همه چیز راجع به افسردگی (جزوه)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:31
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل83 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

18 میلیون بزرگسال امریکایی از یکبیماری افسرده کننده رنج می برند. هزینه اقتصادی برای / 9 درصد از مردم یا حدود 8 / در هر دوره یکساله معین 5
این اختلال بالاست اما هزینه رنج بردن انسانها نمیتواند برآورد شود. افسردگی خطرناكمی تواند زندگی خانوادگی بیمار را همچون زندگی خود فرد بیمار تباه کند.
بیشتر مردم با یکبیماری افسرگی درمان را جستجو نمی کنند با اینکه درمان به اکثریتمتعددی_حتی آنهایی که افسردگیشان به شدت سختاست_ می تواند
کمککند.
یکاختلال افسرده کننده چیست؟
یکاختلال افسرده کننده یکبیماری است که جسم / حالات و فکر را درگیر میکند. این بیماری بر طریقه خوردن و خوابیدن / طریقه احساسیکفرد
درباره خودش و طریقه فکر کردن در باره موجودات تاثیر می گذارد . یکاختلال افسرده کننده شبیه به یکحالتزودگذر افسردگی نیست. این نشانه یکضعف
فردی یا یکوضعیت که ارادی است یا خواستنی است ، نمی باشد. افرادی با یکاختلال افسرده کننده به تنهایی نمی توانند بر اعصاب خود تسلط پیدا کنند و بهتر
شوند. نشانه ها بدون درمان می تواند برای هفته ها ، ماهها یا سالها طول بکشد. درمان مناسبمیتواند به اغلبمردمی که از افسردگی رنج می برند کمککند.

18 میلیون بزرگسال امریکایی از یکبیماری افسرده کننده رنج می برند. هزینه اقتصادی برای / 9 درصد از مردم یا حدود 8 / در هر دوره یکساله معین 5این اختلال بالاست اما هزینه رنج بردن انسانها نمیتواند برآورد شود. افسردگی خطرناكمی تواند زندگی خانوادگی بیمار را همچون زندگی خود فرد بیمار تباه کند.بیشتر مردم با یکبیماری افسرگی درمان را جستجو نمی کنند با اینکه درمان به اکثریتمتعددی_حتی آنهایی که افسردگیشان به شدت سختاست_ می تواندکمککند.یکاختلال افسرده کننده چیست؟یکاختلال افسرده کننده یکبیماری است که جسم / حالات و فکر را درگیر میکند. این بیماری بر طریقه خوردن و خوابیدن / طریقه احساسیکفرددرباره خودش و طریقه فکر کردن در باره موجودات تاثیر می گذارد . یکاختلال افسرده کننده شبیه به یکحالتزودگذر افسردگی نیست. این نشانه یکضعففردی یا یکوضعیت که ارادی است یا خواستنی است ، نمی باشد. افرادی با یکاختلال افسرده کننده به تنهایی نمی توانند بر اعصاب خود تسلط پیدا کنند و بهترشوند. نشانه ها بدون درمان می تواند برای هفته ها ، ماهها یا سالها طول بکشد. درمان مناسبمیتواند به اغلبمردمی که از افسردگی رنج می برند کمککند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

افسردگی کودکان و نوجوانان (جزوه)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:31
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات3
حجم فایل192 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افسردگی کودکان و نوجوانان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله افسردگی درنوجوانان (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:30
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل62 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افسردگی درنوجوانان

71 درصد نوجوانان ایرانی از افسردگی رنج می برند

بر اساس تحقیقات انجام شده از 322 دانش آموز مقطع راهنمایی و متوسطه 71 درصد دچار افسردگی هستند. نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان، افسردگی متوسط تا شدید را در دختران و پسران شامل شده و نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

27 مرداد - خبرگزاری سینا- یافته های پژوهشگران در کشور نشان می دهد که میزان شیوع افسردگی در نوجوانان دانش آموز ایرانی روندی رو به رشد داشته و در آینده نزدیک به خط بحران نزدیک خواهد شد.

دو محقق ایرانی با نامهای "مهدیه امامی" و "مونا میر محمد جعفری"، در تحقیقات مشترکشان درباره میزان افسردگی در نوجوانان دختر و پسر با مد نظر قرار دادن برخی ویژگیهای روان شناسی و جمعیت شناختی پی برده اند که میزان افسردگی در دختران نوجوان به مراتب بیشتر از پسران است.

دو محقق ایرانی با نامهای "مهدیه امامی" و "مونا میر محمد جعفری"، در تحقیقات مشترکشان درباره میزان افسردگی در نوجوانان دختر و پسر با مد نظر قرار دادن برخی ویژگیهای روان شناسی و جمعیت شناختی پی برده اند که میزان افسردگی در دختران نوجوان به مراتب بیشتر از پسران است.

بر اساس این تحقیق نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان، افسردگی متوسط تا شدید را در دختران و پسران شامل شده و نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

در این پژوهش تعداد 322 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به شیوه کاملاً تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان 161 دختر و 161 پسر در مقطع سنی 14 تا 19 سال مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته های محققان مذکور حاکی از شیوع 71 درصدی افسردگی در نوجوانان است. همچنین این یافته ها نشان می دهد که 28/0 نوجوانان افسردگی ندارند، 27/2 درصد افسردگی خفیف دارند ، 6/12 درصد افسردگی خفیف تا متوسط ، 19/0 درصد افسردگی متوسط تا شدید و 6/11 درصد افسردگی شدید دارند.

بر اساس یافته های مذکور دختران بیشتر از پسران از افسردگی رنج میبرند که وقوع این امر در دختران عواملی همچون آغاز بلوغ زودرس با پیامدهای زیستی و روان شناختی، نگرانی از تصویر بدن خود در دوران نوجوانی و افسردگی ناشی از آزارهای جنسی است.

در این تحقیق پژوهشگران بین سنین مختلف پسران از نظر میزان شدت افسردگی تفاوت آشکاری نیافتند، اما این تفاوت در دختران 17 تا 18 سال دانش آموز بسیار آشکار بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق افسردگی درنوجوانان (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:30
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل53 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افسردگی درنوجوانان

71 درصد نوجوانان ایرانی از افسردگی رنج می برند

بر اساس تحقیقات انجام شده از 322 دانش آموز مقطع راهنمایی و متوسطه 71 درصد دچار افسردگی هستند. نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان، افسردگی متوسط تا شدید را در دختران و پسران شامل شده و نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

27 مرداد - خبرگزاری سینا- یافته های پژوهشگران در کشور نشان می دهد که میزان شیوع افسردگی در نوجوانان دانش آموز ایرانی روندی رو به رشد داشته و در آینده نزدیک به خط بحران نزدیک خواهد شد.

دو محقق ایرانی با نامهای "مهدیه امامی" و "مونا میر محمد جعفری"، در تحقیقات مشترکشان درباره میزان افسردگی در نوجوانان دختر و پسر با مد نظر قرار دادن برخی ویژگیهای روان شناسی و جمعیت شناختی پی برده اند که میزان افسردگی در دختران نوجوان به مراتب بیشتر از پسران است.

دو محقق ایرانی با نامهای "مهدیه امامی" و "مونا میر محمد جعفری"، در تحقیقات مشترکشان درباره میزان افسردگی در نوجوانان دختر و پسر با مد نظر قرار دادن برخی ویژگیهای روان شناسی و جمعیت شناختی پی برده اند که میزان افسردگی در دختران نوجوان به مراتب بیشتر از پسران است.

بر اساس این تحقیق نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان، افسردگی متوسط تا شدید را در دختران و پسران شامل شده و نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

در این پژوهش تعداد 322 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به شیوه کاملاً تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان 161 دختر و 161 پسر در مقطع سنی 14 تا 19 سال مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته های محققان مذکور حاکی از شیوع 71 درصدی افسردگی در نوجوانان است. همچنین این یافته ها نشان می دهد که 28/0 نوجوانان افسردگی ندارند، 27/2 درصد افسردگی خفیف دارند ، 6/12 درصد افسردگی خفیف تا متوسط ، 19/0 درصد افسردگی متوسط تا شدید و 6/11 درصد افسردگی شدید دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره افزایش اعتماد به نفس (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:30
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افزایش اعتماد به نفس

بسیاری از افراد، حتی آنهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند. اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم.

بسیاری از افراد، حتی آنهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند. اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم.
از خودتان مراقبت کنید: داشتن اعتماد به نفس تا حدی به داشتن تصویری مثبت از اندام خود بستگی دارد. اگر هر روز صبح تا محل کار خود پیاده راه بروید، بیشتر ورزش کنید، و تغذیه سالم تری داشته باشید، هم در بهبود ظاهر و هم در بهبود حال شما تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. اگر احساس می کنید وقت کافی برای ورزش ندارید، سعی کنید صبح ها چند دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید – حتی یک پیاده روی کوتاه، اگر به طور روزانه تکرار شود، نتیجه بخش خواهد بود. مراقبه نیز به تمرکز شما کمک خواهد کرد.

یک فهرست تهیه کنید: در اغلب اوقات، افرادی که از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند فهرست های ذهنی ای از تمام ایرادهایشان دارند: بیش از اندازه چاق، دست و پا چلفتی، کند در روابط اجتماعی، و غیره. این نکات منفی را با تهیه فهرستی از خصوصیات مثبت خود، چه روی کاغذ چه به صورت ذهنی، به نکات مثبت تبدیل کنید. آیا آسانگیر و خوش برخورد هستید؟ در کار خاصی مهارت دارید؟ آیا طنز استثنایی دارید؟ تفکر در مورد این چیزها وقتی ایام به کام شما نیست تاثیر فراوانی در بهبود حال و افزایش اعتماد به نفس شما خواهد داشت.
دارو: برای برخی از افراد، اضطراب اجتماعی و کمبود اعتماد به نفس می تواند موجب ناتوانی در سخن گفتن در مقابل گروهی از افراد، یا در تعامل با فرد یا افراد دیگر گشته و منجر به حملات ترس شود. در برخی از این قبیل موارد پاسخ مسئله دارو است. داروهای ضد افسردگی مانند پاکسیل (1) و بازدارنده های مونوامین اکسیدازی، یا آرام بخش هایی مانند زاناکس (2)، لیبریوم (3)، والیوم (4)، می توانند به افرادی که اضطراب اجتماعی شدید دارند کمک کنند. با این وجود، بسیاری از افراد در حالی از این داروها به عنوان علاج هر دردی استفاده می کنند که شاید بهتر باشد مسئله آنها از طریق درمان حل شود. قبل از آغاز هر نوع رژیم دارویی باید ابتدا با یک پزشک مشورت شود.

چارچوب ذهنی: فکر ورود به اتاقی که پر از آدم های غریبه است شما را در جای خود می خشکاند؛ بعضی صبح ها، ترک خانه امری دشوار است. چنین افرادی می توانند از چند تمرین ساده ذهنی کمک بگیرند. قبل از ورود به موقعیت های اجتماعی ای که می توانند دشوار باشند، از خودتان بپرسید، "بدترین اتفاق ممکن چیست؟" انرژی خود را صرف خود موقعیت کنید، نه صرف نگرانی جلوتر در مورد آن. اگر کاری را برای بار اول انجام می دهید، تصور کنید که آن را قبلا هم انجام داده اید. به خاطر داشته باشید در آنچه که نمی آزمایید همیشه بازنده هستید.

اهداف واقع بینانه تایین کنید: بسیاری از افراد وقتی از عدم اعتماد به نفس رنج می برند که برای خود اهداف غیر قابل دسترس تایین کرده و در رسیدن به آنها با شکست مواجه می شوند. در عوض، اهدافی تایین کنید که قابل دسترس تر باشند و برای رسیدن به آنها در طول روز تلاش کنید. شاید نتوانید تا پایان هفته جهان را تسخیر کنید، اما حتما به کارهای خود خواهید رسید. با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این اهداف، احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق افراد استثنایی (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:29
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

               عنوان............................................................................................................... صفحه

               مقدمه...........................................................................................................................

               تعریف افراد استثنایی.............................................................................................

               یادگیری.......................................................................................................................

               ویژگی یادگیرنده.....................................................................................................

               ناتوانی یادگیری........................................................................................................

               علل ناتوانی های یادگیری...................................................................................

               ویژگی افراد دچار ناتوانی یادگیری..................................................................

               کندآموزان الگوی نقص.........................................................................................

               استعداد.........................................................................................................................

               هوش و ذکاوت..........................................................................................................

               ویژگی های چشمگیر دانش آموزان تیزهوش و نیازهای آنان.............

               کودکان تیزهوش.....................................................................................................

               شناسایی کودکان تیزهوش.................................................................................

               آموزش افراد تیزهوش............................................................................................

               افراد عقب مانده ذهنی..........................................................................................

               طبقه بندی برای هدف های آموزشی.............................................................

               شناسایی یک کودک عقب مانده ذهنی........................................................

               اصول آموزش به کودکان کم رشد ذهنی.....................................................

               منابع..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

از آنجایی که اکثر رفتارهای آدمیان یادگرفته می شوند بررسی اصول یادگیری به ما کمک می کند تا علت های رفتارمان را بفهمیم. آگاهی از فرآیند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک می کند , بلکه امکان درک بیشتر شرایطی را که منجر به رفتار ناسازگار و نابهنجار می شود نیز به ما می دهد.

روشهای کودک پروری نیز می توان از اصول یادگیری بهره مند گردند. (هرگنهان, السون- به نقل از سیف 1376)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف افراد استثنایی:

کودکان استثنایی گروهی از کودکان هستند که از نظر رفتاری , هوشی , بدنی , روانی و یا سایر خصوصیات رشدی از حد کودک عادی بالاتر یا پایین ترند.

این افراد احتیاج کامل به برنامه های خاص آموزش و پرورش دارند تا از این فرصت به حداکثر توان خویش برسند. کودکان استثنایی شامل گروه های بسیاری هستند که در زیر برای نمونه به 2 گروه از آنها اشاره می کنیم.

1-   تیزهوشان 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره اعتماد به نفس (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:29
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اعتماد به نفس

 

اعتماد به نفس با ارزش و اعتبار شما رابطه مستقیم دارد. اولین قدم برای ساختن زندگی بهتر و شادی اعتماد به نفس است.

 

اعتماد به نفس باعث می‌شود اطمینان و آرامش شما افزایش یابد.اگر به خود اطمینان داشته باشید به خود احترام می‌گذارید.اگر به خود احترام بگذارید می‌توانید به دیگران احترام بگذارید و روابط خود با دیگران را ارتقاء دهید و در نتیجه دستاوردها و آرامش روحی خود را افزایش دهید.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اعتماد به نفس (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:29
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اعتماد به نفس چیست؟ و چگونه افزایش می‌یابد؟

اعتماد به نفس ، عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود. به عبارت دیگر ، اعتماد به نفس یك فرد به نحوه ی احساس اودرباره ی (( من )) خویش بستگی دارد .شما در مورد خودتان چگونه فكر می كنید ؟

اعتماد به نفس ، عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود. به عبارت دیگر ، اعتماد به نفس یك فرد به نحوه ی احساس اودرباره ی (( من )) خویش بستگی دارد .شما در مورد خودتان چگونه فكر می كنید ؟ آیا نظر مساعدی نسبت به خودتان دارید و به خودتان احترام می گذاریم ؟ اگرپاسخ شما به سوالات اخیر مثبت باشد ، در این صورت می توان گفت كه شما از یك من قوی و ایده آل ، برخوردار هستید ، اما اگرشما نظر مساعدی نسبت به خودتان نداشته باشید و برای خودتان احترام قایل نشوید ، می تون گفت كه شما دارای من ضعیفی هستید .مع الو صف ، باید گفت كه نظر فرد نسبت به خودش در موقعیتهای مختلف زندگی یكسان نیست و ممكن است كه او دریك موقعیت خودش را خوب و قوی بپندارد ، ولی در موقعیت دیگری خود پنداری ضعیفی داشته باشد .

 اما ، چیزی كه تاصف آور است ، این است كه اغلب ما ، معمولا" بیشتر به جنبه های ضعیف خودمان اهمیت می دهیم و تمام توجه امان را بر روی نكته ضعفهایمان متمركز می كنیم نه بر وی امتیاز اتمان . پس ، چاره كار چیست ؟ نخستین قدم شما برای تقویت و بالا بردن اعتماد به نفستان ،درك و فهم این حقیقت باید باشد كه اعتماد به نفس ، در واقع همان نظر و عقیده ای است كه شما راجع به خودتان دارید. آگاهی از این امر منجر به این خواهد شد كه در تقویت اعتماد به نفستان در مسیر صحیحی گام بردارید . در مرحله’ بعدی ، باید از خودتان بپرسید كه چرا در برخی از جنبه های زندگی دارای اعتماد به نفس كافی نیستند ؟ یك دلیل آن ، شاید مورد مقایسه قرار دادن خودتان با افراد دیگر باشد .

به این ترتیب ، اگر در این مقایسه شما خودتان را كمتر از دیگران بدانید، مسلما" خود پنداریتان رو به نقصان خواهد نهاد. به طور كلی ، هنگامی كه شما خودتان را با فرد دیگری مقایسه می كنید ، این فرد ، چه یك هنرمند باشد ، و چه یك ورزشكار ، یك وكیل ، یك پزشك ، یك تاجر ، و یك دانشجو ، اگر آن فرد را در برخی خصوصیتها بهتر از خودتان بدانید ، خود پنداری شما تضعیف خواهد گشت . اما ، جهت مقابله با این وضعیت و جهت این كه خود پنداری صحیح و مناسبی از خود داشته باشید ، بهترین شیوه نگریستن به سایر افراد، داشتن یك نگرش كلی است نگرشی كه در آن ، همه’ انسان ها با هم برابر در نظر گرفته می شوند . به عبارت بهتر ، به هنگام مقایسه خود با دیگران باید به این نكته توجه داشته باشید كه هر انسانی دارای منابع مختلفی است . هیچ كس یك مرد یا یك زن نیست . بلكه پیش از هر چیز دیگری همه یك انسان هستید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره اضطراب (روانشناسی و روانپزشکی)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:29
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل76 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اضطراب

اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ روی‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما برای‌ بعضی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در می‌آید. اضطراب‌ از نظر علمی‌ چندین‌ نوع‌ دارد: اضطراب‌ حاد ناشی‌ از موقعیتی‌ خاص ‌، اختلال‌ در تطابق‌ یافتن‌ با شرایط‌ تازه ‌، اختلال‌ اضطرابی‌ عمومی‌ شده ‌، اختلال‌ هراس ‌، اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه ‌، ترس‌ مرض‌گونه‌ و اختلال‌ وسواسی‌ ـ جبری‌.
علایم‌ شایع‌ بیماری :
الف) احساس‌ اینکه‌ یک‌ اتفاق‌ نامطلوب‌ یا زیانبار به‌ زودی‌ رخ‌ خواهد داد،
ب) خشک‌ شدن‌ دهان ‌، مشکل‌ در بلع ‌، یا خشونت‌ صدا ، تند شدن‌ تنفس‌ و ضربان‌ قلب ‌، تپش‌ قلب‌ ،
ج) حالت‌ لرزش‌ یا پرش‌ عضلات‌ ، ناتوانی‌ جنسی‌ ، انقباض‌ عضلات‌ ،
د) سردرد ، کمردرد ، عرق‌ کردن‌ ، تهوع ‌، اسهال ‌، کاهش‌ وزن‌ ،


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اضطراب چیست ؟ (جزوه)

چهارشنبه 2 اسفند 1396
2:28
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات1
حجم فایل3 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اضطراب چیست ؟

 

همه انسانها اضطراب را در زندگی خود تجربه می کنند و طبیعی استکه مردم هنگام مواجه با آن موقیتها ی تهدید کننده و تنش زا مضطرب می شونداما احساس اضطرابشدید و مضمن در غیاب علت واضح،امری غیر عادی است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir