تحقیقی در موردسحابی سیاره‌ای (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

·       ساختمان سحابی سیاره‌ای

·       تعداد سحابیهای سیاره‌ای

·       توزیع سحابی سیاره‌ای

·       فاصله سحابی سیاره‌ای

·       ستاره درون سحابی

·       سرعتانبساط سحابی سیاره‌ای

·       چگالی و دمای سحابی سیاره‌ای

 • چرا اکثر سحابیهای سیاره‌ای لبه‌های خارجی مشخصی دارند

 

دید اجمالی :

سحابیهای سیاره‌ای ابرهای گازی هستند که به علتمشابهتشان با سیارات به این نام خوانده می‌شوند. در مشاهدات انجام شده توسط یکدوربین نجومیکوچک یک ابر گازی سیاره‌اینظیر جغد درصورت فلکی دب اکبریا ابر حلقه‌ای در لیرابه‌صورت قرص کوچک سبز رنگی که به سیاراتاورانوسیانپتونشباهتدارد، دیده می‌شود. به دلیل همین شباهت ، به آنهاسحابی سیاره‌ایمی‌گویند. سحابیهای سیاره‌ای بهعلت وجود خطوط جذبی قوی درطیفخود که بهفلوئورسانساکسیژن دو بار یونیزه مربوط است،سبز دیده می‌شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد ستارگاننواختر (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • ستارگاننواختر
 • نواختر (Novafaittaril)
 • تاریخچه
 • سحابیهایسیاره‌ای

·       ریشه لغوی

·       نگاه اجمالی

·       سیر تحولی و رشد

·       مرحله اکسیژن سوزی

·       مرحله سیلیس سوزی

·       مکانیزم

·       انواع نواختر

·       نواختران سریع (NA)

·       نواختران کند

·       نواختران بسیار کند

 

دید اجمالی :

در سال 1592 ، هنگامی که درصورت فلکی ذات الکرسیستاره جدیدی با روشنیقابل توجه ، مشاهده شد، نجوم اروپایی از خواب طولانی برخاسته بود. تیکوبراههجوان ستاره جدید را به دقت رصد کرد و کتاب نواختران (Denous Stella) رانوشت. بر اساس نام این کتاب است که هر ستاره جدید رانواخترخوانده‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد تحولات افلاک (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:19
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 6

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • اطلاعات اولیه
 • نظریاتفلاسفه یونان باستان
 • تاریخچه تغییرات در افلاک
 • مشهورترین پدیده

 

دید اجمالی :

جهان ، خواه تکاملی باشد خواه به حالت پایدار ، نکته‌ای استکه بر کهکشانهای منفرد یاخوشه‌هایکهکشانهامستقیما اثری ندارد. حتی اگر کهکشانهای دور ، آنقدر از ما دور شوند کهاز میدان بهترین وسایل ممکن خارج شوند، کهکشان ما دست نخورده باقی خواهد ماندستارگانآن در میدان جاذبه‌اش محکم نگهداشتهمی‌شوند. کهکشانهای دیگر خوشه محلی نیز ما را ترک نخواهند کرد. اما داخلکهکشانمابه هیچ وجه از تغییر ، که احتمالا منجر به فاجعه‌ای برایسیاره ماو زندگی آن است، مصون نخواهد بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 24

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تعریف حرکت
 • سرعت
 • تغییر جهت دادن حرکت
 • حرکت شتابدار
 • کاربردهای سطح محصور در حرکت
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت مستقیم الخط با شتاب یکنواخت
 • حرکت تند شونده و کند شونده
 • حرکت سقوطی
 • دینامک ذره
 • تعاریف و نکات مورد نیاز در دینامیک
 • نیروهای عکس العمل در سطح
 • قوانین نیوتن
 • حرکت آسانسور
 • وزن ظاهری
 • سطح شیب دار
 • اندازه حرکت
 • نیروی اصطکاک
 • حرکت موجی
 • حرکت نوسانی ساده
 • شرایط منبع تولید موج
 • فرمول کلی پرید در حرکت نوسانی
 • پرید نوسانات فنر
 • آونگ ساده
 • انعکاس موج
 • تداخل موج
 • صوت
 • سرعت انتشار موج در گازها
 • شدت احساس
 • تشدید
 • پدیده دوپلر

 

دید اجمالی :

حرکت یکی از اساسی ترین و روشنترین پدیده های است که دراطراف خود مشاهده می کنیم حرکت است مانند وزش باد و راه رفتن انسان ...

مبدا زمان

لحظه شروع حرکت یا لحظه  t=0 را مبدا زمان مینامیم .

مبدا مکان

وضع متحرک را در هر لحظه می توان نسبت به دستگاه محور های مختصاتی بررسی کرد که مبدا این دستگاه را مبدا مکان می نامیم 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت سقوط آزاد اجسام (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 9

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • شتاب حرکت سقوط آزاد
 • سقوط آزاد چیست
 • آزمایش ساده
 • معادلات حرکت سقوط آزاد
 • مسایل کاربردی سقوط آزاد

 

دید اجمالی :

هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود،شتابمی‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ،قطرات بارانوذرات گرد و غباربه طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا بهدلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثرآن بر سنگ است، در زندگی روزمره که درمحیط خلاصورت نمی‌گیرد، صادق نیست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد دینامیک حرکت (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل128 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 68

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

 • سر فصل ها:
 • (MOtion Dynamics)
 • دید کلی
 • عوامل مؤثر بر حرکت
 • قوانین حرکت
 • قضیه کار و انرژی
 • حرکت پرتابی
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • سرعت متوسط
 • سرعت زاویه‌ای ω
 • شتاب زاویه‌ای α
 • مقایسه حرکت دورانی حول محور ثابت وحرکت انتقالی
 • نمایش برداری کمیتهای دورانی
 • رابطه سینماتیک خطی و زاویه‌ای
 • گشتاور نیرو
 • (MOtion Dynamics)
 • دید کلی
 • عوامل مؤثر بر حرکت
 • قوانین حرکت
 • قضیه کار و انرژی
 • حرکت پرتابی
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • سرعت متوسط
 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • حرکت انتقالی
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت شتابدار
 • حرکتمستقیم الخط با شتاب ثابت
 • معادله سرعت - زمان
 • معادله مکان - زمان
 • حرکت پرتابی
 • برد پرتابه
 • سرعت پرتابه
 • نقطه اوج
 • سقوط آزاد اجسام
 • حرکت سقوط آزاد اجسام
 • شتاب حرکت سقوط آزاد
 • سقوط آزاد چیست
 • معادلات حرکت سقوط آزاد
 • مسایل کاربردی سقوط آزاد
 • حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا
 • حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا
 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • منبع

 

 

دید اجمالی :

دینامیکاز واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است. و در مکانیک کلاسیکبررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانینمربویه می‌باشد

در حالت کلیحرکتیک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلیمکانیک کلاسیککه در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمتسینماتیکو دینامیک است . در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی‌آید و حرکتبدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیکحرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.
اما در دینامیک علتهای حرکت موردتوجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطرافخود و متاثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت انتقالی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • دید کلی
 • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
 • حرکت شتابدار
 • حرکتمستقیم الخط با شتاب ثابت
 • معادله سرعت - زمان
 • معادله مکان - زمان
 • حرکت پرتابی
 • برد پرتابه
 • سرعت پرتابه
 • نقطه اوج
 • سقوط آزاد اجسام

 

دید اجمالی :

حرکت اجسام یکی از آشناترین پدیده‌ها برای بشر در طول تاریخ بودهاست، زیرا در زندگی روزمره خود همواره با آن سر و کار داشته است. از اینروبشر از دیر باز کوشیده است تا حرکتهای مختلف اجسام را تجزیه کند و در هرمورد علت آنرا بیابد. اجسام بسیاری در اطراف ما در حالحرکتهستند، اجسامی به بزرگیکهکشانهاو یا اجسام بسیار کوچکی چون ذره‌های گرد و غبار ، حتی در اجسامی که به نظرساکن می‌آیند و مثلا روی میز قرار دارند اتمهای آن جسم پیوسته در حالارتعاش‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت دورانی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:18
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 16

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • حرکت دورانی
 • سینماتیک دوران
 • سرعت زاویه‌ای ω
 • شتاب زاویه‌ای α
 • مقایسه حرکت دورانی حول محور ثابت وحرکت انتقالی
 • نمایش برداری کمیتهای دورانی
 • رابطه سینماتیک خطی و زاویه‌ای
 • گشتاور نیرو

 

دید اجمالی :

یکی از حرکتهای مهم ، حرکت دورانی است. نمونه‌های بسیاری از این نوع حرکت را هر روز مشاهده می‌‌کنیم. چرخش زمینبه دور محور خود نمونه‌ای از حرکت دورانی است. باید توجه داشته باشیم کهحرکت بر روی مسیر دایره‌ای ، با دوران یک جسم به دور یک محور تفاوت دارد. هر حرکت دورانی بامحور دورانوزاویه دورانمشخص می‌‌شود. زاویه دوران در سرعت زاویه‌ای جسم لحاظ می‌‌شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردسرعت متوسط (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 7

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد


 

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • مشخصات سرعت متوسط
 • اهمیت سرعت متوسط

 

دید اجمالی :

در بررسی حرکت هر ذره چارچوب مختصاتی در نظر گرفته می‌شود که حرکت نسبت به آن سنجیده می‌شود. در اینچارچوبموقعیت هر ذره را با بردار مکان مشخص می‌کنند. بردار مکان ، برداری است کهابتدای آن در مبدا چارچوب و انتهای آن خود ذره است. حال اگر ذره در لحظه t1 در نقطه A1 باشد که بردار مکان آن با r1 مشخص می‌شود، و در لحظه t2 در نقطه A2 با بردار مکان r2 باشد، در این صورت بردار جابجایی ذره (برداری که ابتدای آن نقطه A1 و انتهای آن A2 است) با r∆ مشخص می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردحرکت پرتابی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:17
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 11

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • دید کلی
 • حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا
 • حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا
 • برد حرکت پرتابی
 • کاربرد حرکت پرتابی
 • منبع

 

دید اجمالی :

حرکتپرتابی یکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در یک مسیر خمیده انجاممی‌شود. در این حرکت جسم پرتاب شده پس از طی مسیری روی منحنی فرضی درفاصله‌ای دورتر از محل پرتاب به زمین می‌رسد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir