                                                                                              

1-1-4- معایب رباتها                                                                                              

  • ·           1-2- تاریخچه رباتها                                                                                                                                   
  • 1-3- دسته بندی رباتها                                                                                                                            

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن                                                                    

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا                                                                

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی                                                     

  • ·           1-4- انواع رباتها                                                                                                                                       

1-4-1- رباتهای متحرک                                                                                        

1-4-2- ربات همکار                                                                                              

1-4-3- نانوبات                                                                                                     

  • ·           1-5- طبقه بندی رباتها                                                                                                                              18 

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد                                                                       18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی                                                                            

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی                                                                 

1-5-1-3- رباتهای نظامی                                                                           

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل                                                                                                                                                                          

1-5-2-2- نسل دوم                                                                                   

1-5-2-3- نسل سوم                                                                                

1-5-2-4- نسل چهارم                                                                                

 

عناوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شماره صفحه                      1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها                                                                                                                                                    

1-5-3-2- موتورهای                                                                            

1-5-3-3- موتورهای                                                                             

  • ·           فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها)                                                                                                          
  • ·           2-1- کاربرد رباتها                                                                                                                                     

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر                                                                              26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات                                                                  27

2-1-3- ربات تعقیب خط                                                                                         28

2-1-4- ربات حس کننده تماس                                                                                29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما                                                            30

2-1-6- ربات پذیرش                                                                                             

  • ·           2-2- اجزاء اصلی یک ربات                                                                                                                      

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر                                                                                    

2-2-2- سنسورها                                                                                                 

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس                                                                

2-2-2-2- سنسورهای القائی                                                                        

2-2-3- کنترلر                                                                                                     

2-2-4- واحد تبدیل توان                                                                                        

2-2-4-1- موتور                                                                                       

 

عناوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شماره صفحه

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها                                                                 42

2-2-5- محرک مفاصل                                            

برچسب‌ها: <-TagName->

مجموعه 125 عکس با کیفیت از کریستیانو رونالدو (فوتوشاپی) (کامپیوتر و IT)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:36
مارال
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلzip
تعداد صفحات125
حجم فایل19.276 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

در این مجموعه 125 عکس برتر از کریستیانو رونالدو به صورت کار شده با فوتوشاپ قرار گرفته و مناسب برای تصاویر زمینه گوشی می باشند.

دروس مربوطه دانشگاهی : گرافیک - طراحی عکس
موضوع : مجموعه 125 عکس با کیفیت از کریستیانو رونالدو (فوتوشاپی)
فرمت : jpg
حجم : 18.8 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت بررسی اجمالی تحولات عراق (علوم سیاسی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:36
مارال
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات34
حجم فایل3.635 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

برای دیدن پیش نمایش قسمتی از پاورپوینت تحولات عراق اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دروس مربوطه دانشگاهی : علوم سیاسی

موضوع : پاورپوینت بررسی اجمالی تحولات عراق

تصاویر : دارد

فرمت : PPT

تعداد صفحات : 34

حجم : 3.6 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نقشه فاز 2 ویلای مسکونی دوبلکس (معماری)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:36
مارال
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdwg
تعداد صفحات1
حجم فایل5.798 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دراین فایل نقشه فاز 2 یک ویلای مسکونی دوبلکس همراه با: نما, برش,

سایت پلان, پلان بام و شیب بندی, پلان فونداسیون, پلان طبقات,

پلان ستون گذاری,پلان تیر ریزی,پلان آکس بندی و.......

به همراه بزرگ نمایی و برش از درها و پنجره ها و.......

و دتایل های مورد نیاز / فایل مورد نظر اتوکد میباشد.

 

دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمران
موضوع : نقشه فاز 2 ویلای مسکونی دوبلکس
فرمت : dwg - اتوکد
حجم : 5.7 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت و شیت روستای لیموچاه (معماری)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
6:36
مارال
دسته بندیمعماری
فرمت فایلzip
تعداد صفحات63
حجم فایل20.554 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

در این بخش پاورپوینت روستای لیموچاه به همراه شیت بندی

آن قرار گرفته که به صورت کامل و مورد تایید استادان می باشد

این پاورپوینت و شیت برای درس روستا نیز می باشد.

برای دیدن پیش نمایش قسمتی از پاورپوینت لیموچاه اینجا کلیک کنید

 

 

دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمران

موضوع : پاورپوینت و شیت روستای لیموچاه

تصاویر : دارد

فرمت : PPT - jpg

تعداد صفحات : 63

حجم : 20 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir