تحقیقی در موردانرژی الکتریکی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل60 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 34

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • مقدمه
 • ضربه
 • انرژی خورشیدی
 • ولتاژ
 • نیروگاه
 • توربین‌ها
 • موتورهای احتراق داخلی
 • انرژی الكتریكی چیست

 

دید اجمالی :

انرژی الکتریکییا انرژی الکترومغناطیسی صورتی از انرژی است که بستگی به موقعیتیک بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی دارد. انرژی الکتریکییک بار Q که در پتانسیلالکتریکیV قرار گرفته است، برابر حاصلضرب Q V است.

هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیز از سه قسمت نوترون ، پروتون و الکترون تشکلیل شده است. تعداد الکترونها با تعداد پروتونها در حالت عادی (خنثی) برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت می‌باشند، که الکترونها به دور پروتن و نوترون (هسته اتم) با سرعت بسیار زیادی می‌چرخند. در اثر این چرخش نیروی گریز از مرکزی بوجود می‌آید که مقدار این نیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الکترونها و هسته برابر است، پس این برابری نیرو الکترونها را در حالت تعادل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که از هسته دور شوند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد طرح تدریس فیزیک (اثر گرمابرحالت مواد( میعان )) (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:12
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 19

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • هدف کلی
 • رفتارهای ورودی
 • هدفهای جزئی
 • ارزشیابی تشخیصی
 • هدفهای رفتاری
 • روش تدریس
 • ارزیابی مرحله ای
 • نحوه ارائه مطالب
 • ارزشیابی پایان
 • انتخاب رسانه
 • در پایان کار

 

دید اجمالی :

دانش آموزان درپایان درس باید بدانند اثرگرمابرحالت موادچیست ومیعان رابتوانند تعریف کنند

رفتارهای ورودی : بعدازاینکه واردکلاس شدم سلام واحوالپرسی می کنم وخودم رامعرفی می کنم برای آشنایی بیشتر بابچه ها حضور وغیاب کرده وبه چهره ها نیز نگاه می کنم سپس کتابشان رامعرفی کرده ودرمورد تیتر درس آن روز توضیح می دهم

هدفهای جزئی : بیشترتوجه کردن بچه ها به تغییر حالات  مواد وتأثیر آن دروضعیت زندگی ما

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمولاریته (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:11
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • تهیه محلولهای مولار
 • محاسبه غلظت یک محلول بر حسب مولاریته
 • تهیه محلول وتعیین مولاریته آن
 • غلظت مولی  یا مولاریته
 • بازدهی واکنشهای شیمیایی

 

دید اجمالی :

مولاریتهیا غلظت مولار که با (M) نشان داده می‌شود، عبارت است از تعداد وزن مولکول گرم (یا تعداد مول) از یک جسم حل شده در یک لیتر محلول. مول کمیت اساسی است که یک شیمیدان تجزیه با آن سر و کار زیادی دارند. یک مول برابر با 6.023X1023 مولکول از یک جسم است. اصطلاح مول در یک مفهوم وسیع برای توصیف مقادیر ترکیبات مولکولی ، عناصر آزاد و یونها بکار می‌رود. به بیان دیگر وزن تعداد 6.023X1023 عدد مولکول ، یونیا عنصر برابر با 1 مول مولکول ، یونیا عنصر است که به صورت مولکول گرم ، یون گرم یا عنصر گرم نامیده می‌شود. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد باطری و بهبود استفاده (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:11
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • باطری و بهبود استفاده
 • اصول استفاده از باطری های لیتیومی
 • راههای نگهداری باطری

 

دید اجمالی :

باطرییا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه‌های الکتریکییا در اتومبیل مصرف می‌کنیم. همان طور که از نامش برمی‌آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می‌گیرد. اگر ببینید باطرییا قوه‌ای از دیگری گرفتید خواب شما می‌گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی‌آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی‌دهد. چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در مورد فیزیك و زندگی (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:11
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

سر فصل ها:

 • فیزیك و زندگی
 • علم فیزیك
 • تاریخچه علم فیزیك
 • نقش فیزیك در زندگی
 • فیزیك و سایر علوم
 • فیزیك و آینده

 

دید اجمالی :

فیزیك از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیك علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم پدیده های طبیعی را بررسی می كند.

علم فیزیك رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می كند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیك مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریكه قوانین فیزیك و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مكمل هم هستند.و دو تایی قادرند كلیه پدیده های فیزیكی را توصیف نمایند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردمواد اکسید کنند (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:11
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 19

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • اکسنده های مایع و جامد چه هستند
 • مواد اکسنده چه کار می توانند انجام دهند
 • آیا مواد اکسنده طبقه بندی شده اند
 • برخی از نمونه های طبقه بندی شده مواد اکسنده کدامند
 • نمونه هایی از دسته دوم اکسنده ها طبق دسته بندیNFPA
 • جامدات و مایعات اکسنده چگونه آتش و انفجار خطرناک به وجود می آورند
 • مواد اکسنده چه خطراتی برای سلامتی دارند

 

دید اجمالی :

اکسنده ها مواد جامد یا مایعی هستند که آماده دریافت اکسیژن خالص یا دیگر مواد اکسنده مانند بروم ، کلر یا فلوئور می باشند. آنها همچنین شامل موادی هستند که با اکسنده های قابل اشتعال ( سوختنی ) واکنش شیمیایی می دهند . بدین معنا که اکسیژن با دیگر مواد تشکیل ترکیب شیمیایی داده و در نتیجه شانس ایجادیک حریقیا انفجاررا افزایش می دهد . این واکنش ممکن است به طور خودبخود دردمای اتاق یا گرمایکم اتفاق بیفتد . مایعات و جامدات اکسید کننده می توانند حریق شدید و انفجار خطرناک را ایجاد نمایند

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردآهنربایی كره زمین (فیزیک)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:11
مارال
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات58
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 58

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

 

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • زمینه با پیدایش آهنربا
 • خاصیت مغناطیسی كرة زمین
 • زاویه انحراف
 • زاویه میل
 • كشف معدن های آهنی زمین
 • مین های دریایی
 • باستان شناسی مغناطیسی
 • منبع

 

دید اجمالی :

زمینه با پیدایش آهنربا ، پس از گذشت زمان كوتاهی پی بردند كه كرة زمین نیز خاصیت آهنربایی دارد ؛ تا آنجا كه نام قطب های آهن ربا را را بر اساس نام قطب های زمین نام گذاری كردند .

به دنبال آن ، برای اولین در سال 1600 میلادی ، توسط « گیلبرت » زمین به عنوان یك آهنربای بزرگ معرفی شد .

برای دلیل وجود خاصیت مغناطیسی در كرة زمین ، نظریه های متفاوتی از آغاز شناخت آن تا كنون ، ارائه شده است و حتی بعضی می گفتند ، خاصیت مغناطیسی كرة زمین ، تحت تأثیر كره های دیگر است . اما آخرین نظریه ، این خاصیت را به مواد مذاب داخل كرة زمین مربوط می داند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیقی در موردنانو تكنولوژی علم خواص عجیب مواد (جزوه)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:10
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

فونت:roya

سایز:حداکثر 24

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • آغاز نانوتكنولوژی
 • نانوتكنولوژی در صنایع نیمه‌هادی
 • نانو فیزیك
 • سیر تکاملی و رشد
 • مشخصه یابی لایه نازک قطعات الکترونیکی
 • وسعت فناوری نانو الکترونیک

 

دید اجمالی :

از نانوتكنولوژی، بیوتكنولوژی و فناوری اطلاع رسانی به عنوان سه قلمرو علمی نام می برند كه انقلاب سوم صنعتی را شكل می دهد. از همین روست كه كشورهای در حال توسعه كه اغلب از دو انقلاب قبل جا مانده اند، می كوشند با سرمایه گذاری در این سه قلمرو، عقب ماندگی خود را جبران كنند. همان گونه كه در این گزارش می خوانید، نانوتكنولوژی كاربردهای گسترده ای در تمام حیطه های زندگی دارد و از این رو توسعه آن می تواند به بهبود و تسهیل زندگی كمك فراوان كند.

اتم سنگ بنای بنیادی ماده است و در نتیجه اتم ها بسیار كوچك هستند. توصیف و تصور جهان در سطح اتم و ملكول دشوار است. این حیطه از علم به قدری عجیب است كه بخشی خاص از فیزیك به آن اختصاص یافته شده كه مكانیك كوانتم نام دارد. هدف این علم برای توصیف رخدادها در سطح اتم است.اگر قرار بود توپ تنیس را به طرف دیوار پرتاب كنید و توپ از آن بگذرد و به سوی دیگر دیوار برود، حتماً تعجب می كردید. اما این دقیقاً همان اتفاقی است كه در مقیاس كوانتم رخ می دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردبیماری انسداد ریوی مزمن (پزشکی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:10
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواندهم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات:8

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونتsize:roya_24

 

سر فصل ها:

 • علایم شایع
 • برونشیت
 • تنگی نفس
 • آمفیزم
 • علل
 • پیشگیری
 • عواقب مورد انتظار
 • عوارض احتمالی
 • سایر عوارض
 • درمان
 • اهداف كلی درمان
 • داروها
 • آنتی بیوتیك ها برای عفونت
 • فعالیت
 • رژیم غذایی

 

دید اجمالی :

بیماری انسداد ریوی مزمن اصطلاحی است كه برای انسداد مزمن مجاری هوایی ناشی از آمفیزم ، برونشیت مزمن ، آسم ، یا تركیبی از این اختلالات به كار می رود. غالباً، تركیب شامل برونشیت و آمفیزم است . بروز این بیماری مرتباً در حال افزایش است . مردان بیشتر از زنان دچار این بیماری می شوند (تا همین اواخر، مردان بیشتر از زنان سیگار می كشیدند).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردآمفیزم (پزشکی)

سه شنبه 1 اسفند 1396
4:10
مارال
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواندهم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونتsize:roya_24

 

سر فصل ها:

 • ·       علل آمفیزم چیست
 • ·       آمفیزم چگونه ایجاد و گسترش می یابد
 • ·       درمان آمفیزم
 • ·       توصیه ها و درمانهای پزشکان
 • ·       استفاده از روشهای جراحی کاهنده حجم ریه
 • ·       پیشگیری از آمفیزم

 

دید اجمالی :

آمفیزم حالتی است که در آن دیواره حباچه های هوایی ریه ها ، قابلیت کش آمدن و حالت ارتجاعی خود را از دست می دهند. حبابچه ها ضعیف شده و تخریب می شوند. قابلیت کشسانی ریه ها از بین رفته و منجر به دام افتادن هوا  در حبابچه های هوایی می شود و نتیجه تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن مختل می شود. از طرف دیگر حالت باز بودن مجاری هوایی از بین رفته و جریان هوا مسدود می شود.

علائم آمفیزم شامل تنگی نفس، سرفه و کاهش تحمل فعالیت های بدنی میباشد، اغلب ، آمفیزم و برونشیت مزمن ( التهاب مزمن نایژکها) همراه با هم بوده و با همدیگر منجر به اختلالی
می شوند که اصطلاحاً بیماری مزمن انسداد ریوی( COPD ) نامیده می شوند. این بیماری شامل سایر بیماریهای انسدادی نظیر آسم نیست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir