تحقیق در مورد آموزش همگانی در انگلستان (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:52
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 7

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • برنامه های آموزشی

دید اجمالی :

از سال 1988، نظام آموزشی واحدی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالیدر جهت معرفی مواد و سطوح آموزشی ویژه رده های سنی16- 5 سال طراحی گردیده است.دربرنامه های آموزش ملی، موضوعات آموزشی اعم از معرفی كشور انگلستان، ریاضیات، علومطبیعی، علوم فنی، تاریخ، جغرافیا، زبان خارجی، موسیقی و علوم ورزشی ارائه میگردد. در ولز نیز كه هر2 نوع مدارس ولش زبان و انگلیسی زبان فعالیت دارند، زبان ولشیموضوع پایه آموزشی در مدارس نیمه ولزی محسوب می گردد. كلیه مدارس دولتی و برخی ازمدارس مستقل از برنامه های آموزش ملی تبعیت می نمایند.طی دوره های آموزش ملی درانتهای هر مرحله آموزشی آزمون های مختلفی از دانش آموزان به عمل می آید.در دوره هایآموزشی مذكور همچنین، میزان موفقیت دانش آموزان مدارس دولتی به استحضار والدین وگروههای علاقمند می رسد.از جمله اصلی ترین دروس آموزش ملی كشور انگلستان می توان بهزبان انگلیسی، ریاضیات و علوم و درمدارس متوسطه ولز، زبان ولشی (Welsh) (چهارمینموضوع آموزشی) اشاره نمود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد آموزش بزرگسالان در هندوستان (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:51
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات57
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 57

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تاریخچه
 • نهاد های مركزی
 • طرح آموزش پیوسته بزرگسالان
 • طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی
 • نظارت و ارزیابی بر طرح عملیاتی
 • نتایج یافته های ارزیابی های ملّی
 • سیاستهای آموزشی

 

 • اطلاع رسانی عمومی، اراده های سیاسی و صلاحیت ملّی
 • ارزیابی آموزشی
 • جهت گیریهای آموزشی كشور طی قرن بیستم
 • ارتقاء كیفیت آموزشی
 • منبع

 

دید اجمالی :

تا اواخر جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالانهند رخ داده و تنها به مدارس شبانه كلان شهرهای كشور محدود گردیده بود. در همیناثنا برخی از شاهزادگان روشن فكر هندی متعلق به ایالات Baroda، Travancore و Mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث كتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراكزپرداختند. از سوی دیگر رهبران ملی كه به هدایت و رهبری جنبش آزادی بخش می پرداختند،به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال كشور توجه نمودند.این درحالی است كه طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین  سنا و نمایندگان رسیدگی بر امورآموزش بزرگسالان به دولت مركزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادیو سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف كشور به راه افتاد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد آموزش بزرگسالان در سوئد (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:51
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 55

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تاریخچه
 • چارچوب‌های قانونی
 • موسسات آموزش بزرگسالان
 • سیاست ‌های آموزش بزرگسالان
 • ساختار آموزش بزرگسالان
 • شرایط پذیرش
 • ارزیابی تحصیلی
 • آموزش زبان سوئدی به مهاجرین ( SFI)
 • آژانس ملی آموزش (CFL)
 • آموزشهای همگانی بزرگسالان
 • انجمن‌های آموزش بزرگسالان
 • آموزش بازار كار
 • آموزش پایه بزرگسالان
 • آموزش شغلی پیشرفته
 • اعتبار بخشی به آموزش بزرگسالان
 • آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداری‌ها ( KOMVUN)
 • برنامه ریزی آموزشی آموزش بزرگسالان
 • منبع

 

 

دید اجمالی :

دبیرستانهای مردمی و انجمن‌های آموزش بزرگسالان در زمره  قدیمی‌ترین مراكزسازمان یافته ارائه كننده دوره‌های آموزش  بزرگسالان دركشور سوئد محسوب می‌گردند. با اعمال تغییرات ساختاری درحوزه آموزش سوئد طی قرن 19، روند توسعه آمورش بزگسالانتسهیل یافت. افتتاح نخستین مراكز آموزش متوسطه مردمی ویژه آموزش بزرگسالان در سال 1868 خود مبین این مطلب است. گفتنی است كه سایر مراكز آموزش متوسطه مردمی كشور سوئددر آغاز قرن20 پدیدار شدند. انجمن‌های آموزش بزرگسالان در كشور سوئد به واسطه توسعهجنش‌های مردمی تشكیل گردید.ازجمله توسعه جنش‌های مردمی نظیر جنبش‌های مذهبی وجنبش‌های سیاسی می‌توان به نیاز اعضای جنبش به برخورداری از اطلاعات و بالابردن سطحآگاهی افراد از نیروی بالقوه خود اشاره نمود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردنظریههاىتدریس (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:51
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات94
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 94

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تدریس
 • یکنظریهٔتجویزىتدریس
 • هدفنهایىتدریسیاحالتمطلوب
 • کاربردکنش‌هاىتدریس
 • انتخابیکشیوهتدریسمناسب
 • عواملمؤثردرتدریس
 • ویژگى‌هاىشخصیتىوعلمىمعلم
 • ویژگى‌هاىشخصیتىمعلمونقشآندرتدریس
 • معلمانشاگردنگر
 • معلماندرس‌نگر
 • تأثیرشخصیتعلمىمعلمبرفرایندتدریس
 • ویژگى‌هاىشاگردانوتأثیرآندرفرایندتدریس
 • تأثیربرنامهوساختنظامآموزشىدرفرایندتدریس
 • برنامهمتکىبراصالتمواددرسى
 • برنامهمتکىبررشدهمه‌جانبهشاگرد
 • محتواىدرس
 • کنش‌هاىمهمتدریس (function of teaching)
 • انگیزش (motivation)
 • اطلاعات (information)
 • بهجریانانداختناطلاعات (information processing)
 • انتقالاطلاعات (transfer of information)
 • تفاوتبینتدریسویادگیرى

دید اجمالی :

درطولبیستسالاخیر،درزمینهٔتدریس،نظریه‌هاىقابلتوجهىطرحوارائهشدهاستکهتعدادزیادىازآنهابتازگىتوسطگانیه (Gagne) ودیک (Dick) (۱۹۸۴)موردبررسىوتجدیدنظرقرارگرفته‌اند. باتوجهبهتمامىایننظریه‌هامى‌توانگفتکهتاکنوننظریه‌پردازانموفقبهارائهیکنظریهتدریسهماهنگوواحدنشده‌اند.

ازجملهٔایننظریه‌هامى‌توانبهنظریهتنیسون (Tennyson) (۱۹۸۰)دربارهمفهومتدریس،نظریهاسکاندورا (Scandura) (۱۹۷۷)دربارهنظریهٔساختتدریسونظریهٔلاندا (Landa)(۱۹۷۶)وبرخىافراددیگردربارهٔچگونگىتدریسونظریهٔکیس (Case)(۱۹۷۸)کهبراىتدریسکودکانپیش‌دبستانىوکودکستانکاربرددارد،اشارهکرد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد مراحل خوشنویسی و آداب و وظایف خوشنویسان (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:51
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات39
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 39

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مراحل خوشنویسی و آداب و وظایف خوشنویسان
 • شیوه

 

دید اجمالی :

آغاز و انجام خوشنویسی به شش دوره منقسم است: ابتدائی ، متوسطه ، خوش ، عالی ، ممتاز ، استادی از میان علاقه مندانی كه قدم در راه فراگیری این هنر می گذارند كمتر كسی یافت می شود كه تمام این راه را طی كند و به استادی برسد. بیشتر آنان در رسیدن به یك ، دو ، یا سه دوره ی آن توفیق می یابند ؛ زیرا كاری پر زحمت و مشكل است كه فقط عشق و علاقه آسانش می كند و در خور حوصله هر كس نیست مخصوصاً زندگی ماشینی امروز و مشغله ی زندگی متنوع، كمتر به اشخاص اجازه می دهد كه به این هنر ارزنده بپردازند و در این راه پیشتر روند و جز دلباخته ای به ادامه و تكمیل آن نمی پردازد. لكن قدر لازم برای هر با سواد این است كه اگر چه مدت كوتاهی ، نزد استاد ، با مختصری از اصول و قواعد صحیح نوشتن كلمات و تركیبات آن آشنائی پیدا كند ، تا حدی كه خطی خوانا و روشن داشته باشد و بیننده و خواننده را در آن رغبتی دست دهد و این خود طی دوره ی ابتدائی و رسیدن به آغاز دوره ی متوسطه حساب می شود. از این پس به نسبت علاقه مندی و فعالیت و استعداد می تواند به مراتب بالاتر برود تا اینكه به ترتیب، دوره های خوش و عالی و ممتاز را بگذراند و كم كم به مقام استادی نایل گردد.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد شیوه ی املای فارسی(تصویر) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:50
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل1.069 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 28

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • شیوه ی  املای فارسی(تصویر)
 • منابع

 

دید اجمالی :

 

در زمینهی شیوه ی املای فارسی هنوز دستور العملی واحد که مبتنی بر موازین و معیارهای علمی ،تاریخی و زبانشناختی باشد ،تدوین نشده است ، و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، بیشتر محصول ذوق و استنباط شخصی صاحبنطران این فن است که آن هم در برخی از موارد به دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی کاملا مختلف و متغایرانجامیده است. با این همه می توان در مجموع از ایین نامه و شیوه نامه های موجود در این زمینه ، نکاتی نسبتا مشترک و مورد اتفاق را استخراج کرد ک به کار بستن آن ها در درست نویسی خط و املای فارسی مفید و رهگشا باشد

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد طرح تدریس فارسی دوم ابتدایی(مبحث اشنایی با امداد گران) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:50
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 27

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مشخصات کلی
 • حیطه روانی – حرکتی
 • حیطه عاطفی
 • هدف های رفتاری
 • ارزشیابی تشخیصی
 • گروه نمایش

 

دید اجمالی :

 • آشنایی با سازمانهای امدادگر و کار آن ها  ( حیطه شناختی )
 • تقویت مهارت خواندن و نوشتن صحیح کلمات درس ( حیطه روانی – حرکتی )
 • علاقه مند شدن جهت کمک به همنوعان  ( حیطه عاطفی )

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد طرح تدریس اول ابتدایی(اموزش حرف"گ") (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:50
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • مشخصات
 • اهداف کلی
 • اهداف جزئی
 • ارزشیابی پایانی
 • تکلیف گروهی
 • تکلیف فردی
 • تکلیف برای زنگ هنر
 • چک لیست رفتاری

 

دید اجمالی :

تعلیم جز همان بازسازی  و نوسازی استعدادها چیزی بیش نیست که در این میان روش تدریس یکی از مهم ترین آن راه هاست.

روش تدریس همان روش های موجود است. یعنی معلم درس ها را تا مرحله ی تدریس  و نوشتن واژه های کلید روی تخته بر اساس شیوه های موجود پیش می برد. پس از آن که چشم دانش آموز با شکل واژه آشنا شد نمونه تحریری آن را ارائه می دهد و از دانش آموز می خواهد تا از ان در کتاب بنویسیم نمونه برداری کند. به تناسب رشد و توسعه و تعلیم و تربیت شیوه های تدریس نوینی نیز طراحی و ارائه می شود. به همین دلیل سعی شده است. از روش هایی مثل همیاری- تلفیقی- بحث گروهی و... استفاده شود. و مهم این بوده که از وجود همه دانش اموزان در جریان یاددهی- یادگیری استفاده گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردشیوه های اموزش املا(ارزشیابی و اشکال یابی) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:50
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 31

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • املا (نوشتن نیمه فعال )
 • هدفهای آموزش املا
 • شیوه های آموزش املا
 • مزایای املای كامل كردنی
 • اشكالات كامل كردنی
 • فواید املای تقریری
 • اشكال املای تقریری
 • فواید املای گروهی
 • اشكالات املای گروهی
 • فواید املای پای تخته ای
 • املا گروه كلمه
 • فواید املا گروه كلمه
 • مشكلات آموزش املا وراه حل
 • مشكلات مربوط به آموزش
 • نقد وبررسی روش های ارزشیابی املا
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع

 

 

دید اجمالی :

از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن به كودكانمان می آموزیم كه چگونه بنویسند تا بتوانند آموخته های خویش را در هر دقیقه به كار بندند. اما با كاستی ها و ضعف هایی كه درآموزش نادرست این درس وجود دارد بسیاری از دانش آموزان درنوشتن كلمات آموخته شده در متن هایی به جز متن درسی مشكل ندارند. معمولاً آموزش املا به شیوه های زیر انجام میشود. 1- املای كامل كردنی 2- املای تقریری 3- املای گروهی 4- املای پای تخته ای 5- املای گروه كلمه  كه هریك ازاین 5 روش فواید و معایبی رابه دنبال دارد و بهتر است از این روشها به صورت تلفیقی استفاده شود و مشخص كردن اشتباهات املایی به تنهایی كافی نیست بلكه باید به بررسی دقیق نقاط ضعف فراگیران پرداخت و با رفع نارسانویسی وارونه نویسی و قرینه نویسی و ضعف حافظه دیداری و تمیز حافظه دیداری و حساسیت شنیداری و...  به تقویت این مهارتها پرداخت.متن های املا تا حد امكان باید هم به تربیت غیر مستقیم اجتماعی آنها كمك كند و هم موجب وسیع كردن اطلاعات لغوی و عمومی آنها شود و انگیزه لازم را در فراگیران برای صحیحی و زیبا نوشتن ایجاد كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد روشهای مختلف آموزش انفردای (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:50
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات70
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 70

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • یادگیری تا حد تسلط
 • تدریس خصوصی
 • آموزش برنامه ای (PI)
 • آموزش به وسیله رایانه (CAI)
 • سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی
 • آموزش انفرادی هدایت شده (IGE)
 • ویژگیهای روش آموزش انفرادی هدایت شده
 • ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها
 • روش واحدها
 • ویژگیهای روش واحد ها
 • مراحل اجرای روش واحد ها
 • روش واحد موضوع
 • محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع
 • روش واحد تجربی
 • ویژگیهای روش واحد تجربی
 • روش واحد طرح
 • ویژگیهای روش واحد طرح

 

دید اجمالی :

آموزش انفردای ممكن است با توجه به امكانات و شرایط، به روشهای مختلفی سازماندهی و اجرا شود. ما درادامه بحث، تعدادی از این روشها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

یادگیری تا حد تسلط :

یكی از فنون موفقیت آمیز در امر یادگیری روش یادگیری تا حد تسلط است. چنانكه قبلاً در طرح كلر اشاره شد، شاگرد قبل از اینكه به پیشرفت خود ادامه دهد، باید محتوای آموزشی را تا حد تسلط یاد گرفته باشد. نظریه یادگیری در حد تسلط، توسط بلوم در سال 1968 و بلاك در سال 1971 مطرح شد. براساس این نظریه، یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران به طور وسیعی به زمان یادگیری بستگی دارد (كارول، 1963). به عقیده كارول، شاخص اصلی استعداد تحصیلی شاگردان زمان است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir