آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست  مطالب

 

     موضوع                                   صفحه                          موضوع                     صفحه

تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی                                      مشروطی(ماده27)                          9

فهرست مطالب                                                                 اخراج دانشجوی مشروط(ماده29)        9

مقدمه(روش اجرا)                                     الف                     مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

تعریف                                                   5                       پیوسته(ماده 32)                           10

 

فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی                1                               فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف

                                                                                                 از تحصیل                                                                             10

شرایط ورود(ماده1)                                   1                       مرخصی تحصیلی                           10

نام نویسی(ماده2)                                     1                       انصراف از تحصیل                           11

منع تحصیل همزمان(ماده4)                        2                       مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی                   11

                                                                                     بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت

فصل دوم: نظام آموزشی                                   2                               فصل هشتم: انتقال                              12

تعریف واحد(ماده5)                                   2                       تعریف انتقال(ماده38)                     12

سال تحصیلی(ماده6)                                 3                       کمیته انتقال(تبصره4 ماده 39)                      12

حدود اختیارات دانشگاه(ماده7)                     3                       انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی       13

دروس انتخابی(ماده8)                                3                       انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور13

ساعات حل تمرین(ماده9)                           3                       فصل نهم: دانشجوی مهمان                14

فصل سوم: واحدهای درسی و طول                                                  فصل دهم: تغییر رشته                        15

مدت تحصیل                                         4                       تغییر رشته الزامی                           17

تعداد واحد                                              4                       فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی18

تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال                5                       فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل       18

دروس پیشنیاز(ماده12)                             5                       تاریخ فراغت از تحصیل(تبصره1 ماده64)19

طول دوره(ماده13)                                   5                                                                                   

فصل چهارم: حضور و غیاب                             6                                                                                                              

حضور در جلسات درس                              6                                                                                   

غیبت در امتحان                                      6                                                                                   

فصل پنجم: حذف و اضافه                        6                                                                                   

حذف و اضافه(ماده17)                               6                                                                                   

حذف اضطراری(ماده18)                             7                                                                                   

فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو7                                                                                                          

معیارهای ارزیابی                                      7                                                                                   

درس ناتمام(ماده 23)                                8                                                                                   

اعلام نمرات(ماده24)                                 8                      

میانگین نمرات(ماده26)                             8                                                                                   

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آئین نامه آموزشی دوره های

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

 

مقدمه:

    بیش از 6 سال از اجرای آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 1369 شورای عالی برنامه ریزی (نشریه 101) می گذرد و این مدت، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

    براین اساس کمیسیون تدوین آئین نامه ها مأموریت یافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان مسایل آموزشی خصوصاً معاونین آموزشی دانشگاهها، آئین نامه مزبور را بررسی نموده و برخی از موارد را اصلاح و تجدیدنظر و اشکالات آنرا برطرف نماید.

این کار صورت گرفت و آئین نامه جدید تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات 316 الی 339 خود آنرا بررسی و اصلاح و سپس در جلسه 339 به تصویب نهایی رسانید که بصورت متن پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.

    این آئین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.

    لکن آنچه در نیل به این هدفها اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آئین نامه پیش بینی شده است و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی و دانشگاهها، و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل نخواهد شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

در زمینه ایجاد انگیزه در معلمان جهت شكرت در ضمن خدمت مطالعات فراوانی صورت گرفته ، نتایج تحقیقات جكسون در این مورد به پیشنهاد یك شیوه تكمیل شده.

اجرای این شیوه مستلزم آنست كه ساعات تدریس معلمان كاسته و در عوض ساعاتی به زمان تحلیل و برنامه ریزی ، پژوهش و تحقیق توسط آنها افزوده شود . از نظر جكسون پژوهش و تحقیق بیشتر توسط معلمان موجبات ادراك برترآنان می شود. لذا تداوم تحقیقات را فراهم می سازد.

تیلن نیز بعد از پژوهش در همین زمینه در سال 1971 می نویسد: معلمان از نقاط ضعف و تدریس خود به خوبی آگاهی دارند و از برنامه های آموزشی كه در برطرف كردن این تقاط ضعف به انان كمك كند بخوبی استقبال می كنند.

لورتن نیز در سال 1975 در اینمورد می نویسد:

رضایتهای روحی و روانی ناشی از تدریس موفق بعد از شركت در دوره های ضمن خدمت بزرگترین پاداش برای معلیمن محسوب می شود.

راین در این مورد در سال 1978 ، بعد از مطالعات بسیار نتیجه گیری می نماید كه این برنامه ها در اصلاح عملكرد معلمان و رشد حرفه ای آنان نقشی نخواهد داشت مگر آنكه پاداشهای آشكار و نتایج مادی برایشان به همراه داشته باشد.

در مطالعه دیگری لیتل در سال 1982 می نویسد:

برنامه های آموزشی ضمن خدمتی كه از تجزیه و تحلیل فرماهای دانشگاهی به دور بوده اند بیشترین تاثیر را بر مدارس داشته اند و معلمان ازآن استقبال بیشتری كرده اند.

نتایج تحقیقات مومان و فیلیبز و لورتی نمایانگر این واقعیت است كه هرچه پاداشهای روانی (میزان رضایت روحی و روانی) در محیط مدرسه كمتر باشد، پاداش مادی بیشتری جهت شركت معلمان در برنامه های آموزش ضمن خدمت ضروری بنظر می رسد.

بهر حال نتایج كلی این تحقیقات، همچنین مطالعات سرجیوانی نشان می دهد كه معلمان از رضایتهای روحی و روانی ، لذت بیشتری می برند تا سایر انواع پاداشها.

آنها زمانی كه می بینند دانش آموزان بهتر یاد می گیرند بیشتر كوشش می كنند ، رفتار بهتری ارائه دهند، به معلمان خویش احترام می گذارند و بطور كلی عملكرد بهتری دارند بیشتر احساس رضایت می كنند. این نتیجه گیری بوسیله مطالعات وسیع جویس و پك در سال 1977 تائید شده است این مطالعه وسیع در سطح چهل و دو ایالت در امریكا انجام شده  نشان می دهد كه بیشتر از هفتاد درصد از پاسخ دهندگان انگیزه اولیه شركتشان در آموزشهای ضمن خدمت را افزایش رشد حرفه ای و شخصیتی می دانند.

سیلور نیز در سال 1982 در یك بررسی تحقیقاتی در مورد انگیزه معلمان برای شركت دردوره های ضمن خدمت به همین نتیجه دست یافته است.

مروری اجمالی بر تحقیقات گذشته:

بنابر بررسیهای انجام شده در زمینه سابقه تحقیق این موضوع، تحقیقی كه دقیقاٌ در این راستا انجام شده باشد، یافت نشده ، لیكن پاره ای تحقیقات با عناوین دیگر انجام شده كه می توان برخی از نتایج آنها را درخصوص عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر ، مفید فایده باشد. این بخش بطور اختصار به عمده ترین نتایج این بررسی ها می پردازد.

تحقیق آقای صمد ایزدیدر سال 1371 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان 20 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

در زمینه ایجاد انگیزه در معلمان جهت شكرت در ضمن خدمت مطالعات فراوانی صورت گرفته ، نتایج تحقیقات جكسون در این مورد به پیشنهاد یك شیوه تكمیل شده.

اجرای این شیوه مستلزم آنست كه ساعات تدریس معلمان كاسته و در عوض ساعاتی به زمان تحلیل و برنامه ریزی ، پژوهش و تحقیق توسط آنها افزوده شود . از نظر جكسون پژوهش و تحقیق بیشتر توسط معلمان موجبات ادراك برترآنان می شود. لذا تداوم تحقیقات را فراهم می سازد.

تیلن نیز بعد از پژوهش در همین زمینه در سال 1971 می نویسد: معلمان از نقاط ضعف و تدریس خود به خوبی آگاهی دارند و از برنامه های آموزشی كه در برطرف كردن این تقاط ضعف به انان كمك كند بخوبی استقبال می كنند.

لورتن نیز در سال 1975 در اینمورد می نویسد:

رضایتهای روحی و روانی ناشی از تدریس موفق بعد از شركت در دوره های ضمن خدمت بزرگترین پاداش برای معلیمن محسوب می شود.

راین در این مورد در سال 1978 ، بعد از مطالعات بسیار نتیجه گیری می نماید كه این برنامه ها در اصلاح عملكرد معلمان و رشد حرفه ای آنان نقشی نخواهد داشت مگر آنكه پاداشهای آشكار و نتایج مادی برایشان به همراه داشته باشد.

در مطالعه دیگری لیتل در سال 1982 می نویسد:

برنامه های آموزشی ضمن خدمتی كه از تجزیه و تحلیل فرماهای دانشگاهی به دور بوده اند بیشترین تاثیر را بر مدارس داشته اند و معلمان ازآن استقبال بیشتری كرده اند.

نتایج تحقیقات مومان و فیلیبز و لورتی نمایانگر این واقعیت است كه هرچه پاداشهای روانی (میزان رضایت روحی و روانی) در محیط مدرسه كمتر باشد، پاداش مادی بیشتری جهت شركت معلمان در برنامه های آموزش ضمن خدمت ضروری بنظر می رسد.

بهر حال نتایج كلی این تحقیقات، همچنین مطالعات سرجیوانی نشان می دهد كه معلمان از رضایتهای روحی و روانی ، لذت بیشتری می برند تا سایر انواع پاداشها.

آنها زمانی كه می بینند دانش آموزان بهتر یاد می گیرند بیشتر كوشش می كنند ، رفتار بهتری ارائه دهند، به معلمان خویش احترام می گذارند و بطور كلی عملكرد بهتری دارند بیشتر احساس رضایت می كنند. این نتیجه گیری بوسیله مطالعات وسیع جویس و پك در سال 1977 تائید شده است این مطالعه وسیع در سطح چهل و دو ایالت در امریكا انجام شده  نشان می دهد كه بیشتر از هفتاد درصد از پاسخ دهندگان انگیزه اولیه شركتشان در آموزشهای ضمن خدمت را افزایش رشد حرفه ای و شخصیتی می دانند.

سیلور نیز در سال 1982 در یك بررسی تحقیقاتی در مورد انگیزه معلمان برای شركت دردوره های ضمن خدمت به همین نتیجه دست یافته است.

مروری اجمالی بر تحقیقات گذشته:

بنابر بررسیهای انجام شده در زمینه سابقه تحقیق این موضوع، تحقیقی كه دقیقاٌ در این راستا انجام شده باشد، یافت نشده ، لیكن پاره ای تحقیقات با عناوین دیگر انجام شده كه می توان برخی از نتایج آنها را درخصوص عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر ، مفید فایده باشد. این بخش بطور اختصار به عمده ترین نتایج این بررسی ها می پردازد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان

 

 اولین و مهم ترین محیطی كه در آن ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموز نقش به سزایی دارد، خانواده است؛ چنانچه جو فرهنگی مسلط بر خانه شعور اجتماعی بالای پدر و مادر ناشی شده باشد و ارزش های فرهنگی و سنتی جامعه به خوبی توسط ایشان منتقل شود.
 عامل دیگری كه در تحصیل افراد مؤثرند معلمان و محیط های آموزشی است؛ كه ایجاد انگیزه تحصیل را به وجود می آورند و عامل مؤثری در راه اندازی و یادگیری دارند.
 معلمان اول ابتدائی تأثیر مثبت و بالایی در نگرش فرزندان نسبت به تحصیل خواهند داشت.
روانشناسان معتقدند كه انگیزش هم هدف و هم وسیله است گاهی آن را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه می كنند، زیرا نیروی محرك فعالیت های انسان عامل جهت دهنده آن به حساب می آید.
 اگر از دانش آموز سؤال كنیم كه هدف شما در تحصیل چیست؟

 در بیشتر موارد پاسخ می دهند كه كسب دانش و رسیدن به سطوح عالی علمی، فراهم نمودن آینده شغلی و مقدمات زندگی بهتر و راحت تر.
 پس یادگیری را واقعاً برای آموختن باید انجام دهیم. شما دانش آموزان عزیز تلاش كنید مطالعات خود را گسترش دهید، در مطالعات خود مطالب را به طور معنی دار و در ارتباط با مطالب یاد بگیرید. نتایج یادگیری های خود را به طور منظم ارزیابی كنید، چون انسان موجودی اجتماعی است و در اجتماع معنی پیدا می كند، پس باید یادگیری های خود را به كار بگیرید. یكی از راه های درست پاسخ دادن به سؤالات، درست و صحیح خواندن سؤال است.

دستورالعمل هایی برای پدران، مادران و مربیان

چگونه در دانش  آموزان انگیزه تحصیلی ایجاد كنیم؟

كودكی كه از نظر تحصیلی آموزشی دارای ان یزه است، علاقه مند به یادگیری است، فعالیت های مرتبط با یادگیری را دوست دارد و به این اعتقاد رسیده است كه مدرسه جایگاه گ مهمی است. ما می خواهیم باور با اهمیت بودن یادگیری و تأثیر بسیار مهم و با ارزش آن در زندگی، در كودكان بوجود آید تا از این طریق تمایل به خوب بودن و خوب عمل كردن در مدرسه، در آنها رشد پیدا كند.

افزایش انگیزه های آموزشی- تحصیلی
كودكان از بدو تولد به طور طبیعی، دارای انگیزه یادگیری هستند. تلاش كودك برای دسترسی به یك اسباب بازی، تلاش وی برای راه رفتن، كوشش برای خوردن بدون كمك دیگران و... مثال هایی از انگیزه های طبیعی آنها برای یادگیری است. این انگیزه  های اولیه، بعدها در فعالیت های آموزشی نظیر خواندن و نوشتن به كار گرفته می شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق اهمیت خلاقیت و روش های عملی پرورش آن 7 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اهمیت خلاقیت و روش های عملی پرورش آن

به اهمیت خلاقیت و روش عملی پرورش آن می پردازیم .

پیش فرضهای موجود در زمینه تعلیم و تربیت در مورد خلاقیت ، عبارتند از:

1-همه انسانها دارای درجات مختلفی از خلاقیت هستند. محیطهای آموزشی باید جهت پرورش خلاقیت ، فرصتهای مختلفی را برای کودکان فراهم نمایند .

 2-خلاقیت ذاتی و اکتسابی است و می توان آن را پرورش داد . با بکار گیری روش های درست پرورش خلاقیت ، دانش آموزان در سطوح مختلف ، هنر، علم ، خلاقیت و ... را یاد      می گیرند .

 3-مبنای پرورش قوه خلاقیت ، تخیلات می باشد . برخی از مربیان ، تخیلی بودن دانش آموزان را امر مضری می دانند . در صورتی که تأثیر بسزایی در امر خلاقیت می گذارد.

 خلاقیت

خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه ها ، ایده ها ، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حیطه نادانسته های نامحدود ، کشف و ابداع راه       حل های جدید برای یک مسأله است. خلاقیت ، تشخیص و بیان مسأله و ارائه راه حلهای جدید برای آن است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:20
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی

          فراگیری علوم تجربی به كودكان كمك می كند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آن ها باید مفاهیمی كسب كنند كه به آن ها كمك كند تا تجارب خود را با یكدیگر مرتبط سازند مثلاً : «نگاه كن گیاهی كه در نزدیك پنجره بوده، خوب رشده كرده ولی گیاهی كه در آن اتاق تاریك بوده پژمرده شده است، چون گیاه به نور احتیاج دارد تا رشد كند.» آن ها باید روش های كسب اطلاعات، سازماندهی ، كاربرد و آزمایش كرده را بیاموزند. این فعالیت ها توانایی آن ها را در درك دنیای اطراف تقویت می كند و آنان را برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسایل زندگیشان یاری می دهد. «گلدان را از اتاق كم نور به پشت پنجره ی روبه آفتاب بگذارم، ببینم چه می شود.»

          امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب كردن امری اساسی و ضروری است كه با زندگی روزمره ی ما در ارتباط است و با پیشرفت تكنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری می پردازد كه آگاهی از آن برای هر كودكی لازم است،‌چرا كه او در دنیایی زندگی می كند كه سریعاً در حال تغییر است و وی باید قادر باشد خود را دایم با آن تغییرات هماهنگ سازد. گفته اند كه در 20 سال دیگر سرعت رشد اطلاعات آن قدر سریع است كه كمتر از 75 روز میزان اطلاعات و دانش بشر دو برابر می شود و بنابراین آنچه مهم است یادگیری شیوه كسب اطلاعات و به روز كردن و پردازش آنهاست و نه كسب اطلاعات به مثابه یك بسته ی دانشی. به این دلیل فراگیری علوم تجربی دو جنبه ی مثبت دارد. هم فرایند است و هم فراورده.

          فرایند علوم: روش یافتن اطلاعات،‌آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آن هاست.«از دو گلدان كاملاً مشابه ، یك گلدان را در جای كم نور و دیگری را در جای پر نور می گذارم به اندازه ای هم آب می دهم تا ببینم آیا واقعاً میزان تابش نور بر رشد گیاه اثر دارد؟»

          فراورده ی علوم: نیز آراء و عقایدی است كه می تواند در تجارب آتی به كار گرفته شود. این كه می گوییم«می تواند» به این معنی است كه آموزش علوم فقط زمانی فواید بالا را دارد كه مراحل صحیح و مناسب خود را طی كند و گرنه هیچ تضمینی برای دستیابی به آن ها نیس. و چون این دو،‌ یعنی فرایند علوم و فراورده ی علوم شدیداً به یكدیگر وابسته اند، بسط و پرورش آن ها نیز باید همراه هم تحقق پذیرد. این موضوع در انتخاب انواع فعالیت های آموزشی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلاً آموزش مفهوم «گرما باعث افزایش حجم مواد می شود.» یك (فراورده ی علم)، باید از طریق مسیر مناسب و انجام فعالیت مناسب ، (فرایند علم) ، طی شود تا آموزش به واقع اتفاق افتد. قبل از توجه به این مورد، به دو نكته ی مهم دیگر كه بر اهمیت آموزش علوم تاكید دارد می پردازیم. اول این كه چه ما علوم را به كودكان آموزش دهیم،‌چه ندهیم، آنان، خود، از اولین سال های كودكیشان، عقاید و نظریاتی در باره ی دنیای اطراف خود كسب می كنند. مثلاً بسیاری معتقدند«اگر در كتری را ببندید، آب در دمای كم تری می جوشد» ، یا «جریان الكتریسیته زمانی كه سیم ها تاب نخورده بیشتر است» و بسیاری تصورات غلط دیگر كه بر تصورات كودكان در مورد تجاربشان اثر می گذارد. مسئله ی دیگر این كه اگر كودكان به خود گذاشته شوند با تصوراتشان عقاید خلق می كنند كه بیشتر غیرعلمی اند؛ مثلاً «برای به حركت درآوردن اجسام نیرو لازم است حال آن كه برای متوقف ساختن آن ها نیرویی لازم نیست».از آن جا كه این عقاید را می شود آزمایش كرد، وظیفه ی آموزش علوم این است كه به كودكان اولاً علاقه مندی و ثانیاً مهارت كافی برای انجام این آزمایش ها داده شود. انجام آزمایش ها نه تنها باعث اصلاح عقاید آن ها می شود،‌ 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق یادگیری (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
7:19
مارال
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

« براستی كه دلها خسته می شوند همان طور كه بدنها خسته می شوند پس نوبرانه ها و تازه یافته ها ی حكمت را برای این دل ها بجویبد ».

                                                              حضرت علی (ع )

آینده ای كه امروز پیش بینی می شود از راه خواهد رسید اگر ما بدانیم كه آینده چگونه باید باشد می توانیم بر آن تأثیر بگذاریم ، فرزندان ما در كلاس های درس از روشهایی بهره می گیرند كه پنجاه سال پیش بكار می رفت و اگر ما آنان را برای آینده آماده كنیم باید درك درستی از روشهای آموزشی نوین پیدا كنیم « پس در اینجا به برسی دو شیوه نوین تدریس می پردازیم » .

1 – آموزش و پرورش به شیوه پیشرو

2-  یادگیری مشاركتی

نخست به برسی آموزش و پرورش پیشرو می پردازیم

این نظام كه بر بنیان علم روان شناسی ، جامعه شناسی ، اصول یادگیری و تدریس استوار است ، نقش اصلی و اساسی را در فرایند آموزش و یادگیری را به عهده دانش آموزان می گذ ارد . همه برنامه ها و فعالیتها ی آموزشی آن با توجه به نیازها، علایق و توانایی های فراگیرندگان در هر دوره سنی تهیه و اجرا می شود در این دیدگاه یادگیری عبارت است از : « ایجاد تغییرات نسبتاً ثاب در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر این كه این تغییر بر اثر اخذ تجربه حاصل شده باشد ، نه این كه حاصل عواملی چون خستگی ، استعمال داروها و تغییرات ناشی از بلوغ باشد .»

منظور از تغییر رفتار در اثر تجربه ، تغیراتی است كه در اثر برخورد و تعامل فرد با محیط در طرز تفكر ، عادتها ، تمایلات و اطلاعات وی روی می دهد همان كه ملاحظه می شود در این تعریف به نقش تجربه و فعالیت یادگیرنده در جریان یادگیری اهمیت داده شده است در نتیجه نقش علم در فرایند تدریس به كمك یادگیرنده است تا بتواند تغییرات مطلوب را در رفتار خود بوجود آورد .

معلم می كوشد شرایطی فراهم آورد كه دانش آموزان به طور فعال در جریان آموزش شركت داشته باشند او برای این كار به طور اصولی و برنامه ریزی شده عمل می كند برای هر جلسه آموزش طرح درس مناسبی تهیه می كند كه در آن هدف های اصلی درس ، هدفهای جرئی و هدفهای رفتاری مشخص شده اند . معلم با توجه به هدفهای تنظیم شده می داند كه در نهایت می خواهد چه تغییراتی را در رفتار فراگیران به وجود آورد و دانش آموزان نیز می دانند كه در پایان درس معلم چه انتظاری از آنها دارد .

معلم به عوامل مؤثر در یادگیری دقیقاً توجه دارد و در جریان تدریس خود آنها (دانش آموزان ) را بكار می گیرد . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید چـرم و سالامبـور (طرح های توجیهی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:35
مارال
دسته بندیطرح های توجیهی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات14
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

تولید چـرم و سالامبـور

 

با ظرفیت تولید 400 هزار فوت مربع در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : تولید چرم و سالامبور

 

ظرفیت : 400 هزار فوت مربع در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمایه گذاری كـل: 1880  میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 190 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1690 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : هجـده نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمایه: بیست و یك ماه

 

 

 

 

 

 

 

    مقدمــه :

 

    ایجاد صنایع وابسته به صنعت دامپروری و دامداری در مناطق دارای این گونه صنایع، علاوه بر ایجاد اشتغال مؤثر می‌تواند با توسعه زیرساخت هایی به منظور استفاده از مواد اولیة در دسترس و كسب ارزش افزوده ، موجبات تكمیل زنجیره تولید را فراهم نماید

   ایجاد كارخانه تولید چرم و سالامبور نیز از جمله این فعالت ها است كه می‌تواند با استفاده از محصولات فرعی واحدهای دامداری در رونق صنعت دامپروری مؤثر واقع شده و با تولید چرم و سالامبور علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم،  زمینه ساز اشتغال در صنایع پایین دستی خود گردد و 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد حـوله (طرح های توجیهی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:35
مارال
دسته بندیطرح های توجیهی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات13
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

تولیــد حـوله 

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 

تولیــد حـوله

 

با ظرفیت 65 تن در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : تولید حـوله

 

ظرفیت : 65 تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمایه گذاری كـل: 5/2022 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 5/202 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1820 میلیون ریال

 

دورة بازگشـت سرمایه: بیست‌ویك ماه

 

میزان اشتغالزایی : سی‌ویك نفر

 

 

 

 

   مقدمــه:

 

 

   صنعت نساجی، پس از صنعت نفت مهم ترین و اشتغالزاترین صنعت كشور بوده و به واسطه وابستگی اندك آن به منابع خارجی توانسته است طی دهه های اخیر رشد مناسبی داشته باشد. حوله بافی یكی از شاخه های صنعت نساجی است كه در آن بافت تار و پودی به انضمام نخ پرز انجام می پذیرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع می‌گردد. از آنجمله می‌توان به انواع حوله ه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نرم یك عملگر تركیبی روی فضای دیریكله را كه به وسیله ی یك نگاشت به فرم 𝝋(z)=𝑎z+b (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:34
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات70
حجم فایل324 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله در 70 صفحه و در 3 فصل به روش تحقیق تهیه شده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir