محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما 14ص (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:54
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل1.684 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

«محاسبه RCS هواپیما با استفاده از معادله ی سهمی»

 

چكیده :

آنالیز دقیق پراكندگی اشیا با ابعاد بزرگ در مقایسه با طول موج با استفاده از روشهای دقیق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با یك كامپیوتر شخصی، تقریبا غیرعملی است. در روشهای مجانب، اتپیك های فیزیكی (PO)، نظریه هندسی دیفراكسیون (GTD) الگوبرداری دقیق مرز اشیا، نیز سخت است. روش معادله سهمی، نتایج دقیقی را در محاسبات پراكندگی از اشیا با ابعادی در دامنه ی یك تا ده طول موج، ارائه می دهد. حل معادله سهمی با مقاله، روش محاسبه سطح مقطع رادار با استفاده از معادله ی سهمی در سه بعد، مورد مطالعه قرار می گیرد و معادلات ضروری ارائه می شود. برای نشان دادن اعتبار معادله ی سهمی، RCS یك كره ی فعال محاسبه می شود و نتایج با نتایج تحلیلی مقایسه می شود. RCS هواپیما با استفاده از مدل پله ای در معادله ی سهمی، محاسبه می شود و نتایج با نتایج اپتیك های فیزیكی، مقایسه می شود.

 

«1-مقدمه»

معادله ی سهمی، تخمین و تقریب معادله ی موج است كه پراكندگی و انتشار انرژی را در یك مخروط متمركز بر روی جهت برتر و جهت پاراكسی نشان می دهد. معادله ی سهمی ابتدا بوسیله ی لئونتوویچ و فوك برای مطالعه ی دیفراكسیون امواج رادیویی حول محور زمین، ارائه شد. با پیشرفت كامپیوترهای تخصصی برای حل معادله ی سهمی، راه حل های عددی جایگزین شد. معادله ی سهمی بر انتشار موج، اكوستیك، رادار و سونار به كار گرفته می شود.

معادله ی سهمی اخیرا در محاسبات پراكندگی در اكوستیك ها و الكترومغناطیس ها به كار گرفته شده است.

 

«2-چهارچوب معادله ی سهمی»

در این مقاله، بر آنالیز سه بعدی با استفاده از معادله ی سهمی متمركز می شویم. در همه ی معادلات، وابستگی زمانی میدانها بصورت (expc-jwt) فرض می شود. برای پلاریزاسیون افقی، میدان الكتریكی E تنها مولفه غیرصفر EZ را دارد، در صورتیكه برای پلاریزاسیون عمودی، میدان مغناطیسی H فقط یك مولفه غیرصفر Hz را دارد. تابع U. به صورت زیر تعریف می شود. 

    (1)           

كه در این معادله ، (X,Y,Z)Y مولفه EZ برای پلاریزاسیون افقی و مولفه ی HZ برای پلاریزاسیون عمودی است. جهت پاراكسی در طول محور X فرض می شود. با فرض شاخص انكساری ابزار، n، مولفه میدانی Y ، معادله موج سه بعدی ذیل برآورده می شود: 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

محاسبه سطح راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی 16ص (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:54
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل1.684 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موضوع:

 

محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما

با استفاده از معادله سهمی

 

 

«محاسبه RCS هواپیما با استفاده از معادله ی سهمی»

 

چكیده :

آنالیز دقیق پراكندگی اشیا با ابعاد بزرگ در مقایسه با طول موج با استفاده از روشهای دقیق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با یك كامپیوتر شخصی، تقریبا غیرعملی است. در روشهای مجانب، اتپیك های فیزیكی (PO)، نظریه هندسی دیفراكسیون (GTD) الگوبرداری دقیق مرز اشیا، نیز سخت است. روش معادله سهمی، نتایج دقیقی را در محاسبات پراكندگی از اشیا با ابعادی در دامنه ی یك تا ده طول موج، ارائه می دهد. حل معادله سهمی با مقاله، روش محاسبه سطح مقطع رادار با استفاده از معادله ی سهمی در سه بعد، مورد مطالعه قرار می گیرد و معادلات ضروری ارائه می شود. برای نشان دادن اعتبار معادله ی سهمی، RCS یك كره ی فعال محاسبه می شود و نتایج با نتایج تحلیلی مقایسه می شود. RCS هواپیما با استفاده از مدل پله ای در معادله ی سهمی، محاسبه می شود و نتایج با نتایج اپتیك های فیزیكی، مقایسه می شود.

 

«1-مقدمه»

معادله ی سهمی، تخمین و تقریب معادله ی موج است كه پراكندگی و انتشار انرژی را در یك مخروط متمركز بر روی جهت برتر و جهت پاراكسی نشان می دهد. معادله ی سهمی ابتدا بوسیله ی لئونتوویچ و فوك برای مطالعه ی دیفراكسیون امواج رادیویی حول محور زمین، ارائه شد. با پیشرفت كامپیوترهای تخصصی برای حل معادله ی سهمی، راه حل های عددی جایگزین شد. معادله ی سهمی بر انتشار موج، اكوستیك، رادار و سونار به كار گرفته می شود.

معادله ی سهمی اخیرا در محاسبات پراكندگی در اكوستیك ها و الكترومغناطیس ها به كار گرفته شده است.

 

«2-چهارچوب معادله ی سهمی»

در این مقاله، بر آنالیز سه بعدی با استفاده از معادله ی سهمی متمركز می شویم. در همه ی معادلات، وابستگی زمانی میدانها بصورت (expc-jwt) فرض می شود. برای پلاریزاسیون افقی، میدان الكتریكی E تنها مولفه غیرصفر EZ را دارد، در صورتیكه برای پلاریزاسیون عمودی، میدان مغناطیسی H فقط یك مولفه غیرصفر Hz را دارد. تابع U. به صورت زیر تعریف می شود.  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

محاسبه بار گرمایی ،‌تهویه 14ص (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:54
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

محاسبه بار گرمایی

 
  

 

 

1- با توجه به جداول دمای طرح زمستانی داخل و خارج ساختمان را مشخص می كنیم :

دمای طرح خارج = F° 12        دمای طرح داخل =  F° 77

 

2-  تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت را با استفاده از جدول A-2  بدست می آوریم .

تمامی اتاقها تنها از یك دیوار ، پنجره رو به بیرون دارند ، لذا تعداد دفعات تعویض هوا برای همه اتاقها یك بار در ساعت در نظر گرفته می شود .

بدین ترتیب تلفات حرارتی ساختمان را مرحله به مرحله محاسبه نموده و خلاصه محاسبات را در برگه های محاسباتی ثبت می كنیم .

 

الف ))) تلفات حرارتی جداره های اتاق

Q1 = A×U ( ti – to )

 

 A     : مساحت     U : ضریب هدایت     ti : دمای داخل       to : دمای خارج   

در مورد اجزا ‍‍ء تشكیل دهنده دیوارها ، سقف ها ، كف و ضریب هدایت حرارتی آنها داریم :

 

1- دیوارهای شمالی و جنوبی شامل آجر مجوف به ضخامت 8" و نمای بیرونی از سنگ به ضخامت 4" و نازك كاری داخلی ، با گچ به ضخامت 3/8" ، با ضریب كلی انتقال حرارت U=0.29 می باشند .

 

2- دیوارهای شرقی و غربی شامل آجر معمولی به ضخامت 8" و نازك كاری داخلی با گچ به ضخامت 3/8" ، با ضریب كلی انتقال حرارت U=0.41      می باشند .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

لوله های فولادی جوشكاری شده به روش مقاومتی و القائی جهت استفاده در اتومبیل و مصارف صنعتی دیگر 20ص (ف

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:53
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل725 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

( تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی، كمك به بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور- ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی كنترل كیفی كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری كالاهای مختلف – ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‏ای و صدور گواهینامه‏های لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار می دهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و كاهش قیمتها می شود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:53
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل4 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

لغات و اصطلاحات مربوط به اجزای موتور (قسمت اول) 

 

 

 

 

 

Piston

 

پیستون

 

Piston Pin

 

گژن پین

 

Piston Ring

 

رینگ پیستون

 

Piston Rod

 

شاتون- دسته پیستون

 

Piston Skirt

 

بدنه یا دامنه پیستون

 

Tappet

 

بالابر سوپاپ- تایپیت

 

Tappet adjusting screw

 

پیچ تنظیم بالابر سوپاپ

 

Tappet clearance

 

لقی یا خلاصی بالابر سوپاپ

 

Tappet guide

 

راهنمای بالابر سوپاپ- گاید تایپیت

 

Tappet roller

 

غلطك بالابر سوپاپ

 

Tappet stem

 

میله بالابر سوپاپ

 

Sleeve

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

لعاب فلز (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:53
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

لعاب فلز

  مقدمه

    پیشرفت صنعت لعاب مرهون عوامل متعددی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 ) تولید ورق های سردنورد ویژه لعابکاری در دنیا و اخیراً در ایران .

2 ) استفاده از روش الکترواستاتیک و کاربرد لعاب به صورت لعاب ( خشک ) بدون نیاز به مراحل چربی زدایی .

3 ) کاربرد روز افزون تئوریهای علمی .

4 ) به ثمر نشستن تحقیقات محققین در واحدهای گوناگون و رو به گسترش لعابکاری .

5 ) تأسیس آکادمیهای مختلف آموزش لعابکاری و ایجاد زمینه های علمی آن در دانشگاه های مختلف دنیا و اخیراً در ایران .

     علاوه بر موارد فوق الذکر ، تأثیر عوامل اقتصادی را نیز بر صنعت لعابکاری نمی توان نادیده انگاشت ، چرا که امروزه تهیه ورق های مخصوص لعابکاری نسبت به گذشته سریع تر و با هزینه نازلتری صورت می گیرد و همچنین میزان اتلاف پودر لعاب و درصد ضایعات محصول در روش الکترواستاتیک بسیار ناچیز بوده و از طرفی میزان مصرف پودر در این روش بسیار کمتر از لعاب مصرفی در سایر روش ها می باشد و در کنار آن خطاهای فردی نیز به حداقل ممکن می رسد .

     در حال حاضر کشورهای آلمان ، انگلستان ، هلند ، بلژیک ، سوئیس و ترکیه از      تولید کنندگان عمده پودرهای لعاب الکترواستاتیک می باشند . البته در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه تولید پودر لعاب صورت گرفته که امید می رود در آینده ای نزدیک ، نیاز به سایر کشورها در این زمینه به حداقل میزان خود برسد .

     قابل ذکر است که در خلال دهه های گذشته کاربرد لعاب به صورت مستقیم[1] ، یعنی بدون نیاز به لعابهای آستری [2] تنها بر سطوح کاملاً صاف و هموار امکان پذیر بوده ، اما امروزه به کمک روش های جدید استفاده از آن بی هیچ مشکلی بر قطعات فرم دار نیز رایج است .

از آنجایی که کیفیت محصولات لعابکاری شده به شدت تحت تأثیر نوع ورق و لعاب    می باشند ، امروزه با تولید ورق هایی با درصد کربن ناچیز و لعابهای مرغوب گام مؤثری در جهت تولید محصولاتی با کیفیت بهتر برداشته شده است .

     در حال حاضر لعابهای تولید شده از دوام ، استقامت و پایداری خوبی برخوردارند و همچنین میزان عناصر خارج شده از آنها در خلال عملیات پخت بسیار ناچیز است . این مسئله به ویژه در مورد موادی که کمتر در طبیعت یافت می شوند و از طرفی وجود و حفظ آنها در لعاب به منظور ایجاد خصوصیاتی ویژه ضروری است اهمیت خاصی پیدا    می کند .

امروزه حفاظت سطوح فلزی به کمک لعابکاری به گونه ای وسیع جایگزین سایر       روش های  حفاظتی فلزات از جمله آبکاری1 ، رنگ زدن و ... گردیده است ، چرا که لعابکاری سطوح فلزی نه تنها آنها را در مقابل عوامل مختلف فرسایش مانند خوردگی ، زنگ زدن و ... . حفاظت می کند بلکه سبب جلا ، زیبایی و شفافیت خاص در این سطوح می گردد و علاوه بر آن مشکلات شستشو و نظافت محصول را به حداقل ممکن        می رساند .

 


[1]ـ  Direct on

[2] Ground Coat 

1 ـ در آبکاری یا حفاظت کاتدی سطوح فلزی با ایجاد پیل های الکتروشیمیایی از خوردگی سطوح جلو گیری به عمل می آورند . این روش به ویژه در حفاظت لوله های فلزی که در داخل زمین قرار دارند ، بسیار مفید است .  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گیربکس های اتوماتیک (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:53
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل258 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گیربکس های اتوماتیک

          در سال ۱۹۳۸ کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می‌توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید .        

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق کمپرسور (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:53
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل1.267 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

مقدمه

هوا قبل از ورود به کمپرسور توسط فیلتر تمیز می شود که البته ممکن است ذرات خیلی ریز موجود در هوا از فیلتر عبور کرده و روی پره های کمپرسور بصورت رسوبات نشست کند و همین امر نیز با توجه به عناصر موجود در سوخت ( مایع یا گاز ) که در اتاق احتراق با هوا ترکیب می شوند موجب تشکیل رسوباتی روی نازلها و پره های توربین خواهد شد نشست رسوبات روی پره های کمپرسور کاهش فلوی هوا و کاهش راندمان کمپرسور و افت فشار در کمپرسور را به دنبال دارد که نتیجه این عوامل در کاهش کارایی توربین تأثیر بسزایی دارد لذا با مشاهده علایم فوق باید پس از بازید و بررسیهای لازم در صورت کثیف بودن کمپرسور اقدام به از بین بردن مواد رسوبی فوق گردد رسوبات ایجاد شده روی پره های توربین و کمپرسور دو نوع می باشند ، مرطوب که با شستشو برطرف می گردد و رسوبات خشک و چسبنده که با تمیز کاری با مواد جامد برطرف می گردد ذیلاً به بررسی و دستور العمل هر یک از موارد فوق      می پردازیم.

الف : شستشوی کمپرسور ( COMPRESSOR WASHING )

تجربه نشان داده است که کارایی توربینهای گاز به مرور زمان بدلیل ایجاد رسوبات حاصله از عناصر موجود در هوا و سوخت بر روی پره های توربین و کمپرسور کاهش می یابد ، هوای محیط شامل آلودگی هایی مانند گرد و غبار ، ماسه های ریز ، دود و بخارات هیدروکربن ، حشرات ریز و نمک می باشند که بخش مهم اینها توسط فیلترهای واحد قبل از ورود به کمپرسور گرفته می شود آن بخش از آلودگیها که از فیلتر ها عبور می کند موجب تشکیل رسوبات روی پره های توربین کمپرسور می شوند که اگر خشک و چسبنده نباشند می توان آنها را توسط مواد شوینده از بین برد ، شستشوی کمپرسور به دو روش انجام می شود :

1- شستشو در حالتی که واحد در مدار است ( ON-LINE )

2- شستشو در حالتی که واحد متوقف است (OFF-LINE )

1- شستشو در حالتی که واحد در مدار استON-LINE COMPRESSOR WASH  :

هدف از شستشو در این حالت تمیز نگه داشتن کمپرسور در فواصل مابین تمیزکاری اصلی       می باشد و زمان این عملیات نیز کوتاه است اگر کمپرسور خیلی کثیف باشد باید شستشو بطریق OFF-LINE انجام شود .

مراحل و شرایط عملیات شستشو ( ON-LINE ) بشرح ذیل می باشد :

1- مشخصات آب جهت شستشو عبارت است از : سختی آب 5ppm میزان عناصری مانند پتاسیم و سدیم 0.5ppm و ph بین 6.5- - 7.5 و دمای آب بین 65 تا 93 درجه سانتی گراد باشد .

2- توربین در دور کامل باشد ( 3000 ppm ).

3- دمای هوای ورودی به کمپسور باید بیشتر از 10  درجه سانتیگراد باشد .

4- گایدون در وضعیت کاملاً باز باشد .

5- شرایط مندرج در جدول ضمیمه (table 3 ) رعایت شود.

6- زمان عملیات 20 دقیقه می باشد .

2- شستشو در حالت توقف واحد OFF-LINE COMPRESSOR WASH  :

شستشو در این حالت پس از توقف عادی واحد انجام می شود و در همه مراحل واحد در مدکرنک استارت می شود آب مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

کاویتاسیون چیست 5ص (فنی و مهندسی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:52
مارال
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل6 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کاویتاسیون چیست؟
جریانی از مایع را در نظر بگیرید هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مایع نزدیک شود یا برسد مایع موجود در لوله شروع به جوشیدن می کند. و حباب های بخار در آن تشکیل می شود. این حباب های کوچک به همراه مایع به نقاطی که فشار در انجا با لاتر است منتقل می شود و می ترکند و باعث ایجاد اسیب به بدنه های لوله و پره های توربین می شود.
این پدیده را کاویتاسیون (خلازایی) می نامند.
کاویتاسیون در پمپ ها باعث ایجاد سرو صدا و پایین آمدن راندمان آن می شوند

كاویتاسیون پدیده ایست كه در صورت بروز، موجب اختلال در عملكرد توربین آبی و پمپ می شود. بعلاوه چنانچه این پدیده در زمان طولانی در ماشین رخ دهد خوردگی پروانه و پوسته را بدنبال خواهد داشت. مؤسسه Ireq در كانادا روش جدیدی را ارائه داده كه با مطالعه وضعیت ارتعاشات محور پدیده فوق بدقت مورد مطالعه قرار می گیرد. اصول و مكانیزم كار این روش بر پردازش سیگنال های ارتعاشی محور توربین می باشد، كه توسط سنسورهای ارتعاشی نصب شده بر روی یاتاقها اندازه گیری می شود. با پردازش این سیگنالها میتوان محل ومیزان شدت پدیده كاویتاسیون را با دقت مناسبی تعیین و مشخص كرد.
استفاده از این روش دارای مزایای زیر می باشد.
تشخیص و محل یابی دقیق پدیده كاویتاسیون
وضعیت بهره برداری كه تحت آن پدیده سایش رخ می دهد دقیقا مشخص می شود
امكان اعمال تعمیرات پیشگیرانه وجود خواهد داشت
بازرسی دوره ای لازم نیست
تعمیرات پرهزینه لزومی ندارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق كولیس ورنیه (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
5:52
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كولیس ورنیه

كولیس ورنیه از متداولترین و پركاربردترین وسایل اندازه گیری است كه در صنعت تراشكاری و قالبسازی ، هنگام ساخت قطعات با دقت بالا ، از آن استفاده می شو د . شكل 1 ، نمونه ای از این وسیله را نشان می دهد

با توحه به شكل فوق ، می توان قسمتهای مهم یك كولیس را چنین معرفی كرد :

1-   خط كش

2-   ورنیه

3-   پیچ قفل كننده

4-   فك های ثابت ( شاخك های ثابت )

5-   فك های متحرك ( شاخك های متحرك )

6-   زبانه عمق سنج

1-2- كاربرد قسمتهای مهم كولیس

1-1-2- خط كش :

خط كش كولیس ، معمولاٌ در دو سیستم میلیمتری و ااینچی تقسیم بندی شده است ، كه معمولاٌ قسمت پائین آن میلیمتری و قسمت بالایی اینچی می باشد . قسمت میلی متری معمولاٌ دارای دقتی معادل 1 میلی متر و قسمت اینچی آن  اینچ دقت دارند ( منظور از دقت ، كمترین فاصله بین دو تقسیم روی خط كش می باشد ).

2-1-2- ورنیه :

ورنیه ، در واقع كشویی است كه روی خط كش حركت می كند و مثل خط كش كه دارای تقسیمات میلی متری و اینچی می باشد ، دارای تقسیماتی تقریباٌ اینچنین می باشد ؛ معمولاٌ قسمت پائین ورنیه ، میلی متری و بالای آن تقسیمات اینچی وجود دارد . با توجه به تقسیمات ورنیه و خط كش ، می توان دقت كولیس را بدست آورد . البته این دقت ، معمولاٌ روی ورنیه نیز حك شده است و با توجه به آن می توان اندازه های گرفته شده را به سادگی قرائت كرد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir