تحقیق در موردمعادلات دیفرانسیل(تست با جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:39
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل105 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 27

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • معادلات دیفرانسیل(تست با جواب)

دید اجمالی :

1 – جواب معادلة دیفرانسیل  به ازاء:

 

1 )  همگراست.       2 )  واگراست.

3 )  واگراست.                 4 )  همگراست.

 

حل: معادلة لوژاندر با ، پس p(x) در ‍‍]1و1-] و q(x) در (1و1-) همگراست. گزینه 4 صحیح است.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردجزوه ریاضیات (2) فصل سوم( اموزش ماتریس) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:39
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • ماتریسهای تبدیل
 • دترمینال
 • بحث در مورد دستگاه
 • تمرین

 

دید اجمالی :

هر ماتریس مربعی مرتبه 2 می تواند در مختصات یك نقطه ضرب شده و تغییراتی را در آن ایجاد كند به همین دلیل به آن ماتریس تبدیل یا ماتریس انتقال می گویند زیرا با تغییرات مختصات نقطه، جای نقطه در صفحه انتقال پیدا می كند.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردتست مفهومی انتگرال(با جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:39
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تست مفهومی انتگرال(با جواب)

دید اجمالی :

1 – مقدار انتگرال  با  به روش سیمپسون چقدر می باشد؟

 

حل: داریم  لذا:

 

بنابراین گزینه 1 صحیح است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردتست ریاضی ترکیبی(رشته ی ریاضی_با جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:39
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل61 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تست ریاضی ترکیبی(رشته ی ریاضی_با جواب)

دید اجمالی :

تست: (ریاضی 76) جواب معادلة  برابر كدام است؟

 

 

حل: گزینه 2 درست است. 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد نمونه تست ریاضی(ترکیبی رشته ی ریاضی_با جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:39
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل112 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 24

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • نمونه تست ریاضی(ترکیبی رشته ی ریاضی_با جواب)

دید اجمالی :

1 – شعاع همگرایی پاسخهای سری در معادله دیفرانسیل      در اطراف نقطه      عبارت است از:

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردنمونه تست ترکیبی ریاضی(با جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل38 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • نمونه تست ترکیبی ریاضی(با جواب)

دید اجمالی :

تست 1- مطلوبست  اگر        

(به ترتیب از راست به چپ)

1 – 9و36و30                      2 – 9- و 36 و 30

3- 8 و 35 و 34                    4 – 9 و -36 و 30

حل:  برابر سطر اول را در ماتریس ضرایب با سطر دوم جمع می كنیم و همینطور  برابر سطر اول را در ماتریس ضرایب با سطر سوم جمع می كنیم سپس -1 برابر سطر دوم با سطر سوم جمع می كنیم داریم:

سطر دوم + (سطر اول) (1-)

 

سطر دوم + (سطر اول)

 

سطر سوم + (سطر اول)

 

 

و با جایگذاری پسرو داریم:

گزینه چهار درست است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد نمونه تست های ریاضی(مبحث اتحاد و بردار) با جواب (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل62 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • نمونه تست های ریاضی(مبحث اتحاد و بردار) با جواب

دید اجمالی :

1 – بردارهای  نسبت به هم چگونه اند؟

1) دو به دو بر هم عمودند.                2) نسبت به هم متفاوتند.

3) a,b عمودند.                             4) c,a متعامدند.

جواب:گزینه 1

 

پس  دو به دو بر هم عمودند.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردنمونه تست های مفهومی انتگرال(همراه جواب) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل48 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 9

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها: 

 

 • نمونه تست های مفهومی انتگرال(همراه جواب)

 

دید اجمالی :

1 – مقدار انتگرال  با  به روش سیمپسون چقدر می باشد؟

 

حل: داریم  لذا:

 

بنابراین گزینه 1 صحیح است.

 


 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردسوالات امتحان- تاریخ دوم راهنمایی (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 6

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • سوالات امتحان- تاریخ دوم راهنمایی

دید اجمالی :

گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) به كدامیك از افراد زیر برای به شهادت رساندن امام حسین (ع) وعده حكومت ری داده شد.

الف: عبیدا... بن زیاد                        ب: عمر سعد                        

 ج: حجاج                           د: حر

2) پایتخت حكومت طاهری كدام شهر بود.

الف: زرنگ                                 ب: بخارا                                  ج: نیشابور                          

 د: طبرستان

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردآزمون های تشریحی (ویژگی و اصول) (روانشناسی و علوم تربیتی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:38
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات33
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 33

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • قواعد تهیه سؤالهای تشریحی

 

دید اجمالی :

آزمون های تشریحی آزمون هایی هستند که پرسش های آن به صورت پرسش های باز پاسخ یا تشریحی است . این گونه آزمون ها برای ارزشیابی برخی از انواع تغییرات رفتاری ارزش خاص دارند . آزمودنی در پاسخ دادن به سؤال ها تا حدی آزادی عمل دارد و شرایط مناسبی برای تشریح عقاید و جنبه ها مختلف فکری او فراهم می آید . این آزمون ها به آزمودنی فرصت می دهند تا اطلاعات را به خاطر بیاورد و به زبان خود و کلمات خود آنچه را که مایل باشد بیان نماید و افکار و عقاید خود را مرتب نماید . علاوه بر این به معلم فرصت میدهد تا آزمودنی را از نظر پیشرفت عقاید ، انشاء ، قدرت درک مطالب و طرز تفکر بررسی و ارزشیابی کند .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir