تحقیق بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:46
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل27 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بنام آنكه جام را فكرت آموخت

 

بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان

چكیده:

این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.

بر همین اساس ابتدا به سابقة تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید بطور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید بصورت كلی بیان می گردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیتها در چندین الگوی كلی كه شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای جدید پیوسته می باشد طبقه بنید شده كه به بررسی اجمالی آنها پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.

بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید احداث شده اند كه در پیوست شماره 1 به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

در پیوست شماره 2 سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید ایران انجام خواهد گرفت.

 

مقدمه

پس از انقلاب كشاورزی ایجاد شهرها، دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر، روند اجتماعی برجسته ای بود كه بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت، تغییر در واكنشهای انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضایی امكان داد كه نمود عینی آن بصورت یك پدیده نو كه اصطلاحاً «شهر» نامیده می شد، نمایان گردید. بنابراین، پیدایش شهرها را باید نقطة عطفی در تاریخ اجتماعی انسان بحساب آورد (نظریان، 1374، ص 9)

فرایند تشكیل و توسعه شهرها در سراسر جهان، پیوسته و بر اساس روابط متقابل  محیطهای طبیعی و فرهنگی بوده است. با  اینكه پیدایش شهرها باعث رشد فرهنگ و تمدن و روابط اجتماعی میان انسانها گردید و مسیر زندگی او را به نحو دلخواه تغییر داد اما با توجه به تحولاتی كه در طول تاریخ، بخصوص، در صد سال اخیر در ارتباط با استقرار حكومتها، دولتهای مرتبط با اقتصاد صنعتی و سرمایه داری جهان، موجب دگرگونی در روند تمدن و فرهنگ عمومی شهرنشینی، عملكرد شهرها، توسعه و گسترش آنها و دگرگونی فضای پیرامون آنها گردیده است. در دنیای امروز یك حركت انفجاری و فزاینده در شهرنشینی بوجود آمده است و جمعیت و تعداد شهرها روز به روز در حال افزایش می باشد و این امر سبب پیدایش عوارض و مشكلات فراوانی در زندگی شهرنشینی انسانها گردیده است. این معضلات بخصوص در كشورهای توسعه نیافته و كمتر توسعه یافته نمود بیشتری یافته است. زیرا در اینگونه كشورها اختلاف سطح درآمد بین شهر و روستا، عدم برنامه ریزی صحیح برای توزیع اصولی امكانات و منابع بین شهرها و فضای پیرامونشان، عدم توجه اصولی و منطقی به برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای، عدم توجه به توسعه و رشد صحیح و متناسب شهرها و غیره، موجب پیدایش شرهای بزرگ ناموزون و نامتناسب و بدون توجه به نظام سلسله مراتب شهری در این كشورها گردیده است و این مسائل باعث بروز بسیاری از معضلات شهری شده است كه از ننآن جملعه

جمله آنها می‌توان به افزایش جمعیت و تراكم شدید جمعیت شهرنشینی، انواع آلودگی های زیست محیطی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بروز انواع مشكلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش شغلهای كاذب، افزایش بیكاری، حاشیه نشینی و ... اشاره نمود. (داداشپور، 1381، ص 5)

با توجه به مسائل و مشكلات فوق، انواع راهكارها و راه حلها جهت غلبه بر آنها و ایجاد تعادل و توازن در رشد شهری و ارتباط منطقی بین شهرها و فضای پیرامون ارائه و اجرا گردیده اند كه یكی از آنها، ایجاد «شهرهای جدید» بعنوان راهكار اساسی جهت حل معضلات شهرهای بزرگ و ایجاد تعادل در توزیع امكانات و توازن در نظام سلسله مراتبی شهرها بود كه با دیدگاههای متفاوت و معیارهای مختلف در نقاط گوناگون جهان طراحی و احداث گردیدند.

كشور ایران نیز بعنوان یك كشور قدیمی كه مدنیت و فرهنگ شهرنشینی در آن بسیار پرسابقه است و از اثرات منفی مشكلات و معضلات شهری مذكور در امان نمانده است. رشد شهرنشینی و افزایش سریع جمعیت شهری تبعات منفی ناشی از آن از مهمترین مسائل و مواردی است كه در سطح ملی و منطقه ای اذهان عمومی و برنامه ریزان شهری و شهرسازان و حتی مسئولین كشوری را به خود مشغول كرده است.

در ایران نیز، ایجاد شهرهای جدید بعنوان یكی از راه حلهای اساسی و مناسب جهت رفع و كاهش معضلات شهری كلانشهرها مورد توجه قرار گرفته و در اطراف تعدادی از شهرهای بزرگ طراحی و اجرا گردیده اند. (داداشپور، 1381، ص 7 الی 15)

مقاله حاضر شهرهای جدید را مورد بررسی قرار می دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بررسی انرژی اتمی در جهان امروز (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:45
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات44
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی انرژی اتمی در جهان امروز

 

واژه اتم از كلمه یونانی اتموس به معنای ناشكستنی گرفته شده است كه بعدها در زبان علمی، به «اتم»‌تبدیل شد.

اتم كوچكرین ذره هر چیز است. تصور اتم از دو هزار و پانصد سال پیش در ذهن اندیشمندان یوناین پیدا شد. لیوسیپوس Leucippus فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد نخستین كسی بود كه عقیده داشت هر چیزی را می توان به تكه های كوچكتر از خود تقسیم كرد. او نخستین كسی بود كه تئوری اتمی را بنیاد نهاد.

شاگرد او دموكریتوس Democritus كه در زبان فارسی به دموكریت یا ذیمقراطیس نامیده می شود در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن چهارم پیش از میلاد می زیست او همیشه شاد و خوشبین بود، و به فیلسوف خندان شهرت یافت وی نئوری اتم لیپوسیوس را پذیرفت. وی معتقد بود كه همه جهان، از انواع گوناگون اتم تشكیل شده است و در فاصلة میان اتمها چیزی نیست، اتمهای جدا از هم به قدری كوچكند كه دیده نمی شود، اما وقتی بهم بپیوندند چیزی را بوجود می آورند كه ممكن است قابل دیدن باشد. چگونگی قرار گرفتن آنها در كنار یكدیگر در اجسام گوناگون فرق می كند.

دموكریتوس می اندیشید كه اتمها، اگرچه می توانند آرایش یا شیوة قرار گرفتن خود را كنار یكدیگر تغییر دهند، نه به وجود می آیند و نه از میان می روند. با تغییر آرایش اتمها فقط چیزی به چیز دیگر تبدیل می شود.

وی حدود 70 سال زندگی كرد و نزدیك به 72 جلد كتاب نوشت كه با گذشت زمان حتی یك نسخه از كتابهای او در دست نیست و اگر تئوری دموكریتوس بنام اوست به همین سبب است كه كتابهای قدیمی دیگری كه باقی مانده اند به دموكریتوس و تئوری او در بارة اتم اشاره كرده اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بررسی آثار و علائم رویداد ENSO در ایران (گوناگون)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:45
مارال
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-6 بررسی آثار و علائم رویداد ENSO در ایران

در این بررسی وضعیت اقلیمی ایران در طی سال وقوع رویداد  مورد مطالعه قرار گرفته است و بطور كلی 6 رویداد النینو از سال 1960 الی 1989 بررسی شده است. قبل از هرگونه توضیحی در ذیل سالهای وقوع رویداد النینو كه از مرجع 2 اقتباس شده، آورده می شود.

همانطور كه در جدول 2 دیده می شود در طی یك پریود 1960 الی 1989، 8 رویداد ضعیف، متوسط و قوی در سالهای زیر اتفاق افتاده است:

1987 – 1986 – 1983 – 1982 – 1976 – 1972 – 1969 – 1965

در بررسی انجام شدة فعلی به استثناء دو رویداد بزرگ 83-1982، در سایر رویدادها كار بررسی دنبال شده، جدا كردن ایندو رویداد بدان علت است كه اساساً شكل گیری ایندو رویداد در مقایسه با سایر رویدادها وضعیتی غیركلاسیك داشته و در واقع یك نابهنجاری درون نابهنجاری اصلی بوده، بدین معنا كه اصولاً نابهنجاری های دما در رویدادهای كلاسیك در سواحل شرقی آمریكای جنوبی (سواحل پرو و اكوادر) شكل می گیرد و سپس به سمت غرب توسعه می یابد ولی رویداد بزرگ 83-1982 در فرم مختلفی ظاهر شده در این رویداد در طی سال 1982، نخست آب گرم بطور غیرمعمول در غرب و مركز اقیانوس آرام توسعه یافته و سپس این گرمایش به سمت شرق منتشر شده است. به همین دلیل در بررسی انجام شدة فعلی رویداد 83-1982 درنظر گرفته نشده است.

 

1-1-6 مراحل انجام كار

بعنوان نخستین قدم اقدام به جمع آوری داده های دما، بارندگی و فشار QFF، تعدادی از ایستگاههای سینوپتیك به شكل میانگین های ماهیانه در طی پریود 1960-1989 شد. پس از دریافت این داده ها از مركز كامپیوتر سازمان هواشناسی كشور، برای انجام كار نخست توسط یك كار كامپیوتری. برنامه ای به زبان C نوشته شد و بدنبال آن نمودارهای فصلی از پارامترهای دما، بارندگی و فشار در طی پریود مذكور و برای 15 ایستگاه سینوپتیك كشور بدست آمد. ایستگاههای انتخابی به شرح ذیل می باشند:

تبریز از منطقة شمالغرب

بابلسر از منطقة شمال

مشهد از منطقة شمال شرق

كرمانشاه از منطقة غرب

اهواز و بوشهر از منطقة جنوب غرب

بندر عباس از منطقة جنوب

ایرانشهر از منطقة جنوب غرب

زاهدان و زابل و بیرجند از منطقة شرق

اصفهان – یزد – كرمان از مركز

و تهران

علاوه بر نمودارهای فصلی بدست آمده برای دما، بارندگی و فشار QFF، یك نمودار چهارم كه مربوط به شاخص نوسان جنوبی (SO) می باشد، با استفاده از داده های SO كه از كشور استرالیا، ارسال شد، بدست آمد این نمودار نیز برای چهار فصل مشخص شد. شاخص نوسان جنوبی همانطور كه قبلاً نیز ذكر شد، توسط اختلاف فشار استاندارد شدة سطح دریا میان هائیتی و داروین بدست می آید. همانطور كه از نمودارها پیداست این شاخص در سالهای 1965، 1969، 1972، 1976، 1982، 1983، 1986 و 1987 منفی می باشد و منفی بودن شاخص SO به همراه نابهنجاری های مثبت دماهای سطح دریا در شرق اقیانوس آرام جنوبی به معنای وقوع رویداد ENSO می باشد همانطور كه در نمودارها مشخص است بغیر از سالهای نامبرده در بالا، سالهای دیگری نیز دیده می شود كه شاخص SO منفی می باشد ولی این به تنهایی به معنای وقوع رویداد ENOS نمی باشد چرا كه برای وقوع رویداد ENOS بایستی شاخص SO منفی همراه با نابهنجاری های مثبت دماهای سطح دریا در اقیانوس آرام جنوبی باشد.

و اما با بدست آمدن چهار نمودار برای نابهنجاری های دما – بارندگی 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره برخی نظریه های افلاطون (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:45
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل298 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برخی نظریه های افلاطون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق: رضوانه فلاحتی 

رشته: روانشناسی عمومی

منابع تحقیق:

1-  حکمت یونان

2-  سقراط و افلاطون

3-  از افلاطون تا ناتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده ای از زندگی نامه:

افلاطون (427-347 ق.م) فرزند یکی از خانواده های سرآمد  آتن بود و توقع        می رفت سیاستمدار شود. اما او مسحور سقراط شد و حکم مرگ او سخت بر دلش اثر نهاد. پس دنیای سیاست را واگذاشت تا رسالت اصلاحگری سقراط را پی گیرد.

در حدود 40 سالگی آکادمی[1] را در آتن بنیان نهاد تا جوانانی که می بایست در آینده زمام امور شهر های یونان را در دست گیرند. از تحصیلات عالی بهره مند شوند. در  تقدیر افلاطون می توان گفت بسیاری از  فلاسفه او را به بزرگترین فلیسوف می دانستند و می دانند و حکیم سهروردی بنیان گذار حکمت اشراق برای او احترام خاصی قائل بوده و او را امام الحکمه و پیشوای حکمای اشراق می دانسته است.

 

 

 

 

 

 

آثار افلاطون

1-  لاخس، خارمیدس- لوسیس، کریتون- ائوتوفرون، دفاعیه

2-   پروتاگوراس، گورگیاس، منون

3-   ضیافت و فایدون

4-   جمهوری و فایدروس

5-   تئایتتوس (حدود 367 ق.م )، پارمنیدس، تیمایوس

6-   سوفسطایی و  و سیاسی

7-   فیلبوس و قوانین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- آکادمی (Academy) یا آکادمیا قطعه زمینی نزدیک آتن متعلق به پهلوانی به نام آکادوموس، بعدها باغی در آنجا تاسیس شد. افلاطون و پیروانش در آنجا درس می گفتند، به همین جهت پیروان افلاطون را آکادمیان یا فلاسفه ی آکادمیایی می گویند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بتن بازیافتی (گوناگون)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:45
مارال
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات60
حجم فایل297 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

امروزه استفاده از بتن های بازیافتی به یكی از مهم ترین مسائل تبدیل شده است و اقتصاد توجه زیادی به استفاده از بتن با دانه بندی بازیافتی (RAC) دارد.

تخمین زده شده است كه نزدیك به 150 میلیون تن قلوه سنگ برای شن و ماسه بتن سالیانه در ایالات متحده تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه به سرعت رو به كاهش نمی رفت. بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده جهت ساختن بتن با دانه بندی بازیافتی شاید نتوان كه به طور كامل در نگه داشتن ذخایر و منابع طبیعی كمك كند ولی می تواند از هدررفتن یك حجم بزرگی از این منابع خدادادی كمك كند. همچنین استفاده از بتنهای RAC به تخریب نشدن محیط زیست نیز كمك بزرگی خواهد كرد.

استفاده از بتن های بازیافتی از سازه های قدیمی در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به دنبال داشته است. برای مثال در سال 1980بخش حمل و نقل مینسولتا (Minnesolta) 16 مایل از یك مسیر مسطح را با بتن بازیافتی پوشاند و بعد از آن تخمین زده شد كه تقریباً در این پروژه حدود 600 هزار دلار صرفه جویی شده است.

 

 

بسمه تعالی

بخش اول:

مقاومت بتن بازیافتی در برابر سیكلهای ذوب شدن و یخ زدن

این مقاله به بررسی مقاومت بتن با دانه های بازیافتی (Recycled Aggregate Concrete) در برابر سیكلهای یخ زدن و ذوب شدن می پردازد و آن را با بتنهای طبیعی (معمولی) (Natural Aggregate Concrete) مقایسه می‌كند. این بررسی ها و نتایج حاصل یك سری آزمایشات علمی است كه در آزمایشگاه صورت گرفته است.

سه حالت مختلف برای مقایسه بتنهای RAC و NAC درنظر گرفته می شود:

حالت یكم (Case I): استفاده از یك نسبت آب به سیمان متوسط  با مقدار 0.47 را مورد رسیدگی قرار می دهد (base Mixture) كه برای RAC و NAC استفاده می شود.

حالت دوم (Case II): در این حالت با كم كردن نسبت آب به سیمان  از 0.47 به 0.29 حالتی را پدید می آورد كه متفاوت از حالت اول خواهد بود كه به آن بتن با عملكرد بالا گویند. (Concrete High-Performance)

حالت سوم (Case III): با اضافه كردن %5 مواد هوازا به بتن اصلی (base Mixture) این حالت را پدید می آوریم.

عملكرد بتن RAC (بتن بازیافتی) در حالتهای I و II به دلیل استفاده از دانه های بازیافتی خوب نخواهد بود. این نتیجه با بتن NAC مقایسه می شود كه به دوام كامل رسیده است و نهایتاً نتیجه گرفته می شود كه اگر در بتن RAC از مواد هوازا استفاده شود دوام بتن RAC به اندازه بتن NAC خواهد شد.

مقدمه :

امروزه استفاده از بتن های بازیافتی به یكی از مهمترین مسائل تبدیل شده است و اقتصاد توجه زیادی به استفاده از بتن بازیافتی (RAC) دارد.

تخمین زده شده است كه نزدیك 150 میلیون تن قلوه سنگ برای تهیه     سنگدانه های بتن سالیانه در ایالات متحده آمریكا تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته و قدیمی بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه رو به كاهش و نابودی       نمی رفت.

بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده و راهها كه عمر مفید خود را    كرده اند جهت ساختن بتن با دانه های بازیافتی شاید نتواند كه به طور كامل در نگه داشتن ذخایر و منابع طبیعی كمك كند ولی می تواند كه از هدر رفتن یك حجم بزرگی از این منابع خدادادی كمك كند. همچنین استفاده از بتنهای RAC به تخریب نشدن محیط زیست نیز كمك بزرگی خواهد كرد.

استفاده از بتن های بازیافتی با تخریب بتن های فرسوده در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به دنبال داشته است. به عنوان مثال در سال 1980 بخش حمل و نقل مینسوتا (Minnesota) توانست 19 مایل از یك مسیر مسطح را با بتن بازیافتی بپوشاند و تقریباً 600 هزار دلار صرفه جویی اقتصادی داشته باشد.

اهمیت تحقیق:

بازیافت بتن سیمانی (Portland Cement Concrete) و تهیه یك بتن مناسب از مصالح بازیافتی به یك مطالعه كامل و جامع در رابطه با مشخصات فیزیكی مصالح و عملكرد دوام (durability concrete) نیاز دارد.

هرچند اطلاعات زیادی در رابطه با عملكرد دوام بتن سیمانی (PCC) در دست است اما با این حال این اطلاعات نمی تواند به خوبی عملكرد دوام بتن را برای ما آشكار كند، زیرا محدودیتها و تناقضات در نتایج آزمایشات انجام شده وجود دارد. بنابراین واضح است كه گستره استفاده از بتن با دانه های بازیافتی (RAC) نیازمند تحقیقات وسیع به منظور انتقال دادن شفاف شرایط ساختاری موادی كه ممكن است بر دوام و مقاومت بتنی در برابر یخبندان تأثیر كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بانیدرها برای پوشهای پودری ترموست (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:45
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخش اول: بانیدرها برای پوشهای پودری ترموست

این بانیدرها شامل رزین اولیه و یك كراسنیك كننده (هاردنر) می باشد.

نوعی پوششهای پودری شامل bpa (بسفنول A) ورزین اپوكسی نورلاك و هاردنرهای آمین، فنول می باشد پوششهای هیبریدی همچنین حاوی رزین اپوكسی BPA با عامل كراسینگ كربوكسی پلی استر می باشد. پوششهای اكریلیكی حاوی اكریلیك رزین با كراسینكرهای مخصوص است.

عوامل مهم در رزین های ترموست: 1- Tg 2- Mn 3- ویسكوزیته

كنترل Tg و Mn بسیار مهم است و باید توجه كنیم كه با فرآیندی مواجه هستیم كه كمترین مقدار Tg برابر 400C می باشد. ویسكوزیته نیز در حدود 10 Pas می باشد. دمای كراسینگ در حدود 130-2000C و زمان 15min می باشد. Tg به نوع كراسینگ بستگی دارد.

رزینهای اپوكسی

قدیمی ترین و پراستفاده ترین رنگهای پودری ترموست می باشند. رنگهای دكوراتیو بر پایة اپوكسی بنفول (BPA)A می باشند و توسط پروسه های مخصوص ساخته می شوند. فیلم حاصل از آنها دارای ضخامت كمی می باشند. اغلب از كراسنكر دی سیان دی آمید یا  اصلاح شده استفاده می گردد. واكنشهای پخت كمپلكس می باشد. dicy اصلاح شده در اپوكسی رزین بیشتر حل شده و فیلمهای یكنواخت در زمان كمتری بدست می آید.

از كاتالیزور 2- متیل ایمیدازول نیز بعنوان كاتالیست استفاده می شود.

در فیلمهای اپوكسی خواص مكانیكی خوب و چسبندگی خوب و خواص خوب مشاهده می شود و ضعف اپوكسی های پودری در خواص آب و هوائی آنهاست. موارد مصرف آنها در پوشش لوله ها، صنایع الكترونیك پرایمرها و حفره ها و درزها می باشد.

وقتی خواص شیمیائی و خورندگی مطرح است از رزینهای فلنولیك با كراسینكرهایشان استفاده می كنیم. از كاتالیست 2 متیل ایمیدازول نیز استفاده می كنیم.

استفاده از رزینهای اپوكسی نوولاك و BPA با هم نسبت به B{A ارجحیت دارد بعلت كراسینك بهتر اگر بخواهیم از ضعف اپوكسی ها بكاهیم باید از اسیدانیدریدهای پلی كربوكسیلیك مانند تری متیلیك انیدرید بهمراه BPA استفاده كنیم.

رزینی بنام دی گلیسیدیل اتربیفنول DGEBA A یا نورلاك در اپوكسی ها كاربرد بیشتری دارد كه با ECH یا اپی كاروهیدرین شكل می گیرند.

در جدول 1 مقادیر مختلف n برای نقطه نرم شدن و ویسكوزیته ذوب شدن نشان داده شده است.

بعضی از رزینها در 2 مرحله ساخته می شوند به خاطر مشكل دمای ذوب بالای TPA و حلالیت كم آآن معمولا به جای آن از دی TPA و حلالیت كم آن معمولاً به جای آن از دی متیل ترفتالات استفاده می شود همچنین TGIC سمی است. در پوششهائی كه تفاوا بیرونی نیاز است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره بازی (گوناگون)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:44
مارال
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات93
حجم فایل207 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پیشگفتار

منابع نظریه بازیها و كاربردهای آن

نظریه‌ی بازی‌ها امروزه كاربرد وسیعی در شاخه‌های مختلف علوم مخصوصاً علوم انسانی و رشته اقتصاد پیدا كرده است به طوریكه در زمان حاضر فراگیری آن جزء ضروریات اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. به همین دلیل به زبان‌های مختلف بالاخص انگلیسی، كتب متعددی در این زمینه برای مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی تدوین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در كشور ما نیز آموزش نظریه بازی‌ها به عنوان یك مبحث مستقل و یا مبحثی در لابلای دروس در دانشگاههای معتبر كشور در حال شكل‌گیری و رشد می‌باشد. خلاء كتاب فارسی در این زمینه كه بتواند نظریه بازی‌ها و كاربردهای آنرا معرفی كند احساس می‌گردد. كتاب تخصصی نظریه بازی‌ها برای تدریس در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته اقتصاد و فصولی از آن برای تدریس در قطع فوق‌لیسانس رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل،مدیریت،مهندسی صنایع و رشته‌های نظامی می‌باشد.

 

 

    نظریه بازی ها و مفاهیم آن      

مقدمه

می دانیم همه ی علوم آثار و ابعاد خود را در زندگی مردم نشان داده اند و تا حدود زیادی هر فرد جایگاه و ثمرات هر علم را با نگاهی به اطراف خود به خوبی می تواند درک و مشاهده کند . علوم فیزیک و مهندسی مدعی اند که اساس تکنولوژی و فن آوری و در نهایت زندگی با تسهیلات مدرن را برای بشریت فراهم ساخته اند . علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی ، اقتصاد ، جامعه شناسی و .... اهمیت خود را در ارتقای فرهنگ، اداره ی حکومت ، نحوه ی زندگی ، نحوه ی استفاده از منابع و امکانات کمیاب موجود و... نشان داده اند.علوم پزشکی نیز مدعی این است که توانسته بسیاری از بیماری ها را علاج و در ارتقای بهداشت و سلامتی و در نهایت افزایش طول عمر انسان ها توانایی خود را نشان دهد .

حال سوال اساسی این است که نظریه ی بازی ها چه کمکی می تواند به بشریت بکند؟ و اساساً چرا نظریه ی بازی ها باید مطالعه شود؟ مثال ها و شواهد زیادی در زندگی وجود دارد که نشان می دهد انسان در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارد. مانند بازی فرزندان با والدین، فرد با دوستان فرد با دشمنان، دانشجو با استاد، کارگر با کرفرما، همکلاسی ها با هم و ... . شاید در مواجه با این تعاملات روزانه با دیگران است که هر فردی بطور شهودی و شعوری، تجربه و تخصص در انجام بازی را می آموزد. در نظریه ی بازی ها مهارت هایی آموخته می شود که به فرد کمک می کند تا در شرایط تعاملی خود با دیگران، 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره بازار (گوناگون)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:44
مارال
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات63
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                             بسمه تعالی

مقدمه

بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.

در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید.  حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است.  تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.

در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید.  بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،

لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.

با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است.  ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.

این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است .   شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اجمالی شهر ساوه

جغرافیای طبیعی و سیاسی

ساوه در عرض جغرافیایی 1 و35 وطول جغرافیایی 18 و50 می باشد وارتفاع آ« از سطح دریا 960 متر است. این شهر در گوشه شمال غربی جلگه ای به عرض 45 وطول 50 کیلومتر واقع شده که شیب ملایم جلگه از شمال غرب به جنوب شرق ادامه میابد .  متوسط بارندگی آن 200 میلی متر در سال است .

تابستان منطقه گرم وباران نسبتا طولانی است ودر حدود چهار ماه به درازا می کشد .گرمای این فصل به خصوص با وزش بادهای گرم وخشک کویری شدت بیشتری نیز می یابد درجهی متوسط حرارت تابستان در حدود 30 درجه سانتی گراد می باشد . زمستانها نسبتا سرد واغلب توام با بارندگی است که گاه با ریزش برف همراه می باشد متوسط دمای شبانه روز در زمستان 5 درجه ی سانتی گراد است . در تقسیم بندی آب وهوایی این منطقه در گروه معتدل متمایل به گرم قرار دارد . شهر ساوه از قدیم الایام در محل عبور خطوت مواصلاتی مهم کشور که از این شهر عبور می کنند واقع می باشد .  این شهر در 120 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده واز توابع استان مرکزی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق باز یافت (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:44
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیش گفتار

رشد جمعیت، افزایش تنوع نیازهای جوامع انسانی بدنبال خود افزایش تولید و پسماندهای زاید را  در بر داشته است. برخی از این پسماندهای زائد، خطرناک بوده، در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی و محیطی را پدیدار سازند. سالانه در جهان 400 میلیون تن مواد زائد خطرناک تولید می شود. که از جمله می توان به مواد آلی پایدار نظیر و مشتقات آنها اشاره نمود. این مواد اگر چه در ابتدای تولید خود در سال 1930 به دلیل داشتن خواص منحصر بفرد از جمله پایداری زیاد، ظرفیت گرمای ویژه بالا، ثابت دی الکتریک بالا، خورندگی بسیار کم، فشار کم، اشتغال پذیری اندک و هدایت الکتریکی اندک رفع نیازهای صنعتی را سبب شدند لیک با گذشت زمان اثرات مخرب آنها بر فواید آنا فایق آمده و کاهش وزن، ضعیف سیستم ایمنی بدن و تغییر غیر عادی  ژنتیکی و ایجاد سرطان در انسان و جانوران می شوند.

با گذشت زمان و پیدایش اثرات سوء ناشی از بی توجهی برخورد اصولی با پسماندهای خطرناک، کشورهای عمده تولید کننده را بر آن داشت تا قوانین و مقرراتی را در رابطه با حمل ونقل و دفع این مواد تنظیم تا کنترلی اصولی بر آنها صورت گیرد. بدین ترتیب برخورد با پسماندهای خطرناک بعد بین المللی پیدا نمود و راهکارهای جهانی جهت رفع مشکلات ناشی از آنها پیشنهاد گردید.

اولین مقررات تدوینی جهت کنترل ضایعات خطرناک در سال1980 توسط کشورهای عضو بازار مشترک اروپا به مرحله اجرا درآمد. خط مشی و اصول پیشنهادی توسط برنامه های محیط زیست سازمان ملل(UNEP) در سال 1987 در قاهره به منظور اعمال مدیریت زیست محیطی مواد زائد سمی و خطرناک مورد قبول کشورهای شرکت کننده واقع شد. همچنین در ماه مارچ سال 1989 معاهده بازل در کشور سوئیس به منظور کنترل  حمل و نقل برون مرزی ضایعات زیان آور توسط 35 کشور شرکت کننده به امضاء و در تاریخ 5 مه 1992 لازم الاجرا درآمد. کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15 دی ماه 1371 به کنوانسیون بازل ملحق و از تاریخ 16 فروردین 1372 کنوانسیون در مورد ایران لازم اجرا شده است. طبق این معاهده ورود و صدور مواد زائد خطرناک توسط کشورها تابع قوانین و مقرارت خاصی میباشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (عمومی)

دوشنبه 30 بهمن 1396
3:44
مارال
دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

واحد ایمنی در پالایشگاه نفت بهران 17 نفر عضو ثابت دارد كه در واحد فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند كه شرح  وظایف افراد شاغل در این واحد در كتابچه‌ای تحت عنوان كتابچه طرح طبقه‌بندی در دفتر مركزی پالایشگاه موجود می‌باشد. واحد ایمنی از نظر چارت سازمانی مستقیماً زیر نظر مدیریت پالایشگاه موجود می‌باشد، و مدیریت پالایشگاه به عنوان نماینده مدیرت بر كلیه فعالیت‌های واحد ایمنی نظارت دارد- چارت سازمانی واحد ایمنی در شركت بهران در صفحات بعدی رویت می‌باشد- در پالایشگاه استاندارد ایمنی خاصی برقرار نمی‌باشد. ولی سازمان درصدد استقرار یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌باشد. كه OHSAS نیز یكی از گزینه‌های سازمان در انجام این هدف می‌باشد.

پالایشگاه دارای دو ورودی شمالی وجنوبی می‌باشدكه واحد پزشكی در نزدیكی درب شمالی واقع شده است. و یك دستگاه آمبولانس مجهز در اختیار این واحد قرار گرفته است علت قرار گرفتن واحد پزشكی نزدیك به درب خروجی نیز به منظور تسریع در عملیات انتقال حادثه دیده‌گان در صورت بروز حادثه به خارج از محیط پالایشگاه می‌باشد. واحد آتش نشانی نیز در قسمت انتهائی پالایشگاه ودر نزدیكی مخازن عظیم سوختی قرار گرفته است. كه واحد آتش‌نشانی دارای دو كامیون مجهز ویك دستگاه وانت پیشرو می‌باشد. در زمینة آموزش كاركنان برای مواجهه با خطر در سالهای گذشته فعالیت‌هائی در این زمینه از قبیل فیلم‌های آموزشی وپوسته‌ها و غیره انجام داده است. اما در سطح كارخانه كلاس‌های آموزشی برای ارتقاء سطح اطلاعات ایمنی كاركنان صورت نپذیرفته است. سازمان در سالهای گذشته دستور‌العمل‌های مدون و مستندی برای مواجه با شرایط اضطراری نداشته است. اما در طی یك سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را در جهت تدوین اصول اجرائی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نموده است. بسیاری از این دستورالعمل‌های اجرائی به صورت قاب شده آماده شده بود، تا در قسمتهای مختلف پالایشگاه تعبیه گردد، تا كاركنان با مطالعه این دستورالعمل‌ها آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری را داشته باشند.

 واحد ایمنی سه نوع مانور آموزشی در سطح پالایشگاه ایجام می‌دهند:

1- مانور هفتگی: برای این گونه مانورها سناریو تعریف نمی‌شود و تنها واحد آتش‌نشانی در این مانور فعالیت دارد- این مانور تنها جنبة یك مانور تمرینی گروه آتش‌نشانی را دارد كه در آن واحد‌های درگیر نمی‌شوند، و در آن فعالیت‌های شل شلنگ‌كشی و حركت در قسمتهای مختلف پالایشگاه انجام می‌شود.

   2- مانور ماهانه: برای این گونه مانورها سناریو تعریف می‌شود. و علاوه بر  واحد آتش‌نشانی برخی از واحدهای دیگر پالایشگاه نیز در این مانور شركت می‌كنند و این گونه مانورها با اهداف از پیش تعیین شده می‌پذیرد.

3- مانور شش ماهه: برای این گونه مانورها همه جانبه می‌باشد. و تمامی قسمت‌های پالایشگاه در این نوع مانور شركت می‌كنند.

در مانورهای ماهانه و شش ماهه كلیه نتایج مانورهای ثبت و نگهداری می‌شود. در زمینة ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با حضور مدیریت پالایشگاه به عنوان نمایندة مدیریت جلسات متعددی برگزار می‌گردد كه صورت جلسة‌ این جلسات به وزارت كار ارسال می‌شود. اما بین سازمان‌های ذی نفع و پالایشگاه ارتباطی مستمری برقرار نمی‌باشد، و می‌توان گفت كه صورت جلسات ارسالی تنها پل ارتباطی ما بین پالایشگاه و سازمان كار و امور اجتماعی می‌باشد به گفته مسئول ایمنی در سازمان با به حال ثبت حوادث صورت نپذیرفته است.

كمبود فضا در پالایشگاه باعث ایجاد نقاط پر خطر شده است. یكی از این نقاط پر خطر مخازن عظیم سوختی می‌باشد كه به علت كمبود فضا، فواصل بین مخازن از حد استاندارد آن كمتر می‌باشد ولی به گفته مسئول ایمنی الارقم وجود این پتانسیل بالای خطر واحد ایمنی تعمیرات خاصی را برای پایین آوردن این ریسك تا سطح ریسك قابل تحمل انجام داده است. در بین مخازن سوختی سیستمی وجود دارد كه محض دریافت علائم آتش سوزی فعال می‌شود و پردة آبی بین مخازن سوختی ایجاد می‌كند، تا مانع از سرایت آتش از یك مخزن به دیگر گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir