تحقیق سنجش پرونده ای (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:43
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

« سنجش پرونده ای  »

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر[1] ، 1991 ؛ فرید من[2] ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان[3] و همکاران ، 1993 ؛ آرتر[4] و اسپاندل[5] ، والنسیا[6] و کالفی[7] ، 1991 ؛ پاولسون[8] و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

 رزنیک[9] و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها  می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامة درسی و تدریس وجود دارد .

آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامة درسی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .

نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار      می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامة درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشتة آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .


[1] - Ashbacher

[2] - Freedman

[3] - Herman

[4] - Arter

[5] - Spandel

[6] - Valencia

[7] - Calfee

[8] - Paulson

[9] - Resnick

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:43
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراكز تعلیمات حرفه ای، صندوق كارآموزی، كانون های كارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی كار ماهر تشكیل گردیده است كه زیرنظر وزارت كار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند

اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

1- تربیت نیروی كار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان كار فاقد مهارت)

2- ارتقاء مهارت نیروی كار شاغل

  روشهای ارائه خدمات آموزشی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی براساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولی آموزشهای فنی  و حرفه ای كوتاه مدت بوده كه فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی سازماندهی نموده است.

این سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای 29 اداره كل و مدیریت در سطح كشور و یك مركز تربیت مربی می باشد و به منظور دستیابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی  كار  (ILO) نموده است

ركن اصلی فعالیتهای سازمان، آموزش است كه عملیات اجرایی آن مأموریت و هویت سازمان را شكل می دهد و در قالب دوره های 3 تا 24 ماهه با : آموزش در مراكز ثابت، آموزش توسط تیمهای سیار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراكز جوار كارخانه، آموزش ضمن كار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش در مركز تربیت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمین و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی، كشاورزی و خدماتی كشور اقدام می كند.

1- ارائه آموزش توسط بخش دولتی:

الف- آموزش در مراكز ثابت

ب- آموزش توسط واحدهای سیار

ج- آموزش در پادگانها

د- آموزش در مراكز جوار كارگاه و بین كارگاهی

هـ- آموزش ضمن كار و حین كار

و- آموزش تعلیمات سرپرستی

ز- آموزش در مركز تربیت مربی

  2- ارائه آموزش توسط بخش غیردولتی (آموزشگاههای آزاد):

لزوم فراگیری فن و حرفه برای كلیه اقشار كشور امكانات وسیعی را طلب می كند كه توان تأمین آن از مجرای دولتی مقدور نیست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون كار جمهوری اسلامی ایران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختیار داده شد تا با استفاده از جلب مشاركت بخش خصوصی نسبت به تأسیس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات كارآموزی آزاد اقدام نماید.

 

الف - آموزش در مراكز ثابت

اینگونه آموزشها كه عموما آموزشهای پایه ای و تخصصی می باشند عمدتا در كارگاههایی كه مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای است كه در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا میشود. در حال حاضر سازمان دارای 549 مركز در سطح كشور بوده كه در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

ب - آموزش توسط واحدهای سیار

واحدهای سیار كارآموزی به منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز كه مستلزم هزینه سنگین احداث مركز می باشد و لزوم سرمایه گذاری كلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است.

هر یك از این واحدها از تركیب یك و یا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهیزات مربوطه تشكیل شده و از مراكز ثابت به نقاطی كه داوطلب كارآموزی به اندازه كافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزشهای مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.

 

 ج- آموزش در پادگانها

به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی ، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در دوره مقدس سربازی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در بهمن ماه 1371 تهیه و پس از تصویب هیئت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری وموافقت  معظم له، آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در كشور ابلاغ گردید.

 طبق این قانون سازمان با همكاری مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهای كارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافقهای لازم براساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه به آنها اعطاء می گردد 

د- آموزش در مراكز جوار كارگاه و بین كارگاهی

این مراكزبه منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تأمین نیروی انسانی ماهر، مورد نیاز صنایع می باشند ونسبت به آموزش رشته های موردنیاز با نظارت وهدایت آموزشی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان، فعالیت می نمایند.

مركز جواركارگاهی مركزی است كه از لحاظ تجهیزات آموزشی، مستقل از جریان خط تولید بوده وهر واحد به تنهایی یا چندواحد به اشتراك می توانند آن را تأسیس و اداره نمایند.

 

هـ- آموزش ضمن كار و حین كار

  این آموزشها به منظورافزایش مهارت شاغلان در صنعت انجام میگیرد.

آموزش ضمن كار (ON THE JOB TRAINING):

آموزشی كه در خط تولید، محیط كار و یا خارج از محیط كار انجام می گیرد.

آموزش حین كار (IN SERVICE TRAINING):

این آموزش در محل كار و در حین انجام كار واقعی بدون منفك شدن شاغل از كار صورت می پذیرد.

 

و- آموزش تعلیمات سرپرستی

دوره های آموزشی ویژه سرپرستان شاغل یا افرادی كه در آینده به سمت سرپرستی منصوب می شوند، می باشد كه در واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور ارتقاء بینش و توانایی شغلی افراد مذكور تشكیل می شود.

 

ز- آموزش در مركز تربیت مربی

یكی دیگر از محورهای آموزشی سازمان، آموزش استادكاران و مربیان آموزشی به منظور تأمین كادر آموزشی مورد نیاز صنایع و مراكز آموزش فنی و حرفه ای كشور است كه در مركز تربیت مربی سازمان صورت می گیرد.

این مركز یكی از مراكز منحصر به فرد آموزشی در خاورمیانه است كه از تجهیزات و امكانات ویژه ای برخوردار می باشد كه به طور مستمر فن آوری های جدید را در عرصه صنعتی كشور تحت نظارت و ارزیابی داشته و تلاش می كند تا دانش بكارگیری فن آوری های جدید و روش انتقال آن را میسر سازد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روشهای نوین تدریس (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:43
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 روشهای نوین تدریس

 

 

کلیـــــــات

جامعه در حال خیزش ما به شدت نیازمندیك دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال شاداب است كه هم نوعی " فلسفه توسعه آموزشی ـ پرورشی " باشد و هم بتواند چشم انداز روشنی از آینده آموزش كشور ترسیم نماید. شرایط جدید، ملت ها را در برابر دو دیدگاه آموزشی زیر قرار داده است :

  • دیدگاه آمـــوزش با تكیه بر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی
  • دیدگاه یادگیری دائمی و مادام العمــر و ژرف

انقلاب تكنولوژی سیمای جهان را به سرعت تغییر میدهد و فناوری اطلاعات هم اكنون نیز زندگی مردم رادگرگون كرده است. خط شكنیهایی كه در فناوری مواد و نانو تكنولوژی و بیوتكنولوژی روی میدهد این دگرگونیها را تشدید خواهد كرد. این تكنولوژیها نه تنها تاثیرات عمیقی بر زندگی انسان دارند بلكه چنان در هم تنیده اند كه انقلاب فناوری را به انقلاب چند رشته ای تبدیل كرده اند از اینرو شتاب پیشرفت درهر زمینه مضاعف شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ((ICT شالوده بقا و توسعه ملی كشور, در یك محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است و همین امر ما را در پی ریزی طرحهای نو, برجسته و شوق انگیز به چالش فرا می خواند تا در پرتو آن ,منابع انسانی و زیرساخت های قابل اعتماد بنا شود و در واقع ابزارها و وسایل لازم برای برنامه ریزی, مدیریت و ارزیابی تغییرات توسعه و دستیابی به رشد پایدار مورد نظر قرار گیرد و البته از سویی نیز اطلاعات بدون ارتباطات و ارتباطات نیز بدون اطلاعات كاربرد نداشته استفاده از فناوری برای تسهیل در رفع نیازهای افراد هر جامعه بسیار مهم است. داشتن دید و دانشی جامع راجع به فناوری , مهارت های ابزاری و توانایی به كارگیری فناوری و مهارتهای مربوطه, درك فرایندهای گردش اطلاعات, توانایی سازگاری همراهی و تسلط بر تغییرات سریع و مداوم همه و همه از طریق آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مدلهای نوین آموزش در كلاسهای درس میسر خواهد بود.

 

یادگیری, فراگیران را آماده می كند تا از موضع لیاقت با چالش های خصوصی و حرفه ای خود روبه رو شوند اما این كافی نیست فراگیران باید بتوانند به شهروندان شایستهی جامعهی مدنی جهانی در عصر حاضر و آینده تبدیل شوند و این تنها در سایه یادگیری ژرف از راه توزیع عادلانه فرصتهای یادگیری در جامعه, مشاركت عمومی همه بخشهای كشور در ایجاد جامعه یادگیرنده و بهره برداری از منابع آن امكان پذیر خواهد بود. از طریق تمركز یادگیری, جامعه شرایطی را می آفریند كه پشتیبان توسعه پایدار و موفقیت آمیز و مبتنی بر دانش خواهد بود. جامعه یادگیرنده بالاترین اولویت ها را به آموزش می دهد و بر توسعه ظرفیتهای آموزشی خود تاكید می كند. در جامعه یادگیرنده, خلاقیت و نو آوری دو ارزش اجتماعی بسیار پرقیمت محسوب می شوند و گسترش همكاریها و هم افزاییها در خلق و توزیع دانش ,تسهیل و تشویق می شود و تعامل دانش و مهارت به مثابه ی فرایند افزایش خلاقیت, مورد توجه قرار می گیرد. كلید طلایی جوامع یاد گیرنده, سیستم آموزشی و در راس آن مدارس به ویژه مدارس با مدلهای خاص یادگیزی است. در مدلهای خاص یادگیری تلاش میشود تا یادگیرندگان آینده را ببینند, بفهمند و در اختیار بگیرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روشهای نوین انشا با رویكردی به خلاقیت (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:43
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روشهای نوین انشا با رویكردی به خلاقیت

 

واژگان كلیدی :انشا،خلاقیت،موانع،راهكارها،شیوه های نوین

چكیده :

        متاسفانه تدریس انشا با شیوه های  خلاق،كه دانش آموز را در نوشتن ماهر و توانا كند در هیچ یك از مقاطع تحصیلی كشور ما رایج نیست و به همین علت دانش آموزان اغلب از این درس گریزانند و بسیاری از آنان تا آخرین سال تحصیلی انشا نوشتن را یاد نمی گیرند شاید هم انشارا درسی بیهوده می دانند و یا تصور می كنند این درس را برای آزار آنان در برنامه درسی گنجانده اند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش دلفی* به جمع آوری اطلاعات در زمینه ی علل ضعف دانش آموزان در درس انشا و پایین بودن خلاقیت آنهاپرداخته ایم وبه اختصار برخی موانع خلاقیت را كه با ضعف انشا بی ارتباط نیست مطرح نموده ایم.ودر بخش دوم راهكار هایی را برای رفع این نواقص ارائه كرده ایم.ودر بخش پایانی شیوه های نوین تدریس انشا را مطرح نموده ، كه بدون شك این شیوه ها تاثیر مستقیم در پرورش  خلاقیت دانش آموزان دارد.به امید آنكه تجارب ناچیز اینجانب مورد استفاده قرار گیرد. 

          آب دریا را اگر نتوان كشید               هم به قدر تشنگی باید چشید

*در این روش برای بررسی مشكل و تدوین راه حل از افراد صاحب نظر در این رشته از قبیل كارشناسان ،نویسندگان،معلمان موفق و درمرحله بعد از دانش آموزان برتر المپیادهای ادبی ودانش آموزان نویسنده یا شاعر نظر خواهی  می شود.مجددا" جمع بندی نظریات بدون ذكر نام و بصورت چرخشی ادامه می یابد تا بعد از یك تبادل نظر جامع سند نهایی تدوین شود.لذا این روش دو ویژگی مهم دارد :

1-حل مشكل بطور ریشه ای 2-واقع گرایی بالا

از محاسن روش دلفی این است كه اولا" لزومی ندارد افراد صاحب نظر و دخیل در تصمیم گیری در یك جا جمع شوندكه این بااستفاده از امكانات ICT  فراهم است.ثانیا" نظرات وسوالات بدون ذكر نام توزیع میشود كه دركاهش تعصبات واعمال نظرهای شخصی بسیارمهم است.ثالثا" ،درگیر كردن گروههای مختلف صاحب نظر در مسئله تعریف شده سند نهایی بسیار واقع بینانه

 

مقدمه:

توضیح درباره فواید نوشتن و اینكه هر انسان كار آمد روزی بتواند بنویسد شاید كار بی فایده ای باشد چرا كه ضرورت این امر به همگان روشن است اما انگار در برنامه ریزی جدید درسی این مهم فراموش شده است و بدیهی است كه اگر دانش آموزان هر هفته چند ساعتی را به موضوع انشایی فكر نكنند ودرباره آن ننویسند بعد از مدتی مهارت نوشتن در آنها ضعیف می شود. وبرای بر آوردن ساده ترین نیازهای نوشتاری خود دچار مشگل خواهند شد. ضمن اینكه نوشتن ،مزایای جانبی دیگری،مانندپرورش خلاقیت، تفكر و مطالعه نیز دارد و برای خوب نوشتن  در مرحله اول باید خوب ببینند و مرحله دوم با دقت گوش كنند و در مرحله سوم آنچه را كه دیده و شنیده اند بتوانند خوب بیان كنند و در مرحله پایانی اینها را بنویسند و تا زمانی كه دانش آموز مراحل قبل را به دقت تمرین نكند در مرحله ی نوشتن موفق نخواهد بود.

اگر دانش آموزان یك جامعه نیاموزند چگونه ذهن خود را به جریان در آورند و روح سیال خود را به تكاپو وادارند حتی اگر به مدارج بالای علمی نیز دست یابند بی شك سرنوشت غم انگیزی در انتظار آنها خواهد بود چرا كه انشا به عنوان یك سیستم ذهنی باز می تواند زیبا ترین آموزنده آزادی باشد .  و محیطهای آموزشی باید جهت پرورش خلاقیت فرصتهای مختلفی را برای كودكان فراهم نمایند چرا كه با به كارگیری روشهای درست پرورش خلاقیت، دانش آموزان در سطوح مختلف هنر، علم و خلاقیت را یاد می گیرند. قبل از ورود به بحث اصلی ذكر این نكته لازم به نظر میرسد كه مبنای پرورش خلاقیت تخیل می باشد اما متاسفانه برخی از مربیان تخیلی بودن دانش آموزان را امری مضر می دانند در صورتیكه تاثیر بسزایی در امر خلاقیت می گذارد. با توجه به عللی كه دانش آموزان برای ضعف خود در انشامطرح   نموده اند‍‍‌(به روش دلفی) در می یابیم كه محیط آموزشی مخصوصا معلم می تواند تاثیر مهمی در رشد خلاقیت و تقویت قوه ی تفكر داشته باشد.به همین جهت در این مقاله ابتدا به تعریف خلاقیت و موانع آن پرداخته ایم و سپس درس انشا را به عنوان یكی از راههای پرورش خلاقیت مطرح كرده ایم در این راستا ابتدا علل ضعف دانش آ موزان را  در این درس، كه بی ارتباط با موانع خلاقیت نیست ،بررسی كرده ایم. سپس به ارائه ی راهكار هایی برای رفع این موانع پرداخته ایم. و در قسمت پایانی مقاله روشهای نوین تدریس انشا را كه به طور مستقیم با پرورش خلاقیت در ارتباط است شرح داده ایم.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روشهای تدریس (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:42
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات66
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روشهای تدریس

 

 

ما ضمن معرفی دو تا الگو كه اشاره كردیم هر كدام ویژگی خاص خودشان را

ندارند و هركدام معایب و محاسن خاص خود را دارند.

الگوی پیش سازمان یافته معلم مدار است . و شاگردان چندان اختیاری ندارند معمولاً بچه ها ردیف می‏نشینند.

تعامل در كلاس كم و منبع محدود است. در الگو دوم این محدودیت در تعامل وجود داشت روش و متولوژی یاد می‎گرفتند، ولی گفتید ، زمان جائز اهمیت است و مهارت معلم خیلی مهم اس و نمی‎شود خیلی افقی در سطح و سیع روی اطلاعات و در خصوص یك موضوع كار كرد. حالا من نمی‎خواهم اینجا تفكیك كنم ولی اشاره می‎كنیم. فلان روش مربوز به كجاست؟

ولی بعضی از روشها چون زمان محدود است. ما بعضی از روشها را كه در هر یك این الگوها جای می‎گیرند بررسی می‎كنیم .

اولین روشی را كه در قالب و چارچوب الگوی پیش سازمان دهنده می‎تواند مؤثر و مطرح باشد روش سخنرانی است ، روش سخنرانی چه موقعی است كه من می‎خواهم یك موضوع علمی را می‎خواهم با بیان شفاهی در یك جمع دانش‎آموزان در یك جمع دانش آموز در كلاس مطرح كنم و در این زمینه و برای این روش نقد بسیاری شده است.

چه مثبت و چه منفی :

جه مثبت و چه منفی و بعضی می‎گویند شاگرد منفعل. معلم فعال بعضی می‎گویند نه خیر آنهایی كه می‎گویند شاگرد منفعل است. خودشان توانایی تدریس را ندارند. مخصوصاً یكی ار علماء، در كتاب خود این را مطرح می‎كند مخصوصاً‌ یكی از روانشناشان معاصر آقای دیج وبن لاینر در كتاب خود اشاره می‎كند.

از شاگردان می‎پرسد ؟ اگر در كلاس تعداد دانش آموز (40) نفر یا بیش از چهل نفر باشد چه روشی بكار می‎گیری. و بعد می‎گوید اگر دانشجویی ؟؟؟ غیر از روش سخنرانی بگوید می‎گویم اشتباه می‎كنی .

 

روش سخنرانی چیست و ما چه كار باید بكنیم

واقعیت این است كه برای هر روشی اشاره كردیم كه روش تجویزی‎اند. از یك موقعیت به موقعیت و از درس به درس دیگر فرق می‎كند. حتی از یك شاگرد به شاگرد و طیف دیگر .بنابراین ما باید دقت كنید در كجا روش سخنرانی را بكار ببریم . كلاسهای پرجمعیت ، مباحثی نظری، مباحثی كه ما هنوز ما نباید جدید و مكتوب نداریم و فیلم تهیه نشده است . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روش های نوین یادگیری (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:42
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسمه تعالی

 

سال پیامبر اعظم(ص) گرامی باشد.

 

حدیث : پربهاترین و والاترین بخشش این است كه انسان به علم دست یابد و آن را به دیگران تعلیم‌دهد.   « رسول گرامی (ص)»

 

روش های نوین یادگیری :

آنچه بنده تا كنون مشاهده و تجربه كرده ام به طور اختصار عرض می كنم .یكی از مواردی كه در یاد گیری مؤثّر است استفاده از رسانه های جمعی و رایانه میباشد .مثلادر درس آمار و مدلسازی هنگامی معلّم به كمك (CD) مینی تب تدریس می كند یادگیری راحت تر است و  محاسبه و فاكتور های موجود مانند پراكندگی،چاركهاوغیره بسیار راحت تر و آسان تر می با شد و سریعتر می توان مطالب را به دانش آموزان ارائه كرد البتّه تجزیه و تحلیل این فاكتورها به عهده معلّم می باشد.

از طرفی با توجّه به تجرته ای كه دارم به نتیجه رسیده ام اگر هر هفته در مقاطع راهنمائی و متوسطه دو ساعت كلاس درس ریاضی آزاد به شكلی كه مطرح میكنم برگزار شود در ایجاد انگیزه و شور و نشاط در دانش آموزان مؤثّر است.از طرف مسئولین با توجّه به هر سال تحصیلی فهرستی از عنوان های مختلف مباحث ریاضی مطرح شود و معلّم مختار باشد هر عنوان را كه می خواهد انتخواب كند و مطالبی را در مورد آن عنوان مطرح كند سپس مسائلی از خود در همان رابطه مطرح كند و آن را بین دانش آمو زان به بحث و تبادل نظر قرار دهد .حل مسائل را بعهده خود دانش آموزان قرار دهد و نحوه امتحان نیز به عهده معلّم باشد و باتوجّه به مطالب تدریس شده امتحان گرفته شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روش های نوین تدریس (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:42
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

تعریف روش:

« روش در مقابل واژه ی لاتینی «متد » به كار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب معنی شده است . به طور كلی «راه انجام دادن هر كاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد .

تقسیم بندی روش تدریس :

1 ـ روشهای تاریخی   2 ـ روشهای نوین « صفوی ، ص 239، 1370)

« اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اكثر معلمان و مجریان برنامه های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی كار كردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان ، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش ، آموزش ،تدریس و حرفه آموزی را یكی تصور می كنند وبه جای هم به كار می برند . این مفاهیم اگر چه ممكن است در برخی جهات وجوه مشترك و در هم تنیده داشته باشند ، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند .

پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر كه هدف آن هدایت رشد جسمانی ، شناختی ، اخلاقی و اجتماعی یا به طور كلی رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سیف ،1379 ، 28 ) . بر اساس چنین تعریفی پرورش یك نظام است ، نظامی كه كاركرد اساسی اش شكوفا كردن استعداد و تربیت شهروندانی است كه هنجارهای مورد پذیرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهای آن باشند . حتی بسیاری از صاحب نظران تربیتی كاركردی فراتر از كاركرد ذكر شده برای پرورش قائلند و معتقدند كه القای ارزشها و سنتها و اخلاقیات پذیرفته شده جامعه به افراد یكی از قدیمی ترین دیدگاه پرورشی است ، به جای چنین كاركردی ،نظام تربیتی باید رشد مهارتهای شناختی از قبیل تفكر انتقادی ، تحلیل ارزشها و مهارتهای گروهی را در كانون كاركردهای خود قرار دهد تا زمینه ی مردم سالاری در جامعه فراهم شود . (میلر ،1983) گروهی دیگر نیز بر این باورند كه نظام تربیتی باید عامل تغییر و تحول اجتماعی باشد . (فریره ، 1972 )

تحلیل مفاهیم و كاركردهای ذكر شده نشان می دهد كه به هیچ وجه نمی توان مفهوم «پرورش » را با مفاهیمی چون آموزش ،تدریس و یا حرفه آموزی یكی دانست .پرورش مفومی كلی است كه می تواند سایر مفاهیم را در درون خود جای دهد .

مفهوم آموزش برخلاف پرورش یك نظام نیست ، بلكه آموزش فعالیتی است هدفدار واز پیش طراحی شده ،كه هدفش فراهم كردن فرصتها و موقعیت هایی است امر یادگیری را در درون یك نظام پرورشی تسهیل كند و سرعت بخشد .بنابراین آموزش وسیله ای است برای پرورش ، نه خود پرورش .آموزش یك فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده است ؛پس هدفهای آن دقیق تر و مشخصتر و زودرستر از هدفهای پرورشی است .آموزش ممكن است با حضور معلم ویا بدون حضور معلم از طریق فیلم ،رادیو ،تلویزیون و سایر رسانه ها صورت گیرد .

مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی كه با حضور معلم در كلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود . تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یك سلسله فعالیت های منظم ، هدفدار واز پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است . به آن قسمت از فعالیت های آموزشی كه به وسیله ی رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. بنابر این آموزش معنایی عامتر از تدریس دارد . به عبارت دیگر می توان گفت هر تدریسی آموزش است ،ولی هر آموزشی ممكن است تدریس نباشد . چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد كه عبارتند از :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روش های مطالعه و برنامه ریزی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:42
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روش های مطالعه و برنامه ریزی                    

ü     فنون موفقیت برای كنكور

از آن جایی كه برای موفقیت در كنكور عوامل بسیار سهیم هستند در این فصل نكات مهم در روش مطالعه كنكور ارائه خواهد شد.

1-    مثبت گرا باشید خود را فرد موفقی ببینید،‌ به خودتان اطمینان دهید كه موفق می شوید زیرا مثبت فكر كردن باعث اعتماد به نفس می شود و هیچ وقت جنبه های منفی را در نظر نگیرید زیرا باعث ناامیدی و د لسردی شما می شود اگر خود را باور نداشته باشید آن وقت چه انتظاری از دیگران دارید كه برایتان قضاوت مثبتی داشته باشند.

كسی كه خود را كم استعداد- كم حافظه می بیند و نوعی تصویر منفی از خود دارد ضربه محكمی بر ذهن خود وارد می كند.

پس من حافظه قوی دارم و می خواهم موفق شوم و حتما موفق می شوم.

2- اگر خود را برای كنكور آماده می كنید بیهوده وقت خود را تلف نكنید.

هرزمانی آمادگی لازم را داشتید، مطالعه را شروع كنید و دائما" وقت مطالعه را به عقب نیاندازید. زیرا كم كم به دنبال سپری شدن وقت خود احساس ناامیدی خواهید كرد و سعی كنید هیچ وقت به دنبال فرصت مناسب برای مطالعه نباشید. از همین فرصت موجود نهایت استفاده را ببرید و همه زمانها برای مطالعه ارزشمند باشد، زمان برای همه یكسان است. اما فقط تعدادی از افراد طرز استفاده صحیح آن را می دانند، و اینان هستند كه در كنكور و مراحل مختلف زندگی موفقند.

- متخصصین امور مطالعه، اغلب محتوای یك كتاب را حرف ربط، حرف اضافه و مشابه آن ذكر كرده اند تا این كه معنی و مفهوم خاصی را برداشته باشد. لذا همه محتوای یك كتاب مهم و مفید هستند كه آنهم باید به صورت كلمات كلیدی یادداشت شوند.

- تعدادی از داوطلبان كنكور برای خواندن كتابهای درسی اینطور فكر می كنند كه ابتدا باید كتاب را به طور كامل بخوانند و بعد سراغ كتاب دیگری بروند.

این روش خواندن صحیح نیست. در هرصورت باید این نكته را مدنظر داشته باشید كه ابتدا كتاب های مورد علاقه تان را بخوانید و از طرفی در طول روز فقط یك كتاب خاص را نخوانید بلكه ساعات مطالعه را به چند قسمت تقسیم كنید و در هرزمانی یك بخش از كتاب را بخوانید. این روش در فرآیند مطالعه بسیار مهم و مفید است.

حتی المقدور سعی كنید یك كتاب تخصصی و یك كتاب عمومی مطالعه كنید، یعنی یك كتاب مربوط به تجزیه تحلیل و یك كتاب عمومی و یا حفظی. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روش های جدید تدریس (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:42
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل91 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)

بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازمان‌دهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایى‌هاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد. براى نیل به چنین هدفی، روش‌هاى آموزش انفرادی، روش‌هاى بسیار مناسبى هستند؛ زیرا در این نوع از روش‌ها، شاگردان بر حسب توانایى‌شان پیش مى‌روند و معلم نیز وقت کمترى صرف تدریس و زمان بیشترى صرف رسیدگى به فرد فرد شاگردان مى‌کند. البته اولین و اساسى‌ترین گام در راه تحقق چنین هدفى پذیرفتن مفهوم ‌‌شاگرد محوری در طراحى و آموزش است. در بسیارى از مواقع، دستیابى به هدف‌هاى آموزشى از طریق آموزش انفرادى بسیار آسان‌تر و امکان‌پذیرتر از روش‌هاى سنتى دیگر است، بویژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحیح بکار گرفته شود، روحیه استقلال‌طلبى شاگردان در اجراى طرح‌هاى کوچک و بزرگ تقویت مى‌شود. آموزش انفرادی، الزاماً به معناى آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم با برنامه خاص نیست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نیز انجام گیرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مى‌شود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ویژگى‌هاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گیرند. روش‌هاى آموزش انفرادى از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشى عبارتند از:

- آموزش برنامه‌اى (PI)؛ (programmed instruction)

- آموزش به وسیلهٔ رایانه (CAI)؛ (computer assisted instruction)

- آموزش انفرادى تجویز شده (IPI)؛ (individually prescribed instruction)

- آموزش انفرادى هدایت شده (IGE)؛ (individually guided education)

تمام روش‌هاى فوق ریشه در آموزش برنامه‌ای دارند. این روش‌ها از زمانى که فن‌آورى تولید مواد آموزشى گسترش یافت، در نظام‌هاى آموزشى مطرح شدند.

هدفهاى آموزش انفرادى

همان‌گونه که روش‌هاى سخنرانى و بحث گروهى براى هدف‌هاى آموزشى خاصى مناسب هستند، در بسیارى از مواقع لازم است شاگردان به تنهایى کار کنند، اما این مواقع چه زمان‌هایى هستند؟ یا در چه مواقعى شاگرد را مى‌توان در اجراى فعالیت‌هاى آموزشى با مجموعه‌اى از مطالب چاپ شده یا آموزش برنامه‌اى تنها گذاشت؟ پاسخ به چنین سؤال‌هایى احتیاج به شناخت هدف‌هاى آموزشى و تحلیل آنها دارد، ولى اینکه آموزش انفرادى چه هدف‌هایى را دنبال مى‌کند، به شرح ذیل است:

رعایت تفاوتهاى فردى

انفرادى کردن آموزش یکى از پدیده‌هاى مهم سال‌هاى اخیر نظام‌هاى آموزشى است. بارها معلمان و مربیان آموزشى نسبت به میزان کارآیى روش‌هاى سنتى تردید کرده و عدم رضایت خود را ابراز داشته‌اند. این عدم رضایت تا حدودى ناشى از تفاوت‌هاى فردى موجود بین شاگردان بوده است. تفاوت‌هاى فردی، حداقل از دهه ۱۹۲۰، مورد توجه بسیارى از صاحب‌نظران تربیتى واقع شده است؛ زیرا در این سال‌ها بود که با اجراى آزمون‌هاى مختلف، به میزان اختلاف بهرهٔ هوشى شاگردان پى بردند. طبیعى است که تفاوت‌هاى فردى کار معلم و مربى را در روش‌هاى سنتى و معمول بسیار پیچیده و مشکل مى‌سازد. تفاوت‌هاى فردی، روش سخنرانى و حتى روش بحث گروهى را که در آن یک موضوع واحد با یک روش خاص براى همه اجرا مى‌شود، آشکارا زیر سؤال برده است. اگر در کلاس تفاوت‌هاى فردى در نظر گرفته نشود، خستگی، انزجار و تنفر از فعالیت‌هاى آموزشى تقویت خواهد شد. راه‌حل طبیعى چنین مشکلى به کارگیرى روش‌هاى آموزش انفرادى یا طبقه‌بندى شاگردان بر اساس توانایى‌ها است. البته باید توجه داشت که تکنیک‌هاى آموزش انفرادى به صورت گروه‌بندى مى‌تواند مشکل ویژگى‌هاى ثابت شاگردان را حل کند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روش های تدریس (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:41
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:

1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان

2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.

در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.

 

پیش گفتار

زندگی بدون یادگیری و آموزش همچون مردابی در حال تقلیل وفساد است. از زمانیکه آموزش و یاد دادن شروع شد نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. هنر معلم در انتخاب این شیوه ها و روش مؤثر             می باشد. از آجا که توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش نیز  متفاوت خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های تدریس

یكی از عناصر اصلی دربرنامه درسی وطراحی آموزش، موضوع روش های یاددهی، یادگیری است. كلیه اقدامات، تصمیمات، ضمن اجرای روش به مرحله ظهورمی رسد ویادگیری اتفاق            می افتد.

درطراحی آموزشی، موضوعاتی چون اهداف، روش های ارزشیابی، وسایل آموزش .... تدوین واز طریق روش تدریس به راه كارهای عملی تبدیل می شود. اگر روش تدریس مورداستفاده به خوبی انتخاب واجرا شود بدون شك خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می كنند.

درنتیجه روش های یادگیری دردانش آموزان آموزش داده می شود وآنان می دانند چگونه یادبگیرند كه یادبگیرند.(یادگیریِ یادگیری )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir