تحقیق برنامه ریزیCPM (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:44
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات44
حجم فایل26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-1-2 روش مسیر بحرانی CMP) )

در سالهای دهه 1950 , گروهی از دانشمندان علوم تحقیق در عملیات به فكر ایجاد روشهای كاملتر ی برای برنامه ریزی پروژه ها افتادند . اولین گروهی كه نتایج قابل قبولی را از كارهای خود ارائه داد , وابسته به هیات مركزی تولید انرژی الكتریكی در انگلیس بود . این گروه تكنیكی را با عنوان طولانی ترین مسیر غیر قابل كاهش رویدادها , برای اجرای پروژه تعمیرات اساسی یك نیروگاه برق ابداع نمود . این روش كه بعدها بنام تكنیك ترتیب اصلی نامیده شد در حد قابل قبولی كارا و مفید بوده و دارای تشابه زیادی به روشهای CMP وPERT  بود , ولی این روش هرگز به صورت رسمی چاپ و منتشر نشد . تقریبا همزمان با این رویداد شركت تولیدی دوپان یك گروه تحقیقاتی را

مامور بررسی كاربردهای روشهای جدید مدیریت در امور مهندسی شركت نمود . در سال 1957 مركز پژوهشهای علمی شركت ((یونی واك )) به سرپرستی دكتر  ((جان ماچ لی )) برای ادامه این تحقیقات به شركت ((دوپان )) پیوست و همراه با آنها مهندس ((كلی )) از شركت رمینگتون نیز به تیم پژوهشی دوپان و یونی واك ملحق گردید . سرپرستی گروه دوپان با شخصی بنام ((واكر)) بود . نتیجه كار این گروه , ابداع روش مسیر بحرانی (CMP)  بود . این روش برای اولین بار در پروژه ساخت یك كارخانه برای شركت دوپان , با سرمایه ای حدود ده میلیون دلار گرفته شد . دومین كاربرد روش CMP , در پروژه تعمیرات اساسی یكی دیگر از كارخانجات دوپان بود . در اجرای پروژه تعمیرات اساسی در این كارخانه كه دارای سیستم تولیدی پیوسته بود , لازم بود كه در طول اجرای پروژه , تولید كارخانه متوقف شود و بنابراین هر گونه اقدام و ابتكاری كه می توانست در كاهش زمان تعمیرات موثر باشد , كمك مهمی به امر تولید و اقتصاد شركت می نمود . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:44
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برنامه ریزی

چكیده

برنامه توسعه فردی یك برنامه زمان‌بندی شده مكتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا كاركنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار كنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یك «ابزار كاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت كاركنان ازطریق مشاركت فعال سرپرستان و مدیران می شود كه مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه كاركنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملكرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.

مقدمه
انسان، محور بهره وری است، وكلیه سازمانها با هرنوع ماموریتی كه دارند باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه رابه پرورش انسانها از ابعاد مختلف اختصاص دهند. به گونه ای كه انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش و كاربردی كردن بهروری فردی گروهی و سازمانی را دارا باشد.
توسعه منابع انسانی در سازمانها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است. در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل، كاركنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی، و همچنین رفتار در چهارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف كنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعة مستمر دانش و مهارت كاری و تكامل جنبه های مختلف شخصیتی كاركنان اشاره كرد. از سوی دیگر سازمان نیز در چهارچوب انتظارات به حق خود از كاركنان می خواهد كه با نهایت تلاش و تعهد در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند(ابیلی، 1382).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانERP (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:43
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برنامه ریزی منابع سازمانERP

گاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه انجام فعالیتهای خود را تسهیل نموده و سود بیشتری را عاید خود سازد. در این میان یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه ، ایجاد امکاناتی در جهت مدیریت صحیح فرآیندهای درون سازمانی و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری بود.

برنامه ریزی منابع سازمان

مقدمه

1-1-  چکیده نگاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه انجام فعالیتهای خود را تسهیل نموده و سود بیشتری را عاید خود سازد. در این میان یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه ، ایجاد امکاناتی در جهت مدیریت صحیح فرآیندهای درون سازمانی و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری بود.

در هر کسب و کار صنعتی معمولا سه موجودیت تحت عناویت " تامین کنندگان " ، " تولید کننده" و " مشتریان " وجود دارد که به صورت زنجیر به یکدیگر متصل و وابسته میباشند در سالهای اخیر  وجود این سه موجودیت منجر به پیدایش  واژه ها و مفاهیم جدیدی چون "زنجیره ارزش" ،  "زنجیره تامین(Supply Chain)" و "مدیریت زنجیره تامین " و درنهایت سیستمهای زنجیره تامین شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی استراتژیک (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:43
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برنامه ریزی استراتژیک

تعریف برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه‌ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. از جنبه ماهیت، برنامه‌ریزی دارای انواع برنامه‌ریزی فیزیکی ، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی است. از جنبه افق زمانی، برنامه‌ریزی را می‌توان در قالب برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت ، برنامه‌ریزی میان مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت دسته‌بندی کرد.
بیشتر برنامه‌ریزی‌ها بر اساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل آرمان‌ها و اهداف- طرح‌ها و اقدامات- منابع موردنیاز هستند. در این مدل‌ها ابتدا آرمان‌ها و اهداف سازمانها تبیین شده، سپس طرح‌ها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع موردنیاز برای انجام پروژه برآورد می‌گردند.

برنامه‌ریزی و تغییر

تغییر در شرایط محیط، سیاست‌ها، نگرش‌ها، دیدگاه‌ها، ساختارها، نظام ها و . . . عواملی هستند که بر آرمان‌ها و اهداف برنامه‌ریزی تأثیر گذاشته که در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه‌ریزی در شکل اشاره شده در فوق ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه‌ریزی باید بتوان با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه‌ریزی استراتژیک شد. بر خلاف برنامه‌ریزی سنتی که در آن آرمان‌ها و اهداف تعیین می‌شوند در برنامه ریزی استراتژیک، هدف تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان ترکیبی از برنامه‌ریزی سنتی و برنامه‌ریزی استراتژیک را به کار برد.

استراتژی

استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه‌ها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی ، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:43
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

برنامه ریزی استراتژیک

بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شكل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاهها، ساختارها، نظامها و . . . عواملی هستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شكل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شكست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفكر شد كه در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حركت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی كه در آن آرمانها و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیك، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان تركیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بكار برد.

تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی ارائه شده است. در اینجا تعریفی ارائه می‌شود كه بتواند مفهوم آن را در برنامه ریزی استراتژیك مشخص نماید. استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپكتیو، سیاست یا تصمیمی است كه سمت و سوی دیدگاهها و جهت حركت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

برنامه ریزی استراتژیك گونه‌ای از برنامه ریزی است كه در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی كه استراتژی می‌تواند دارای عمر كوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا كوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست.

واژه «استراتژیك» معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد در بردارد. واژه «استراتژی» از كلمه یونانی «استراتگوس» گرفته شده است كه به معنای رهبری است. برنامه ریزی استراتژیك كوششی است ساخت‌یافته برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی و انجام اعمالی كه ماهیت سازمان، نوع فعالیت‌ها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شكل داده و مسیر می‌بخشد. همانطور كه استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریتهای سازمان را دنبال می‌كند.

مدل برایسون

نمودار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیك در قالب مدل برایسون را نمایش می‌دهد. همانطور كه اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهای قبلی و رفع نقاط ضعف آنها برای كاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی می‌باشد. همانطور كه ملاحظه می‌شود این مدل شامل یك فرایند پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزی) و تكرارپذیر می‌باشد كه پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. در این جا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می‌شود. از خصوصیات این فرایند این است كه نتایج حاصل از هر مرحله می‌تواند در بازنگری یا تكمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:43
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش
سازمانهای دانش آفرین

اشاره
بدون شك در حركت به سمت جهانی شدن، كیفیت یك عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی، یكپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، كیفیت نقش اصلی را ایفا كرده و یكی از مهمترین عامل های رقابت سازمان و موفقیت در بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آید.
فرایند جهانی شدن، بازارها و لزوم داشتن توان رقابت باعث ایجاد الگوهای جدید مدیریت كیفیت شده است. مدیریت كیفیت فراگیر یك فلسفه، نظریه و روش شناسی نو در مدیریت كیفیت و نظامهای نشأت گرفته از آن است.
در حقیقت، تحقق و به كارگیریTQM یكی از ثمرات و دستاوردهای ناشی از گسترش و بین المللی سازی مدیریت كیفیت طی سالهای گذشته به حساب می آید. مقولهTQM به رغم عمومیت داشتن در كلیه زمینه ها، تاكنون فقط در كارخانه ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد. هرچند، اطلاعات زیادی در مورد اجـــرایTQM در بعضی از زمینه ها از قبیل آموزش، تحقیقات، مشاوره و... در دسترس نیست، لیكن باتوجه به جامعیت مفاهیم و اهداف نهایی TQM در لزوم دستیابی به كیفیت برتر می توان با بهره گیری از الگوهای كیفی به كار گرفته شده در سایر زمینه ها و تلفیق آن با شاخص های تاثیرگذار در بهبود فرایند آموزش به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.
مدیریت كیفیت فراگیر روشی برای اداره یك سازمان است كه اساس آن بر كیفیت و مشاركت همه اعضای سازمان استوار است و هدف آن نیل به موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه افراد ذی نفع است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بازاریابی مناسب با APH (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:43
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP

با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 

 

 

چکیده

            در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و ... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخلی و خارجی می باشد، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مسأله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. پس از شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسشنامه ، با استفاده از مقایسه های زوجی و تحلیل آن به کمک نرم افزار Expert Choice (انتخاب خبره) وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردید، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی پیشنهاد شده است. در بین اجزای آمیخته بازاریابی ، زیبایی و طرح ظاهری کالا و تنوع تولیدات، فروش اقساطی و ارایه تخفیف به نمایندگی ها، مناسب بودن کالاهای مورد نظر خریداران و تحویل آنها در موعد مقرر و تبلیغ بین       کاشی کاران و انبوه سازان و تبلیغ در مجلات تخصصی (بترتیب متناظر با محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از بالاترین اولویتها برخوردار می باشد.

 

واژه های کلیدی :آمیخته بازاریابی - تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[1]

 

 

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

 

Selecting the Proper Marketing Mix for Marjan Tile Company with the Use of AHP Technique: A Strategic Market Planning Approach 

 

S. Ketabi

M. E. Ansari

M. Naseri Taheri

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

In the new literature, any duty of planning, organizing and control for management represents a kind of decision making. For a marketing system, the main concern is on the decisions regarding the marketing mix (product, price, place and promotion) and determining their priorities. This article investigates the selection of the marketing mix with strategic approach by evaluating the opportunities and the threats of the internal and external situations in Marjan Tile Company.

First, the effective factors on the marketing decisions in the tile industry are recognized by comparing the sale agent views which are extracted from the questionares. Then, the priorities of the factors are determined using the analytical hierarchy process and finally, a model for marketing mix selection in the tile industry is proposed. Spss is used for statistical analysis and Expert Choice is used to extract first, the most important effective factors, and second, to find the priorities of the factors.  The resulted preferences in order are as follows: elegance and design of the tiles, diversity of production, selling by installment, giving discount to the agent, assortment of the goods, on-time deliverying and advertising among tile-layers and architects and in specialized journals.

 

Keywords: Marketing Mix, Analytical Hierarchy Process

 

مقدمه

          تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند معیاره (کمی یا کیفی)
می باشد که اساس آن بر مقایسه های زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده، کار خود را با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز می کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد.

            سپس با انجام مقایسه های زوجی، وزن هر یک از عوامل را در راستای گزینه ها مشخص و در نهایت منطق AHP به گونه ای اوزان نسبی حاصل برای عوامل و گزینه ها با همدیگر تلفیق می کند تا تصمیم بهینه حاصل آید.

            آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از مقوله های مهم در
تصمیم گیریها و ارزیابیهای مربوط به بازاریابی یک بنگاه است چون که آمیخته بازاریابی یا استراتژی بازاریابی، ترکیبی از عناصر لازم برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است. از سوی دیگر عناصر آمیخته بازاریابی قابل کنترل بوده و با یکدیگر رابطه متقابل دارند. تصمیم در مورد یکی از آنها بر روی فعالیت مربوط به دیگر عناصر تأثیر می گذارد و اگر اجزای آمیخته بازاریابی بنحو مؤثری با یکدیگر ترکیب شوند بنحوی که هم با نیازهای مصرف کننده و هم با نیروهای محیطی و در کل بازار هدف انتخاب شده هماهنگی داشته باشند، باعث پدید آمدن یک سیستم بازاریابی موفق می شوند. تکنیک AHP از آنجا که توانایی مواجهه با مسائل تصمیم گیری چند معیاره را دارا بوده، همچنین روشی برای اندازه گیری معیارهای کیفی و شیوه ای بر مبنای اولویتها را فراهم می سازد، به مدیران امکان می دهد تا بوسیله ساده کردن و تسریع در فرایند تصمیم گیری خود، تصمیمات مؤثری را در موضوعات پیچیده اتخاذ کنند. از دیگر مزایای AHP اینکه نه تنها امکان لحاظ کردن همزمان معیارهای کمی و کیفی مختلف را که بر عناصر آمیخته بازاریابی مؤثرند فراهم می سازد، بلکه امکان تخمین،   پیش بینی و بررسی تغییر عناصر آمیخته بازاریابی را نیز برای مدیر بازاریابی شرکت فراهم
می کند که در نهایت این امر منجر به انتخاب یک آمیخته بازاریابی با رویکردی استراتژیک برای شرکت می شود. این به عنوان یک ابزار برای شرکت در صنعت کاشی کشور تلقی شده و شرکت را در جهت دستیابی به سهم بازار بیشتر و دستیابی به یک استراتژی مناسب بازاریابی در بین رقبا رهنمون خواهد ساخت. تحقیق حاضر درصدد رسیدن به اهداف ذیل می باشد:

1)      تعیین آمیخته بازاریابی مناسب در شرکت کاشی مرجان با تکنیک AHP با رویکرد
برنامه ریزی استراتژیک

 


[1]. Analytical Hierarchy Process

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق با معماران عصر دیجیتال اندیشه های مایکل پورتر (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:42
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

با معماران عصر دیجیتال
اندیشه های مایكل پورتر

به راهبرد هزینه برمی گردیم. آیا راهبرد پیشروبودن در هزینه هیچگونه ریسكی دربرندارد؟
- البته پیشرو بودن در هزینه فشارهای شدید بر شركت جهت حفظ موقعیت خود می آورد. این امر به معنای سرمایه گذاری مجدد در تجهیزات مدرن، به دورریختن دارائیهای مستهلك، اجتناب از افزایش خطوط تولید و هوشیار بودن نسبت به پیشرفتهای فناوری است.
- می توانید مثالی در این زمینه بزنید؟
- نمونه كلاسیك آن شركت فورد در دهه 1920 است كه با كاستن از مدلها و گونه های مختلف، تجهیزات خودكار پیشرفته و تلاش برای دستیابی به كاهش هزینه ازطریق آموزش به نوعی پیشرو بودن غیرقابل انكار در هزینه دست نیافته بود. وقتی تمایل مشتریان به پرداخت بهای بیشتر برای داشتن خودرو با ویژگیهای بیشتر پدید آمد، شركت جنرال موتورز با راه اندازی خط كاملی از مدلها خود را برای بهره برداری از این تحول آماده كرد، اما باتوجه به انعطاف ناپذیری كه به دلیل سرمایه گذاریهای سنگین جهت به حداقل رساندن هزینه یك مدل قدیمی انجام گرفته بود، شركت فورد با هزینه های بسیاری جهت تعدیل مجدد راهبرد روبرو شد.
- خطرات ناشی از راهبرد تمایز چیست؟
- یك شركت ممكن است به تمایز دست یابد، با این حال، تمایزیافتگی معمولا تفاوت قیمت را نیز به همان اندازه حفظ خواهدكرد. پس اگر درنتیجه تغییرات فناوری یا صرفا عدم توجه، هزینه شركت تمایزیافته بیش از حد افزایش یابد ممكن است شركت كم هزینه در موقعیتی قرارگیرد كه قادر به اعمال بیشترین فشار بر حریف باشد.
- شما برای راهبردهای رقابتی، دو رویكرد تهاجمی و دفاعی را قائل هستید. بیشتر توضیح دهید.
-یك راهبرد رقابتی موثر ممكن است باعث ایجاد نوعی اقدام دفاعی یا تهاجمی جهت تثبیت موقعیت شركت درمقابل پنج عامل رقابتی گردد. در رویكرد دفاعی، می توان راهبرد را به عنوان فرایندی در ایجاد سیستم دفاعی در مقابل عوامل رقابتی یا یافتن موقعیتهایی در درون صنعت تعریف كرد. در رویكرد تهاجمی هدف از به كارگیری راهبرد، نه تنها مقابله با عوامل رقابتی، بلكه اعمال تغییراتی در منشا این عوامل است.
- جایگاه راهبرد رقابت بین المللی كجاست؟
- رقابت بین المللی به یكی از مهمترین موضوعهایی تبدیل شده است كه امروزه شركتها وحكومتها با آن مواجه هستند. از دهه 1960 كه تجارت بین المللی انفجارگونه در اثر سرمایه گذاری خارجی رشد خود را آغاز كرد، رقابت بین المللی یك ضرورت شده است. راهبرد بین المللی البته موضوعی است با قلمرو جغرافیایی. تجزیه وتحلیل آن كاملا مانند چگونگی رقابت یك شركت در سطح محلی، منطقه ای و ملی در یك كشور است.
- آیا الگویی برای رقابت بین المللی وجود دارد؟
-مناسب ترین نهاد برای تجزیه وتحلیل راهبرد بین المللی، صنعت است، زیرا صنعت حوزه ای است كه مزیت رقابتی در آن به صورت برد و باخت مطرح است. الگوی رقابت بین المللی كاملا از یك صنعت تا صنعت دیگر متفاوت است و طیف وسیعی از صنایع داخلی یا جهانی را در حوزه رقابت خود دربرمی گیرد. در صنایع داخلی، رقابت در هر كشور اساسا به رقابت در دیگر كشورها وابسته نیست. در این حالت، مزیتهای رقابتی شركت، بسیار مختص همان كشور است، مانند خرده فروشی ها، كالاهای مصرفی، توزیع و بیمه. درطرف دیگر طیف، صنایع جهانی قرار دارند، یعنی صنایعی كه در آن موقعیت رقابتی یك صنعت در یك كشور، كاملا تحت تاثیر موقعیت آن در سایر كشورهاست وبرعكس. مانند صنایع تلویزیون سازی، نیمه هادی، خودرو، ساعت و هواپیماهای تجاری. البته با وجود همه این توضیحات باید گفت هیچ الگویی برای رقابت بین المللی و راهبرد جهانی وجود ندارد.
- شما دو بعد و دو مدل برای فعالیت و رقابت در صحنه جهانی درنظرگرفته اید. آنها كدام هستند؟
- در رقابت بین المللی، یك شركت باید بعضی فعالیتها را در كشورها انجام دهد و نیز باید فعالیتهای بین المللی را به صورت یك سیستم یكپارچه و هماهنگ اداره كند. وجه خاص راهبرد بین المللی آن است كه می توان دو بعد كلیدی برای چگونگی رقابت بین‌المللی یك شركت درنظر گرفت. اولی را من مدل تركیب و شكل (CONFIGURATION) فعالیتهای جهانی شركت می نامم، یعنی جایی یا جاهایی كه فعالیتها در زنجیره ارزشی انجام می شود. بعد دوم را من هماهنگی (COORDINATION) می نامم كه اشاره دارد به اینكه چگونه فعالیتهای مشابه یا مرتبط در كشورهای مختلف با هماهنگی انجام می شود.
مثلا یك شركت اگر دارای سه كارخانه است، می تواند هر سه كارخانه استقلال كامل داشته باشد و یا اینكه كاملا از لحاظ مشخصه‌ها، فرایند تولید، قطعات و مانند آن مشابه باشند. مدل تركیب و شكل نیز طیفی از تمركز تا عدم تمركز را دربرمی گیرد. یعنی یك فعالیت در یك محل انجام می شود و خدمات و پشتیبانی از آن محل به همه جای دنیا داده می شود مثل آزمایشگاه تحقیق و توسعه یك كارخانه بزرگ، و یا اینكه فعالیتها در كشورهای مختلف انجام می شود. البته یك شركت نیاز ندارد همه فعالیتهایش را در همان كشور انجام دهد.
- مفهوم زنجیره ارزشی (VALUE CHAIN) كه به آن اشاره كردید چیست؟
- هر شركت مجموعه ای است از فعالیتهای مختلف اجرایی برای انجام كسب و كار در صنعت خود. من این فعالیتها را فعالیتهای ارزشی می نامم مانند فروش محصول توسط فروشندگان، انجام تعمیر و نگهداری توسط تكنسین ها، طراحی محصول یا فرایند توسط دانشمندان در آزمایشگاه و حفظ دفاتر مالی توسط حسابداران.
- آیا یك تقسیم بندی و تفكیك منطقی از این فعالیتها می توان صورت داد؟
-فعالیتهای عمومی زنجیره ارزش را می توان به دو دسته تقسیم كرد. من دسته اول را فعالیتهای بنیانی می نامم، كه شامل تولید فیزیكی محصول یا خدمت، عرضه آن، 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

با معماران عصر دیجیتال اندیشه های فیلیپ کاتلر (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:42
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

با معماران عصر دیجیتال
اندیشه های فیلیپ كاتلر

فیلیپ كاتلر (PHILIP KOTLER) در سال 1931 در شیكاگو متولد شد. لیسانس را از دانشگاه دی پل، فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیكاگو، دكتری را در همان رشته از MIT و فوق دكتری ریاضی را از هاروارد و فوق دكتری علم و فناوری را از دانشگاه شیكاگو اخذ كرد. او از سال 1969 استاد رشته بازاریابی بین المللی دانشگاه نورث وسترن است. این دانشگاه از اولین مراكزی بود كه در آن بازاریابی تدریس می شد. نام كاتلر با واژه بازاریابی عجین شده است. او را بی هیچ تردید پدر بازاریابی می خوانند.
از دهه 1970 كه اندیشه بازاریابی پس از دو دهه دوران شكوفایی اقتصادی در غرب و همزمان با ركود ناشی از شوك نفتی و مسائل اقتصادی مطرح و به رسمیت شناخته شد، نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش خورده است. كارنامه پررنگ و بار او در زمینه بازاریابی منحصر به فرد است.
تألیف 34 كتاب و بیش از 100 مقاله كه در مجلات معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده گواه مطلب است. كتـــــاب اصول بازاریابی او كتاب مرجع بی بدیل همه دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. كتابهای او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. كاتلر به راستی بنیانگذار مدیریت نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفكر دیگر درگسترش اهمیت بازاریابی و تغییر نگرش به آن از یك فعالت جنبی به فعالیت مهم و اصلی نقش ایفا كرده است. او مـــدرس، نویسنده و سخنران برجسته ای است كه مسافرتهای بسیار به اروپا، آسیا و آمریكای جنوبی برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاههای معتبر دنیا دكترای افتخاری دریافت داشته است. كاتلر سالهای متمادی مشاور شركتهای بزرگی همچون AT&T, IBM ،جنرال الكتریك، فورد، موتورولا، مرك، بــانك آمریكا و... بوده و دانسته های خود را در زمینه برنامه ریزی و سازماندهی بین المللی بازاریابی به این شركتها منتقل كرده است. او عضو هیئت مشورتی بنیاد دراكر، رئیس هیئت مدیره دانشكده بازاریابی موسسه علوم مدیریت و مدیرعامل انجمن بازاریابی آمریكا (IMR) است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ایمنی و بهداشت كار در سازمانها (مدیریت)

سه شنبه 1 اسفند 1396
9:42
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایمنی و بهداشت كار در سازمانها

ایمنی و بهداشت كار با شرایط فیزیو لوژیكی واجتماعی - روانی نیروی كار كه ازمحیط كار نتیجه میدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابیر امنیتی و بهداشتی درستی اتخاذ كند،  افراد كمتری دچار صدمات جسمی یا اجتماعی - روانی خواهند شد. بیماریهای متداول جسمی ناشی از كار شامل نارساییهای قلبی،  انواع سرطان،  و از دست دادن اندامها یا حتی زندگی است. سایر بیماریهای ناشی از كار عبارتند از بیماری خونی،  انواع بیماریهای ریوی،  بروز اختلال در مركز دستگاه عصبی. شرایط اجتماعی - روانی خطرناك و علل اصلی كیفیت نازل زندگی شغلی عبارتند از فشار عصبی،  نارضایتی،  بی عاطفگی،  انزوا طلبی، ضعف بینایی،  فراموشكاری،  بی اعتمادی به دیگران،  بی دقتی،  زود رنجی،  دل شوره،  و پرداختن به مسائل بی اهمیت‏.

هدفها و اهمیت بهبود ایمنی و بهداشت كار

خسارتهای مالی و جانی گزافی كه نارسایی ایمنی و بهداشت ایمنی و بهداشت كار سرچشمه می گیرد به تنهایی دلیل بسنده ای است برای توجیه برنامه های بهسازی محیط كار. هدفهای بهسازی وضع ایمنی و بهداشت كار در درجه نخست متوجه حمایت و حفظ كاركنان و در پی آن كاهش هزینه هاست. ‏

هزینه ها: بر اثر فشار عصبی از كار و كیفیت نازل زندگی شغلی هزینه های گزافی پدید می آید. از مشكلات دیگرس كه سنجش كمّی آن در مقایسه با فشار عصبی و كیفیت نازل زندگی شغلی دشوارتر است،  شاید احساس بی معنا بودن كار و عدم دلبستگی به آن و نیز احساس بی اهمیت بودن در كارگران باشد. ‏

‏ برای تخفیف این دو مجموعه شزایط زیانبار در سازمان،  باید سرچشمه آن را آماج حمله قرار دا د. همواره دو نوع محیط خطر آفرین وجود دارد كه عبارت است از"محیط فیزیكی كار" و "محیط اجتماعی - روانی كار". زیانهایی كه هر یك پدید میآورد به عدم اثر بخشی سازمانی به شكل غیبت، جابجایی، ادعای خسارت و هزینه های درمان منجر می شود. باید در نظر داشت كه این دو محیط در تمام كاركنان یكسان تأثیر نمی گذارد. از این رو،  شرایط فیزیولوژیكی واجتماعی - روانی و منشأ آنها و پیامدهایشان الگوی ایمنی و بهداشت حرفه ای را در سازمان به وجود می آورد. ‏

مزایا: اگر سازمانها بتواند از شدت سوانح،  بیماریها و فشارعصبی در محل كار بكاهند و كیفیت زندگی شغلی كاركنان را افزایش دهند،  نتایج زیر بدست می آید: ‏

- بهره وری بیشتر به دلیل كمتر هدر رفتن ساعتهای كار روزانه

- كارآیی بیشتر افراد به دلیل درگیری بیشتر آنها در كار

- كاهش هزینه های بیمه و درمان ‏

- كاهش هزینه های ادعای خسارت

‏- انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتر نیروی كار به دلیل افزایش مشاركت و احساس مالكیت گزینشها و استخدامهای بهتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به عنوان یك محل كار سالم كاهش مرگ و میر

از آنجا كه هزینه های ایمنی و بهداشت نا كافی و نارسا بسیار سنگین است، جای شگفتی نیست كه اكنون سازمانها به بهسازی محیتهای كار بسیار توجه می كنند. ‏

رابطه ایمنی و بهداشت كار با سایر وظایف مدیران: ‏

فعالیتهای ایمنی و بهداشت روابط گسترده با سایر اقدامهایی دارند كه بطور معمول در واحد مدیریت انجام می گیرد. ‏

جذب و گزینش:

اگر سازمان بتواند محیطی ایمن،  بهداشتی و راحت برای كار فراهم آورد،  ممكن است بر كامیابی در جذب و نگهداری نیروی كار واجد شرایط و مولد بیفزاید. سازمانی كه به محلی نا امن شهرت یافته است افراد واجد شرایط را دشوار خواهد یافت. ‏

برنامه های بهسازی كیفیت زندگی شغلی:

كیفیت نازل زندگی شغلی با انواع شرایط اجتماعی روانی پیوند دارد،  در نتیجه برنامه های بهسازی كیفیت زندگی شغلی با ایمنی و بهداشت ارتباط می یابد. كیفیت زندگی شغلی اغلب بر تصور افراد از خط مشیها و ساختارهای سازمانی مبتنی است. امروزه بسیاری از مؤسسات به پژوهشهایی برای سنجش این برداشتها دست زده اند. در این شیوه های غیر رسمی نیز به كار گرفته می شود تا روابط بهبود یابد. افزون بر این،  هیئتهای ایمنی كار و گروهها كیفیت كار نیز در تدوین استراتژیهایی برای بهبود محیط كار مفید هستند. ‏

آموزش:

امروزه آموزش ایمنی و بهداشت شغلی بخش جدایی نا پذیری از وظایف مدیریت منابع انسانی است. به دلیل وجود شبكه پیچیده قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت برای پیروی از این قوانین و مقررات،  مؤسسات همواره برای كاركنان خود دوره های آموزشی تشكیل می دهند. بسیاری از مؤسسات تمرینها و آموزشهای ایمنی را با هدف افزایش آگاهی نسبت به ویژگیهای آن برگزار می كنند. در برخی سازمانها نیز كارگاههای تنش زدایی،  دایر می كنند تا با آموزشهای عملی به افراد كمك كنند تا بهتر با جنبه های اجتماعی روانی محیط كار سازگاری یابند. ‏

خطرهای ناشی از كار

جنبه های فیزیكی و اجتماعی - روانی محیط كار هر دو بر ایمنی و بهداشت اثر می گذارد. هر یك از آنها خطرهای خاص خود را دارد؛ جنبه فیزیكی سیبب بیماریها و سوانح و جنبه اجتماعی - روانی سبب كیفیت نا مطلوب زندگی شغلی و فشار روانی می شود. به طور معمول،  فقط محیط فیزیكی كانون توجه اكثر مؤسسات و قوانین ایمنی و بهداشت بوده است. اما اكنون سازمانها تأثیر خطرهای اجتماعی - روانی كار را بر سلامتی و بهداشت به طور روز افزونی می پذیرند. ‏

در نتیجه،  تلاش برای افزایش اینمی و بهداشت كار باید در بر گیرنده استراتژیهایی برای حذف خطرها از هر دو محیط باشد. بنابراین، ارائه استراتژیهای اثربخش با درك درستی از عواملی كه بر ایمنی و بهداشت سازمانها اثر می گذارد آغاز می شود. ‏

عوامل مؤثر بر سوانح شغلی:

كیفیت سازمان:

میزان سوانح بر حسب نوع صنایع متفاوت است. برای مثال در صنایع ساختمانی و تولیدی نسبت به مؤسسات خدماتی، بازرگانی سوانح بیشتری روی می دهد. در سازمانهای بزرگ و كوچك نیز نسبت به سازمانهای متوسط سوانح كمتری رخ می دهد. علت این امر شاید وجود سرپرستانی باشد كه در سازمانهای كوچك بهتر می توانند مشكلات ایمنی را كشف كنند و از بروز آن جلوگیری كنند. همین طور سازمانهای بزرگ كه نسبت به سازمانهای متوسط منابع بیشتری دارند می توانند افراد متخصصی را استخدام كنند كه تمام تلاش و وقت خود را برای جلوگیری از سوانح و بهبود ایمنی صرف می كنند. ‏

برنامه های ایمنی:

سازمانها از نظر میزان توجه به فنون،  برنامه ها و فعالیتهای مربوط به افزایش ایمنی و جلوگیری از سوانح با هم فرق دارند. اثربخشی این فنون و برنامه ها بر حسب نوع صنعت و اندازه سازمانها نیز متفاوت است. ‏

كارگر نا امن:

گرچه عوامل سازمانی نقش مهمی در ایمنی كار ایفا می كنند، اما خود فرد نیز می تواند عامل سانحه باشد. سوانح به رفتار فرد، میزان خطر در محیط و تصادف بستگی دارد. در برخی كاركنان اساسا" نوعی سانحه پذیری وجود دارد. ‏

كاركنانی كه تحریك پذیری پایینی دارند با سوانح بیشتری مواجه می شوند تا كاركنانی كه تحریك پذیریشان بالاست و كاركنانی كه سوانح كمتری داشته اند نسبت به آنهایی كه حوادث بیشتری داشته اند خوش بین تر،  ساده دل تر و دلسوزتر بوده اند. ‏

كاركنانی كه تحت فشارهای روحیند و نیز آنها كه جوان تر هستند بیشتر دچار سانحه می شوند. كسانی كه قدرت تشخیص بصری بیشتر دارند كمتر درمعرض سانحه قرار می گیرند.

اجرای استراتژیهای ایمنی و بهداشت كار

برای بالا بردن بهداشت كار نیروی كار یك سازمان، نخست باید خاستگاه عوامل ایانبار شناسایی شود و سپس استراتژیهایی برای بهسازی آنها تدوین شود. كامیابی در این استراتژیها را باید با مقایسه درصدهای ایمنی و بهداشت در پیش و پس از اجرای هر یك تعیین كرد. تنها از این طریق است كه سازمانها می توانند از اثر بخشی آنچه انجام می دهند آگاهی یابند. ‏

استراتژیهای بهسازی ایمنی و بهداشت در محیط فیزیكی كار

برخورداری و بهره گیری از سوابق هم در مورد سوانح و هم در زمینه بیماریهای محیط فیزیكی كار اقدامی است متداول. این سوابق را می توان برای تعیین وضعیت مؤسسه از لحاظ تعداد سوانح و بیماریها به كار گرفت و آن را مبنایی قرارداد برای مقایسه و ارزیابی سایر استراتژیهای بهسازی محیط كار. فرایند گردآوری چنین آمار و ارقامی ما را از مشكلات ایمنی و بهداشت آگاه می كند. بنابراین،  می توان آن را به عنوان راهبردی برای بهسازی محیط كار و همچنین راهی برای تعیین اثربخشی سایر استراتژیها در نظر گرفت. ‏

‏ استراتژیهای بهسازی ایمنی و بهداشت در محیط اجتماعی - روانی كار‏

فنون بسیاری وجود دارند كه برای بهسازی محیط اجتماعی - روانی كار مورد استفاده قرار می گیرند. فنون بهسازی كیفیت زندگی كاری شامل مدیریت بر شغل،  طرحریزی شغل،  گروههای پرورش كیفیت و بازسازی سازمانی است. ‏

فنون مدیریت بر استرس (فشار عصبی)‏

برنامه های مدیریت بر استرس(فشار عصبی) به دو دسته تقسیم می شود: ‏

برنامه های مدیریت فشار عصبی سازمانی

برنامه های مدیریت فشار عصبی فردی ‏

برنامه های مدیریت بر فشار عصبی سازمانی:

برای كاهش فشار عصبی شیوه هایی وجود دارد كه سازمانها باید آن را به كار برند؛ از جمله ارجاع تدریجی وظایف و افزون یك و یا دو وظیفه پس از هر دوره آموزشی، تشكیل گروههای كار،  ارائه خط مشیهای جدید و روشن در مورد كارهایی كه دچار ابهامند، و ارائه برنامه های مشاوره برای كاركنان كه دچار فشار عصبی هستند. ‏

برنامه های مدیریت بر فشار عصبی فردی:

برنامه های فردی كه برای برخورد با فشار عصبی فردی میتوان به كار گرفت عبارتند از: (1) رژیم غذایی مناسب (2) ورزش مرتب (3) هدایت بهداشت جسمی (4) تشكیل گروههای اجتماعی مفید. ‏

ارزیابی فعالیتهای ایمنی و بهداشت كار ‏

اثر بخشی فعالیتهایی كه در زمینه ایمنی و بهداشت در سازمانها انجام می گیرد بر پایه اطلاعات و سوابق قابل ارزیابی است. ‏

استراتژیهای محیط فیزیكی كار:

اثر بخشی این استراتژیها اغلب بر مبنای اثرهای آنها برغیبت و جابجایی كاركنان،  هزینه های درمانی و میزان جبران صدمات،  بهره وری كارآیی (كیفی و كمی ) اندازه گیری می شود. این نتایج و اثرها را می توان در تغییر میزان سوانح یا بروز بیماریهای خاص مشاهده كرد. سرانجام،  اثز بخشی نسبی استراتژیها را می توان با تعیین هزینه های برنامه و منافع نسبی آن سنجید. ‏

استراتژیهای محیط اجتماعی - روانی كار:

اثر بخشی این دسته از استراتژیها با ارزیابی جنبه های روانی بهداشت و ایمنی و میزان رضایت شغلی یا بیزاری از آن اندازه گیری می شود. افزون بر این،  همان ارزیابیهایی كه مورد استراتژیهای محیط فیزیكی بیان شد،  در اینجا نیز كاربرد دارد. در حقیقت كار درست آن است كه اثربخشی استراتژیهای مدیریت بر استرس در برابر جنبه های جسمی و فیزیكی اندازه گیری شود. ‏

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir