آموزش کودکان معلول 7 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل6 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش کودکان معلول

مقدمه

درهرجامعه و فرهنگی ظاهر شخص اولین چیزی است که تا حدودی نمایانگر پذیرش اجتماع از او می باشد و می توان گفت که جسم سالم ضرورت پیشرفت همه جانبه فردی می باشد.سلامت جسم و توانایی حرکت با خود پنداری -اعتماد به نفس - انجام فعالیتهای روزانه - ارتباطات اجتماعی و فعالیتهای اموزشی ونیز کمیت و کیفیت مهارتهای حرکتی با میزان رشد کلی فرد ارتباط مستقیم دارد.

کودکان استثنایی کودکانی هستند که یا فاقد سلامتی کامل هستند و یا با کودکان عادی از لحاظ ضریب هوشی تفاوت دارند و به گروههای مختلفی تقسیم می شوندکه عبارتنداز: تیز هوش - عقب مانده ذهنی - کم بینا و نا بینا - کم شنوا و نا شنوا - اختلالات تکلم - اختلالات ویژه یادگیری - چند معلولیتی و معلولیتهاو بیماریهای جسمانی .(دانیل پی هالان- جیمز ام کافمن)

تعریف

مبتلایان به معلولیتها و بیماریهای جسمی به عنوان کسانی تعریف می شوند که محدودیتهای جسمانی غیر حسی یا مشکلات سلامتی شان موجب می شود که در امر تحصیل و یادگیری به خدمات ویژه در حد اموزش تجهیزات مطالب یا تسهیلات نیازمند باشند.(دانیل پی هالان-جیمز ام کافمن)

اموزش مبتلایان به اختلالات حرکتی و ناتوانائیهای جسمانی

طبق گزارشات متعددافراد مبتلا به اختلالات و ناتوانائیهای جسمانی شخصیت خاصی نداشته و تفاوتی با سایر هم قطاران ندارند.

تعلیم و تربیت دانش اموزان ناتوان معلول و بیماریهای جسمی همانند اموزش ویژه کودکان استثنایی نیست بلکه کم و بیش شبیه به تعلیم و تربیت جمعیت معمولی است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش قراردادی 25 ص (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

«آموزش قراردادی»

بیشتر مواقع، سازمانهای بسیاری توانایی برای توسعه مواد آموزشی خودشان ندارند . هنگامیكه آن اتفاق می افتد ، توسعه برای آموزش دادن ویژه به صورت واگذاری می شود، در حقیقت ، تجربه ما به ما می گوید كه بیشتر كمپانیها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلكه تحویل همه احتیاجات شش سیگما را واگذاركرده اند.به خاطر این دلایل،سازمانها باید هوشیار باشند بطوریكه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . این چیزی است كه این فصل برآن تأكید         می كند. ما سعی خواهیم كرد كه سؤالاتی كه چه باید انجام شود هنگام آموزش جواب دهیم، شامل تحویل، از سومین بخش فروشنده خریداری شود، این فرآیند را ویژه كردن می نامیم ، زیرا آن برهمه فازهای طراحی آموزش در فرآیند خرید متصل است. این نگرش ، ما امیدواریم ، راهنمایی برچگونه حرفه ا ی كردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتهای مسائل از طریق ارزیابی نتایج برنامه ارائه دهد .

«ویژگی ها» یك طراحی از تحویل دادنیهایی هستند كه باید از هر سازمانی كه مواد آموزشی را می خرد پیش بینی شود، بویژه روش شناسی شش سیگما. اگر جزئیات اضافی نیاز باشد برای تكمیل این ویژگیها ، آن باید از مدیران پروژه فراهم شود. هر فاز در این ویژگیها ممكن است به دقت تهیه شود برای تشریح بیشتر جزئیات می تواند هر جنبه از نیازها را تعیین كند اینجا ، ما مقداری از بیشترین احتیاجات ضروری برای موفقیت را ارائه می دهیم.

تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها

حل مسئله تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها: تهیه كننده باید یك تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها انجام دهد كه شامل موارد زیر باشد.

      ×        تشریح رویه هاومنابع استفاده شده در جمع آوری اطلاعات برای تجزیه وتحلیل ابتدا تا انتها.

   ×    تشریح سطوح عملكرد واقعی یا طراحی شده یا مشكل/ شكاف تعیین شده در بخشهای واحد تجاری(كار مستقیم ، موجودی شناسایی غیبت و…)

   ×    تشریح عوامل مجتمل مشكل كه در عوامل فنی وجود داد(مواد، تجهیزات، محیط) عوامل سازمانی (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انسانی (مهارت و سطوح دانش)

      ×        تشریح راه حل های بالقوه ، پوشش داده

   ×    تشریح وبهترین راه حل مبتنی بریك مورد تجاری شامل: شرح هزینه مشكل، راه حل هزینه ،  چه طور راح حل به خوبی مشكل را حل خواهد كرد، حمایت سهامداران یا مشتری بالقوه: مطابق با فرهنگ سازمانی،اهداف تجاری،سیاست بهبود مداوم: اجرای موانع بالقوه و هزینه های مربوطه؛ و بازگشت سرمایه بالقوه

   ×    گزارش اطلاعات به سازمان شامل یك شرحی از چگونگی و چرایی شروع فرآیندFEA ، شناسایی شكاف ، موارد، نتایج عملیات، پرسنل، شغلها و هزینه ها درگیر شده ، راه حلهای احتمالی ، راه حلهای پیشنهادی ، چگونه راه حلهای بهبود مداوم را حمایت می كنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضمیمه ها شامل: مكاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و غیره .

برنامه ریزی تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها: تهیه كننده باید یك برنامه ریزی تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها كه شامل موارد زیر است انجام دهد.

      ×        پذیرش با روشهای بهبود فرآیندهای سازمانی

تجزیه و تحلیل وظیفه

تهیه كننده باید یك تجزیه و تحلیل وظیفه كه شامل موارد زیر است انجام دهد.

   ×    تجزیه و تحلیل در یافت حضار از یك آموزش یا اهداف شغلی شامل حضار اولیه و ثانویه. حضار اولیه شامل آنهایی كه می روند از طریق آموزش یا استفاده كردن از هدف شغلی . حضار ثانویه شامل هركسی است كه برای عملكرد موفقیت آمیز مورد حمایت بوسیله حضار اولیه مانند سرپرستان ، داده های افرادیكه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسیها و غیره است و باید شامل اطلاعات جمیعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غیره) سطوح ظرفیت مانند (استعداد، حالت درك، توسعه روانی و غیره) سطوح شایستگی مانند (مهارتها و اموزش اولیه) پیشینه تجربی ، توانایی خواندن ، زبانهای قابل صحبت ) و مهارتهای عمومی و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشی جاری).

      ×        تشریح اهداف پایانی

   ×    تشریح گامهای كار( شامل همه نتایج اصلی گامهای كار و وظایف فرعی  جزئی وغیره) برای رسیدن به اهداف پایانی به صورت كارشناسانه مورد نیاز است. درباره هر گام وظیفه اصلی اطلاعات ضروری مطرح شده درجدول 5-2 قرار دهید . اطلاعات گام وظیفه را از وظایف اجرا شده ،چك لیستهای اجرایی ، نقشه های جاری، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسی ها و غیره جمع آوری كنید.

      ×        تشریح یك سلسله مراتب وظیفه ، مبتنی بر شرح گامهای وظیفه.

   ×    تشریح اهداف آموزشی برای هرگام وظیفه اصلی ، گام وظیفه فرعی (اگر نیاز باشد) و غیره. هر هدف آموزشی باید شامل یك شرحی از 1- انجام شدن یك كار قابل طراحی و قابل مشاهده.2-استانداردها كه به وسیله اجرای كاری كه برای انجام موفقیت آمیز ارزیابی و        اندازه گیری خواهد شد. 3- شرایط یا پیشامدهایی كه در تحت آن كار انجام خواهد شد.

   ×    طبقه بندی هر هدف آموزشی بوسیله متوسط انبارداری (مانند، هم تعلیم و هم هدف شغلی). برای مثال، برخی از اهداف آموزشی مورد نیاز یك آموزنده نخواهدبود كه به یك برنامه آموزشی توجه كند. برخی اوقات همه نیازهای آ‎موزش گیران یك هدف شغلی است .

   ×    توسعه ارزیابی آموزشها، برای ارزیابی اولیه و بعدی استفاده می شود موارد ارزیابی آموزشی باید مطابق با اهداف آموزشی باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

نیروی انسانی در بخش دولتی

چکیده

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی می‌باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر با طرح این فرض که آموزش ضمن خدمت کارآیی نیروی انسانی را افزایش می‌دهد در قالب فرضیه اصلی پژوهش خود در اداره دارایی استان اصفهان به طرح چند فرضیه فرعی می‌پردازد. فرضیه‌هایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های شغلی نیروی انسانی، مهارت‌های مدیران و رضایت شغلی کارکنان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

روش تحقیق بکار گرفته‌شده از نوع میدانی بوده و ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه‌ای و مشاهده، استفاده از مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و تنها اطلاعات حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از آن دسته از کارکنان اداره دارایی اصفهان که طی سال‌های 1369 تا 1373 در دوره‌های آموزش ضمن خدمت شرکت داشته‌اند. به منظور مقایسه افراد و تعیین اثر دوره‌ها، پرسشنامه‌های مورد نظر در میان یکصد نفر آموزش دیده و نیز یکصد نفر از افراد آموزش‌ندیده توزیع گردیده و این افراد به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ضمن اینکه، فرضیه‌های پژوهش براساس اطلاعات دریافتی از گروه آموزش دیده انتخاب گردیده است.

در پایان، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های دریافتی با استفاده از روشهای آماری توصیفی انجام‌گرفته و نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام‌شده نشان داده است که آموزش ضمن خدمت، عامل افزایش کارآیی، مهارت و رضایت شغلی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بوده و در واقع، فرضیه‌های پژوهش با 95% درجه اطمینان به تأیید رسیده است.

مقدمه

امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته‌است. تأکیدی که در کوشش‌های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به‌شمار می‌آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی‌ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه‌های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. آموزش، کاراترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت‌نمودن آنان برای انجام وظایف می‌باشد. امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌نمایند و با تعلیم مهارت‌های ضروری به کارکنان، میزان بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند. به علاوه، اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف‌بینی، جامع‌نگری و پایبندی افراد به ارزشهای سازمانی را تقویت می‌نماید.

این مقاله تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در اداره دارایی استان اصفهان را مورد توجه و ارزیابی قرار می‌دهد. نویسندگان مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد؟ همچنین آیا آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتر وظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره‌ها، چگونه برنامه‌ریزی مدیریت، تخصص، خلاقیت، رضایت شغلی و طرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد؟

به منظور پاسخگویی به پرسشهای یاد‌شده، آثار و نتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به این منظور ابتدا رابطه بین دو عامل آموزش ضمن خدمت و کارآیی مشخص می‌گردد. سپس میزان تأثیر این دو عامل بر یکدیگر سنجیده می‌شود و از این طریق معیار ارزیابی دقیقی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. معیاری که دقت عمل مدیران در تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه به آموزش را بهبود می‌بخشد.

 

اهمیت و ضرورت

عملیات آموزش و بهسازی از فعالیتهای ضروری و مستمر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی امکان‌پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته‌ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده‌است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف استراتژیک و بلندمدت مدیران بلندپایه آن رها‌نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیر نفتی به عنوان مهمترین منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می‌باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، فوق‌العاده حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمانهای دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آموزش زبان خارجی و عوامل افت تحصیلی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات33
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش زبان خارجی و عوامل افت تحصیلی

عواملی كه در افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی دخیل هستند را می توان به دو دسته اصلی تقسیم كرد. 1- بازدارنده های درونی و 2- بازدارنده های بیرونی موثر در عدم یادگیری و زبان آموزی یا افت تحصیلی. مسلما این تقسیم بندی فقط برای سهولت در توضیح و تبیین دلایل موثر درامر یادگیری و یا عدم یادگیری زبان انگلیسی مطرح است شاید این علت ها چنان به هم پیچیده باشند كه به سادگی نتوان به تقسیم بندی مشخصی دست یافت. چرا كه ریشه در پیچیدگی رفتار و حالات روحی و روانی نوع انسان دارد.

قبل از پرداختن به علل عدم یادگیری و افت تحصیلی در زبان انگلیسی، تعریفی از افت تحصیلی بدست می دهیم، «نورشاهی» افت تتحصیلی را اینگونه تعریف می كند: «...اصطلاح افت تحصیلی (Wastage) را ضایعات مربوطه به دانش آموز یا دانشجو در نظام آموزشی از نظر طولانی تر شدن زمان تحصیلی یا ترك تحصیل تا پایان دوره پیش بینی شده دانسته اند... می توان گفت افت تحصیلی یا اتلاف به صورت های زیر در آموزش و پرورش آشكار می شود: الف) افت تحصیلی بر اثر قصور نظام اجتماعی در فراهم آوردن آموزش و پرورش همگانی، ب) افت تحصیلی بر اثر قصور نظام آموزشی در آوردن كودكان، نوجوانان و جوانان به داخل نظام آموزش و پرورش، نگهداری افراد در داخل نظام آموزشی، برقراری هدف ها و برنامه های متناسب آموزش و پرورش و دستیابی كارآمد به هدف ها و برنامه های نظام»

در بین عوامل گوناگون موثر در یادگیری شاید هیچ یك به اندازه «انگیزه» یا علاقه از جایگاه  ویژه ای برخوردار نباشد. وجود انگیزه در موفقیت هر كار ی از جمله در یادگیری زبان خارجی یا زبان آموزی مهمترین عامل است منظور از انگیزه یا انگیش به گفته گرجیان... «داشتن یك نیاز جسمانی یا نیاز روانی و اجتماعی است كه شخصی را برای نیل به هدف به حركت وامیدارد تا در پرتو آن به ارضاء نیاز خود پرداخته و در اثر دستیابی به هدف در خویش احساس رضایت نماید» وی در ادامه می افزاید «میزان و نوع انگیزش در كیفیت و كمیت فرایند یادگیری نقش تعیین كننده ای دارد و معلم زبان در دادن انگیزش به زبان آموز در یادگیری زبان انگلیسی نقش عمده ای ایفا می كند»

در این میان نقش معلم در ایجاد انگیزش و دادن آگاهی به زبان آموزان بسیار مهم است متاسفانه آن چیزی كه معلمان در عمل با آن روبرو و حتی زبان آموزان سطح آموزش عالی گرفتار آن هستند ناآگاهی ازهدف و علت و «چرایی» یادگیری زبان خارجی است تا چه رسد به «چگونگی» آن! این وظیفه معلمان از ابتدایی گرفته تا دبیرستان است است كه دانش آموزان را با هدف و كاربردهای آینده هریك از موارد درسی كاملا آگاه نمایند تا موجب دلگرمی و تحریك دانش آموزان برای فراگیری درسهای موردنظر از جمله زبان انگلیسی شود.

عكس این موضوع نیز لطمات جبران ناپذیری را بر پیكره آموزش و پرورش وارد می آورد ممكن است معلم هدف یادگیری درس مورد نظر را روشن نموده باشد ولی دانش آموزان به علتی بی انگیزه باشند كه بدان نیز اشاره خواهد شد.

بی شك عامل دیگری كه اگر نگوییم بیشتر بلكه به انازه همان عامل پیشین در پیشرفت یا افت تحصیلی موثر است «نبود یا پایین بودن انگیزه» در میان معلمان است. اگر بپذیریم معلم شاداب و با انگیزه در كار آموزشی خویش موفقتر از معلمی مضطرب، ناراحت، آشفته و بی انگیزه یا كم انگیزه خواهد بود، در این صورت هم باید بپذیریم كه حتما عواملی چند  در اضطراب و یا نگرانی معلم نقش دارند كه باید برای شاداب و با انگیزه نگهداشتن این قشر عوامل منفی را باید از بین برد. شخصیت و رفتار معلم سازنده شخصیت و رفتار شاگرد است. این موضوع به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی چشمگیرتر است. بنابراین معلمی كه می خواهد برشاگردان اثر مثبت بگدارد خود باید از شخصیتب متعادل و سالم برخوردار و از لحاظ مادی هم تامین باشد.

نداشتن «هدف» هم باعث پایین آمدن و كاهش انگیزه برای انجام بهتر كارها می شود هدف شاید بیشتر از دیگر امور در آموزش و پرورش و یادگیری موثر باشد چون در آموزش و یادگیری با روان، طرز نگرش و روحیه زبان آموز سركار داریم.

امروزه تمامی متخصصین آموزش زبان هم در این موضوع اتفاق نظر دارند كه هدف و انگیزه اهمیت خاصی در برنامه آموزش و یادگیری و یا عدم یادگیری دارد. انگیزه و هدف باعث                می شود كه زبان آموز توجه خاصی به مطلب یا مطالبی كه به وی آموزش داده می شود بنماید در نتیجه مطالب را بهتر فرا خواهد گرفت.

استفاده از برنامه و روش تدریس غلط هم نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد. بطور مثال ممكن است گاهی پدر و مادر زبان آموز و حتی جامعه توقع و انتظار نادرستی از زبان آموز خویش و همچنین از معلن و نهاد آموزشی داشته باشند در حالی كه هدف نهایی زبان اموزی به ویژه در سطح راهنمایی و متوسطه چیزی غیر از آن است كه اكثر ما انتظار از آن داریم طبق گفته ب.و.بلباف «...درباره پایان دوره یادگیری زبان خارجی هدف تسلط مطلق نیست بلكه لحظه ای است كه پس از آن شخص بتواند كمابیش روان و بدون دستبازی به ترجمه، اندیشه های دیگران را بفهمد، اندیشه خود را بیان كند و به زبان خارجی بیندیشد. ناگفته پیداست كه این مستلزم جذب ویژگی های بنیادی واژگانی و و دستوری آن زبان است چنانچه در دوره یادگیری این ویژگی ها با روندهی فكری شخص كم كم پیوند مستقیم یابند» اگر ما توقع داشته باشیم زبان آموزان در پایان دوره متوسطه بتوانند با روانی و فصاحت تمام به زبان انگلیسی صحبت كنند و بتوانند بدون غلط هر چیزی را كه می خواهند بنوسند در این صوت این بدان می ماند كه ما در پایان دوره متوسطه از دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیك انتظار داشته باشیم كلیه مسایل و ریزه كاریهای آنرا بدون هیچ گونه مشكلی بلد باشند!

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش پیشاندونزی (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش پیش‌دبستانی

کشوراندونزی

ساختار آموزشی

طول دوره آموزش پیش دبستانی1/ 2سال است که ازسن 4سالگی آغاز گردیده و تا سن6سالگی به طول می انجامد. این مقطع آموزشی در زمره آموزش رسمی و رایگان بوده اما گذراندن آن برای کودکان اجباری نمی باشد. طبق آمارسال 1994،نسبت مربیان به کودکان در مراکز آموزش پیش دبستانی به نسبت 9/ 16است.این آموزش مبنایی است برای رشدو ارتقاء دانش،مهارت وقوه ابتكاركودك،ازمیان انواع آموزشهای پیش‌دبستانی،مهدكودك رایجتراست كه مدت یك تادوسال برای كودكان4تا6ساله بطول می‌انجامد.كودكستان نیز برای بچه‌های 3ساله و كوچكتر است.

تعداد كل معلمان

تعداد كل ثبت نامی

تعدادمدارس

سال تحصیلی

29367

1604208

39121

199

93429

1614715

39284

1991

95585

1596283

40007

1992

96466

1636342

40506

1993

 

كودكستان و مهد كودك

كودكستان(KB) مؤسسه‌ای است برای رفاه اجتماعی كودكان و یكی از مدارس پیش‌دبستانی به حساب می‌آید. اساسی‌ترین اهداف این گونه مؤسسات این است كه فعالیتهای آموزشی را فراهم ببینید كه باعث رشد و توسعه جسم وذهن كودكان شود وهمچنین نیروی ابتكار، خلاقیت و تفكر آنان رانیزرشد دهد.مهد كودك(TPA) برای مراقبت از نوزادانی كه والدین آنها مشغول به كار هستند تدارك دیده شده است. در كشور اندونزی، سازمانهای مربوطه همچون سازمان امور اجتماعی، سازمان فرهنگ و آموزش و انجمنها و مؤسسات خود اداره می‌شوند. براساس قانون مصوبة دولت درباره آموزش پیش دبستانی، تنها كودكان زیر سه سال می‌توانند در كودكستانها و مهدكودكها پذیرفته شوند. با وجود اینكه اطلاعات متناوب دقیق و كاملی از تعداد كودكستانها و مهد كودكها در دسترس نیست، اما می‌توان تعداد این نوع مؤسسه، در كشور اندونزی را نسبتاً كم تخمین زد. از اطلاعات بدست آمده در سال 1997 این طور برآورد می‌شود كه از میان كودكستانهای موجود در استانها و شهرهای بزرگ اندونزی تعداد 202 كودكستان با ظرفیت 6185 نفری، از سری مؤسسات خصوصی اداره می‌شده‌اند و حدود 759 مهدكودك با ظرفیت 17048 نفری، كه در ادارات، بازارها و باغها قرار داشتند از طرف دولت حمایت می‌شده است. تقریباً می‌توان گفت كه تعداد كودكان 3 تا 5 سالی كه در برنامه‌های ECD از طریق KB(كودكستانها) و TPA(مهدكودكهایی)كه ازسوی سازمان امور اجتماعی وسازمان فرهنگ و آموزش(MOEC) اداره می‌شوند، نسبتاً كم است. این رقم درسال 1997 به 14/0 درصد در سطح مهدكودكها و 005/0 درصد درسطح كودكستانها می‌رسد. اطلاعات جمع‌آوری شده كه میزان شركت كنندگان را كه بر اساس جنسیت آنها تخمین زده، قابل دسترسی نیست. بر اساس اطلاعات بدست آمده در سالهای 1997 و1998، این‌طور به نظر می‌رسد كه افزایشی بالغ بر19/10درصد در تعداد كودكستاتها وجود داشته‌است. بر طبق اطلاعات جمع‌آوری شده، هنوز همه استانها دارای كودكستان نمی‌باشند. از 27 استان، فقط 13 استان كودكستان دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آموزش پیش دبستانی فرانسه (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:32
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در كشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش كودكان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذكر است آندسته از  كودكانی كه تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذكور در نواحی محروم اجتماعی كشور صورت گرفته است.

كودكان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت كلاسهای آموزشی موجود و كلیه كودكان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست كه در سال1960 میلادی تنها 36% از كودكان  فرانسوی  مورد پذیرش مراكز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای كودكان، در جهت شكل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و كارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای  برخوردار بوده و  تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت  خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به  آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است كه بالغ بر20هزار مركز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون كودك فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود كلاس‌های پیش دبستانی،كودكان رده سنی 5 سال به كلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش  ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییكه كشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به كودكان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% كودكان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذكور درخصوص كودكان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس  عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست كه مراكز خصوصی  به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز  توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975كلیه كودكان فرانسوی رده سنی3 سال از  امكان حضور در مهدهای كودك برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز كه در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملكرد مهدهای كودك تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه كودكان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شكل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امكانات در جهت موفقیت كودكان در مدارس ویادگیری بیشتر تأكید دارد.

 گفتنی است درمهدهای كودك كشور فرانسه  از تخصصهای سرباز معلمان جهت  آموزش كودكان استفاده می‌گردد چرا كه خدمت سربازی درحال حاضر در كشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام كنندگان  مهدهای كودك،كه معمولاً در مناطق كم جمعیت وكوهستانی كشور رخ می‌دهد، كودكستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است كه به ارائه خدمات آموزشی به كودكان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق كم جمعیت نیز كلاس‌های موقتی پاره وقت تشكیل می‌گردد.به طور كلی دانش آموزان  به سه رده سنی كودكان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن  بلوغ فكری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه كودكان  در رده‌های سنی آموزشی  مطابق  با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذكور  با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی كه رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز  با هدف برآورده نمودن  نیازهای كودكان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به كودكان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش پیش دبستانی در انگلستان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:31
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان در مهدهای كودك و مدارس آمادگی به كودكان رده های سنی 4-2 سال ارائه می گردد.با وجودی كه آموزش كودكان انگلیسی تا سن 5 سالگی اجباری نمی باشد، با این حال بالغ بر 96 درصد از كودكان رده های سنی 4 سال و بالاتر در مراكز آموزشی پیش دبستانی ثبت نام می نمایند.

طبق آمار به دست آمده در سپتامبر سال98، در اسكاتلند 38% از كودكان رده های سنی4-3 سال درمراكز آموزش پیش دبستانی ثبت نام نموده اند. تدارك امكانات و اتخاذ شرایط ویژه آموزش پیش دبستانی از محل اختیارات و مقامات دپارتمان های محلی آموزش و پرورش و هیئت های مدیره آموزش غیر رسمی تامین می گردد. با وجودی كه در قوانین آموزشی و مفاد اختیارات مقامات محلی دپارتمان های آموزشی(LEA )مسؤولیت تدارك امكانات آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی لحاظ نگردیده است اما با این حال هزینه های آموزشی مقطع آموزشی مذكور از محل بودجه دولتی حوزه آموزش، بودجه دوایر محلی آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدارس پیش دبستانی تأمین می گردد. به عبارت دیگر دوایر محلی آموزش و پرورش (LEA ) عهده دار مسوولیت فراهم سازی شرایط مناسب برای كودكان رده های سنی2 تا 5 سال و شناسایی نیازهای ویژه مقطع آموزشی پیش دبستانی می باشند .پذیرش كودكان درمقطع آموزش پیش دبستانی با معیارهای تعیین شده توسط مدارس و بر اساس خط مشی های آموزشی دوایر محلی آموزش و پرورش LEA صورت می پذیرد كه از جمله این معیارها می توان به بررسی نیازهای روانشناختی و آموزشی كودكان اشاره نمود. علاوه بر این، كلیه نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات اجتماعی كشور انگلستان از مركز آموزشی پیش دبستانی برخوردار می باشند كه كودكان زیر 5 سال را تحت پوشش قرار می دهند. عمده خدمات آموزش پیش دبستانی در كشور انگلستان از سوی ادارات خدمات اجتماعی با اختیارات محلی ارائه می گردد.گفتنی است كه مراكز مذكور بر پایه درجه نیازمندی كودكان به كمك متخصصین و خانواده های انگلیسی درجهت ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و روان شناختی كودكان فعالیت می نمایند. كلیه مؤسسات آموزشی پیش دبستانی تحت نظارت ادارات محلی و مركزی آموزش و پرورش از سوبسیدهای آموزشی برخوردار می گردند. لازم به ذكر است، آن دسته از مراكز آموزشی پیش دبستانی كه تحت حمایت دوایر محلی آموزش و پرورش (LEA ) اداره می گردند، به طور كامل تحت حمایت های مالی دولتی نیز قرارمی گیرند. علاوه بر این مراكز آموزش خصوصی پیش دبستانی نیز فعالیت دارند كه توسط والدین و انجمن های آموزش خصوصی سازمان دهی، نظارت و تأمین اعتبار می گردند.طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال1993، 51 درصد از كودكان رده های سنی4-3سال بریتانیایی در مراكز پیش دبستانی دولتی و4درصد نیز در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبت نام نمودند. طی سال های 92/1991 در ولز، 5/68 درصد از كودكان در مدارس پیش دبستانی دولتی و 5/1 درصد در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبت نام نمودند.

به طور كلی می توان گفت كه بالغ بر90درصد كودكان بریتانیایی رده های سنی5-2 سال، از شرایط لازم جهت حضور در مراكز آموزش پیش دبستانی برخوردارمی گردند.درمورخه نوامبر1994، دولت انگلستان توجه عمده ای بر تأسیس اماكن آموزشی پیش دبستانی ویژه كودكان رده هاس سنی 5-2 سال متمركزداشت.از جمله اصلی ترین اهداف مقطع آموزش پیش دبستانی می توان به توسعة مهارت های شناختی، فیزیكی، زبانشناسی، عقلانی، اجتماعی كودكان و شخصیتی كودكان رده های سنی5-2سال اشاره نمود. از مدارس پیش دبستانی كشور انگلستان تحت عنوان مراكز تضمین كننده سلامت فیزیكی و روانی كودكان یاد می گردد.گفتنی است كه دوره های آموزشی پیش دبستانی كه توسط دوایر محلی آموزش و پرورش LEA ارائه می گردند، 5 روز در هفته از ساعت9صبح تا 3 بعد از ظهر دایرمی باشد. مراكز پیش دبستانی خصوصی نیز معمولاً از ساعت30/7 تا 6 بعد از ظهر در سراسر سال به ارائه خدمات آموزشی پیش دبستانی مبادرت می نمایند. دانش آموزان مراكز آموزش پیش دبستانی مطابق سن و با توجه به ابعاد كلاس ها گروه بندی می گردند. مطابق قانون مصوب سال1989، ویژه آموزش كودكان، حضور حداقل 2 كارمند برای تعداد 26 كودك درمهدهای كودك و 2 كارمند برای تعداد 20 كودك در كودكستان ها ضرروی است.این درحالی است كه این میزان در مهدهای كودك روزانه، به نسبت1 به8 تقلیل می یابد. خدمات آموزش پیش دبستانی در كودكستان و مهدهای كودك كشور ایرلند به شهروندان ایرلندی ارائه می گردد .طبق خط مشی جدید دولت ایرلند تا سال 2004، تدارك عمده آموزشی به این مقطع آموزشی تعلق خواهد گرفت. طبق آمار به دست آمده طی سال های93 – 1992، تعداد مدارس پیش دبستانی كشور ایرلند بر88مدرسه تمام وقت، تعداد معلمین و مربیان آموزشی پیش دبستانی بر164مربی و تعداد كودكان ثبت نامی بر4500 نفر بالغ می گردد.

برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

مقررات خاصی در خصوص برنامه ریزی درسی، روش تدریس و یا ارزیابی تحصیلی مراكز آموزش پیش دبستانی كشور انگلستان وضع نگردیده است . از این روی مدیران و كادر آموزشی مؤسسات به صورت مستقل به تبیین برنامه های آموزشی مبادرت می نمایند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش پیش دبستانی 10 ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:31
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاریخچه آموزش پیش دبستانی

تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به 80 سال پیش باز می گردد.

در سال 1298 مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده های مرفه و كارمندان عالی رتبه ادارات در این مراكز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پیش دبستانی (كودكستان ها( سبب گردیدكه طی مدت زمان كوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر كشور، كودكستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد .از جمله مهمترین برنامه های این مراكز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسك و اشكال هندسی اشاره نمود.در سال 1303 شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراكز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال 1304به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای كشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس كودكستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 صادر گردید.از این روی سال1310 آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه كودكستانها و مراكز آموزش پیش دبستانی درسال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن كودكان جهت پذیرش در كودكستانها 4 تا 7 سال قید شده بود. این در حالیست كه درسال 1335 ، آیین نامه جدیدی جهت اداره كودكستانها به تصویب رسید كه طی آن سن كودكان ، 3 تا 6 سال تعیین شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور كودكستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال1340 ، اداره امور كودكستانهای كشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره كل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث كودكستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث كودكستانها در شهرهای سراسركشور،كودكان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر كشور تنها تعداد 7 كودكستان وجود داشت و این در حالیست كه طی سال1331 به 74 و طی سال 51 13 به 431 مركز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراكز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال 1336 ، آموزشگاه های كودكیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته كودكیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشكده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش بزرگسالان در جهان (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:31
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

آموزش بزرگسالان درجهان (سوادآموزی تابعی - سوادآموزی روش پائولوفریره )          

تاریخچه مختصر آموزش بزرگسالان درایران                                                               

هدفهای آموزش بزرگسالان                                                                            

ویژگیهای آموزش بزرگسالان                                                                                   

علل شکست برنامه های آموزش بزرگسالان درکشورهای جهان سوم    


آموزش بزرگسالان در جهان

الف) سوادآموزی تابعی (سواد آموزی تابعی (سواد آموزی با تکیه بر ابعاد عملی خواندن و نوشتن)

پس از جنگ جهانی دوم و مردم به تدریج متوجه این حقیقت شدند که سوادآموزی سنتی با ابعاد و مفاهیم خاص خود نمی تواند نقش مؤثری در دگرگون کردن شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی آنها ایفا کنند از این رو موضوع سواد آموزی تابعی، فلسفه و اهدافی وسیعتر مطرح شد و استفاده عملی از مهارتهای سواد و زندگی روزانه مورد توجه قرار گرفت.

سواد آموزشی تابعی دارای دو بعد اساسی یکی بعد نظری که مسایل و مشکلات بزرگسال مطرح و مورد تجیزیه و تحلیل قرار می گیرد. دیگری بعد عملی که تصمیماتی درباره مائل مورد نظر اتخاذ می گردد و به مرحله اجرا در می آید. تعلیم خواندن و نوشتن و حساب کردن در ضمن این دو بعد انجام می شود. مهارتهای سواد همراه با آموزش های سیاسی، اجتماعی و یا حرفه ای مطرح                  می شود. مؤسسات و نهادهای مختلف برای با سواد کردن افراد جامعه بسیج می شوند مثلاً برای مجهز کردن کشاورزان بر فنون جدید کشاورزی آموزشهای لازم در این زمینه مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و کشاورزی و جهاد سازندگی و کلیه نهادها در توسعه و پیشرفت روستاها سهمی دارند و بسیج می شوند.

در این شیوه خواندن و نوشتن و حساب کردن وسیله ارتباط مردن با یکدیگر شناخته می شوند که باید به کمک آن به هدف های وسیعتری از قبیل کسب دانش، مهارتهای مفید، بالا بردن سطح زندگی افراد، ایجاد تقویت رشد اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نایل شد.

سواد آموزی تابعی در مناطق مختلف اشکال و ابعاد متفاوتی دارد «بر اساس اینکه فرد چگونه و در چه محیطی زندگی می کند برنامه های سواد آموزی تابعی به میزان زیادی تغییر شکل می یابد» .

فلسفه سواد آموزی تابعی (عملی)

در این روش فرا گرفتن خواندن و نوشتن، هدف کلی آموزش بزرگسالان نیست بلکه جزئی از آن هدف کلی است و هدف عمده در این روش تجهیز و تربیت نیروی انسانی ماهر، آگاه کردن بزرگسالان به حقوق و وظایفشان و آماده کردن برای خدمت به جامعه و گسترش تولید است. سواد آموزی تابعی از سه مبحث اساسی تشکیل شده است:

1- آموزش مهارت های سواد

2- آموزش حرفه ای

3- آموزش در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. در عمل محتوای این مباحث با هم ترکیب می شود و در مجموع برنامه آموزشی واحدی را به وجود می آورد.

اصول سواد آموزی تابعی:

1- اصول سواد آموزی تابعی – برنامه های آموزش بزرگسالان تابع هدفهای دیگری از قبیل رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حرفه ای می باشد تا بدین وسیله امکان بهره وری و استفاده از مهارتهای سواد در زندگی روزمره فراهم شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آموزش بزرگسالان (آموزشی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:31
مارال
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آموزش بزرگسالان

از جمله مهمترین نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مسوول آموزش بزرگسالان‌ میتوان به سازمان نهضت سواد آموزیL.M.O ‌، وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و كشاورزی‌ و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. نظر ‌به‌نقش قاطع L.M.O در آموزش بزرگسالان در سال 1987 شورای پشتیبانی آموزشی تحت ریاست رئیس‌شورا به تشكیل جلساتی جهت طراحی و تصویب استراتژی ها و یافتن راه حلهای علمی جهت مبارزه با بی سوادی تشكیل یافت. برنامه‌ریزی آموزشیاز جمله مهمترین برنامه ریزی های آموزشی كه در حوزه آموزش بزرگسالان صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. تغییر ساختار دوره های آموزش حضوری ‌به‌ آموزش مكاتبه‌ای و نیمه حضوری 2. برطرف نمودن بیسوادی در افراد رده های سنی 40-10 سال 3. تحكیم و تثبیت مهارت‌های سوادآموزان و نوسوادان در جهت جلوگیری از بازگشت آنان ‌به‌دورة بیسوادی 4. ثبت‌نام كودكان در مدارس رسمی 5. اعمال محدودیتهایی ‌در هدایت افراد بیسواد و كم سواد رده های سنی زیر 40 سال ‌به‌كلاس‌های سوادآموزی 6. استفاده از منابع عمومی و خصوصی جهت مبارزه با بیسوادی من جمله رسان‌ه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون و نشریات

اهداف و استراتژی‌ها

استراتژی‌ها

ازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آموزش بزرگسالان طی برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. تعیین و تعریف سطح آموزش در جامعه و توسعه كشور، تعیین و تعریف مسئولیت‌های مكمل دولت و مردم درآموزش و ارتقائ انگیز‌ه‌های ملی جهت برقراری مشاركت و همكاریهای مردمی 2. .تأكید برآموزشهای عملی‌، علمی و فنی و حرفه‌‌ای در چارچوب برنامه های جاری آموزشی 3. تلاش درجهت كسب اطمینان از همكاری سازمانهای مربوطه ‌به‌ منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود ‌درجهت برخورداری همگانی از تسهیلات اجتماعی من جمله قانون ممنوعیت كار ویژه كودكان رده های سنی 6 تا 10 سال 4. تأكید برانسجام و تقویت روشهای آموزشی جهت جلوگیری از بیسوادی‌و اولویت دادن ‌به‌ نو آوری و اتخاذ روشهای مناسب جهت یادگیری موثر و قابل كاربرد برای افراد شاغلازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آموزش بزرگسالان طی برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. توسعه وتشویق آموزش بزرگسالان زیر رده سنی 40 سال ‌به‌واسطه اتخاذ متدهای مدرن آموزشی 2. توسعه آموزش مكمل بزرگسالان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir