تحقیق در مورد روش های نوین یادگیری (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:49
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات38
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 38

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • نحوه برگزاری آزمون سراسری
 • قداست علم
 • تشویق
 • یادگیری از كتاب تعلیم و تربیت  اسلامی
 • راههای یادگیری
 • عادت
 • الگوهای یك تدریس نوین از كتاب كلیات روشها و فنون تدریس
 • الگوی تدریس به روش كاوشگری گروهی
 • منابع و مؤاخذ
 • برخی پیشنهاد ها از بزرگان و اهل علم

 

دید اجمالی :

 

آنچه بنده تا كنون مشاهده و تجربه كرده ام به طور اختصار عرض می كنم .یكی از مواردی كه در یاد گیری مؤثّر است استفاده از رسانه های جمعی و رایانه میباشد .مثلادر درس آمار و مدلسازی هنگامی معلّم به كمك (CD) مینی تب تدریس می كند یادگیری راحت تر است و  محاسبه و فاكتور های موجود مانند پراكندگی،چاركهاوغیره بسیار راحت تر و آسان تر می با شد و سریعتر می توان مطالب را به دانش آموزان ارائه كرد البتّه تجزیه و تحلیل این فاكتورها به عهده معلّم می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردروش بحث در کلاس (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:49
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 26

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • سئوال کردن معلم
 • ویژگیهای روش بحث در کلاس
 • مراحل به کار گیری راهبردهای بحث

 

دید اجمالی :

معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند، با مواردی برخورد خواهد کرد که باید درباره آنها با دانش آموزان بحث کند. این روش، الگوی تدریس مستقلی نیست، بلکه راهبرد یا جریانی از مراحل تدریس است که در اغلب الگوهای تدریس به کار می رود. با وجود این ، در معرفی این راهبرد، از اصول کلی مشابه الگوهای تدریس استفاده شده است؛ یعنی ابتدا، مبانی نظری آن وسپس کاربرد عملی آن تشریح می شود .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد مدرسه هوشمند (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:49
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 35

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف مفهومی
 • تعریف
 • اهداف
 • راهبردها و خط مشی ها
 • اركان مدرسه هوشمند
 • ویژگیهای اركان مدرسه هوشمند
 • دیدگاه برنامه درسی
 • ویژگیهای
 • ارزیابی
 • وظایف مدیر
 • منابع آموزشی
 • آموزشهای مورد نیاز
 • آموزشهای مورد نیاز
 • نقشها و مسئولیتها
 • نقشها و مسئولیتها
 • اولیاء دانش آموزان
 • فناوری
 • محتوای الكترونیكی
 • آموزش و پرورش

 

دید اجمالی :

مدرسه هوشمند مدرسه ای است كه جهت ایجاد محیط یاددهی - یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانشآموزان پژوهنده طراحی شده است .

تعریف : مدرسه هوشمند مدرسه فیزیكی است كه كنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبكه می باشد و محتوای اكثر دروس آن الكترونیكی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد پروژه اماری تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:49
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات130
حجم فایل28 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 130

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

مقدمه   

 • تاریخچه تشكیل مدارس در ایران                                                    
 • تاریخچه كلاس بندی در ایران                                                        
 • مساله تحقیق                                                                     
 •   اهمیت و ضرورت تحقیق                                                   
 •  فرضیه (های ) تحقیق                                                                   
 •  تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق                                         
 • طرح تحقیق                                                                      
 • پیشینه تحقیق                                                                    
 • روش تحقیق                                                                               
 •  جامعه آماری                                                                   
 •  نمونه آماری                                                                    
 •  حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                     
 •  ابزارهای تحقیق                                                                          
 •  روش تجزیه و تحلیل

 

دید اجمالی :

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافیان , عادات و آداب آنها را جذب میكند و با رد یا قبول دنیایی كه برای خود ساخته , آن را تجربه می كند . پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا , شادی تا غم , تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت , مسائل را فرا می گیرد .

در نتیجه كودك بیشتر از طریق عشق ,از راه شكیبایی ,از طریق درك و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به دیگری ,از طریق عملی و از راه احساس موجودیت كردن ,مسائل را می آموزد .با گذشت هر روز از

زنمدگی ,طفل اندكی از آنچه از دیگران می دانند ,می اندیشند و درك می كنند ,را فرا می گیرد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورداندیشه اداره كلاس مثبت (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:49
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • اندیشه اداره كلاس مثبت

دید اجمالی :

روش درست آموزش كودكان، به درستی با رفتار درستبا شهروندان مشابه است. ما یك اندیشه داریم . آرزوی ما، درباره مدارسی است كه درآنها با نوجوانان، با احترام رفتار می كنند و فرصت هایی برای یادگیری مهارتهایی كهآنها برای زندگی توأم با موفقیت خود نیاز دارند، فراهم می شود. این اندیشه، در موردمدرسه هایی است كه بچه ها هرگز تجربه تحقیر به هنگام شكست را نداشته باشند، و درعوض با فرصتهای یادگیری كه از اشتباه های خود در یك فضای ایمن به دست می آورند،احساس قدرت كنند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد روش های طلایی درس خواندن (کنکور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:48
مارال
دسته بندیکنکور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات52
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 52

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • روش های یادگیری موثر
 • روش پس ختام
 • روش مردر
 • كارآیى مطالعه
 • مکان و شرایط مطالعه
 • زمان مطالعه
 • شرایط مطالعه
 • منابع تحقیق

دید اجمالی :

روانشناسان یادگیری در طول بیست سال اخیر به پیشرفت های عظیمی دست یافته و به دیدگاههای تازه ای نسبت به مطالعه و یادگیری رسیده است. نظریه ها و روش های جدید یادگیری و مطالعه که عمدتاً از روانشناسی خبر پردازی  سر بر آورده اند. در بسیاری از مواقع مکمل نطریه ها وروش های قدیمی هستند، اما در بعضی موارد با آن ها متفاوت است. بنا بر نظریه های قدیمی خواندن که در روش های مطالعه زیر بنای روش های تند خوانی قرار گرفته، چنین فرض شده است که سرعت مطالعه وابسته به حرکات سریع چشم است، یعنی هر چقدر چشم سرعتر از روی کلمات بگذرد، ذهن نیز سریع تر اطلاعات موجود در کلمات را درك می كند.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد اصول یادگیری و مطالعه (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:48
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات63
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 63

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • یادگیری
 • عوامل موثر در یادگیری و مطالعه
 • بهداشت مطالعه
 • روش های طلایی درس خواندن
 • روش های یادگیری موثر
 • روش پس ختام
 • روش مردر
 • كارآیى مطالعه
 • مکان و شرایط مطالعه
 • زمان مطالعه
 • شرایط مطالعه
 • منابع تحقیق

 

دید اجمالی :

یادگیری: یادگیری اساس رفتار آدمی است . بیشتر رفتارهای مردم ، حاصل آن چیزی است که فرا گرفته اند. به طور کلی انسان با پدیده ی یادگیری  میتواند رفتار اجتماعی ،عاطفی،روانی، عقلانی و تا حدودی جسمانی خود را بهبود بخشد.چون وضع افراد از لحاظ خصوصیاتی که ذکر شد باهم متفاوت است.به همین جهت جریان یادگیری نیز در افراد مختلف می باشد. علاوه براین موقعیت یادگیری نیز در جریان یادگیری موثر است

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد طرح درس شیمی اول راهنمایی مبحث انواع مخلوط (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:48
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 5

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مشخصات كلی
 • هدف های كلی درسی ورفتاری
 • وسایل
 • قبل ازشروع درس
 • ارزشیابی تشخیص
 • آماده سازی
 • ارائه درس جدید
 • تكمیلی
 • ارزشیابی تكوینی

 

دید اجمالی :

هدف های كلی درسی ورفتاری:

 

دانش آموزان در پایان این درس:

 

1- مفهوم كلی  مخلوط را می دانند.             2- انواع مخلوط را تشخیص می دهند.

3- خواص انواع مخلوط را می شناسند.      4- به یادگیری بیشتر در این درس علاقه مند می شوند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد طرح درس شیمی اول راهنمایی(مبحث تقطیر) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:48
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 4

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مشخصات كلی
 • هدف های كلی درسی ورفتاری
 • وسایل كمك آموزشی
 • قبل ازشروع درس
 • ارزشیابی تشخیص
 • تقطیر و انواع آن
 • ارزشیابی تكوینی

 

دید اجمالی :

دانش آموزان در پایان این درس:

 

1- مفهوم كلی تقطیر را می دانند.                2- انواع تقطیر را تشخیص می دهند.

3- خواص تقطیر را می شناسند.          4- به یادگیری بیشتر درس علاقه مند می شوند.

5- مراحل مختلف تقطیر را می شناسند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد طرح درس شیمی اول راهنمایی(مبحث اندازه اتم) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:48
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 5

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مشخصات كلی
 • هدف های كلی درسی ورفتاری
 • وسایل لازم
 • ارزشیابی تشخیص
 • آماده سازی
 • ارائه درس جدید
 • و در آخر ارزشیابی تشخیصی
 • ارزشیابی تكوینی

 

دید اجمالی :

هدف های كلی درسی ورفتاری:

دانش آموزان در پایان این درس:

1- اتم را تعریف كنید.                             2- اندازه گیری اتم را تعریف كنید.

 

3- اجزای تشكیل دهنده هسته را نام ببرید.            4- انواع اشعه را نام ببرید.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir