تحقیق زبان شناسی 10ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:06
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل92 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

زبان شناسی

او ناخودآگاه را دارای ساختار همچون زبان می‌داند. او طفل خردسالی را كه در مقابل آیینه در خود تامل می‌كند، نوعی دال می‌داند كه می تواند معنا ببخشد و تصویری را كه در آینه می‌بیند مدلول در نظر می‌آورد.

كاركرد آینه در این مثال روانشناسانه، همچون كاركرد استعاره در زبان است، اما كودك شبیه یا جانشین خود را در سویی دیگر می‌بیند. تا این مرحله بین دال و مدلول یگانگی حاكم است، اما با ورود پدر، كودك به آگاهی اضطراب آوری می‌رسد.

« او اكنون باید این نكته سوسوری را دریابد كه هویت‌ها بر اثر تمایز شكل می‌گیرند.»

می‌دانیم كه سوسور گفته بود در زبان چیزی جز تمایز وجود ندارد. روش رولان بارت در استخراج سازه‌های موضوعات بعضاً پیش پا افتاده‌ای چون نظام مد لباس نظام فهرست غذا اثاثیه و معماری از این هم جالب‌تر است. او با تجارب فراوانی كه با نشانه‌شناسی بدست آورده بود،‌عنوان كرد كه زبان پوشاك - و نظام های دیگر ـ « مانند یك زبان عمل می‌كند. وی زبان پوشاك را به دو قسمت نظام و گفتار ( زنجیره ) تقسیم می‌كند... یك مجموعه لباس شامل كت اسپورت، شلوار فلانل خاكستری و پیراهن یقه باز سفید، معادل با جمله خاصی است كه به وسیله یك فرد به منظوری خاص ادا شده باشد. تناسب این اجزا با یكدیگر، نوع خاصی از گفته را پدید می‌آورد و معنا یا سبك خاصی را بر می‌انگیزد. بارت تنها به سازه‌های نظام‌ها علاقه دارد، نه دلالت‌های دیگر آن او می‌نویسد: « آشكار است كه مد لباس، لوازم و تبعات اقتصادی و جامعه شناسی دارد، اما نشانه شناسی با اقتصاد و جامعه شناسی مدلباس سروكار ندارد».

روش ساختاری كلورلوی استروس در مردم شناسی و اسطوره شناسی و همچنین نقادانی چون تزوتان، تودورف، كلودبرمون، ژولین كرماس و ولادیسیرپراپ در روایت شناسی ساختاری شاید از جهانی دیگر برای ما جذاب باشند.

اساسی‌ترین محور در اندیشه‌های لوی استروس باور او به نظامی نهایی و عنصری دگرگونی ناپذیر بود كه تمامی پدیدارهای فرهنگی بخشی از آن نظام بودند،«یعنی ساختاری كه دگرگونی ناپذیر است و تمام عناصر و اشكال فرهنگی و مناسبات میان آنها در دل آن جاری دارند ... همان طور كه در زبان شناسی، پس از سوسور، دانسته‌ایم زبان ساختاری نهایی است كه اشكال گفتار و سخن دل این نظام یا ساختار اصلی جای دارند. » بنابراین نزد لوی استروس ذهن پیشرفته معاصر ـ و به ظاهر اندیشمند ـ هیچ مزیتی بر ذهن ابتدایی انسان نخستین ندارد. این هر دو یك گونه كاركرد دارند: تفاوت تنها در پدیده‌هایی است كه در برابر این دو گونه ذهن وجود دارد. از این رو هدف نهایی لوی استروس شناسایی كاركرد و ساختار ذهن آدمی بود. «او مانند فروید می‌كوشید كه اصول تكوین اندیشه را كه در همه جا و برای همه اذهان انسانی معتبر است، كشف كند. این اصول عام بر مغزهای ما به همان اندازه حكومت می‌كند كه بر مغزهای سرخپوستان آمریكای جنوبی، ولی ما چون در جامعه صنعتی بسیار پیشرفته‌ای زیسته‌ایم و به مدرسه یا دانشگاه رفته‌ایم، برخورداری ما از تربیت فرهنگی سبب شده است كه منطق عام اندیشه ابتدایی ما در زیر پوششی از انواع ملاحظات منطقی خاص كه مقتضای اوضاع مصنوعی محیط اجتماعی مان است پنهان بماند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق زبان آموزی ورشد گفتار (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:06
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول

زبان آموزی ورشد گفتار

1-1 : زبان آموزی

زبان آموزی ورشد گفتار در هشتاد سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی كودك به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی كاركرد آن مورد توجه زبان شناسان قرار گرفته است. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان كودك وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.

یافته های زبان آموزی همچنین در بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد توجه بوده است به علاوه یافته های یاد شده در زمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است.                 زبان آموزی درزمانی پس از یك سالگی شروع می شود وتا پنج سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیك می شود. دوره زبان آموزی درحدود 5/3 به طول می انجامد.(مشكوه الدینی، 1376،            ص 272) بررسی زبان آموزی به چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص           می  سازد . از یافته های موضوع می توان درآموزش مهارت های زبان استفاده كرد. كودك تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد كاربردی زبان را نیز به تدریج می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط واطرافیان اصول كاربرد شناختی زبان را نیز فرامی گیرد.زبان آموزی تنها به توانایی های آوایی، واژگانی، دستوری وسبكی محدود نمی شود؛ بلكه به ویژگی های كاربردی زبان نیزشامل می گردد. البته دانش زبانی كودك ناخودآگاه است بكارگیری وقضاوت ناخود آگاه زبان توسط كودك شم زبانی نامیده می شود.

نتیجه تسلط كودك برمهارت های زبانی كسب توانایی به كارگیری زبان است . درصورتی كه كودك توانایی زبان را داشته باشد نه تنها دانش ومهارت های زبانی وارتباطی خود را بكار می برد بلكه خواهد توانست درآینده نیز براین خلاقیت زبانی تكیه كند .

به نظر انسترون وبلیایف زبان آموزی برافزایش وتقویت توانش زبانی، توانش ارتباطی، خلاقیت زبانی، تفكر درباره زبان وهمچنین مهارت های آمادگی خواندن ونوشتن درآینده تأثیر می گذارد    (بلیایف ، 1368 ،ص77) .

1-2 : نظریه های زبان آموزی

الف: نظریه شناخت گرایی

 پیاژه، روانشناس بزرگ سویسی، به اصل شناخت دریادگیر ی كودك توجه داشت. از این رو به پدیده زبان آموزی علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعی برای داده های لازم جهت بررسی چگونگی رشد شناخت درنظر می گرفت. به نظر او زبان آموزی یك پدیده ثانویه است كه دردرون شناخت طبیعی كودك از محیط خود، شكل می گیرد. از این رو پیاژه زبان آموزی را وابسته به شناخت می دانست. وقتی زبان را به عنوان مجرایی برای ایجاد ارتباط میان كودك و محیط اجتماعی او در نظر گرفته است . پیاژه معتقد بودكه ذهن كودك برای كسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاط ، اطلاعاتی از راه زبان توسط افراد محیط به او            می رسد؛ به گسترش شناخت او چندان كمك نمی كند. او رشد زبان كودك را ناشی از رشد شناختی واجتماعی او می دانست. با این حال ، پیاژه این فرض را كه تنها رشد شناختی برای رشد زبان آموزی كافی باشد انكار می كند. به عقیده او میزان مناسبی از رشد شناختی برای رشد زبانی لازم است، با این حال تنها رشد شناختی را برای زبان آموزی كافی نمی داند ، بلكه برخی فرآیندهای دیگر را نیز ضروری می داند.( مشكوه الدینی ، 1376، ص274)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ریشه تاریخی ضرب المثل (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:06
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ریشه تاریخی ضرب المثل «از کیسه خلیفه می بخشد»

 

 

هر گاه کسی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده، اصطلاحاً می گویند: «فلانی از کیسه خلیفه می بخشد».

اکنون ببینیم این خلیفه که بود و چه کسی از کیسه وی بخشندگی کرده که به صورت ضرب المثل درآمده است:

عبدالملک بن صالح از امرا و بزرگان خاندان بنی عباس بود و روزگاری دراز در این دنیا بزیست و دوران خلافت هادی، هارون الرشید و امین را درک کرد. مردی فاضل و دانشمند و پرهیزگار و در فن خطابت افصح زمان بود. چشمانی نافذ و رفتاری متین و موقر داشت؛ به قسمی که مهابت و صلابتش تمام رجال دارالخلافه و حتی خلیفه وقت را تحت تأثیر قرار می داد. به علاوه چون از معمرین خاندان بنی عباس بود، خلفای وقت در او به دیده احترام می نگریستند.

به سال 169 هجری به فرمان هادی خلیفه وقت، حکومت و امارت موصل را داشت. ولی پس از دو سال یعنی در زمان خلافت هارون الرشید، بر اثر سعایت ساعیان از حکومت برکنار و در بغداد منزوی و خانه نشین شد. چون دستی گشاده داشت پس از چندی مقروض گردید. ارباب قدرت و توانگران بغداد افتخار می کردند که عبدالملک از آنان چیزی بخواهد، ولی عزت نفس و استغنای طبع عبدالملک مانع از آن بود از هر مقامی استمداد و طلب مال کند. از طرف دیگر چون از طبع بلند و جود و سخای ابوالفضل جعفر بن یحیی بن خالد برمکی معروف به جعفر برمکی وزیر مقتدر هارون الرشید آگاهی داشت و به علاوه می دانست که جعفر مردی فصیح و بلیغ و دانشمند است و قدر فضلا را بهتر می داند و مقدم آنان را گرامیتر می شمارد؛ پس نیمه شبی که بغداد و بغدادیان در خواب و خاموشی بودند، با چهره و روی بسته و ناشناس راه خانه جعفر را در پیش گرفت و اجازه دخول خواست. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روند تاریخی ادبیات و فرهنگ 10ص (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:05
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخش اول

درس اول :

عصر حافظ ( دوران شکوه و شکست )

تاثیر حمله مغول و تاتار درزمینه های فکری و فرهنگی

 

          1. پریشانی اندیشه                           2. سستی بنیان های فلسفی

          3. رواج خرافات                     4. دل سپاری قضا و قدر

          5. بی توجهی به دنیا

 

تاثیر حمله مغول درادبیات و ذوق ایرانیان

          1. رواج و اژه های مغولی                    2. دل مردگی و بی سرانجامی

          3. پژمردگی ذوق ها و عواطف شاعران

تاثیر حمله مغول در مذهب و عقاید با وجود بی تعصبی و بی عقیدگی برخی ایلخانان

  1. گسترش و تبلیغ مذهب زرتشتیان و مسیحیان
  2. گسترش مذهب شیعه و تشکیل حکومت محلی آن ها مثل سربداران  در خراسان – مر عشیان در مازندران

 

ارزنده ترین آثار هنر اسلامی                1. شاهنامه بایسنقری (بطور کامل )

عصر مغول                          2. برگهای از قرآن بایسنقری در کتابخانه آستان قدس

 

                             نیشابور

                             سبزوار

فرهنگ شهرها   توس

                             مرو

                             هرات

 

 

                                      شبه قاره هند

                                      آسیای صغیر

مراکز ادبی عصر حافظ             آذربایجان

                                      اصفهان

                                      فلات مرکزی ایران

                                      پارس

 

 

موضوع عمومی شعر در عصر حافظ :

   الف ) منقبت و مرثیه

   ب)طرح مسائل اجتماعی

 

ضعف قصیده ( حمد و نعت و منقبت ، شکایت مسائ اجتماعی .....)

  1. ابتکار در دو زمینه

 

      الف ) تقلید از شیوه و سبک استادان پیش

  1. تقلید به دو صورت     ب) جوابگویی اشعار مشهور با همان وزن و قافیه
  2. داستانسرایی به تقلید از  : نظامی
  3. در قصاید : خاقانی – اموزی – جمال الدین
  4. در غزل : سعدی – امیر خسرو – ظهیر
  5. بهترین تقلید ها از : عبید زاکانی – حافظ
  6. سرودن منظومه حماسی : به تقلید از شاهنامه فردوسی

ضعیف تر شدن محتوا

9. شعر از نظر محتوا                    دور شدن از پختگی عصر مولوی و سعدی

                                  رواج ساقی نامه – معما – ماده تاریخ

                                  عبید زاکانی

10. رواج طنز اجتماعی       سبماق اطعمه

                                  حافظ

                                  1.تباهی زبان شعر هم در لفظ و هم درساخت و کلام

11. زبان شعر عصر حافظ :   2. گسترش و عمومیت یافتن شعر و ادب در کوچه و بازار

3.وجود عرفان و ر غبت شاعران به طرح مسائل اجتماعی و حافظ باعث نجات زبان و فرهنگ فارسی شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روح را تابان كن از انوار ماه 7 ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:05
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روح را تابان كن از انوار ماه

مقاله بسیار باارزش «رستاخیز صلح و محبت»‌ جناب آقای هیوا مسیح در شماره 134 دنیای تصویر كه نگاهی به فیلم مصائب مسیح است را با اشتیاق خواندم. در میان اظهار نظرهای محققانه ایشان چند نكته وجود دارد كه به نظر می رسد نیازمند به تأملی جدی تر است. با توجه به ظرفیت نشریه این نكات به طور مختصر مطرح می شود، امید است مورد استفاده واقع شود:  1 ـ شیطان و تنبیه فریب خوردگان‌اش در بخش «مصائب،‌ فیلمی شخصی» آورده اند كه: «شیطان كه از آغاز سوگند خورده است یاران صدیق پروردگار از پیامبران تا مردم عادی را گمراه كند و از آغاز پیش از رسالت مسیح او را وسوسه كند تا از خداوند روی بگرداند، مسئول تنبیه یهودا می شود. این در حالی است كه شیطان دشمن مسیح و خدا از دست یهودا ناراحت است و خودش او را تنبیه می كند؟» پیش از تحلیل نقل قولی كه از مقاله مطرح شد، بهتر است بدانیم كه یهودا پس از خیانت به عیسی چگونه تنبیه شد و آیا چنین تنبیهی در حیطه قدرت هست یا نه؟

مجازات یهودا به روایت انجیل

در مورد سرنوشت یهودا بعد از عیسی مسیح در اناجیل نشان چندان دقیقی وجود ندارد و تنها در انجیل متی باب 27 آمده است: «اما یهودای خائن، وقتی دید كه عیسی به مرگ محكوم شده است، از كار خود پشیمان شده و سی سكه نقره ای را كه گرفته بود، نزد كاهنان اعظم و سران قوم آورد تا به ایشان بازگرداند. او به آنان گفت: «من گناه كرده ام، چون باعث محكومیت مرد بی گناهی شده ام. «آنان جواب دادند: «به ما چه». پس او سكه ها را در خانه خدا ریخت و خود را با طناب خفه كرد.»

حال با این سؤال روبروئیم كه آیا چنین مجازاتی توسط كسی كه خود زمینه ساز گناه خیانت به عیسی بوده است، یعنی شیطان، در مورد یهودا امكان پذیر است؟ آیا شیطان می تواند یهودا را مجازات كند؟

ناقد محترم از این نكته در فیلم تعجب كرده اند و نوشته اند «این یك مورد در قوطی هیچ عطار سینمایی و مفسر دینی و روایت های یهودی و مسیحی نیز وجود ندارد» نكاتی كه ایشان در این اظهار نظر آورده اند به تفكیك مورد بحث قرار می گیرند.

1-1) شیطان، دشمن خدا به مفهوم قدرتی در برابر خداوند نیست، او دشمن حركت انسانها در راه خداست، عاشق سینه چاك اوست، آنقدر عاشق است كه نمی تواند وجود به نام انسان كه جنس اش از گل است را تحمل كند و همین امر باعث شده تا عارفانی چون حلاح و احمد غزالی بحثی را وارد تصوف كنند به نام «دفاع از ابلیس»... ابلیس به تعبیر قرآن پس از رانده شدن به «عزت» خداوند قسم می خورد كه دشمن آشكار انسان باشد نه خدا، چرا كه مخلوقی چون شیطان را یارای دشمنی با خالق نباشد. همین شیطان آنقدر نز خدا جایگاه دارد كه در برابر تقاضایش تا «روز وقت معلوم» مهلت می یابد.

آیات زیر بیانگر این معنا هستند:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق رابطه سیاست و ادبیات (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:05
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

رابطه سیاست و ادبیات
اشاره :
1 -بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، بحث‌ جدیدی‌ نیست، بلكه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ یونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز می‌گردد. در دوره‌های‌ بعد نیز، افرادی‌ همانند ژان‌ ژاك‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند. روسو در كنار نظرات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نیز اقدام‌ كرد. برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفكران‌ دورهِ متأخر، در عین‌ ارائه‌ عقاید فلسفی‌ و سیاسی‌ - اجتماعی‌ خود، رمان‌های‌ جدی‌ نگاشته‌ و حتی‌ فعالان‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ نیز بودند و جایزه‌ نوبل‌ هم‌ دریافت‌ كردند. و باز جدیدتر افرادی، مانند ادوارد سعید، بر نقش‌ روشنفكران‌ در پیوند این‌ دو رشته‌ تأكید داشته‌اند. در كنار این‌ افراد، اندیشمندان‌ دیگری‌ را نیز می‌بینیم‌ كه‌ هنر و ادبیات‌ را مركز ثقل‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ و اجتماعی‌ خود قرار داده‌ و حتی‌ نوع‌ نگارش‌ و نثر آنها بسیار ادیبانه‌ و شاعرانه‌ است؛ به‌ طوری‌ كه‌ محتوا(Content) و صورت‌(Form) را تا حدود زیادی‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ نموده‌اند. آثار شوپنهاور و نیچه‌ اوج‌ این‌ نزدیكی‌ است‌ به‌ طوری‌ كه‌ برخی‌ نیچه‌ را بیشتر یك‌ ادیب‌ می‌شناسند تا یك‌ فیلسوف.
اما در كنار این‌ همه‌ پیوند و نزدیكی، چرا هنوز رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ تا این‌ اندازه‌ مبهم‌ است؟ چرا ادیبان‌ و سیاست‌شناسان‌ و سیاستمداران‌ تا این‌ حد از هم‌ دور بوده‌ و هیچ‌ حوزه‌ مشتركی‌ برای‌ آنها قابل‌ تصور نیست؟ این‌ مسأله‌ امروزه‌ در كشورهای‌ غربی‌ چندان‌ صادق‌ نیست، اما در كشور ما بین‌ این‌ دو حوزه‌ حائل‌ عمیقی‌ وجود دارد. در كشورهای‌ غربی‌ به‌ اهمیت‌ رابطه‌ این‌ دو توجه‌ بسیار شده‌ است. میزان‌ آثاری‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ نوشته‌ شده‌ است، نشان‌ از این‌ توجه‌ دارد. این‌ نوشتار در صدد درك‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات‌ است‌ و از این‌ مجرا می‌توان‌ هم‌ به‌ اهمیت‌ و هم‌ به‌ زمینه‌های‌ مشترك‌ بین‌ آنها پی‌برد و در این‌ مورد، در نهایت، تا حدودی‌ به‌ مباحث‌ و رهیافت‌هایی‌ جدید رسید.

- 2 -
فهم‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، نیازمند بررسی‌ پیرامون‌ این‌ دو حوزه‌ و تفاوت‌های‌ آنها است. در اینجا در صدد پیوند و یكسان‌سازی‌ این‌ دو رشته‌ نیستیم، بلكه‌ هدف‌ كسب‌ حوزه‌ مشترك‌ است. پس‌ بلافاصله‌ باید گفت‌ كه‌ سیاست‌ چیست؟ در اینجا لازم‌ است‌ كه‌ سیاست‌ به‌ معنای‌ عمل‌ سیاسی‌(Practice) را از علم‌ سیاست‌ (Political Science) تفكیك‌ كنیم. سیاست، در حقیقت، عمل‌ سیاسی‌ را به‌ ذهن‌ متبادر می‌كند. یعنی‌ آنچه‌ به‌ طور روزمره‌ در سطح‌ جامعه‌ انجام‌ می‌شود. سیاست‌ به‌ طور كلی‌ در همه‌ جای‌ اجتماع‌ یافت‌ می‌شود. در هر كجا كه‌ انسان‌ها به‌ دور هم‌ جمع‌ شوند، سیاست‌ وجود دارد. قدرت‌ و تضاد كه‌ در اجتماعات‌ انسانی‌ پدید می‌آیند، زمینه‌ساز ایجاد سیاست‌ می‌باشند. سیاست‌ به‌ معنای‌ عملی‌ در تمامی‌ مراحل‌ در رفتارهای‌ سیاسی‌ ما رخ‌ می‌نماید و جلوه‌گر است‌ و كل‌ اجتماعات‌ یك‌ جامعه‌ را در بر می‌گیرد. مانند: دولت، سازمان‌های‌ خصوصی‌ و نیمه‌ عمومی، احزاب‌ و سازمان‌های‌ میانجی‌ و غیره. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دیوان محمد جمال الدین اصفهانی 4ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:05
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                                        دیوان محمد جمال الدین اصفهانی

شرح حال جمال الدین اصفهانی:

لقب وی جمال الدین و نامش محمد و اسم پدر او عبدالرزاق است و در کتب تذکره نام و نسب او بهمین صورت آمده و گاهی نیز لقب او را بنام پدر اصافه کرده و جمال الدین عبدالرزاق گفته اند.بعضی از تذکره نویسان از این نکته غافل گردیده و لفظ جمال الدین را لقب و عبدالرزاق را نام وی پنداشته اند وآن غلط است.خاندان جمال الدین از طبقه فضلا و شعرا نبوده اند و جنانکه از اشعار وی و اشارات بعضی از تذکره نویسان مستفاد است او یا خاندانش به شغل زرگری می پرداخته اند.و او به گفته کمال الدین پسرش از دکان رخت زی مدرسه آورد.جمال الدین از بزرگان شعرای اراک و سخن سرایان نامور قرن ششم است.و اشعارش حاوی عمده فنون نظم از غزل و مدح وحکمت و وعظ می باشدو غالبا لطیف و دلکش است و گاهی نیز مضامین دلپسند دارد.وبا آنکه نتایج طبعش آب روانرا ماند وآثار تکلف در آنها کمتر محسوس است از تاثیر قواعد بلاغت و صناعت سازی فکر هم عاطل نیست.وبا آن همه دقائق به سهولت عبارت و سادگی ترکیب ممتاز است او در فن قصیده سبک خاص ندارد و بیشتر قصائد وی به تقلید سنایی و در طریقه ای شبیه برویه انوری یا مسعود سعد سروده شده و به پایه قصائد آنان نرسیده است.وبخصوص چند قصیده که در جواب و به تقلید پاره ای از قصیده های سنایی نظم کرده با همه رنج خاطر و تعب روان چه از نظر فکر و اساس مضامین و از چه حیث اسلوب از سنایی بدور افتاده اگر چه این هر دو استاد در انتقاد زندگانی و دنیا پرستان هم اندیشه و هم آوازند.و در آن قسمت که به پیروی انوری سروده است ملاحات و ظرافات بسیار بکار برده و در روانی لفظ و صراحت فکر از انوری برتر است. غزلهای وی در ردیف اول از غزلیات آن عصر است معانی لطیف و الفاظ نرم و دلاویز در بر دارد.ولی چون وی در اواسط تحول غزل اتفاق افتاده همه غزلهای او بیکدستی غزلهای سعدی نخواهد بود.جمال الدین بر حسب معمول آن عصر در آداب عربی و به احتمال اقوی در مبادی علوم و نیز در علوم شرعی رنج برده ودر اشعار خود به دانستن آنها می نازد و تاثیر اشعارعربی و فنون دینی در فکر او محسوس و روشن است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دیوان زمانی 120 ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات176
حجم فایل120 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

از طفیلش عالم هستی همه برپا بود       آخرین ختم رسولان اندر این دنیا بود       برحسن هم بر حسین سبطین برآنها بود      بخش جرم ما گنه بی حد اگر برما بود   هم به جعفر ششمین آن پیشوای ما بود    دست سندی لعین آن حضرت موسی بود  كشته از زهر ستم در طوس آن آقا بود       آن شهید از زهرام الفضل بی پروا بود       هم به فرزندش حسن یازده امام برما بود      قائم آل نبی آن حجت یكتا بود                 بر تمام مؤمنین هر كس به هر مأوا بود       ظالم بی رحم در هرجای دنیا این بود        چهل بصد لیكن اضافه این به بعضی ها بود راه شرع ظاهری در جامعه برپا بود          مكرسازی مكر حق از مكر تو بالا بود        آنچنان روی زمین در زیر دست و پا بود   تا كه از راه حلال روزی تو را پیدا بود     نبتینبتینبتسینبتنسمیتبنسیمتبنسیمتبمستبنیبیمن از تو باقی ماند اما زیرخاك او اندراست نخوت و كبر و تكبر تا بكی اندر سر است حمدبیسبتینسبتیسنمبتنیسمتبنمیستبنمیتبمیم حمد بی حد مر خدائی را كه او یكتا بود  برتمام انبیاء او محمد ختم شد                بر علی ابن عم او هم بدختش فاطمه          برهمین پنج تن قسم یارب كه بردم نامشان برعلی ابن الحسین هم باقر آن شه قسم       برشهی هفت سال مأوا داشت در زندان غم بر رضا فرزند دلبند امام هفتمین               برتقی فرزند سلطان خراسان ای خدا         برامام دهمین ای كردگار بی معین           برشه صاحب زمان آن یادگاری از حسن  بارالاها بر تمام انبیا هانت قسم                  ظلم را كم ظالمان را ریشه كن از بیخ كن گشته در بازارها پول ربا آخر زیاد            قلبها خردن ابر پول ربا باشد ولی              ای سیه رو توكه قلبت خوردن پول رباست چون قیامت آید ازتودان شكم گردد بزرگ تاتوراعمراست(زمانی)ازخدادرخواست كن   بیبیبتینمبتیسنمبتینبسیتبیسنبتینبكتیسكبتبینبت نام نیكو ماندش بهتر از آن گنج زر است   مست دنیا تا بكی دل بسته بر لذّات او        چون كه دست دیگر ازدست تودربالاتر است دان زدستت سختتر دستی تورا روی سر است نیت و قلب تو آگه دان خدای داور است هركه كرد این كارهاكی امت پیغمبر است باچنین اعمال بی جائی كه ازتوصادر است گرچه قارون جمع براودرهم سیم وزراست زادتوشه روسفید بی شك بروزمحشر است ساعتی فكر ای (زمانی)ازعبادت بهتر است 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دهخدا شاعر یا استاد شعر (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

علی اکبر دهخدا در اواخر عمر به دوستی گفته بود من دعوی شاعری ندارم , اگر شعری گفته ام از روی تفنن بوده است ,ودوستانم در باب آنها قضاوت نمی کنند نمیدانم در واقع آنها را باید نظم خواندیا شعر ؟بدون شک این تردید از جانب کسی که طی سالها بخش عمده عمر خود را در مطالعه شعر فارسی به سر آورده است دیوانهای شاعران رابارها زیرورو کرده است برتعداد زیادی از آنها تعلیقات وملاحظات ادبی نوشته است مخصوصا از جانب کسی که در تصحیح قیاسی متون و ادراک لطایف اشارات اقوال قدما در عصر خویش قولش تقریبا حجت و قضاوتش غالبا مقبول شمرده می شده است جز تواضعی در خوریک محقق راستین محجوب وعاری از ادعا نیست  وکیست که نداند تفاوت بین شعر واقعی وآنچه را در زمان ما مجرد نظم می خوانند کم کسی به خوبی او درک می کرد وباز کم کسی ویژگیهای شعر واقعی و دواعی و احوالی را که در وجود مرد سخن الهام برمی انگیزد وبه احساس وتخیل وتشبیه وتصویر تبدیل می گردد یا به صورت قصه و تمثیل درمی آید واحساس و اندیشه رابه تصویر واقعیت انسانی مبدل می نماید به خوبی او می شناخت .معهذا در او با احاطه یی که به

 شعر ونثر فارسی داشت وباآنکه درهر دو مقوله از بنیانگذارن تجدد محسوب می شداین اندازه فروتنی وبی ادعایی و بزرگواری وجود داشت که در مورد سخن منظوم خود با تمام نشانه های شعر واقعی که درآن هست از اینکه آن را شعر بخواند یا نظم,محجوبانه دچار تردید شود. گفتن ندارد که اگر نظم آن گونه که در عصر ما گفته می شود سخنی است متضمن نوعی تعبیر ادبی که هر چند از وزن وقافیه و صنعت وتمام آنچه ظاهر شعر را تحقق می دهد خالی نیست باری خاصیت خیال انگیزی ندارد وشورو حالی درآن نیست که بتواند آنرا به دیگری القا کند در این صورت کلام موزون دهخدا نظم مجرد نیست وبه رغم الفاظ مغلق وتعبیرات غالبا نامانوس که ویژگی عمده اکثرآنهاست باز برای کسانی که به طرز بیان وآشنایی دارند هم خیال انگیز وهم متضمن بازآفرینی واقعیت است.

اما اینکه او دوست دارد واین دوستی ممکن است تا حدی ناشی از انس و عادتی دیرینه باشد به زبان قدما سخن بگوید ماده شعری را که در کلام او هست وبه مجرد تصویر مخیل محدود نیست بلکه تصویر واقعیت را هم در ابداع ونقل قصه وتمثیل عرضه می نماید نیز نفی نمی کند. واگر شاعری مجاز است مخاطب خود را از بین کسانی که به زبان محاوره سخن می گویند انتخاب کند مانعی ندارد شاعر دیگر به هر جهت که هست مخاطب خود را از بین کسانی برگزیندکه بازبان شاعران  پیشینه آشنایی دارند واحیانا می توانند آنچه را او جز با رمز واشارت خاص آن زبان نامانوس نمیتواند به بیان آورد ودر جو آلوده به اغراض ومحیط خفقان آگند عصر خویش از ایذای کژاندیشان وسخن چینی بدسگالان در امان بماند درک نمایند.  معهذا شک نیست که وقتی شاعر امروز روی سخن با جمعی محدود از خاص خلق دارد البته نباید از اینکهعام خلق او را چنانکه هست درک نیمکنند ناخرسندی وشکایتگری عامیانه نشان دهد ویا کسانی را که برای جمعی انبوه تر وبیشتراز عام خلق سخن می گویند ولاجرم نام وآوازه یی بیشتر در شعر وشاعری به دست می آورند درخور طعن یا رشک بیابد. حسن کار دهخدا در یانب ود که در دوره یی از عمر عهد جوانی خویش برای جمعی بیشتراز عام خلق سخن گفت ودر دوره یی  دیگر اول پیری بیشتر برای جمعی معدود ودر هیچیک از دو دوره نه دعوی شاعری کرد نه کسانی را که شیوه یی  غیر از شیوه او داشتند درخور نقد یا رشک یافت .جالب آن بود که در هر دو مورد تصویرآفرینی وخیال انگیزی در کلام اومنعکس بود آنچه می سرود حالی ودردی یااندیشه یی و واقعیتی رابه مخاطب القا می کرد واو را تحت تاثیر قرار می داد و به هر حال دگرگون می کرد. نه آیا نشان شعری واقعی همین است وتفنن در طرز بیان هم مثل تفنن در تصویر پردازی شیوه یی است که شاعر بدان وسیله چیزی از ذوق وسلیقه شخصی خود را بی آنکه بالضروره بین آن با جوهر شعر همواره پیوند دقیقی هم وجود داشته باشد برمایه احساس یا اندیشه وتخیل خود می افزاید وآن را به سبک مورد پسند خود در می آورد؟ در مورد دهخدا جای این تاسف هست که اوضاع واحوال زمانه او را از اشتغال به شعر وشاعری بازداشت وبا وجود قریحه هنری جوشان وآفرینشگری که او داشت بدون شک حیف شد که به قول علامه قزوینی برخلاف آنچه ستایشگران وی آرزو داشتند (ذوالفقار علی درنیام) و(زبان دهخدا درکلام) ماند. امانه اوقاتی که او آن را صرف شعر وشاعری نکرد از او فوت شدونه از این معنی که زبانش در آنچه به کارشعرارتباط داشت غالبا در کام ماند به جوهر شعری که در ذهن او موج می زد لطمه یی  رسید.در زمانی که به قول خود او بسیار بودند کسانی که می توانستند چنان شعر ونثری که او در عهد جوانی نشر کرد بنویسند او عمر گرانمایه را صرف کاری کرد که همت و حوصله یی را بیش ازآنکه در آن نوع کارها ضرورت داشت طلب می نمود او با توجه به آنکه درآن ایام قوم وکشوری که اوبه آنها عشق داشت از شاعری یا تحقیق درلغت وادب به کدامیک بیشتر نیاز سخت دارد اشتغال به شاعری وبه روزنامه نگاری را که آن گونه شاعری را لازمه آن می یافت ترک کرد وبا حوصله یی مردانه وهمتی بی فتور بدانچه بیشتر از نشر چند مجموعه شعر هر چند زیبا وروان وآوازه انگیز به فرهنگ وهنر کشور وقوم وی قدر وارج می داد دست زد وازوسوسه  جاذبه انگیز شهرت وقبول عام که آن را در عهد جوانی خویش در مقالات موسوم به (چرند وپرند) ودر اشعاری نظیر(آکبلای)و(یادآر) آزموده بود خود را رهانید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دلایل اصلی ناكامی در یادگیری زبان 10ص (ادبیات)

سه شنبه 1 اسفند 1396
6:04
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دلایل اصلی ناكامی در یادگیری زبان

بشر در هیچ دوره‌ای این چنین با حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگردانی انسان امروز، انتخابی مناسب از بین هزاران امكانی است كه عمر كوتاهش را بر نمی‌تابد و این سرگردانی، در انتخاب روشی مناسب برای یادگیری یك زبان بین المللی با گستره تولید جهانی، صد چندان شده است. كتابها، فیلمهای صوتی - تصویری، كلاسهای آموزشی رسمی و غیر رسمی، نرم افزارها و پهنه گسترده اینترنت در كارند تا امر فراگیری یك زبان خارجی تحقق یابد. آیا اشكال در بهره هوشی ما دانش آموزان و دانشجویان ایرانی است كه با گذراندن بیش از ده سال از دوران راهنمائی تا دانشگاه هنوز نتوانسته‌ایم در حد قابل قبولی زبان بیاموزیم؟ چرا ما دانش آموزان و دانشجویان ایرانی با گذراندن بیش از ده سال، از دوران دبیرستان تا دانشگاه، هنوز نتوانسته‌ایم در حد قابل قبولی زبان بیاموزیم. بدون شك اشكال در بهره هوشی و توانائی‌های ما نیست بلكه مشكل در روشها و تكنولوژی‌هایی است كه ما با استفاده از آنها زمان بزرگی از زندگی خویش را از دست داده‌ایم. عمده‌ترین دلایل نا‌كامی در فراگیری زبان در كشور ما بقرار زیر است:

 ترس

ما همیشه زبان را درس مشكلی تصور می كردیم كه باید آنرا امتحان دهیم و بدین دلیل هرگز فرصت استفاه از آنرا بصورتی نیافتیم كه از آن لذت ببریم.

 

 

 تكیه بر محیط مبتنی بر متن

دنیای واقعی زبان، یك دنیای صوتی است. در حالی كه سیستم آموزشی ما، دنیایی مبتنی بر متن بوده است و این باعث می‌شد كه مشكل تلفظ نیز بر مشكلات بیشمار ما افزوده شود. بدلیل عدم زیستن در یك محیط واقعی صوتی با آن احساس بیگانگی می‌كنیم. نتیجه این سیستم آموزشی در آرمانی ترین شرایط تربیت مترجم بود، نه كسی كه با زبان بتواند ارتباط برقرار كند.

 تكیه بر گرامر

كاش ما زبان را با روش كودكان یاد می‌گرفتیم كه كمترین اهمیتی برای دستورات پیچیده زبان نمی‌دهند. راستی ما، خود چقدر با گرامر زبان مادری خود آشنا هستیم؟ دستوات گرامری در تمامی زبانها یك موضوع كاملاً تخصصی و انتزاعی از زبان است و اگر نه اینست، پس اینهمه رشته‌های دانشگاهی سطح بالا در رابطه با دستور زبان چه معنی می‌دهند؟ حرف زدن با رعایت دستورات گرامری زبانی پر از استثناء، مانند انگلیسی، تقریباً غیر ممكن است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir