تحقیق در موردتب برفکی (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:41
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 26

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-          مقاومت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

-          اهمیت بیماری

-          راههای انتقال بیمار

-          روش انتقال مستقیم

-          انتقال غیرمستقیم

-         ماندگاری ویروس

-          مدت زمان ابقاء و زنده ماندن ویروس در شرایط مختلف

-          ناقلین ویروس تب برفکی

-          علائم كلینیكی بیماری

-          كنترل بیماری

-          مناسب تریت مواد ضد عفونی کننده

 

دید اجمالی :

عامل ایجاد بیماری : ویروسی از خانواده Picornaviridae و از جنس Aphthovirus

دارای 7 سروتیپAsia1,SAT3,SAT2,SAT1,C,O,A

مقاومت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی :

-        دما : ویروس در دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد غیرفعال میگردد.

-        pH : pH پایینتر از 6 و بالاتر از 9 ویروس را غیرفعال می کند.(راهکار درمان و کنترل بیماری)

-        ضدعفونی کننده ها : در برابر سدیم هیدروکساید 2% ، سدیم کربنات 4% و سیتریک اسید 2/0% غیرفعال میشود و نسبت به یدوفورها ، ترکیبات چهارتایی آمونیوم ، هایپوکلریت و فنل مقاوم است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردبیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:41
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 28

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-          مقدمه

-          اپیدمیولوژی

-          عوامل ایجاد ورم پستان

-          مرحلههجوم

-          ورم پستان محفی

-          ورم پستانمزمن

-          ورم پستان حاد

-          ورم پستان فوق حاد

-          تشخیص آزمایشگاهی وررم پستان

-          خسارات ناشی از ورمپستان

-          پیشگیری ورم پستان در گاو :

-          منابع

 

دید اجمالی :

واژه ورم پستان به التهاب غدهپستانی بدون توجه بعلت آن اطلاق میشود كه بوسیله تغییرات فیزیكی شیمیائی ومعمولامیكربی شیر وهمچنین تغییرات حاصل از بیماری در بافت غده پستانی مشخص میشود
مهمترین تغییراتیكه در شیر ایجاد میشود عبارت است از:
تغییر رنگ وجود لخته وپیدایش تعداد زیادی لوكوسیت ( گلبول سفید)با علا ئم تورم گرمی درد وسفت شدن غدهپستانی كه بوسیله آزمایش ظاهری شیر میتوان آ نها راتشخیص داد . موارد زیادی از ورمپستانها را بسهولت نمیتوان مشخص كرد بطوریكه دارای نشانیهای درمانگاهی نیستند (ورمپستان مخفی) دراین نوع ورم پستانها به آزمایش غیر مستقیم یعنی شمارش گلبولهای سفیدمتوسل میشوند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردخوراک و خوراک دادن به دام (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:41
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات:13

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-          مقدمه

-          دستگاه گوارش

-          مواد مغذی

-          انرژی

-          پروتئین

-          مواد معدنی

-          ویتامینها

-          مواد خوراکی

-          انرژی قابل هضم

-          پروتئین قابل هضم

-          تنظیم جیره

-         نتیجه گیری:

 

دید اجمالی :

هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است.

گاو متعلق به طبقه نشخوارکنندگاه است. علاوه بر گاو، گوسفند، بز و آهو نیز جز این گروهند. دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به آنها اجازه می دهد تا از مواد خوراکی خشبی به عنوان منابع غذایی استفاده کنند..

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورداصلاح نژاد دام (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:41
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • چكیده
 • ژن كاپا كازئین

-         ژن بتالاكتوگلوبولین

 • ژن فسفوانول كربوكسی كیناز
 • مجموعه ژنی كالپاین، كالپاستاتین
 • مجموعه ژنی هورمون رشد، گیرنده هورمون
 • ژن لپتین
 • ژنهای
 • ژن میواستاتین
 • ژن لاكتوفرین
 • مجموعه ژنی
 • ژن
 • ژن اوریدین مونوفسفاتات سنتتاز
 • ژن
 • جمع بندی

 

دید اجمالی :

اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می‌باشد. اصلاح نژاد با انتخاب دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ و با کمک روشهای آمیزشی مناسب، دام و طیور برتر راایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش‌های تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردکمبود مس در دام (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:41
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 20

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-         نقـش یا وظائـف عنـاصر معــدنی

-         شـرایط كلـی ایجـاد كمبـود عنـاصر معــدنی

-         مـس

-         شـرایط ایجـاد كمبــود مـس

-         نشـانیـهای درمـانگاهـی

-         گوسفند

-         آسیـب شناسـی درمانـگاهــی

-         علائـم كالبـد گشــائی

-         تشخیــص

-         تشخیــص تفریقــی

-         درمــان

-         منابع

 

دید اجمالی :

 

عناصر معدنی  5-2 درصد وزن بدن جانوران را تشكیل می دهند كه 75 درصد از این میزان در استخوانها متمركز میباشد. اكثر عناصر معدنی طبیعت در بدن یافت شده اند و وجود آنها در غذا ضروری می باشد. تعداد 16 عنصر از مواد معدنی در متابولسیم بدن نقش دارند كه مواد معدنی ضروری می باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:40
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-         ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

دید اجمالی :


1- رعایت ضوابط نظام دامداری درتاسیس مرغداری الزامیست ( جداول تدوبنی 1374).
2- زمین محل احداث مرغداریمی بایستی در مناطقی در نظر گرفته شود كه از نظر زیست جوندگان (انواع موش ) عاری یااز نظر میزان جمعیت بسیار محدود باشند .
3- وجود حصار در اطرلف سالنها وسایر تاسیسات به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه الزامیست.
4- وجود حوضچه های ضد عفونی در مبادی مجموعه مرغداری ودرصورت چند سنی بودندر مبادی ورودی تاسیسات هرگله نیز الزامیست . درصورت وجود كارخانه تهیه خوراك درمرغداری وجود حوضچه ضد عفونی در مبادی ورودی آن ضروریست.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردسوالاتی در مورد تب مالت (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:40
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 7

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

1-   تب مالت چیست؟

2-   تب مالت معمولاً چگونه است؟

3-   تب مالت معمولاً در كجا یافت می‌شود؟

4-   تب مالت چگونه به انسان انتقال داده می‌شود و چه كسی احتمال ابتلا به آن را دارد؟

5-   آیا تب مالت از شخصی به شخص دیگر انتقال داده می‌شود؟

6-   آیا راهی برای جلوگیری از مبتلا نشدن به آن وجود دارد؟

7-   تشخیص داده شده كه سگ من به این بیماری مبتلا است، آیا خطری برای من وجود دارد؟

8-   تب مالت چگونه قابل تشخیص است؟

9-   آیا درمانی برای تب مالت وجود دارد؟

10-                      من یك دامپزشك هستم، هنگامی كه گاوی را واكسیناسیون می‌كردم واكسنی به طور تصادفی به بدنم فرو رفته (REV-1 ، B-19orRB-51) چه كاری لزوم دارد كه انجام دهم؟

 

دید اجمالی :

تب مالت چیست و معمولا چگونه است؟

تب مالت بیماری واگیرداری است كه عامل ابتلاء به آن یك دسته از باكتریهای بروسلا است. این دسته از باكتریها در میان حیوانات هستند و آنها عامل بیماریهای بسیار متفاوت در مهره‌داران هستند. تب مالت به طور متفاوتی گوسفند، گاو، آهو، گوزن، خوك، سگها و چندین حیوان دیگر را مبتلا می‌كند. انسانها به وسیله ارتباط و تماس با حیوانات یا تولیدات حیوانی كه به وسیله این باكتریها آلوده شدند، مبتلا می‌شوند. تب مالت در انسان می‌تواند مسبب یك سری علائم بیماری مانند: آنفولانزا كه می‌تواند همراه با تب، عرق كردن، سر درد، كمردرد و ضعف فیزیكی باشد. ممكن است اثر روی قلب یا سیستمهای عصبی مركزی بگذارد.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردروشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:40
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل63 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات:10

تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

سر فصل ها:

-         ریه ها

-         محدوده ریه ها در اسب

-         دقه Percussion

-         صداهای طبیعی تنفسی

-         صداهای تنفسی غیر طبیعی

 

دید اجمالی :

پرتونگاری سینه در گوساله ، گوسفند و بز عملی است و میتواند درتشخیص تومورها ، پنومونی و اتلكتازی كمك مفید باشد . برونكوگرافی ، با استفاده از ماده حاجب ، برای تعیین حالت نای و برونشها با ارزش است  ولی برای جلوگیری از سرفه ای كه در اثر عبور سوند ایجاد میشود بیهوشی عمومی اجتناب ناپذیر است .

به دست آوردن نمونه خلط جهت مطالعات باكتریولوژیك نیز با ارزش است و روش كار در گاو قابل اجرا است . ولی قبلا باید داروی آرامبخش را به منظور جلوگیری از تحریك پذیری حیوان پیش بینی نمود تا بتوان زبان را برای مشاهده مجرای حلق به جلو كشید .

بزل حفره جنب نیز مانند آزمایش خلط اطلاعات مفیدی در باره وضع بیمار به دست می دهد . در گاو در صورت ظن به وجود ترشحات باید سوزن را با اجتناب از مجروح كردن پریكارد در ششمین یا هفتمین فضای بین دنده ای و در پاییت سطح مایعی كه به وجود آن گمان می رود وارد كرد و با سرنگ كشید .

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردتغذیه دام و طیور (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:40
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات56
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 56

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

-         مصرف ازت غیر پروتئینی در جیره نشخواركنندگان

-         هضم غیرمیكروبی در نشخواركنندگان

-         ویژگی‌های شیمیایی خوراك‌ها

-         كربوهیدرات‌ها

-         مونوساكاریدها

-         الیگوساكاریدها

-         دی‌ساكاریدها

-         تری‌ساكاریدها

-         تتراساكاریدها

-         پلی‌ساكاریدها

-         گالاكتان و مانان‌ها

-         گلوكزآمین

-         هتروپلی‌ساكاریدها

-         مواد پكتیكی

-         اسید هیالورونیك

-         و كوندریوتین

-         لیگنین

 

دید اجمالی :

نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ‌کس پوشیده نیست. هر موجود جاندار دارای ویژگی دریافت انرژی از محیط اطراف خود و تغییر و تبدیل و مصرف انرژی می‌باشد. چگونگی دریافت انرژی و مواد‌ مغذی مورد نیاز جهت مصرف انرژی و ادامه حیات موضوع علم تغذیه می‌باشد. علم تغذیه ترکیبی از دانش بیوشیمی و فیزیولوژی در جهت بررسی ویژگی‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می‌باشد.

   تغذیه فرآیندی است که در طی آن سلول‌های بدن حیوان قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را جهت انجام مطلوب واکنش‌های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری(Maintenance)، کار و تولید دریافت می‌نماید. شناخت روابط بین مواد موجود در خوراک‌ها و نیاز سلول‌های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری می‌باشد. در آغاز بررسی علم تغذیه نیاز به شناخت کلیه این روابط از نظر بیوشیمی و فیزیولوژی داریم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در موردمکارترین حیوان (دام و طیور)

سه شنبه 1 اسفند 1396
3:40
مارال
دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 5

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

سر فصل ها:

 • عشقبازی روباه

دید اجمالی :

همه ما در کتابهای دبستانی داستان روباه و کلاغ و حقه بازی و فریبکاری او را خوانده ایم اگر چه این ماجرا جنبه ی داستان دارد ولی در طبیعت نیز در بین تمام حیوانات روباه به تنهایی لقب زیرک ترین و حقه بازترین و سیاستمدارترین حیوانات را به خوسد اختصاص داده است.در ادامه کمی به زندگی و ترفندهایی که این حیوان زیرک و باهوش در زندگی بکار می برد اشاره می شود:

این قاعده طبیعت است که هر حیوانی مورد حمله شکارچی قرار می گیرد بگریزدو یا اینکه سعی در پنهان کردن خود نماید ولی روباه رویه ی مطمئن تری را در پیش می گیرد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir