بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر نابینا (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:35
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر نابینا

 

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر نابینا طراحی شده است. به همین منظور، 38 دانش‌آموز پسر نابینای دوره‌ راهنمایی به صورت نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل فهرست بررسی ارزیابی مهارت‌های اجتماعی کودکان متسون و همکاران (1983) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت (1967) بود. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی در طول هشت جلسه 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای دو جلسه به مدت یک ماه بر روی گروه آزمایشی اجرا گردید. در حالی که در طی این مدت، گروه گواه برنامه عادی روزانه خود را دنبال می‌کرد. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجدداً هر دو آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی كودكان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر تهران (ر

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:34
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات2
حجم فایل4 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی كودكان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر تهران.

 

گستره وسیعی از ادبیات پژوهشی سازگاری اجتماعی را بعنوان ركنی از سلامت روان، خصوصاً در سنین پیش نوچوانی مطرح داشته و عواملی چون پویایی گروه همسالان و مهارت های اجتماعی كودكان بعنوان مؤلفه های سازگاری اجتماعی موضوع بسیاری از تحقیقات در عصر ارتباطات است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بازتاب هویت جنسیتی دختران در کتاب های درسی (جزوه)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:33
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازتاب هویت جنسیتی دختران در کتاب های درسی(داور شیخاوندی)

 

چکیده:

1. پیش از پرداختن به جستار تطبیقی کتاب های درسی، برای طرح مسأله، مقدمه‌ی نسبتاً مفصلی در نقش کتب درسی در تکوین و تنفیذ انواع هویت های جنسیتی ارائه داده ایم تا اذهان خوانندگان را نسبت به موضوع روشن کرده باشیم.

2. با توجه به این که در مقاله اصطلاحات جدید یا غیرمتعارفی به کار برده‌ایم به بهانه‌ی "کلید واژه‌ها" توضیحات تفصیلی درباره‌ی واژگان را افزوده‌ایم تا از سوء تفاهم احتمالی پرهیز کنیم.

3. پس از اشاره به مفهوم "جنسیت" (gender) روش بررسی ارائه شده است.

4. کتابهای مورد جستار تطبیقی یکایک معرفی و یافته های مورد نظر درج شده اند.

5. در پایان، بنا به روال معمول، به نتیجه‌گیری کوتاه و پیشنهادهای معدودی بسنده کرده‌ایم.

کتاب های درسی آئینه تمام نمای سیاست های ایدئولوژیک،‌ فرهنگی،‌ دینی،‌ سیاسی، اجتماعی (خانوادگی، ‌شبکه خویشآوندی، ایلی ـ قومی)،‌ جامعوی ( حوزه‌ی عمومی) و جامعتی (حوزه ی دولت ( ملت و حوزه های کلان دینی ـ زبانی ـ نژادی) است. در جوامع مبتنی بر خودکامگی حزبی،‌ دینی،‌ نظامی و شخصیتی،‌ گرایش های فردپرستی شخصیت ستائی و القاء و تنفیذ زورمندانه‌ی ایده‌ئولوژیک حزبی ـ دینی در کتاب های درسی نظری (مانند : ادبیات،‌ تعلیمات مدنی،‌ تاریخ و حتی جغرافیا) انعکاس می یابند و تعاون و همبستگی اجباری،‌ بدون توجه به تنوعات و تکثرات فرهنگی، اعتقادات و باورهای قومی،‌ بومی، گروهی و فردی بر همگان،‌ اعم از زن و مرد، تحمیل شده، حتی تفاوت های جنسیتی،‌ سنی، شغلی نیز نادیده گرفته می‌شوند.

“دموکراسی” یا مردم سالاری،‌ امروزه، در تقابل با خودکامگی قرار دارد. در نظام دموکراتیک فرض بر این است که قدرت از تبلور انتزاعی اراده‌ی آحاد ملت تجلی می یابد. در چنین نظامی، آموزش و پرورش به طور کلی،‌ آموزش متوسطه وعالی به ویژه، نه تنها پیش شرط تکوین مردم سالاری فرض می شود،‌ بلکه عنصر تعیین کننده ای در اجرا و تداوم آن به حساب می آید. مردم سالاری جامع و همه جانبه تنها به فراخوانی و بسیج زنان و مردان جهت انتخاب رئیس جمهور‌ یا گروه هائی از نمایندگان وابسته به احزاب و تشکل ها بسنده نمی کند، ‌بلکه با مشارکت وحضور فعال آحاد ملت در انواع ابعاد تصمیم گیری و مدیریت امور عامه و نظارت بر اعمال دولتورزان و حساب خواهی از نمایندگان خود در ضمن انجام وظیفه قانونگذاری مبتنی است ... .

برای تکوین، اجرا و تداوم دموکراسی باید مردم، یا ملت،‌ دولت را از خود و خود را از دولت پندارند. تصادفی نیست که امروزه به جای “دولت” (state) صرف، “دولت ـ ملت” (Nation-State) را ترجیح می دهند. این اصطلاح ظاهراً ساده‌ی دو کلمه ای از بار اقتداری و قانونیت شایانی برخوردار است، بدین معنا که دولت همانند خود ملت است و ملت گوئی که خود دولت است، به کار می‌رود.‌ واژه‌ی “national” در زبان های لاتین و آلمانی ـ انگلیسی معادل با “کشوری” و “دولتی” است؛ به طوری که در زبان فرانسه "education nationale" یعنی “آموزش و پرورش دولتی” و "police nationale" یعنی “پلیس دولت مرکزی” یا “پلیس کشوری” که از "police municipale" پلیس شهری یا شهرداری) متفاوت می باشد.

از ویژگی دموکراسی یا مردمسالاری، برابری افراد و اقوام ملت،‌ اعم از زن و مرد، در قبال قانون است. آحاد بالغ عضو ملت،‌ بدون توجه به اعتقاد، اشتغال،‌ درجه‌ی تحصیلی و تعلق به گروه ها، اقوام و ادیان، از هویت ملی،‌ حقوق ملی و وظیفه‌ی ملی مساوی و هم سنگی برخوردار هستند. این برابری در حقوق، وظیفه و احساس تعلق عمیق افراد بالغ ملت را نه تنها به دولت و ملت، بلکه بر سایر افراد هم - دولت،‌ هم - ملت و هم - کشور سبب ساز می‌شود و بنیان وفاق،‌ همدلی و هم آرمانی ملی را در سطح کلان جامعه استوار می‌گرداند، حتی اگر در میان اقوام تشکیل دهنده آن همزبانی نیز همه جا گیر نبوده باشد.

هویت ملی یک هویت انتزاعی سیاسی - فرهنگی است که برخلاف هویت های خونی،‌ خاکی، فرهنگی و کاری در سطح خرد جنبه‌ی ذهنی و نمادین آن بیشتر از جنبه های عینی ملموس و محسوس است.

یکی از اساسی ترین رسالت های آموزش و پرورش دولتی،‌ یا ملی و یا کشوری، القاء و تنفیذ هویت ملی در جریان تربیت است؛ بدون این که مانعی برای رشد و بالیدگی هویت فردی، گروهی، منطقه ای و قومی (از قومیت دینی یا فرهنگی یا هر دو) بوده باشد. برابری و تساوی در برابر قانون و بهره‌مندی از حقوق ملی در قبال وظایف کشوروندی شرط لازم و انکار ناپذیر وفاق ملی است و گرنه باید به جای وفاق در انتظار نفاق و ناسازگاری بین افراد، زن و مرد، اقوام یا بین قوم محروم با دولت تبعیض‌گر باشیم.

کودک در جریان تربیت در دوره های ابتدائی و راهنمائی که نخستین مفاهیم و انگاره های مربوط به هویت جنسیتی قومی - ملی را می آموزد و رابطه‌ی عاطفی - خردمندانه “خود” را با دیگران آشنا و نا آشنا درونی می سازد و “من” فردی جنسیتی را به “ما” ی خانوادگی و به تدریج به “ما”ی جنسیتی، قومی - ایلی و بالاخره به “ما” ی ملی - دینی و در نهایت به “ما” ی جهانی اعتلاء می بخشد.

در این راستا، علاوه بر رسانه ها و “شناسنامه” فردی کتاب های درسی نقش تعیین کننده ای در تکوین و تنفیذ هویت های جمعی،‌ جنسیتی، گروهی، قومی و ملی – دینی، با بار سرمایه‌ی فرهنگی، ایفا می کنند. همانند تغذیه تنی،‌ مردم نسبت به تغذیه معنوی ذهنی فرزندان خود باید حساس باشند و در این کار مهم انسان پروری و ملت سازی مشارکت فعالی به عهده بگیرند. تدوین کتاب هائی به قصد تعلیم چنان مفاهیمی و تکوین سرمایه‌های اجتماعی، جامعوی و جامعتی جدی تر از آن است که در غیاب نمایندگان خانواده ها، به ویژه مادران و نمایندگان اقوام، فقط توسط تعدادی از کارشناسان مرکز نشین، انجام گیرد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله بازتاب روان و ناخرسندی دختر (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:33
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازتاب روان و ناخرسندی دختر

از آنجایی که بانو گشسپ ،خود در گزینش شوهر دلخواه خود، نقشی نداشته است بلکه رستم ،گیو را به عنوان شوهر او انتخاب یا اینکه شاید بر او تحمیل کرده است ،از این روی او از این کار رنجیده خاطر و دل پریشان است و اعتراض خویش را به جامعه ی مردسالاری که هیچ گونه حقی را برای دختری آن هم دختر جهان پهلوان که خود نیز جهان پهلوانی است در نظر نمی گیرد ،بیان می کند.

هنگامی که گیو با بانو گشسپ خلوت می کند و می خواهد او را فرا چنگ آورد ،او بر مرد گستاخ ی خروشد و بر پر و جامعه ی خویش نه با سخن بلکه با کرداری نمادین اعتراض می کند:

ببردند مه را به خلوت سرای                       چو شد بسته کابین آن دلگشای

چو در خلوت خاص شد گیو گرد                   بیامد بر ماه با دستبرد

همی خواست مانند گستاخ وار                      درآرد آن ماه را در کنار

زتندی برآشفت بانوی گرد                          نمود آن جهانجوی را دستبرد

بزد بر سر گوش او مشت سخت                   بدان سان که افتاد از روی تخت

دو دست و دو پایش به خم کمند                   ببست و به یک گوشه اش درفکند

 

اعتراض بانو گشسپ به شوهر در آن روزگار غوغایی به پا می کند و زنگ خطری برای مردان است که زنی بازوان شوی خویش را بسته است و او را به گوشه ای افکنده ،در مرام خوش نمی آید ،حتی اگر این دختر ،دختر جهان پهلوان باشد ،از آنجایی که زن است باید فرمانبردار شوی ،پدر و خلاصه جامعه ی مرد سالار باشد .

گودرز ،پدر گیو دست و پای خویش را گم کرده پیکی به سوی رستم می فرستد:

که بانو به بیداد بگشاد دست                      دو بازوی گیو دلاور ببست

 

تهمتن به نزدیک دختر خویش می آید ،بانو گشسپ  را می بیند که بر تختی نشسته است و گیو را نزد او نمی یابد.چشم و روی دختر را می بوسد.احوال شوی را از او می پرسد ،اما او افگنده سر خویش بر پشت پای. با رستم نیز سخن نمی گوید ،با نگاه خویش به او نیز می خروشد گویی با رستم نیز از در ناآشتی وارد شده است و در این هنگام :

یکی ناله بشنید رستم نهان                چنین گفت کای پهلوان جهان

منم در نهان خانه افگنده پست            به خم کمندم گره با دو دست

تهمتن شد و بازکردش زبند               شو از دخت خوار و زباب ارجمند

 

کسی به کردارهای نمادین و اعتراض آمیز بانو گشسپ ارجی نمی نهد.

چشم بر آنها بسته اند،گویی که هیچ گاه نمی خواهند اندیشه کنند که او از چه رویی دست به این کار زده است و چرا با پدر خویش سخن نمی گوید.پدر شروع به اندرزگویی می کند و از او می خواهد که با شوهر خویش بسازد،زیرا سرافرازیش از اوست:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آیا کودکان ما باهوشتر شده اند (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:33
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فیلیدا براون می گوید بچه ها ... آنها تمام وقت خود را با بازیهای ویدیوئی و رد و بدل نمودن نوشته برای یکدیگر صرف می کنند آیا می توان به پای آنها رسید ؟

یک جمله تکراری ، ممکن است ، ولی باید بپذیرید که این موضوع واقعیت دارد. بیشتر بچه ها در برنامه ریزی ویدیو و set up کردن کامپیوتر ، از پدر و مادرخود بسیار بهتر هستند. آنها می توانند پدر و مادر خود را در بازیهای ویدیوئی شکست دهند و  احتمالا فکر می کنند که از پدرو مادر خود باهوشترند. اما باعث شگفتی است که این بچه ها ممکن است راست بگویند . اگر از تست های IQ چیزی دستگیرمان شود ، نشان    می دهد که جوانان امروزی واقعا" با هوشتر از پدر و مادر خود هستند. مطالعات انجام شده در کشورهای متعددی نشان می دهد که نمرات IQ لااقل از دهه 1950 میلادی ، درحال افزایش است ، بدین ترتیب اگر فردی دارای IQ متوسط آن دوره باشد ، امروز کم هوش درنظر گرفته می شود. بنظر می رسد که باگذشت هرنسل ، انسانها با هوشتر و با هوشتر می شوند ، ولی نه به این سرعت.

 هوش یک مفهوم بی ثبات و وابسته به زمان می باشد و بین روانشناسان ، جدالهای جدی ای برسر این مسئله که چه چیزی بعنوان افزایش میزان IQ درنظر گرفته شود، وجود دارد برخی از محققان بر این باورند که ما اصلا" باهوشتر نمی شویم ، بلکه فقط در حل برخی از مسائل خاص ، مهارت می یابیم. با این وجود، دیگران می گویند که ، آنها بازتاب افزایش میزان IQ را در دنیای واقعی سنجش هوش دیده اند و برای مغشوش تر ساختن امور، توصیه هایی وجود دارد و زمان آن رسیده که به آنها خاتمه دهیم.

ما باید با اینها چه کار کنیم ؟ برای پرسش دراین زمینه ، باید از شخصیت بارزی چون James Flynn ، استاد علوم سیاسی دانشگاه Otago درDunedin نیوزیلند استفاده نمود.

وی ابتدا نشان داد که میزان IQ در اواسط دهه 1980 میلادی افزایش یافته است. این روش با توجه به القابی که دیگران به آن داده اند، تحت عنوان اثر فلین شناخته شده است ، یافته ها ، سئوالات جدیدی را در این مورد برانگیخت که آیا تست های IQ قادر به بازگو نمودن یکسری از مسائل هستند یا خیر . در رویداد بزرگی که در سال 1987 میلادی در روزنامه ها بچاپ رسید ، Flynn بکمک تست های قدرت استدلال افراد ، مقایسه هایی را با جزئیات کامل در 14 کشور انجام داد. این اطلاعات ازکشورهایی مانند بلژیک و هلند که خدمت سربازی تا سال 1980 میلادی در آنها جریان داشت ، بدست آمد . ضرورتا" ، هرمرد جوانی ( و در برخی از کشورها ، هر زن جوانی ) مجبور به انجام تست هایی بودند که بر اساس طرحهایی تعیین شده بود ، و از این رو ، نتایج شاخصی برای آن جمعیت محسوب می شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آیا عوامل زندگینامه ای پرسنل بررضایت شغلی آنان درکار مؤثر است (جزوه)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:32
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات45
حجم فایل130 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 فصل اوّل (( کلیّات ))

شامل :

 

  • ·      مقدمه
  • ·      طرح و بیان مسئله
  • ·      اهمییّت و ضرورت تحقیق
  • ·      اهداف و فرضیات ((سؤال های تحقیق))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

نا مططلوب بودن ویژگی های زندگینامه ای یکی از آشنا ترین دلایلی است که برای افراد سازمان می تواند موجب ناکارآمدی شود، درعین حال مورد پسند ومطلوب بودن ویژگی های زندگینامه ای افراد موجب ایجاد انگیزه وتعامل کارکنان ودرنهایت حل موفقیت آمیزاورسازمان می گردد وراهی را می پیماید که درآن استعدادها شکوفا، کارکنان خلّاق وکیفیّت کار افزایش می یابد.

با توجه به اینکه فرق ویژگی های زندگینامه ای در پرسنل متفاوت می تواند موجب بی نظمی ورکود کاری گردد لذا لازم است عوامل موجود درآن شناسایی شوند تا با استفاده از مطالعات انجام شده درصدد رفع مشکلات این ویژگی ها برآمد.

حال با توجه به ارتباط مستقیم بین رضایت شغلی وویژگی های زندگینامه ای آنان این تحقیق به موضوعی پرداخته که تاثیر عوامل زندگینامه ای ازجمله سن و جنس وجایگاه شغلی و..... به عنوان متغیرهای مستقل از رضایت شغلی کارکنان که متغیری وابسته نسبت به آن است را مورد بررسی قرار می دهد تا با هدف شناسی وشناخت عوامل موثر وشناسایی تدابیر لازم جهت پیشگیری وایجاد زمینه مناسب برای مسولان ومدیران درجهت افزایش رضایت شغلی کارکنان شود ، امید است این تحقیق زمینه ای برای تحقیقات اساسی وبنیادی در آینده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح بیان مسئله

 

لازمه کارایی مجموعه های ناجا ایجاد رضایت شغلی درکارکنان می باشد که این مسئله ریشه ها وعوامل بسیاری را دربر دارد ، یکش از این عوامل ویژگی های زندگینامه ای پرسنل سازمان می باشد.

صحت وسلامتی  ویژگی های زندگینامه ای پرسنل یک سازمان وهمچنین نامطلوب بودن این ویژگی ها می تواند نقش مهمی دررضایت یا نارضایتی شغلی درکارکنان داشته باشد ، لذا باید با بررسی های لازم راجع به عوامل زندگینامه ای وویژگی هایی از آن که بطور مستقیم یا غیر مستقیمبارضایت شغلی پرسنل در ارتباط اند درصدد تقویت عوامل مثبت وتضعیف عوامل منفی بررضایت شغلی برآمد، که در این تحقیق به مقایسه این عوامل ورضایت شغلی آنان می پردازیم.

 

 

 

* سوال اصلی :

 

آیا عوامل زندگینامه ای پرسنل بررضایت شغلی آنان درکار مؤثر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیّیت وضرورت تحقیق

 

با توجه به وظایف وماموریتی که برای نیروی انتظامی تعیین گردیده که مهمترین آن ایجاد نظم وامنیت در جامعه است، ضروری است که خود کارکنان باید درتقویت وبهبود ویژگی های فردی زندگی خود درجهت درست برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان درهمه سطوح ورده های ناجا کوششی همگانی وجدی داشته باشند واین میسر نمی شود مگر اینکه پرسنل سازمان در کارشان وازکارشان رضایت کافی راداشته باشند، درهر حال همیشه پرسنلی هستند که نمی توانند ویژگی های زندگینامه ای خود رابه روش صحیح مرتب ودرجه صحت آنها رابه کمال رسانند که اینان مسلما" ازکارشان رضایتمند نمی شوند ، درنتیجه نارضایتی دیگر پرسنل وحتی مردم را به دنبال دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آنیماوآنیموس (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:32
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آنیما/آنیموس :

اسطوره ها و روانشناسی یونگ بر این باورند كه انسان ازلی، نر- ماده یعنی دو (Hermaphrodite ) بوده است. چنانكه افلاطون در رساله‌ی ظیافت(Symposium) می‌گوید:
خدایان نخست انسان را به صورت كره‌ای آفریدند كه دو جنسیت داشت. پس آن را به دو نیم كردند بطوریكه هر نیمه‌ی زنی از نیمه‌ی مردش جدا افتاد ، از این روست كه هر انسانی به دنبال نیمه‌ی گمشده‌ی خود سرگردان است و چون به زنی یا مردی بر می‌خورد ، می‌پندارد كه نیمه‌ی گمشده‌ی اوست.( در حالیكه نیمه گمشده هر انسان درون خود اوست كه متاسفانه به بیرون فرافكن می‌كند)

نیكلاس برایف(اگر درست نوشته باشم) معتقد است: انسان نه تنها موجودی جنسی بلكه دوجنسی است و مردی كه با خصوصیات زنانه ناخودآگاهش در ارتباط نباشد(حوا) موجودیست آبستره و توسط كیهان اداره و تسخیر ناخودآگاه و رباط گونه می‌شود .

زنی هم كه با مرد درونش درارتباط نباشد، زنیست بی‌شخصیت، بی‌هویت و بدون هدف و انگیزه.
در اسطوره‌های ایران باستان هم مرد و زن (مشی و مشیانه) هر دو ریشه‌ی یك گیاه ریواس بودند كه این ریشه چون رویید و از زمین بیرون آمد به دو ساقه‌ی همانند تقسیم گردید.پس یكی نماد مرد (مشی ) ودیگری نماد زن (مشیانه ) شد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت انواع آزمون های در روان شناسی (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:32
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات321
حجم فایل432 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آشنائی با تعریف آزمون ، اندازه گیری وارزشیابی در آموزش وپرورش وروانشناسی وانواع آزمونهای روانی وپرورشی وانواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

 

از  دانش آموزان انتظار می رود پس از مطالعه این فصل اصطلاحات زیر را تعریف ،توضیح وبیان نمایند:

آزمون، انواع آزمونها، اندازه گیری وارزشیابی وتفاوت آنها،ویژگیهای ارزشیابی تشخیصی وتكوینی وتراكمی، حوزه های شناختی وعاطفی وروانی _ حركتی ، مقایسه آزمونهای استعدادوپیشرفت تحصیلی ، ارزشیابی ملاكی وهنجاری

 

مطالبی كه در این فصل معرفی می شوند از این قرار ند:

تعریف آزمون،انواع آزمون،آزمونهای توانایی،آزمونهای عاطفی ، آزمونهای شخصیت ، آزمونهای علاقه ونگرش ، تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،انواع ارزشیابی درآموزش وپرورش ، ارزشیابی ملاكی ، ارزشیابی هنجاری ،ارزشیابی تكوینی ، تشخیصی و تراكمی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

انــتقـــال کـــودکـــان نـــاتـــوان در یـــادگیــــری به کلاســـهای معــــمولی (روانشناسی و روانپز

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:32
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل88 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روند کلی انتقال کودکان ناتوان در یادگیری به کلاسهای معمولی

روند کلی آن است که دانش آموزان ناتوان در یادگیری ، در کلاسهای عادی ، در کنار دانش آموزان معمولی به تحصیل بپردازند . در بسیاری از مدارس ، چنین روندی کاملاً عادی است . دانش آموزان با توانهای متفاوت ذهنی ، رفتاری ، فراگیری و بدنی یا کمبود توجه در کنار همسالان خود که هیچ گونه مشکل ناتوانی ندارند ، به تحصیل مشغول هستند .[1]

به همین طریق اکثر دانش آموزانی که در یادگیری ناتوان هستند ، در کلاسهای عادی تحت آموزش قرار می گیرند و در عین حال از خدمات پشتیبانی استفاده می کنند . استفاده از مفهوم « محیطی که کمترین میزان محدودکنندگی را دارد » در ارائه مناسب ترین سطح آموزشی برای تمام دانش آموزانی که نیازهای خاص دارند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . در این بخش از کتاب ، نکات اصلی در هدایت کردن دانش آموزانی که در یادگیری ناتوان هستند ، به سوی این روند کلی بررسی می شود .

 

نگرانی های والدین

بعضی از والدین نگران هستند که شاید نیازهای فرزندانشان در کلاسهای عادی تأمین نشود . اما دنبال کردن این روند کلی به آن معنی نیست که دانش آموزان تحت تعلیم آموزش استثنائی ، به یکباره و بدون هدف در کلاسها رها شوند . بلکه توجه خاصی مبذول می گردد تا دانش آموزانی که در کلاسهای عادی عملکرد رضایت بخشی داشته باشند . به عنوان مثال ، ممکن است از « اتاق منبع » استفاده کند . ممکن است او به علت علاقه به موسیقی یا توانایی در فراگرفتن آن در کلاسهای موسیقی قرار بگیرد . آموزگار موسیقی و آموزگار آموزش استثنائی می توانند در مورد پیشرفت این دانش آموز با یکدیگر تشریک مساعی نمایند .

مفهوم روند کلی آن است که دانش آموزانی که مشکل یادگیری ندارند از کلاسهای عادی استفاده کنند و در عین حال از مساعدتهایی در راستای آموزش استثنائی نیز بی نصب نمانند . این مساعدتها شامل تعدیل آموزش ، استفاده از فرصت اضافی یا مشاوره و ارتباط برقرار کردن با آموزگار کلاس عادی می باشد .

والدین همچنین نگران هستند که فرزندشان در کلاس عادی مورد تمسخر و اذیت همکلاسان خود قرار گیرد . چنین پیش آمدی را می توان با یاری گرفتن از کارکنان دلسوز تصحیح کرد . دانش آموزان و کارکنان باید دورة آموزشی را در ارتباط با نیازها و طبیعت کودکان و نوجوانان ناتوان طی کنند تا بتوانند رفتاری همانند دیگران با آنها داشته باشند .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت آموزش و پرورش کودکان استثنایی (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:31
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات168
حجم فایل617 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کودکان استثنائی قبل از اینکه استثنائی باشند ، بشرند و احتیاجاتی نظیر سایرافراد بشر دارند . لذا باید آموزش و پرورش آنان مورد توجه قرار گرفته تا به حداکثر رشد ذهنی و جسمی خویش برسند .

 1- دانش آموزان استثنایی را تشخیص داده با گروهبندی و نیز درصد شیوع آنها آشنا شوید. 
2- عوامل استثنایی شدن دانش آموزان را بدانید . 
3- مناسبترین برنامه و روش آموزشی را با توجه به ویژگیهای هر گروه پیشنهاد کنید .

 

 

از دیدگاه عام ، هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیست . انسانها گذشته

از اینکه با یکدیگر متفاوتند ( تفاوتهای بین فردی ) ، بین استعداد و

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir