تحقیقی در مورد تحولات ستاره (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:20
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات90
حجم فایل354 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 90

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تحول یک ستاره
 • رده‌بندی ستارگان
 • عمر ستارگان
 • فیزیک درون ستارگان
 • سحابیها
 • نظریاتفلاسفه یونان باستان
 • تاریخچه تغییرات در افلاک
 • مشهورترین پدیده
 • ستارگاننواختر
 • نواختر
 • نواختران سریع
 • چرا اکثر سحابیهای سیاره‌ای لبه‌های خارجی مشخصی دارند
 • ماده بین ستارگان
 • سحابی جبار
 • علت رنگ سحابیها
 • کشف کوچکترین سیاره شبیه زمین
 • تغییرات دما در کره ماه
 • منشا پرتو کیهانی
 • تاثیر انبساط جهان بر تابش کیهانی
 • رابطه تغییرات دما با حرکت منظومه شمسی
 • مشکل همگنی و رفع آن
 • گذر صورتهای فلکی از راه شیری
 • فراوانی میدان ستاره
 • ماهیت راه شیری
 • قسمت نورانی راه شیری
 • تغییر صورتهای فلکی
 • ساختار سیاهچاله‌ها
 • سیاهچاله‌ها چگونه بوجود می‌آیند
 • نتایج تحقیقات هاوکینگ
 • مجهولات سیاهچاله‌ها
 • ابر نواخترها
 • تفاوت بین یکنواخترویکابر نواختر
 • قانون جرم – درخشندگی
 • غولهای زیر قرمز
 • منابع انرژی ستارگان

·       تحولات افلاک

·       تاریخچه

·       سیر تحولی و رشد

·       مرحله اکسیژن سوزی

·       مرحله سیلیس سوزی

·       مکانیزم

·       انواع نواختر

·       نواختران کند

·       نواختران بسیار کند

·       سحابیهایسیاره‌ای

·       سحابی سیاره‌ای

·       ساختمان سحابی سیاره‌ای

·       تعداد سحابیهای سیاره‌ای

·       توزیع سحابی سیاره‌ای

·       فاصله سحابی سیاره‌ای

·       ستاره درون سحابی

·       سرعتانبساط سحابی سیاره‌ای

·       چگالی و دمای سحابی سیاره‌ای

·       مواد بین ستاره‌ای

·       تابش میکروموج کیهانی

·       مرگ ستاره

·       گرانش یک ستاره

·       مراحل مرگ ستاره

·       سیاهچاله

·       ستاره نوترونی

·       مرگ ستاره نوترونی

 

دید اجمالی :

جالب است بدانید که ستاره‌ها هم مانند انواع موجودات زنده متولد می‌شوند، زندگیمی‌کنند و می‌میرند. هر کدام از آنها در طول زندگی خود که گاها به میلیاردها سال هممی‌رسد، دچار تغییر و تحولات مختلفی می‌شوند.

در طول زندگی انسان ،ستارگانبی‌شمارراهشیری، عملا بی‌تغییر به نظر می‌رسند. گاهی ، یکنواختر،ناگهان ظاهر آشنای یکصورتفلکیرا به مدت چند هفته عوض می‌کند و دوباره کم‌نورتر می‌شود. منظره زیبایی کهدرخشش یکابرنواختردر آسمان پدید می‌آورد، بسیار نادر است. در سال 1054 میلادی (433 شمسی) مردم شاهدچنین منظره‌ای بودند. یک ابر اختر درصورت فلکی ثورمنفجر شد کهسحابیخرچنگ، بقایای آن است. ستارگان متغیر با نور ثابتی نمی‌درخشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد سیاهچاله (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:20
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل118 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 29

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • ساختار سیاهچاله‌ها
 • سیاهچاله‌ها چگونه بوجود می‌آیند
 • نتایج تحقیقات هاوکینگ
 • انواع سیاهچاله
 • مجهولات سیاهچاله‌ها
 • ابر نواخترها
 • تفاوت بین یکنواخترویکابر نواختر
 • قانون جرم – درخشندگی
 • غولهای زیر قرمز
 • منابع انرژی ستارگان

·       ستاره نوترونی

·       مرگ ستاره نوترونی

·       سیاهچاله‌ها

 

دید اجمالی :

طبق نظریه ،نسبیتعام،گرانشانحنادهندهفضا - زماناست. فضای حولستارهبه نحوبارزی خم می‌شود در لحظه‌ای که هسته ستاره تبدیل بهحفره سیاهمی‌شود. این جرم خطوط فضا زمان را مانندپیله‌ای به دور خود می‌پیچد. امواج نوری کم تحت زوایای خاصی به سمت سیاهچاله روانمی‌شود. در سطح کره‌ای که هم مرکز نقطه یکتایی سیاهچاله است، تجمع می‌کنند. درفاصله معینی از سیاهچاله که بسته به جرمستاره رمبیدهدارد، جاذبه آنچنان زیاد استکه نور نمی‌تواند فرار کند، به این فاصلهافقحادثهگفته می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد مرگ ستاره (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:20
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل78 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 5

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

·       گرانش یک ستاره

·       مراحل مرگ ستاره

 

دید اجمالی :

تارگان پس از تولد و زندگی خود که گاها عمرشان بهمیلیاردها سال هم می‌رسد، به مرحله مرگ می‌رسند. مرگ یک ستاره به یکی از سه صورتزیر امکان‌پذیر است: تبدیل بهکوتولهسفید، تبدیل بهستارهنوترونی، تبدیل بهسیاهچاله.

سراسرزندگیستارهبه یک میدان نبرد شبیه است. نیروی گرانشسعیدارد کهستارهرا منقبض وخرد کند، ولی با مقاومت فشار رو به بیرون ماده ستاره روبرو می‌شود، اما سرانجامستاره تحلیل می‌رود. گرانش کنترل را بدست می‌گیرد و ستاره شکل کاملا متفاوتی باستاره‌ای معمولی و سالم مانندخورشیدبهخود می‌گیرد. حتی اگر جرم ستاره بسیار زیاد باشد، ممکن است با تبدیل به یکسیاهچالهدر اعماق فضا ناپدید شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد تابش میکروموج کیهانی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تاثیر انبساط جهان بر تابش کیهانی
 • رابطه تغییرات دما با حرکت منظومه شمسی
 • مشکل همگنی و رفع آن
 • گذر صورتهای فلکی از راه شیری
 • فراوانی میدان ستاره
 • ماهیت راه شیری
 • قسمت نورانی راه شیری
 • تغییر صورتهای فلکی

 

دید اجمالی :

 • بیشتر چشمه‌های امواج در خارج اززمینقراردارند. این چشمه‌ها ، امواج را از طریق تابش به زمین ارسال می‌کنند. یک نمونه ‌ا‌ینچشمه‌هاخورشیداستکه طیف وسیعی از امواج را به طرف زمین ارسال می‌کند. با مطالعه طیف حاصل از اینامواج بسیاری از اسرار کیهان آشکار می‌گردد. به عنوان مثال از این طریق می‌توان بهعناصر تشکیل دهندهجو زمینو یا به عناصر سازندهچشمه موجاشاره کرد.

پیشرفتهایی که‌ همراه با کشفپنزیاسوویلسوندر سال 1964 و بعد از آن درباره تابشکیهانی زمینه در ناحیه میکروویو رخ داد، موجب شد تاتابش جسم سیاهبار دیگر در صدر مباحث علومبنیادی ظهور کند. در اواخر دهه 1990ژرژ گاموف،رالف الفرورابرت هرمانبعضی از نتایج مدلانفجاربزرگخلقت جهان را مطالعه کردند. تحقیقات آنها و محاسباتپیلیبرنشان داد که فراوانی کنونیهیدروژندر جهان را فقط در صورتی می‌توان درک کرد که در مراحل آغازین جهان مقدار متنابهیتابش وجود داشته باشد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد مواد بین ستاره‌ای (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 11

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

·       مواد بین ستاره‌ای

 • نگاه اجمالی
 • ماده بین ستارگان
 • سحابی جبار
 • علت رنگ سحابیها
 • کشف کوچکترین سیاره شبیه زمین
 • تغییرات دما در کره ماه
 • منشا پرتو کیهانی

 

دید اجمالی :

گرچه درآسمان شب،ستارگانرا درنزدیک هم می‌بینیم، ولی در واقع فضای بسیار بزرگی میان آنها وجود دارد. فاصله بینستارگان تاریک به نظر می‌رسد، ولی به راستی فضا کاملا خالی نیست. اتمهای گاز وهمچنین ذرات غبار در فضا شناورند. این مواد مه بسیار رقیقی درست می‌کنند که ستارگاندوردست را کم نورتر و رنگ آنها را به سرخ متمایل می‌کند.

اخترشناسان به گازو غبار فضایی ،ماده میان ستاره‌ایمی‌گویند. ماده میان ستاره‌ای بسیار رقیقتر از هوای ماست. یک فنجان هوا حدود 1015 اتم دارد، در حالی که یک فنجان ماده میان ستاره‌ای فقط دارای پانصداتم است.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردسحابی سیاره‌ای (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

·       ساختمان سحابی سیاره‌ای

·       تعداد سحابیهای سیاره‌ای

·       توزیع سحابی سیاره‌ای

·       فاصله سحابی سیاره‌ای

·       ستاره درون سحابی

·       سرعتانبساط سحابی سیاره‌ای

·       چگالی و دمای سحابی سیاره‌ای

 • چرا اکثر سحابیهای سیاره‌ای لبه‌های خارجی مشخصی دارند

 

دید اجمالی :

سحابیهای سیاره‌ای ابرهای گازی هستند که به علتمشابهتشان با سیارات به این نام خوانده می‌شوند. در مشاهدات انجام شده توسط یکدوربین نجومیکوچک یک ابر گازی سیاره‌اینظیر جغد درصورت فلکی دب اکبریا ابر حلقه‌ای در لیرابه‌صورت قرص کوچک سبز رنگی که به سیاراتاورانوسیانپتونشباهتدارد، دیده می‌شود. به دلیل همین شباهت ، به آنهاسحابی سیاره‌ایمی‌گویند. سحابیهای سیاره‌ای بهعلت وجود خطوط جذبی قوی درطیفخود که بهفلوئورسانساکسیژن دو بار یونیزه مربوط است،سبز دیده می‌شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد ستارگاننواختر (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • ستارگاننواختر
 • نواختر (Novafaittaril)
 • تاریخچه
 • سحابیهایسیاره‌ای

·       ریشه لغوی

·       نگاه اجمالی

·       سیر تحولی و رشد

·       مرحله اکسیژن سوزی

·       مرحله سیلیس سوزی

·       مکانیزم

·       انواع نواختر

·       نواختران سریع (NA)

·       نواختران کند

·       نواختران بسیار کند

 

دید اجمالی :

در سال 1592 ، هنگامی که درصورت فلکی ذات الکرسیستاره جدیدی با روشنیقابل توجه ، مشاهده شد، نجوم اروپایی از خواب طولانی برخاسته بود. تیکوبراههجوان ستاره جدید را به دقت رصد کرد و کتاب نواختران (Denous Stella) رانوشت. بر اساس نام این کتاب است که هر ستاره جدید رانواخترخوانده‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد تحولات افلاک (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 6

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • اطلاعات اولیه
 • نظریاتفلاسفه یونان باستان
 • تاریخچه تغییرات در افلاک
 • مشهورترین پدیده

 

دید اجمالی :

جهان ، خواه تکاملی باشد خواه به حالت پایدار ، نکته‌ای استکه بر کهکشانهای منفرد یاخوشه‌هایکهکشانهامستقیما اثری ندارد. حتی اگر کهکشانهای دور ، آنقدر از ما دور شوند کهاز میدان بهترین وسایل ممکن خارج شوند، کهکشان ما دست نخورده باقی خواهد ماندستارگانآن در میدان جاذبه‌اش محکم نگهداشتهمی‌شوند. کهکشانهای دیگر خوشه محلی نیز ما را ترک نخواهند کرد. اما داخلکهکشانمابه هیچ وجه از تغییر ، که احتمالا منجر به فاجعه‌ای برایسیاره ماو زندگی آن است، مصون نخواهد بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 24

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف حرکت
 • سرعت
 • تغییر جهت دادن حرکت
 • حرکت شتابدار
 • کاربردهای سطح محصور در حرکت
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت مستقیم الخط با شتاب یکنواخت
 • حرکت تند شونده و کند شونده
 • حرکت سقوطی
 • دینامک ذره
 • تعاریف و نکات مورد نیاز در دینامیک
 • نیروهای عکس العمل در سطح
 • قوانین نیوتن
 • حرکت آسانسور
 • وزن ظاهری
 • سطح شیب دار
 • اندازه حرکت
 • نیروی اصطکاک
 • حرکت موجی
 • حرکت نوسانی ساده
 • شرایط منبع تولید موج
 • فرمول کلی پرید در حرکت نوسانی
 • پرید نوسانات فنر
 • آونگ ساده
 • انعکاس موج
 • تداخل موج
 • صوت
 • سرعت انتشار موج در گازها
 • شدت احساس
 • تشدید
 • پدیده دوپلر

 

دید اجمالی :

حرکت یکی از اساسی ترین و روشنترین پدیده های است که دراطراف خود مشاهده می کنیم حرکت است مانند وزش باد و راه رفتن انسان ...

مبدا زمان

لحظه شروع حرکت یا لحظه  t=0 را مبدا زمان مینامیم .

مبدا مکان

وضع متحرک را در هر لحظه می توان نسبت به دستگاه محور های مختصاتی بررسی کرد که مبدا این دستگاه را مبدا مکان می نامیم 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت سقوط آزاد اجسام (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 9

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • شتاب حرکت سقوط آزاد
 • سقوط آزاد چیست
 • آزمایش ساده
 • معادلات حرکت سقوط آزاد
 • مسایل کاربردی سقوط آزاد

 

دید اجمالی :

هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود،شتابمی‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ،قطرات بارانوذرات گرد و غباربه طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا بهدلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثرآن بر سنگ است، در زندگی روزمره که درمحیط خلاصورت نمی‌گیرد، صادق نیست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir