آیین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه 24ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل790 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

 

آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه ها

هدف

دامنه كاربرد

تعاریف

اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاك

5- نشت گاز آمونیاك

اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاك

اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاك

روش مقابله با نشت آمونیاك

 

آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه ها

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه  های ثابت می  باشد.

2- دامنه كاربرد

این استاندارد در مورد سردخانه  های ثابت كه از گاز آمونیاك به عنوان شاره سرمازا استفاده می  كنند، كاربرد د ارد.

3- تعاریف

در این استاندارد واژه  ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار برده می  شود:

3-1- سردخانه  های ثابت آمونیاكی - مجموعه  ایست از ساختمان و تجهیزات كه بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراكی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاك تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)

3-2- آمونیاك - تركیبی است با فرمول شیمیایی  NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی  رنگ  ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی  ، سبكتر از هوا و تقریبأ  50درصد وزن هوا می  باشد.

3-3- شاره سرمازا - به ماده  ای كه برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم  های گرماگیر (سرمازا) بكار می  رود اطلاق می  شود.

3-4- فشارنده یا كمپرسور - ابزاری است كه به صورت مكانیكی بر فشار بخار شاره سرمازا می  افزاید

3-5- واحد كمپرسور 1 - تشكیلات متراكم كننده شاره سرمازا بدون تقطیر كننده و مخزن مایه را گویند.

3-6- تقطیر كننده یا كندانسور 2 - بخشی است كه در آن با تبادل حرارت  ، شاره سرمازای فشرده شده  ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می  شود.

3-7- واحد تقطیر 3 - تركیب ماشین  آلات ویژه  ای شامل : یك یا چند كمپرسور پرقدرت  ، تقطیر كننده  ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می  باشد.

3-8- صفحه انفجاری 4 - صفحه یا ورقه  ای است كه در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش ) می  تركد.

3-9- تبخیر كننده 5 - بخشی از سیستم سردساز كه در آن شاره سرماساز را كه به شكل مایع وجود دارد، برای فرآیند تبرید به بخار تبدیل می  كند.

3-10- واحد تبخیر كننده - تركیب ویژه ماشین  آلاتی است كه در یك سیستم سردساز وجود دارد و شامل یك یا چند كمپرسور قوی  ، تبخیر كننده  ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آئین كار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی 18ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آئین كار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی

 

 

 

 

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی(رسمی) می‏باشد.

تدوین استاندارد در رشته‏های مختلف توسط كمیسیون‏های فنی مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‏گیرد. سعی بر این است كه استانداردهای ملی، درجهت مطلوبیت‏ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

تولید كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‏های دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای كمیسیون‏های فنی مربوط ارسال می‏شود. و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در كمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) چاپ و منتشر می‏شود.

پیش‏نویس استانداردهایی كه توسط موسسات و سازمان‏های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‏شود نیز پس از طرح و بررسی در كمیته ملی مربوط و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‏گردد. بدین ترتیب استاندارهایی ملی تلقی می‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره «5» تدوین و در كمیته ملی مربوط كه توسط موسسه تشكیل می‏گردد به تصویب رسیده باشد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاء اصلی سازمان بین‏المللی استاندارد می‏باشد كه در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط كلی و نیازمندی‏های خاص كشور، از آخرین پیشرفت‏های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‏المللی استفاده می‏نماید.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‏تواند با رعایت موازین پیش‏بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از كیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. موسسه می‏تواند به منظور حفظ بازارهای بین‏المللی برای محصولات كشور، اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی كنندگان سیستم‏های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‏ها و كالیبره كنندگان وسایل سنجش، موسسه استاندارد اینگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تائید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت می‏نماید. ترویج سیستم بین‏المللی یكاها، كالیبراسیون وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظائف این موسسه می‏باشد.

 

 

كمیسیون استاندارد آئین كار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی

 

رئیس

كرباسی - احمد

دكترا در میكروبیولوژی غذایی

هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

اعضاء

خدیوی - اعظم

لیسانس صنایع غذایی

شركت كشت و صنعت كاریون

خردی - شكوه

لیسانس صنایع غذایی

اداره كل صنایع استان فارس

رفعتی - ذبیح‏اله

دكتر دامپزشك

اداره نظارت استان فارس

سرایی - جواد

لیسانس صنایع غذایی

شركت كشت و صنعت تیوندشت

سیمی - احمد

لیسانس صنایع غذایی

شركت یك و یك

صدری - علی اكبر

لیسانس تغذیه

اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

 

دبیر

جزایری - مریم

فوق لیسانس صنایع غذایی و علوم تغذیه

اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

غذاهای كنسروی با اسیدیته پایین

غذاهای كنسروی اسیدی

غذاهای با اسیدیته بالا

آئین كار پاستوریزاسیون غذاهای اسیدی و غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی

هدف

دامنه كاربرد

اصطلاحات و تعاریف

فرآیند حرارتی

 

 

بسمه تعالی

پیشگفتار

 استاندارد آئین كار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی به وسیله كمیسیون‏های مربوط تهیه و تدوین و در دویست و پنجاه و دومین جلسه كمیته ملی صنایع غذایی مورخ 78/5/11 مورد تصویب قرار گرفته , و اینك به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‏شود .

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل  این استاندارد ارائه شود , هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

 بنابراین بررسی مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده كرد . در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است كه با توجه به شرایط موجود و نیازمندیهای جامعه , در حد امكان بین این استاندارد و استاندارد ملی كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

 منابع و مأخذی كه برای تهیه این استاندارد به كار رفته به شرح زیر است :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آئیآئین كار ساختمان، تاسیسات، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه 25ص (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل186 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آئین كار ساختمان، تاسیسات، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

آئین كار ساختمان , تأسیسات , تجهیزات فنی و بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذایی

هدف و دامنه كاربرد

تعریف‏ها و اصطلاح ها

طبقه بندی انواع سردخانه‏ها

ساختمان سردخانه

تاسیسات و تجهیزات

ایمنی و پیشگیری از حریق

ایمنی

بهداشت و نگهداری

 

 

 آئین كار ساختمان , تأسیسات , تجهیزات فنی و بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذایی

  1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 در این آئین كار استاندارد و ضوابط كلی مربوط به ساختمان , تاسیسات , تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری در سردخانه‏های ثابت كه بمنظور نگهداری مواد غذائی و كشاورزی ساخته می‏شوند بیان می‏گردد .

  2 ـ تعریف‏ها و اصطلاح ها

 2-1- تعریف بارها

 2-1-1- بار برودتی ـ باریست كه در زمان مورد نظر به دستگاهها وارد می‏شود .

 2-1-2- بار ناشی از كالا ـ باریست كه باید در واحد زمان از كالا گرفته شود تا به درجه حرارت مورد نظر برسد .

 2-1-3- بار سرویس ـ باریست كه بواسط ورود هوا و روشنایی و غیره به دستگاههای تبرید تحمیل می‏شود .

  3 ـ طبقه بندی انواع سردخانه‏ها

 سردخانه‏ها بر دو نوع می‏باشد :

 3-1- سردخانه متحرك

 3-2- سردخانه ثابت ـ سردخانه ثابت مجموعه‏ایست از ساختمان و تاسیسات مناسب كه بتواند مصنوعأ شرایط خاصی نگهداری كالای مورد نظر ( مواد خوراكی و فاسد شدنی ) رااز نظر رطوبت نسبی و درجه حرارت و در صورت لزوم‏شرایط اختصاصی مربوط تامین نماید و درجه حرارت و در صورت لزوم شرایط اختصاصی مربوط تامین نماید .

 3-2-1- سردخانه تولیدی ـ در نقاط تولید مواد غذایی و محصولات كشاورزی برای جنس یا اجناس بخصوصی طرح وساخته میشود .

 3-2-2- سردخانه ذخیره‏ای - نزدیك به محلهای مصرف ویاتولید ساخته میشود تنوع كالا درآن معمولا " زیاد نیست كالای مورد نظر را میتوان در آن نزدیك به حداكثر زمان نگهداری توصیه شده در استانداردهای مربوط ذخیره نمود دفعات ورود وخروج سالیانه كالا درسردخانه كم میباشد .

 3-2-3- سردخانه توزیعی - در مراكز مصرف ویا نزدیك به آن قرار دارد . دفعات ورود وخروج وتنوع كالا در آن زیاد است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اوره برای مصارف صنعتی (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات3
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اوره برای مصارف صنعتی

 اندازه گیری خاكستر

روش وزنی

 - 1هدف

هدف از این استاندارد شرح روشی وزنی جهت اندازه گیری خاكستر اوره برای مصارف صنعتی میباشد.

 - 2اصل

تكلیس (گداختن) محصول در 25± 800درجه سانتیگراد تا رسیدن بوزن ثابت

 - 3وسائل

وسائل معمولی آزمایشگاهی و

 -1-3جام پلاتینی یا سیلیسی، ته صاف بقطر  تقریبی   50میلیمتر و ارتفاعی در حدود  25میلیمتر

 -2-3كوره برقی قابل تنظیم در ± 25  800درجه سانتیگراد


 -4روش عمل

 -1-4تهیه نمونه آزمایش

 100گرم از نمونه مورد آزمایش را با تقریب به  0/1گرم وزن كنید.

 -2-4اندازه گیری

جام 1 (1-3) را در حرارت ± 25  800درجه سانتیگراد گداخته و سپس در دسیكاتور سرد و با تقریب به  0/1میلی گرم وزن كنید. سپس آنرا زیر یك هوت هواكش دار روی شعله كوچكی قرار دهید و نمونه آزمایش (1-4) را در قسمتهائی اندك داخل  آن بریزید و دقت كنید كه این افزایش طوری انجام گیرد كه آن قسمت از محصول بتدریج نسبتأ ذوب و تجزیه گردد.

سپس جام محتوی محصول نسبتأ تجزیه شده را در كوره برقی (2-3) كه حرارت آن تقریبأ  300درجه است قرار دهید. سپس بتدریج بر حرارت تا ± 25  800درجه بیافزاید بطوریكه از پرتاب ذرات داخل جام

به خارج جلوگیری شود (تقریبأ یك ساعت ) حرارت را ادامه دهید تا باقیمانده تجزیه كاملا تكلیس شود (در حدود سی دقیقه) جام را از كوره خارج كنید و آنرا در دسیكاتوری بگذارید. پس از سرد شدن، آنرا وزن كنید. سپس مجددا تكلیس را در كوره برقی تكرار كنید تا بوزن ثابت برسید.

 -5بیان نتایج

مقدار خاكستر، برحسب درصد وزنی از فرمول زیر بدست میاید

 

كه در آن

m1 وزن جام خالی برحسب گرم

m2 جام محتوی خاكستر برحسب گرم

m0 وزن نمونه آزمایش برحسب گرم

 

6- گزارش آزمایش 

در گزارش آزمایش نكات زیر باید قید گردد

الف - ماخذ روشی كه بكار رفته است

ب - نتایج و شكل بیانی كه مورد استفاده قرار گرفته است

ج - وقایع غیرعادی كه درطول آزمایش پیش آمده است

د - كلیه اعمالی كه در این استاندارد پیش بینی نشده و یا به اختیار صورت پذیرفته است

 

 

 

-1برای مقادیر خاكستر كمتر یا برابر  0/001درصد (m/m) و یا اگر باقیمانده بایستی برای اندازه گیری آهن بكار رود، از یك جام پلاتین استفاده كنید.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اهمیت و ارزش غذایی پیاز 5ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل6 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اهمیت و ارزش غذائی پیاز

 

سبزی پیاز در غذای یومیه شامل بوده امروز،فرداوآینده غذائی نخواهد بود که در آن از سبزی های تازه به خصوصً پیاز استفاده نشود موجودیت سبزی پیاز از لحاظ مزه و هم مواد پروتینی،قندی و ویتامین ها ازرش غذائی زیاد را دارا بوده و موجودیت انها در خوراکه یومیه حتمی میباشد.

پیاز یکی از گیاهای غوزه داری است که از قدیم وجود داشته گفته میتوانیم دفعه اول در فلسطین پیدا و از فلسطین به هندوستان و دیگر ممالک جهان انتقال یافته است چنانچه یک طبیب یونانی که در قرن اول میلادی زیست داشت پیاز را عامل تندرستی و طول عمر می داستند طور مثال مملکت بلغاریا را یاد آور می شویم که مردم بلغاریا پیاز را خام زیاد مصرف می کنند یکی از غذا های اصلی و مهم آنها نان و پیاز بوده است. که بین تمام ملل جهان وضع صحت بلغارستان از همه بهتر است امراض سرطان در آن کشور وجود ندارد و تعداد مردم صد ساله ها زیاد میباشد.

علماء و دانشمندان بدین عقیده اند که پیاز از نگاه اهمیت غذائی در گروپ دوم غذای عمومی قرار دارد.

وظیفه مهمی را که پیاز دارد عبارت از لذیذ نمودن غذا است به عهده دارد پیاز دارای ویتامین های مختلف بوده مخصوصاً ویتامین c آن به حدود وافر میباشد . و از رقیق شدن خون جلوگیری مینماید پیازبه علت داشتن ca زیاد در تحکیم استخوان بندی کمک کرده و از امراض نرمی استخوان جلوگیری می نما ید.

وهمچنان پیاز دارای ویتامین d بوده و دارائی آهن،پتاشیم ، سودیم ، فاسفورس و قند است. اشخاصیکه مرض قندی دارند خوردن مقدار کم مضرنیست همین است که پیاز دارای فاسفورس بوده  انجام فکری را آسان میسازد و کسانیکه کار های فکری دارد توصیه شده که پیازرا استعمال کنند عصبانیت را کمتر می سازد مواد نشایستوی راآسان ساخته و شخص را حاضر برای خواب می کند اشخاصیکه دچار بی خوابی هستند اگر شب با غذای خود پیاز بخورند حال شان بهتر شده و خواب زور تر خواهد آمد.

وباید تذکر داد که به مقدار زیاد سلفردر آن موجود میباشد و همچنان منگانیز به مقدار نا چیز درآن شامل بوده وباید گفت که ارزش پیاز خام و پخته از هم فرق دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق انواع شیرین کننده های رژیمی (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:47
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انواع شیرین کننده های رژیمی

شیرین كننده های رژیمی به دو دسته " كالری زا" و "غیر كالری زا" تقسیم می شوند.

شیرین کننده های کالری زا

دسته اول كه شامل "فروكتوز"، "سوربیتول" و "مانیتول" می باشند، حاوی كالری هستند و بنابراین مصرف آنها باید حساب شده باشد تا منجر به اضافه وزن نگردد. همچنین مصرف زیاد سوربیتول و مانیتول به علت عدم جذب كامل ددر روده ها موجب اسهال می گردد.

بنابراین قبل از مصرف فرآورده های غذایی رژیمی به برچسب روی آنها كه بیانگر تركیباتشان است دقت كنید. به طور كلی مصرف این نوع شیرین كننده ها در افراد دیابتی چاق كه دارای چربی خون بالایی نیز هستند، توصیه نمی شود.

شیرین کننده های غیر کالری زا

شیرین كننده های غیر كالری زا مانند" ساخارین" و "آسپارتام" دارای هیچ كالری نیستند و باعث اضافه وزن نیز می شوند. قدرت شیرین كنندگی آنها بسیار بیشتر از شكر معمولی می باشد (حدود 200 برابر ). بعضی از این شیرین كننده ها مثل آسپارتام در اثر حرارت زیاد اثر شیرین كنندگی خود را از دست می دهند و بنابراین نمی توان از آنها در كیك پزی استفاده كرد. همچنین مصرف زیاد ساخارین در بعضی از حیوانات منجر به سرطان مثانه شده كه البته هنوز در مورد انسانی به اثبات نرسیده است. زنان باردار نیز بهتر است از ساخارین استفاده نكنند.

 

شیرین کننده ها در مواد غذایی

شیرین کننده ها به دو دسته مغذی و غیر مغذی تقسیم می شوند. شیرین کننده های مغذی در بدن تولید انرژی می نمایند در حالی که غیرمغذی ها تولید انرژی نمی کنند و یا با توجه به اینکه شیرینی آنها در برخی موارد بیش از صد برابر ساکاروزات در غلظتهایی که استفاده می شود تولید انرژی کمی می نماید.

از انواع شیرین کننده ها گلیسریزین می باشد که از ریشه شیرین بیان Licorice استخراج می گردد و در محصولاتی مانند توتون سیگار و پیپ ، آبنبات، نوشابه، شکلات و فرآورده های دارویی استفاده می شود. امروزه در برخی از نوشابه های کم کالری از شیرین کننده ای به نام آسپارتام Aspartame استفاده می کنند.

در سالهای اخیر از برخی میوه های آفریقایی شیرین کننده هایی با منشاء پروتئینی استخراج گردیده است. به عنوان مثال می توان به مونیلین اشاره داشت که از میوه ای به نام سرنده پیتی Serendipity تهیه شده و حدود 2500 تا 3000 برابر ساکاروز قدرت شیرین کنندگی دارد.شیرین کننده دیگر میراکولین نام دارد که از میوه ای با نام میوه اعجازآمیز Miracle استخراج می گردد. این ترکیب بدون طعم است اما ویژگی آن به این صورت است که طعم ترش را به شیرین تبدیل می کند، در حقیقت با مصرف یک ماده غذایی ترش در دهان، قادر است به عنوان یک تغییر طعم دهنده، مزه آنرا به شیرینی تبدیل نماید.

از دیگر شیرین کننده ها سوربیتول می باشد که در شکلات یا بستنی مورد استفاده در افراد دیابتی مصرف می گردد. در آدامس بدون قند و قرصهای ویتامینه کودکان که قابل جویدن هستند از شیرین کننده ای به نام گزیلیتون استفاده می شود. ازمالیتتول در غذاهای دیابتی، محلولهای شستشوی دهان و دندان، در آدامس، شکلات، بستـنی، باستیل و آبنبات  استفاده می گردد.

قند ها

در حالی كه بسیاری از افراد مزه شیرینی را به قند معمولی یا ساكاروز نسبت می دهند، ساكاروز تنها یكی از انواع قند هایی است كه مزه شیرین دارند. میوه ها دارای قند های ساده ای مانند گلوكز و فروكتوز هستند؛ مواد غذایی دیگر نیز مانند عسل یا شربت ذرت دارای قند هایی هستند كه تركیبی از گلوكز و فروكتوز هستند.یك قند ساده دیگر قند لاكتوز نام دارد كه تركیبی از گلوكز و یك قند ساده دیگر یعنی گالاكتوز است.همه قند ها مواد كربوهیدراتی هستند كه به ازای هر گرم چهار كالری انرژی ایجاد می كنند و همه كربوهیدرات ها از یك یا چند نوع مولكول قند ساده تشكیل شده اند. قند ها پس از گوارش از طریق جریان خون به سلول های بدن می رسند و در آنجا به عنوان سوخت اصلی بدن، كمك به سوخت و ساز چربی، تشكیل پروتئین ها و ذخیره برای استفاده های بعدی به كار می روند.قند ها تنها شیرین كننده های غذا نیستند، آنها خصوصیات عملی منحصر به فردی دارند مثلاً رشته شدن و قوام گرفتن غذا كه خوردن غذا را لذت بخش می كند مدیون آنها است.

ساكاروز: یا همان قند معمولی كه ما به صورت شكر یا حبه های قند- مصرف می كنیم یك تركیب دوقندی (دی ساكاریدی) است كه از دو قند گلوكز و فروكتوز تشكیل شده است و به ازای هر گرمش ۴ كالری (تقریباً ۱۶ كالری برای هر قاشق چایخوری شكر) انرژی تولید می كند. فرایند تصفیه قند در كارخانه ناخالصی ها را از نیشكر یا چغندر قند می زداید و بلور های سفیدی به وجود می آورد كه شكل شاخص شكری را كه سرمیز می گذاریم به وجود می آورد. ملاس شكل ناخالص تر ساكاروز است.

فروكتوز: فروكتوز مانند ساكاروز به ازای هر گرم چهار كالری ایجاد می كند. همانطور كه گفته شد فروكتوز یكی از اجزای سازنده قند معمولی یا ساكاروز است، فروكتوز همچنین به شكل بلوری به برخی نوشابه ها اضافه می شود.

• شیرین كننده های كم كالری

شیرین كننده های كم كالری مزه شیرین ایجاد می كنند ولی فاقد كالری هستند یا میزان كالری كمی دارند، بنابراین باعث افزایش وزن نمی شوند. این مواد پیش از آنكه مجوز مصرف بگیرند باید استاندارد های لازم از لحاظ ایمنی را كسب كنند. از جمله باید برای كودكان و زنان باردار بی خطر باشند. در حال حاضر شش شیرین كننده قوی كم كالری توسط سازمان غذا و داروی آمریكا به تصویب رسیده است كه شامل این مواد می شود: آیس سولفام پتاسیم (Ace-k)، آسپارتام، نئوتام، ساكارین، سوكرالوز و تاگاتوز و دو ماده دیگر آلتیام و سیكلامات نیز در بسیاری كشور ها مجوز مصرف گرفته اند.آسپارتام در بسیاری از غذا ها و نوشابه ها و به صورت شیرین كننده سر میز غذا مصرف می شود. آسپارتام به ازای هر گرم دارای چهار كالری است، اما در مقایسه با قند معمولی ۲۰۰ برابر شیرین تر است، بنابراین مقدار بسیار كمی از آن برای شیرین كردن كفایت می كند و لذا كالری زیادی را به غذا ها نمی افزاید.اضافه كردن ساكارین كه یكی از قدیمی ترین شیرین كننده های كم كالری است، كالری به غذا ها اضافه نمی كند. آیس سولفام پتاسیم (Ace-K) در بسیاری از نوشابه ها و غذا ها و به عنوان تشدید كننده رایحه هم كاربرد دارد. این ماده نیز فاقد كالری است و در مقابل حرارت هم پایدار است. هنگامی كه آن را با سایر شیرین كننده های كم كالری مخلوط می كنند یك اثر افزاینده دارد و طعم شیرینی و پایداری غذا ها و نوشابه های كم كالری را می افزاید. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آنزیم 23 ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:46
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آنزیم

مهمترین گروه از پروتئینها هستند که انجام واکنشهای بیوشیمیایی و سرعت بخشیدن به آنها را بر عهده دارند و به همین دلیل این ترکیبات کاتالیزگرهای زیستی نامیده می‌شوند که به عنوان کاتالیزگرهای یاخته‌ای نیز معروفند.

مقدمه

آنزیمها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود 107 برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیر آلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعال سازی واکنش لازم برای انجام واکنش تسریع می‌کند و برخلاف آن انرژی فعال سازی را با جایرگزین کردن یک سد انرژی فعال سازی بزرگ با یک سد انرژی سازی کوچک پایین می‌آورد. انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه‌ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا باید در یاخته که شرایط محیطی در آن کاملا ثابت است و انجام چنین واکنشهایی بسیار کند است، مکانیسمی دقیق وجود داشته باشد. این عمل بوسیله آنزیمها صورت می‌گیرد.

کاتالیزورها در واکنشها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیمها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسیدها و قلیاها تغییر می‌کنند. کاتالیزورها تاثیری در تعادل واکنش برگشت پذیر ندارند، بلکه فقط سرعت واکنش را زدیاد می‌کنند تا به تعادل برسند. آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال سازی (activation) سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهند.


آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که دارای یک یا چند محل نفوذ سطحی (جایگاههای فعال) هستند که سوبسترا یعنی ماده‌ای که آنزیم بر آن اثر می‌کند، به این نواحی متصل می‌شود. تحت تاثیر آنزیمها ، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود.

 

تاریخچه

کشف آنزیمها در واقع به پژوهشهای وسیع پاپن و پرسوز وابسته بود. آنان در سال 1833 موفق شدند از جو سبز شده ترکیبی را به نام مالت کشف کنند که نشاسته را به قند مبدل می‌ساخت و این ترکیب را دیاستاز نامیدند که امروزه به نام آنزیم آمیلاز معروف است. چند سال بعد شوان برای نخستین بار آنزیم پپسین را که موجب گوارش گوشت می‌شد، کشف کرد و همین طور ادامه پیدا کرد اما وکونه نخستین کسی بود که آنزیم را بجای دیاستاز بکار برد.

سیر تحولی و رشد

  • بیشتر تاریخ بیوشیمی ، تاریخ تحقیق آنزیمی است. کاتالیز بیولوژیکی برای اولین بار در اواخر قرن 18 طی مطالعات انجام شده بر روی هضم گوشت توسط ترشحات معده انجام شد. بعد بوسیله تبدیل نشاسته به قندهای ساده توسط بزاق ادامه یافت. « لویی پاستور » گفت که تخمیر قند به الکل توسط مخمر بوسیله خمیر مایه کاتالیز می‌شود.
  • بعد از پاستور ، « ادوارد بوخنر » ثابت کرد که تخمیر توسط مولکولهایی تسریع می‌گردد که بعد از جدا شدن از سلولها ، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. « فردریک کوهن » این مولکولها را "آنزیم" نامید.
  • جداسازی و کریستالیزه کردن آنزیم « اوره آز » در سال 1926 توسط « جیمز سامند » منجر به رفع موانع در مطالعات اولیه آنزیم شناسی گردید.

ساختار آنزیمها

آنزیمها ماهیتی پروتئینی دارند و ساختار بعضی ساده یعنی از یک زنجیره پلی پپتیدی ساخته شده‌اند و بعضی الیگومر هستند. ساختار بعضی از آنزیمها منحصرا از واحدهای اسید آمینه تشکیل یافته اما برخی دیگر برای فعالیت خود نیاز به ترکیبات غیر پروتئینی دارند که به نام گروه پروستتیک معروف است و این گروه می‌تواند یک فلز یا یک کو آنزیم باشد و با آنزیم اتصال محکمی را برقرار می‌کنند. بخش پروتئینی آنزیم (بدون گروه پروستتیک) آپوآنزیم نام دارد و مجموع آنزیم فعال از نظر کاتالیزوری و کوفاکتور مربوطه هولوآنزیم نام دارد.

طبقه بندی آنزیمها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق اندازه گیری مواد افزودنی در شیر (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:46
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

تعریف:

عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شیر و جلوگیری از فساد و زمانی برای تبدیل شیر فاسد و خراب به شیری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه میگردند.

حالت اول طبیعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.

1-  جستجو و اندازه گیری بیکرمات دوپتاس:

الف)جستجو:

اصول آزمایش:

بیکرمات دوپتاس معمولاً برای نگهداری نمونه های شیر اضافه می گردد, بدین جهت اینگونه شیرها زرد رنگ میباشند. برای تشخیص بیکرمات دوپتاس در شیر میتوان از نیترات نقره استفاده نمود که با آن رسوب کرمات نقره قرمز نارنجی میدهد.

معرفهای لازم برای آزمایش:

-محلول 1 درصد نیترات نقره

طرز عمل: در یک لوله آزمایش تقریباً یک میلی لیتر از شیر مشکوک و 3 تا 5 میلی لیتراز یک محلول یک درصد نیترات نقرهوارد مینماییم چنانچه رنگ زرد شیر مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد, تبدیل به قرمز نارنجی میشود. برای تشخیص بهتر رنگ میتوان از یک لوله آزمایش حاوی شیر معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.

دقت آزمایش:

آزمایش تقریباً 1/0 گرم بیکرمات دوپتاس را در یک لیتر شیر نشان میدهد.

ب) اندازه گیری:

اصول آزمایش:

آزمایش بر روی خاکستر شیر انجام میشود؛ بدین ترتیب که کرماتها را بکمک یک محلول سولفات فروز و آمونیاک (یا ملح Mohr) بفرمول :

احیا نموده , زیادی این محلول را با پرمنگنات دوپتاس تیتره مینماییم.

معرفهای لازم برای آزمایش:

-       محلول آبکی 8 گرم در لیتر سولفات فروز و آمونیاک که در موقع استعمال تیتره میگردد( برای پایدار نمودن این محلول میتوان به نسبت 12 میلی لیتر در لیتر به آن اسید سولفوریک اضافه نمود).

-       محلول پرمنگنات دو پتاس 02/0 نرمال که هر میلی لیتر آن معادل است با 00098/0 گرم .

-       اسید سولفوریک بوزن مخصوص 83/1=d

طرز عمل:

خاکستر شیر را ابتدا چند مرتبه با /اب مقطر و سپس با یک محلول آبکی اسید سولفوریک 5 درصد میشوییم تا اینکه جمعاً 25 تا 30 میلی لیتر مایع بدست آید, بعد آنرا در یک بشر ریخته تقریباً 5 میلی لیتر اسید سولفوریک و دقیقاً 20 میلی لیتر محلول سولفوریک یا ملح Mohr بآن اضافه می نماییم. اسید کرمیک فوراً احیا میگردد زیادی ملح مور را با محلول تیتره پرمنگنات دوپتاس تیتره مینماییم تا اینکه رنگ گلی پایدار بدست آید فرض میکنیم n  تعداد میلی لیترهای محلول پرمنگنات دوپتاس لازم باشد. 20 میلی لیتر از همان محلول سولفوریک (ملح مور) را درهمان شرائط با محلول پرمنگنات دو پتاس تیتره مینماییم و فرض میکنیم  تعداد میلی لیترهای لازم باشد.

 

نتیجه گیری:

در این صورت مقدار بیکرمات دوپتاس موجود در شیر برحسب گرم در لیتر از رابطه زیر بدست میآید:

 

 

2- جستجوی فرمل:

شیری که به آن فرمالین اضافه شده باشد در موقع سنجش نسبت درصد چربی بروش ژربر علاوه بر بوی مخصوص برنگ بنفش نیز در می آید.

اصول آزمایش:

پروتیدهای شیر حاوی هسته اندول(تریپتوفان) بوده و بدین جهت در حضور یک اسید قوی مانند اسید کلریدریک , یک اکسیدان ضعیف مانند کلرورفریک و مقدار جزئی فرمل و در مقابل حرارت رنگ بنفش (واکنسVoisenet.) تولید مینماید و از روی رنگ بنفش میتوان بوجود فررمال پی برد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آنتی اكسیدانها (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:46
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

رنگ ها و طعم ها

ماجرای فیزیك ذرات بنیادی در دهه ۱۹۶۰ به ماجرای خلق مكانیك كوانتومی و آنچه كه در جهان فیزیكدانان در دهه های اول قرن بیستم می گذشت بی شباهت نیست. در اواخر دهه ۱۹۶۰ شتاب دهنده های پرانرژی از تصادم الكترون ها و پروتون ها و در برخی موارد ذرات دیگر، صدها ذره بنیادی فراهم كردند تا فیزیكدانان را از غنای آنچه كه در زیرلایه های اتم می گذرد آگاه كنند.

نگاهی به مدل استاندارد ذرات بنیادی
در نیمه دوم قرن بیستم پیشرفت های عظیمی در درك ما از جهان و به خصوص در دنیای درون اتم اتفاق افتاد. از یك سو پیشرفت های نظری در مكانیك كوانتومی و به تبع آن در نظریه میدان های كوانتومی و از سوی دیگر انجام آزمایش های بزرگ به وسیله شتاب دهنده های عظیم باعث شد كه امروزه بتوانیم ادعا كنیم ساختار بخش عظیمی از ماده قابل رویت در جهان را می دانیم. همچنین می توانیم بگوییم كه از میان چهار نیروی مستقل در طبیعت امروز نظریه وحدت یافته ای از دوتای آنها در دست است و سومین نیرو هم به طرز خوبی با آنها تلفیق شده است.
اما سئوالات بزرگ تر و اساسی تری پیش روی بشر باز شده است. از یك طرف نیروی چهارم یعنی گرانش تا حدودی رام نشدنی به نظر می رسد. نظریه های ذهنی تری مثل نظریه ریسمان و ابر ریسمان ادعا دارند كه شاید بتوانند در آینده هر چهار نیرو را در یك نظریه وحدت یافته توضیح دهند. از سوی دیگر كشفیات كیهان شناسی در اواخر دهه ۹۰ نشان داد كه آن چیزی را كه ماده قابل رویت در جهان می نامیم و آن را با «مدل استاندارد ذرات بنیادی» توصیف می كنیم، تنها كمتر از پنج درصد جرم كل عالم را تشكیل می دهد و از ۹۵ درصد باقی مانده قسمتی به صورت جرم تاریك است كه تنها اثر آن را در سرعت چرخش ستاره ها (مثل خورشید) به دور كهكشان دیده ایم و قسمت بیشتر آن به صورت انرژی تاریك است كه باز هم تنها نشانه آن را در افزایش سرعت انبساط عالم كشف كرده ایم و هیچ توجیه نظری كه به وسیله عموم فیزیكدانان قابل قبول باشد ارائه نشده است.
با وجود تمام این محدودیت ها می توان گفت كه «مدل استاندارد ذرات بنیادی» به واقع شاهكاری است كه حاصل میلیون ها نفرساعت _ وقت و یك قرن تلاش بشر و عقلانیت مدرن برای كشف رازهای جاودانه خلقت است.
نخستین ذرات بنیادی
ماجرای فیزیك ذرات بنیادی در دهه ۱۹۶۰ به ماجرای خلق مكانیك كوانتومی و آنچه كه در جهان فیزیكدانان در دهه های اول قرن بیستم می گذشت بی شباهت نیست. در اواخر دهه ۱۹۶۰ شتاب دهنده های پرانرژی از تصادم الكترون ها و پروتون ها و در برخی موارد ذرات دیگر، صدها ذره بنیادی فراهم كردند تا فیزیكدانان را از غنای آنچه كه در زیرلایه های اتم می گذرد آگاه كنند.
زمانی كه دالتون مدل اتمی نوین خود را در قرن نوزدهم ارائه داد و مندلیف جدول تناوبی عناصر را تنظیم كرد، دانشمندان گمان می كردند كه اتم ها، آجرهای ریزسازنده جهان هستند اما این تصور چندان طول نكشید. با كشف الكترون، هسته و پروتون و نوترون درون هسته (كه اكثر آنها را مدیون تامسون پدر و پسر و لرد رادرفورد هستیم)، دانشمندان نفس تازه ای كشیدند. آنها توانستند تمام جدول تناوبی عناصر را براساس این ذره توجیه كنند. به نظر می رسید كه الكترون، پروتون و نوترون اجزای اصلی سازنده جهان هستند.
اما داستان اینجا تمام نمی شود. دیراك كه پس از تدوین مكانیك كوانتومی توسط هایزنبرگ و شرودینگر به دنبال آن بود كه یك نظریه مكانیك كوانتومی نسبیتی بسازد نسبیت خاص را با مكانیك كوانتومی پیوند بزند، در اواخر دهه ۱۹۲۰ به معادله ای دست یافت كه علاوه بر توضیح دینامیك الكترون وجود ذره دیگری را پیش بینی می كرد كه تمام خواص اش همانند الكترون اما بارش مخالف آن است. این ذره را پوزیترون نامیدند. پوزیترون پادذره الكترون است، یعنی تمام خواص آن مثل الكترون است و فقط بارهای ذاتی اعداد كوانتومی آن عكس الكترون است، مثلاً بار الكتریكی مثبت دارد و در سال ۱۹۳۱ توسط كارل اندرسون با استفاده از عكس هایی كه از تابش كیهانی گرفته بود، كشف شد. نكته جالب تر اینكه معادله دیراك می تواند هر ذره ای را كه اسپین یك دوم دارد توصیف كند اسپین خاصیت كاملاً كوانتومی است و مانسته كلاسیكی ندارد و شبیه یك میدان مغناطیسی ذاتی است پس پروتون و نوترون را هم شامل می شود، در نتیجه آنها هم پادذره دارند.
نظریه میدان های كوانتومی
پیشرفت بعدی در درك جهان خرد جهان زیر اتمی زمانی حاصل شد كه نشان داده شد در معادله دیراك كوانتیزه كردن معادله شرودینگر برای ذرات اسپین یك دوم یك فوتون پرانرژی فوتون، كوانتوم نور است كه اینشتین از آن برای توجیه اثر
فتوالكتریك استفاده كرد می تواند یك الكترون و یك پوزیترون خلق كند. البته برای بقای همزمان انرژی و اندازه حركت، این خلق باید در كنار یك ذره سنگین تر اتفاق بیفتد.
به طور مشابه نشان داده شد كه الكترون و پوزیترون می توانند به هم برخورد كنند و ضمن نابود شدن فنا شدن یك فوتون پرانرژی تولید كنند.
در نظریه میدان های كوانتومی كه معادله دیراك صورت خاصی از آن است همه ذرات توسط میدان ها توصیف می شوند، همان طور كه فوتون نمایان گر میدان الكترومغناطیسی است،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

الگوی مصرف و مشکلات تغذیه 70ص (صنایع غذایی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:46
مارال
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات70
حجم فایل303 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

الگوی مصرف و مشکلات تغذیه 70ص

پی دی اف

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir