پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان (روانشناسی و علوم ت

شنبه 28 بهمن 1396
5:09
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل165 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور رودهن سال 1394

یکی از پدیده های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل  بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین انچه که انسان احساس میکند یا  انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی می توانند سبب افزایش میزان سلامتی –رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی گردد ایمانی 1384 در بهزیستی روانی از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به ان توجه کرده اند .عوامل مختلفی می تواند بهزیستی روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهند دانشجویان که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشرفت تحصیلی نیز از جمله مباحثی است که در محیطهای اموزشی بویژه در دانشگاه بیشترین اهمیت برخوردار است . محققان عوامل مختلفی را که بر بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی  دانشجویان تاثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند . مفهوم نسبتا جدیدی که اخیرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است عبارت است از هوش هیجانی .شاید شکی نیست علاقه مندی به بررسی تاثیر این متغییر بر متغیرهای مهم و اساسی بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد؟

بسیاری از روانشناسان علاقمند ند با پژوهشهای خود این موضوع را بررسی کنند که ایا با استفاده از مولفه های هوش هیجانی میتوان به ارتقائ روان و پیشرفت دانشجویان پرداخت؟ گاروتر( 1983) اهمیت و ضرورت پژوهش: هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. توانای شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیتهای هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخور دارند؟چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارتهای هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از بهزیستی روانی و هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در بهزیستی روانی تحصیلی و کمک به فرد در جهت تامین بهداست روان بررسی این متغییرها در دانشجویان مهم وسودمند است. با توجه به این که هوش هیجانی مناسب بر بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد با توجه به این که اموزش به هوش هیجانی مناسب به افراد می تواند بر رفتار انها تاثیر بگذارد ضرورت کنترل مهارتهای هوش هیجانی بیشتر نمایان می شود.همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته یافته های پراکنده در انجام این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می اید نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز مشاهده و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغیر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با اموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح بهزیستی روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی در پیشرفت تحصیلی (روانشناسی و علوم تربیتی)

شنبه 28 بهمن 1396
5:09
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات95
حجم فایل153 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور رودهن سال 1394

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور رودهن سال 1394می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وبهزیستی روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور رودهن سال 1394 تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل 30دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی وضریب همبستگی جزیی وضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی ومولفه های آن با بهزیستی روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد. p<=5همچنین نتایج نشان می دهد که بین بهزیستی روانی ومعدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.

 مقدمه:

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین بهزیستی روانی حاصل می شود . (بروکن1985)ارتقای بهزیستی روانی و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (1990َ)برای ارتقای بهزیستی روانی باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .

 بیان مسئله:

 یکی از پدیده های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل  بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین انچه که انسان احساس میکند یا  انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی می توانند سبب افزایش میزان سلامتی –رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی گردد ایمانی 1384 در بهزیستی روانی از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به ان توجه کرده اند .عوامل مختلفی می تواند بهزیستی روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهند دانشجویان که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشرفت تحصیلی نیز از جمله مباحثی است که در محیطهای اموزشی بویژه در دانشگاه بیشترین اهمیت برخوردار است . محققان عوامل مختلفی را که بر بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی  دانشجویان تاثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند . مفهوم نسبتا جدیدی که اخیرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است عبارت است از هوش هیجانی .شاید شکی نیست علاقه مندی به بررسی تاثیر این متغییر بر متغیرهای مهم و اساسی بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد؟

بسیاری از روانشناسان علاقمند ند با پژوهشهای خود این موضوع را بررسی کنند که ایا با استفاده از مولفه های هوش هیجانی میتوان به ارتقائ روان و پیشرفت دانشجویان پرداخت؟ گاروتر( 1983) اهمیت و ضرورت پژوهش: هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. توانای شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیتهای هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخور دارند؟چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارتهای هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از بهزیستی روانی و هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در بهزیستی روانی تحصیلی و کمک به فرد در جهت تامین بهداست روان بررسی این متغییرها در دانشجویان مهم وسودمند است. با توجه به این که هوش هیجانی مناسب بر بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد با توجه به این که اموزش به هوش هیجانی مناسب به افراد می تواند بر رفتار انها تاثیر بگذارد ضرورت کنترل مهارتهای هوش هیجانی بیشتر نمایان می شود.همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته یافته های پراکنده در انجام این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می اید نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز مشاهده و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغیر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با اموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح بهزیستی روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    5
مقدمه:    5
بیان مسئله    7
اهداف پژوهش    9
فرضیه های پژوهش    9
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    10
فصل دوم: ادبیات تحقیق    11
تاریخچه هوش هیجانی    11
مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن    19
نقش هیجانها در هوش    35
هوش هیجانی :دو نظریه    35
تنظیم وکنترل هیجانها    36
بهداشت روان:    39
توانایی لذت بردن از زندگی:    39
توانایی جهیدن    39
تعادل    40
انعطاف پذیری    40
خودشکوفایی    40
موفقیت تحصیلی    41
پیشینه تحقیق    43
پژوهشهای خارج از کشور    43
پژوهشهای داخل کشور    45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    46
روش تحقیق    46
آزمون هوشی هیجانی بار-ان    49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل    51
فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری    84
محدودیت ها    87
پیشنهادات    87
منابع    90
ضمائم :    91

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پروژه کارورزی معلمی (گزارش کارورزی)

شنبه 28 بهمن 1396
5:08
مارال
دسته بندیگزارش کارورزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات70
حجم فایل104 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

پروژه کارورزی معلمی

 

امروزه و به خاطر آنکه واژه کارورزی کاربردهای فراوانی دارد، گاهی اوقات به سختی می‌توان منظور گوینده را از واژه کارورزی استنباط کرد. در حقیقت می‌توان هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی تبدیل می‌کند.  اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز برمی‌گردد و به فردی گفته می‌شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل و تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در مؤسسه‌ای مشغول بکار می‌شود ‌ کارورزی می‌تواند برای افراد حالت اجباری یا اختیاری داشته باشد. یعنی کارورز گاهی اوقات باید برای گذراندن دو یا سه واحد درسی در دانشگاه به دوره کارورزی روی بیاورد و یا اینکه خودش به طور داوطلبانه در یک واحد صنعتی یا اداری مشغول کاربدون دستمزد شود. دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می‌شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت‌های آنان برای اشتغال در آینده می‌شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می‌دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی‌ها و گرایش‌های خود در زمینه‌های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. مثلاً حضور در کتابخانه برای کارورز، برخورد با واقعیت‌ها را به دنبال دارد. در واقع می‌توان اصول نظری که اساس یک مصاحبه خوب در بخش مرجع را تشکیل می‌دهند به بهترین شکل در کلاس درس تدریس کرد اما روش‌های ارتباطی واقعی را فقط از طریق تمرین و برخورد با مراجعه‌کننده می‌توان کسب کرد و در مرحله عمل است که کارورز قادر به برقراری ارتباط گفتاری یا کلامی و افزایش مهارت‌های ارتباطی گفتاری و غیر گفتاری خواهد شد.

تاریخچه آموزش وپرورش در ایران

سوابق تعلیم وتربیت آدمی نشان میدهد که به علت ناچیز بودن مجموعه‌ی میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی آموزش وپرورش به وسیله خانواده‌ها و بیشتر به صورت غیرعمدی انجام گردیده است. با گسترده شدن دامنه دانش‌ها و مهارت‌های بشری و توسعه فرهنگ و تمدن‌های مختلف افزایش جمعیت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته رفته نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ وتمدن به کودک و نوجوانان ضروری شمرده شده و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد و سالمندان با توجه به مقاصد معین به پرورش خردسالان پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و تربیت به صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمان‌های متعددی را ایجاد کردند. بهترین سازمان‌ها از صدر اسلام تا کنون عبارتند از خانواده. مسجد. مکتب و مدرسه.

اهمیت آموزش و پرورش در جامعه

بی شك آموزش و پرورش اساسی ترین نهاد اجتماعی در شكل دهی، هدایت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشری است و داشتن یك آموزش و پرورش توانمند لازمه ی هر توسعه ی اجتماعی است. در بعضی از كشورهای جهان حكومتها مستقیماً آموزش و پرورش را به كنترل خود در می آورند تا بتوانند آنرا در جهت پیشبرد اهداف خود بكار برند. در این كشورها تمامی هزینه های آموزشی از طریق دولت تأمین می گردد. در بعضی دیگر ازكشورها آموزش و پرورش از طریق اعمال قوانین كنترل كننده به خدمت گرفته می شود. در این كشورها قسمت عمدة هزینه های آموزشی از طریق بخش خصوصی تأمین می گردد؛ گاه بخش خصوصی به تنهایی همه فعالیتهای آموزشی و پرورشی را عهده دار می گردد و گاه فعالیتهای مربوط به آموزش و پرورش به تناسب بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود و متناسب با نوع و میزان فعالیتها و همچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی جامعه هزینه های آموزشی بین بخش خصوصی و دولت تقسیم می گردد. در این كشورها بخش خصوصی آموزش و پرورش از طریق اعمال قوانین كنترل می شود. میزان مشاركت بخش خصوصی در اداره آموزش و پرورش با میزان مشاركت بخش خصوصی در دیگر فعالیتهای اجتماعی رابطه مستقیم دارد و به عوامل متعددی چون میزان پایبندی حكومت مركزی به اصول مردم سالاری، میزان توسعه فرهنگی، وضعیت اقتصادی آحاد جامعه، وضعیت نیروی انسانی متخصص در امر تعلیم و تربیت، میزان رشد اقتصادی بخش خصوصی و قوانین حاكم بر نهاد آموزش و پرورش ( این قوانین منطبق با قانون اساسی و در جهت خواست حكومت مركزی تدوین می گردد ) بستگی دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه                                                                                                               1

کارورزی چیست؟                                                                                            1

تاریخچه آموزش وپرورش در ایران                                                                  2

اهمیت آموزش و پرورش در جامعه                                                                  2

تعریف کارآموزی                                                                                            3

موقعیت و مشخصات مدرسه                                                                                 4

اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ وپرورش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌                                     4

الف‌ - اهداف‌ اعتقادی‌                                                                                     4

ب‌ ـ اهداف‌ اخلاقی‌                                                                                          5

پ‌ - اهداف‌ علمی‌آموزشی‌                                                                              5

ت‌ - اهداف‌ فرهنگی‌ هنری‌                                                                               6

ث‌ - اهداف‌ اجتماعی‌                                                                                       6

ج‌ - اهداف‌ زیستی‌                                                                                           7

چ‌ - اهداف‌ سیاسی‌                                                                                           7

ح‌ - اهداف‌ اقتصادی‌                                                                                        7

شرح وظایف یک معلم                                                                         8

شرح وظایف                                                                                                    8

شرح وظایف مدیر آموزشگاه                                                                            10

١-وظایف آموزشی وپرورشی                                                                          10

2-وظایف اداری                                                                                              13

شرح وظایف معاون آموزشی آموزشگاه                                                           16

انجام سایرامورارجاعی مربوط عنداللزوم                                                           18

شرح وظایف معاون اجرایی آموزشگاه                                                              18

وظایف و حدود اختیارات انجمن اولیاء و مربیان                                                21

گزیده هایی از آیین نامه های اجرایی مدارس و انجمن اولیا و مربیان                  21

الف) تركیب اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه                                              21

ب) شرح وظایف انجمن های اولیا و مربیان واحدهای آموزشی             22

ج) چگونگی انتخاب اعضا و تشكیل انجمن اولیا و مربیان                                  23

د) شرایط عضویت اولیا در انجمن اولیا و مربیان مدرسه                         24

تعریف انجمن اولیاء و مربیان                                                                             24

اهداف و وظایف انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی                                  25

اركان مدرسه                                                                                                      25

انجمن اولیا ومربیان                                                                                           25

 الف – ترتیب اعضا                                                                                          26

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه                                             26

چگونگی انتخاب اعضا و تشكیل انجمن اولیا و مربیان                                        27

نحوه انتخاب اعضا و تشكیل انجمن اولیا و مربیان                                               28

شرایط عضویت اولیا در انجمن اولیا و مربیان مدرسه                                          28

شورای دانش آموزی                                                                                       29

اهداف شورا                                                                                                     29

زمان ونحوه ی انتخابات شورای دانش آموزی                                                        31

ترکیب اعضای شورای دانش آموزی درمقطع ابتدایی                                       32

چگونگی تشکیل جلسات شوراهای دانش آموزی                                             32

چگونگی تشکیل جلسات                                                                                  32

نکات مهم                                                                                                        33

((شرح وظایف کلی کمیته های شورای دانش آموزی مدارس))                       34

((کمیته فرهنگ وقرآن ومعارف اسلامی))                                                        34

((کمیته بهداشتی))                                                                                           34

((کمیته علمی –آموزشی وپژوهشی))                                                               34

((کمیته هنری))                                                                                                35

((کمیته سیاسی اجتماعی))                                                                               35

((کمیته تعاون وفعالیتهای گروهی))                                                                   35

((کمیته ورزشی))                                                                                             36

کلاسهای جبرانی راهی برای تقویت آموخته های دانش آموزان                       36

بررسی وضعیت دانش آموزان تجدیدی                                                            37

مسائل مربوط به سنجش و ارزشیابی (امتحانات )                                               42

مقررات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان                                                             44

ثبت‌نام دانش‌آموزان با توجه به موارد زیر انجام مى‌شود                                    44

شرایط سنى ثبت‌نام شوندگان آموزش همگانى به‌شرح زیر است                       45

دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳                 48

نکات قابل توجه و مدارک لازم جهت ثبت نام                                     49

مدارک لازم برای پایه اول متوسطه                                                                   50

مدارک لازم برای پایه دوم متوسطه              &nb

برچسب‌ها: <-TagName->

نانو لوله های کربنی (زیست شناسی)

شنبه 28 بهمن 1396
5:08
مارال
دسته بندیزیست شناسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل467 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

نانو لوله های کربنی

مقدمه

در مقاله‏ های قبلی از سری مقالات «ساختار نانولوله‏ های کربنی»، شاخصی به نام کایرالیتی برای تمایز انواع نانولوله‏ ها از یکدیگر معرفی شد. همان‏گونه که گفته شد، این شاخص در تعیین خواص نانولوله‏ های کربنی نقشی تعیین کننده دارد. اصطلاح کایرالیتی تنها در مورد نانولوله‏ های کربنی مصداق ندارد و در علم شیمی، به عنوان یکی از مباحث فعال، مطرح می‏ باشد. در این مقاله به توضیح این اصطلاح، اهمیت آن در شیمی و توصیف مولکول‏ های کایرال خواهیم پرداخت.استفاده از نانولوله های کربنی در کامپوزیت هایی با ساختار پلیمری فواید مشخص و روشنی دارد. تقویت کنندگی با نانولوله به خاطر جذب بالای انرژی طی رفتار انعطاف پذیر الاستیک آن ها میزان سفتی کامپوزیت را افزایش می دهد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه                                                                                         1

کایرال و کایرالیتی                                                                          1

نانولوله‏ های کربنی کایرال                                                                 6

کاربرد نانو لوله های کربنی                                                                8

انواع نانولوله های کربنی                                                                   10

کاربرد نانولوله های کربنی                                                                 11

تهیه الیاف از نانو لوله های کربنی                                                        12

نانو کامپوزیت های کربنی                                                                 12

کاربردها در صنعت نفت                                                                            13

کاربردهای مکانیکی نانولوله های کربنی                                                 13

نانولوله های کربنی                                                                          14

مقاومت نانولوله ها                                                                          14

نانولوله های کربنی و کامپوزیت های پلیمری                                           16

نتیجه گیری                                                                                   18

منبع                                                                                           18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت سوخت موتور (مکانیک)

شنبه 28 بهمن 1396
5:08
مارال
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات24
حجم فایل675 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

پاورپوینت سوخت موتور

¢سوخت عبارت است از مواد قابل اشتعال که درون سیلندر به وسیله ی جرقه منفجر شده ، انرژی مکانیکی تولید می کند و باعث حرکت پیستون و دوران میل لنگ و به صورت کلی باعث روشن شدن موتور خودرو و حرکت آن می شود.

¢سوخت های اصلی موتور را اکثرا بنزین ، گازوییل و گاز تشکیل می دهند.

¢سوخت عبارت است از مواد قابل اشتعال که درون سیلندر به وسیله ی جرقه منفجر شده ، انرژی مکانیکی تولید می کند و باعث حرکت پیستون و دوران میل لنگ و به صورت کلی باعث روشن شدن موتور خودرو و حرکت آن می شود.
¢سوخت های اصلی موتور را اکثرا بنزین ، گازوییل و گاز تشکیل می دهند.
 
 
لیست اسلایدها
تعریف
انواع سوخت های مصرفی موتور و روش تهیه آن
بنزین
کنگراکینگ
کراکینگ حرارتی
گازمایع
گازطبیعی
تکنولوژی پیل سوختی – آینده­ای با آلاینده­های صفر
سوخت هیربدی احتراق زودرس و خود سوزی
علل احتراق همراه خودسوزی
احتراق زودرس و عوامل آن
درجه اکتان سوخت
درجه اکتان بنزین را به روش های شیمیایی افزایش می دهند
اتیل الکل OH5H2C و بنزن یا بنزن 6H6C
گاز مایع L.P.G
بنزل 6H6C
عوامل مؤثر در احتراق بنزین
نسبت سوخت و هوا
معادله کلی احتراق
راندمان مکانیکی
 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گذری بر تحول نظام آموزشی در ایران دوره ی قاجار (تاریخ و ادبیات)

شنبه 28 بهمن 1396
5:08
مارال
دسته بندیتاریخ و ادبیات
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات16
حجم فایل71 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

گذری بر تحول نظام آموزشی در ایران دوره ی قاجار

A review on transformation of the Educational System in Iran during the Qajar age

 

این مقاله با هدف بررسی چگونگی آشنایی ایرانیان با غرب در دوره قاجار انجام گرفته است و شرایط و ویژگی های آموزش و پرورش را در مکتب خانه های دوران قاجار و مدارس جدید را مورد واکاوی قرار می دهد. پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ تاریخی و اطلاعات از طریق سند کاوی جمع آوری شده است و نشان می دهد که هیئت هایی از غربیان با مطامع گوناگون وارد ایران شدند و از ایران نیز علاوه بر هیئت های دولتی، تجار، جهانگردان و اندیشه گران، کسانی برای تحصیل به آن دیار عزیمت کردند که پس از بازگشت کوشیدند ایرانیان را با مظاهر تمدن غرب آشنا کنند. این آشنایی در شرایطی انجام پذیرفت  که دنیای غرب به پیشرفت های علمی و فنی دست یافته بود و ایران نیز محتاج تحول بود. بنابراین عده ای از روشنفکران بر اثر همان رفت و آمدها با دنیای غرب در صدد چاره جویی برآمدند و چاره را در تحول نظام آموزش و پرورش دانستند و در این شرایط بودکه دارالفنون و مدرسه ی میرزا حسن رشدیه تاسیس شد. از محاسن این تحول، تغییر در شیوه و محتوای آموزش مانند،آموختن الفبا با شیوه ای کاراتر نسبت به گذشته و وارد شدن علوم جدیدی چون فیزیک، شیمی و هندسه به برنامه های آموزشی، رایگان و اجباری شدن آموزش و به طور کلی نظام مند شدن آموزش توسط دستگاه حاکم و از معایب آن، می توان به ایجاد جریان سکولار در نظام آموزش و پرورش و اجرا شدن مقاصد کشورهای استعمارگر در ایران اشاره کرد.

 مقدمه

نهاد تعلیم‌ و تربیت‌ از جمله‌ نهادهایی‌ است‌ كه‌ در زمینه ی  تأثیرپذیری‌ و حتی‌ تأثیرگذاری‌ بر تحولات اجتماعی، میدان‌ گسترده‌ای‌ را پیش‌ رو می‌نهد. تعلیم و تربیت هم عامل ایجاد تحولات اجتماعی است و هم از تحولات اجتماعی تاثیر می پذیرد. تحولات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌ و جریان‌های‌ اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ آن، برخلاف‌ گوناگونی‌های‌ بسیار و افت‌ و خیزهای‌ فراوان، در این‌ جهت‌ اشتراك‌ دارند كه‌ همه ی این‌ تغییرات‌ در ذیل‌ مواجهه ی یك‌ تمدن‌ بومی‌ با یك‌ تمدن‌ وارداتی‌ (یا مهاجم) پدید آمده‌اند. البته‌ برای‌ ایران‌ دیگر امكان‌ به‌سر بردن‌ با شیوه‌های‌ كهن‌ زندگی‌ و گسستن‌ از وقایع‌ و حوادث‌ جهانی‌ نیز وجود نداشت، چون‌ رقابت‌های‌ سیاسی‌- اقتصادی‌ روسیه، فرانسه‌ و انگلیس، روابط‌ گریزناپذیری‌ را بر طرف‌ ایرانی‌ تحمیل‌ می‌نمودند. ویژگی‌های‌ جامعه ی ایران، علاوه‌ بر غفلت‌ و خوش‌باوری‌ ناشی‌ از ناآگاهی‌ نسبت‌ به‌ دگرگونی‌های‌ جامعه ی غرب، شامل‌ ركود و احساس‌ ضعفی‌ بود كه‌ ریشه‌ در ورطه ی هولناك‌ تاریخی‌ و دوره ی قرون‌ وسطایی‌ قرن‌ ششم‌ تا دوازدهم‌ داشت. یعنی، توقف‌ حركت‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و ركود علمی‌ در آن‌ دوره ی تاریك، ریشه ی خود باختگی‌ جامعه ی ایران‌ در مواجهه‌ با پیشرفت‌های‌ صنعتی‌ - علمی‌ غرب‌ بود.

شكست‌های‌ پی‌ در پی‌ ارتش‌ ایران‌ از مهاجمان‌ روسی‌ و انگلیسی، اسباب‌ تشدید احساس‌ عقب‌ ماندگی‌ در جامعه ی  ایران‌ را فراهم‌ آورد. احساس‌ عقب‌ ماندگی‌ از یك‌ سو و شور و وجد وصف‌ناپذیر در برابر رویه‌های‌ سطحی‌ تمدن‌ غرب‌ از سوی‌ دیگر، ضرورت‌ اخذ تمدن‌ و علم‌ جدید را بر اندیشه ی مردم‌ به‌ طور عام‌ و حاكمان‌ ایرانی‌ به‌ طور خاص، تحمیل‌ نمود. در حقیقت‌ ضرورت‌ اخذ تمدن‌ و فرهنگ‌ غرب، سوغات‌ روانیِ‌ مسافرین‌ فرنگ‌ بود. كارگزاران‌ حكومتی‌ قاجار، اولین‌ مسافران‌ فرنگ‌ بودند كه‌ ضمن‌ آشنایی‌ با ظواهر تمدنی جدید از جمله‌ كارخانه‌ها، مدرسه‌ها، قطار، نیروی‌ برق‌ و بخار، مراكز تفریحی، تجهیزات‌ نظامی، قانون، پارلمان‌ و پلیس، مراكز پزشكی‌ و غیره‌ به‌ تحلیل‌های‌ سطحی‌ از دیده‌ها و شنیده‌های‌ خود می‌پرداختند. آنها بدون‌ توجه‌ به‌ روابط‌ عمیق‌ درونی‌ میان‌ نهادها و دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ و همچنین‌ فارغ‌ از حركت‌ موازی‌ تغییرات‌ بخش‌های‌ گوناگون‌ تمدن‌ غرب‌ و مراحل‌ اساسی‌ طی‌ شده‌ در این‌ تمدن، بدون‌ كمترین‌ ارزیابی‌ نسبت‌ به‌ مبانی، اقتضائات‌ و پیامدهای‌ تمدن‌ جدید، "اخذ بدون‌ تصرف‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ غرب" را تبلیغ‌ می‌نمودند. حیرت‌ و شیفتگی‌ در برابر تمدن‌ غرب‌ همراه‌ با احساس‌ انزجار و تنفر نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ بومی‌ بود و چون‌ ركن‌ اساسی‌ فرهنگ‌ بومی، دین‌ بود، اندیشه ی ضرورت‌ اخذ تمدن‌ مدرن‌ نیز با اندیشه ی ضرورت‌ حذف‌ مذهب‌ از متن‌ جامعه‌ همراه‌ گشت‌ و در نهایت، ایمان‌ به‌ اصلاح‌ و تغییر جامعه‌ در جهت‌ هم‌ شكلی‌ با غربِ‌ بعد از رنسانس‌ را نتیجه‌ داد Alamolhoda, 2001) ).

آشنایی‌ با غرب‌ پس‌ از صفویه، در دوران‌ افشارها و زندیه، افت‌ و خیزهای‌ فراوان‌ داشت. ولی‌ بالاخره‌ در زمان‌ حكومت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار گسترش‌ یافت و پایه های نخستین نظام آموزشی امروز ما بیش از یک صد سال پیش و در این دوران گذاشته شد. و فرنگی مآبی و غرب دوستی رفته رفته در كشور هوادارانی یافت و جنبه‌هایی از فرهنگ غرب، از جمله آموزش و پرورش آن، الگویی برای ایرانیان شد. بنیاد های نظام آموزشی کهن اندک اندک و در رویارویی با روشنگران و طرفداران نظام نوین آموزشی در هم ریخت و سرانجام جای خود را به نظام جدید آموزشی داد. نظامی که از آن زمان تا کنون با تغییراتی چند، نظام آموزش رسمی را تشکیل می دهد(Haeri, 1988) .

 در این مقاله بر آنیم تا نقش اروپاییان را در تحولات آموزش و پرورش ایران دوره ی قاجار از مکتب خانه به مدارس جدید مورد واکاوی قرار دهیم.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی اروپا در روزگار قاجار

شرایط اجتماعی, سیاسی و فرهنگی ایران در دوره ی قاجار

چگونگی آشنایی ایرانیان با غرب

آموزش و پرورش در مکتب خانه ها

پیدایش مدارس به سبک اروپایی

بازتاب آموزش و پرورش جدید در ایران

بحث و نتیجه گیری

منابع

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پروژه سوخت موتور ها (مکانیک)

شنبه 28 بهمن 1396
5:08
مارال
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات15
حجم فایل394 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه سوخت موتور ها

سوخت عبارت است از مواد قابل اشتعال که درون سیلندر به وسیلهی جرقه منفجر شده ، انرژی مکانیکی تولید می کند و باعث حرکت پیستون و دوران میل لنگ و به صورت کلی باعث روشن شدن موتور خودرو و حرکت آن می شود.

سوخت های اصلی موتور را اکثرا بنزین ، گازوییل و گاز تشکیل می دهند.

 

 

انواع سوخت های مصرفی موتور و روش تهیه آن:

1)بنزین

بنزین معمولا مایع بی رنگی است که از تقطیر نفت خام در برج تقطیر بدست می آید ونیز از روش کراکینگ ، پلیمریزاسیون هیدروکربورها و یا الکیلاسیون حاصل می شود.

کراکینگ

کراکینگ یعنی شکستن مولکول های درشت و تبدیل آن به مولکول های کوچک تر .

کراکینگ حرارتی

در این در روش در حرارت بالا و معین مولکول های درشت را می شکنند و به مولکول های کوچک تر تبدیل می کنند.

کراکینگ کاتالیزوری

...

تعریف

 

روش تهیه سوخت

 

انواع سوخت مصرفی در موتورهای احتراق داخلی

 

درجه اکتان سوخت

 

احتراق بنزین

 

فراریت و کیفیت تبخیر

 

احتراق زودرس و خودسوزی

 

روشهای بهسازی کیفیت سوخت

(بهبود درجه اکتان)

 

معادله درجه احتراق

 

هوای مورد مصرف و مواد پس ماند از احتراق بنزین

 

نسبت سوخت به هوا

 

ضریب غلظت

 

نقطه شبنم

 

راندمان احتراق و عوامل موثر در آن

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله آسیب شناسی روانی (روانشناسی و علوم تربیتی)

شنبه 28 بهمن 1396
5:07
مارال
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقاله آسیب شناسی روانی

فشار روانی ، شماری از اختلال ها را که با علایم جسمی واقعی مشخّص می شوند ، به وجود می آورد یا می تواند شدیدتر کند و شامل اختلال هایی است که در این فصل به آنها می پردازیم ؛ اختلال های قلبی – عروقی (شامل پرفشاری خون اساسی و بیماری کرونروی قلب) ، آسم ، و ایدز ، و همین طور بیماری های دیگر مانند سردرد و التهاب معده ، که شاید کمتر خطرناکند امّا بی اندازه شایع اند. به این اختلال ها ، اختلال های روانی – فیزیولوژیابی نیز می گویند. این اصطلاح را امروزه بر اصطلاح اختلال های روان تنی که زمانی به کار می رفت ، تریجح می دهند ؛ هدف از کاربرد اصطلاح اختلال های روانی تنی بیان این عقیده بود که ذهن (روان) تأثیر نامطلوبی بر بدن (تن) می گذارد.

اختلال های روانی – فیزیولوژیایی به معنی دقیق کلمه در DSM-IV-TR وجود ندارند. در عوض ، DSM-IV-TR این اختلال ها را زیر عنوان عوامل روان شناختی مؤثر بر وضعیّت پزشکی در بخش کلّی «شرایط دیگری که ممکن است کانون توجّه بالینی باشند» ، پوشش می دهد. عوامل روان شناختی یا رفتاری که ممکن است در تشخیص دخیل باشند ، اختلال های محور I و محور II ؛ صفات شخصیت ، مانند روان رنجورخویی ؛ سبک های کنار آمدن ، مانند فرو خوردن و خشم به جای ، ابراز آن ، و عوامل رفتاری ، مانند کوتاهی در ورزش منظّم ، را شامل می شود.

رویکرد تشخیصی جدید در DSM-IV-TR دامنه گسترده تری در مقایسه با نسخه های پیشین DSM دارد. در گذشته ، عموماً تصوّر می شد که اختلال های روانی – فیزیولوژیایی فقط برخی بیماری ها (مانند زخم ها ، سردردها ، آسم ، و پرفشاری خون) را شامل می شود. رویکرد جدید ، این تشخیص را برای هر نوع بیماری قابل کاربرد می سازد ، زیرا اکنون می دانیم که عوامل روان شناختی می توانند بر هر نوع بیماری تأثیر بگذارند. افزون بر این ، این تشخیص شامل مواردی است که در آن عوامل روان شناختی یا رفتاری بر سیر یا درمان اختلال تأثیر می گذارند ، نه فقط مواردی که در آن بر شروع درمان تأثیر می گذارند ، که باز هم کاربرد آن را گسترده تر می کند. برای مثال ، اگر شخص دچار فشارخون بالا به خوردن الکل ادامه دهد در حالی که می داند الکل فشارخون را افزایش می دهد ، یا اگر بیمار در خوردن منظّم داروی تجویز شده کوتاهی کند ، اختلال او ممکن است روانی – فیزیولوژیایی تشخیص داده شود.

شواهد فراوان برای نقش فراگیر عوامل روان شناختی در سلامت ، زیربنای رشته های پزشکی رفتاری و روان شناسی سلامت را می سازد. از دهه 1970 به بعد ، این رشته ها با نقش عوامل روان شناختی در تمام جنبه های سلامت و بیماری سر و کار داشته اند. محقّقان در این رشته ها ، علاوه بر بررسی نقشی که فشار روانی می تواند در شروع یا شدّت بیماری داشته باشد ، درمان های روان شناختی (برای مثال ، پس خوراندن زیستی برای سردرد) و خود نظام مراقبت بهداشتی (برای مثال ، شیوه بهتر برای عرضۀ خدمات به اقشار محروم) را نیز مطالعه می کنند (اَپل و همکاران ، 1997 ؛ استون ، 1982).

پیشگیری نیز یکی از موضوعات اصلی روان شناسی سلامت است. وقتی که قرن بیستم سپری شد و بیماری های عفونی بهتر مهار شد ، مردم دیگر بیشتر بر اثر بیماری هایی مانند بیماری کرونری قلب (CHD) از پا در می آمدند. رفتار – سبک زندگی شخص – مانند مصرف سیگار ، پرخوری ، و مصرف بیش از حد الکل ، در زمره علل CHD است. بنابراین ، اعتقاد بر این است که تغییر دادن سبک های زندگی ناسالم می تواند از بسیاری از موارد CHD پیشگیری کند. روان شناسان سلامت در صف مقدم این اقدامات پیشگیرانه اقدام دارند ، که برخی از آنها را در همین فصل شرح خواهیم داد.

روان شناسی سلامت و پزشکی رفتاری به مجموعه ای از فنون یا اصول خاص تغییر رفتار ، محدود نمی شوند. متخصّصان بالینی در این حوزه از فنون بسیار گوناگون – از مدیریت وابستگی و کاهش فشار روانی تا شیوه های شناختی رفتاری – که همه آنها در هدف تغییر دادن عادت های ناسالم در زندگی ، حالت های روان شناختی آشفته ، و فرآیندهای فیزیولوژیایی نابهنجار سهیم اند ، برای دستیابی به سلامت بهره می گیرند.

ما ابتدا یافته های عمومی دربارۀ رابطه بین فشار روانی و سلامت ، و همین طور نظریه هایی را که بیان می کنند فشار روانی چگونه می تواند ناخوشی را ایجاد کند ، بررسی می کنیم. سپس سه نوع از اختلال ها – اختلال های قلبی و عروقی ، آسم و ایدز – را به طور عمیق وارسی می کنیم. پس از آن ، ارتباط بین سلامت و جنسیّت ، وضع اجتماعی – اقتصادی و قومیّت را بررسی می کنیم. در پایان به رویکردهای مختلف دربارۀ درمان اختلال های روانی – فیزیولوژیایی می پردازیم.

فهرست مطالب

فشار روانی و سلامت

مورد بالینی: مارک

فشار روانی (تنیدگی) چیست؟

کنارآمدن و سلامت:

پژوهش با استفاده از ارزیابی تجارب روزانه (ADE):

پژوهش با استفاده از مقیاس COPE:

حمایت اجتماعی و سلامت:

نظریّه های رابطۀ فشار روانی ناخوشی:

نظریه هایی که بر عوامل زیستی تمرکز دارند:

اضافه بار شبه ایستا: مواجهه طولانی با هورمون های فشار روانی:

فشار روانی و دستگاه ایمنی:

مروی کوتاه بر دستگاه ایمنی:

نظریه هایی که بر عوامل روان شناختی تمرکز دارند:

نظریه های روان تحلیلی:

نقش شناخت و شخصیت:

پرفشاری خون اساسی:

توصیف بالینی:

نقش فشار (تنیدگی) روان شناختی:

الگوی رفتاری سنخ A:

واکنش پذیری قلبی عروقی:

بیماری کرونری قلب:

انفارکتوس ماهیچه قلب:

فشار روانی و انفارکتوس ماهیچه قلب:

سایر عوامل خطرساز روان شناختی:

عوامل خطرساز زیستی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله با عنوان اعتصاب (علوم اجتماعی)

شنبه 28 بهمن 1396
5:07
مارال
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقاله با عنوان اعتصاب

مقدمه

اعتصاب از پیامدهای احتمالی اختلاف های جمعی میان کارگران و سازمانهایشان با کارفرمایان است.اعتصاب معمولا از آخرین اقدامات طرفین است.

از آنجا که کارفرمایان معمولا شرایط کار را یک جانبه تغییر می دهند و کارگران که چنین امتیازی ندارند برای تغییر شرایط به اعتصاب متوسل می شوند.البته کارفرمایان اعتصاب را اقدامی مخرب و خلاف منافع جامعه میدانند.

حق اعتصاب نیز مثل اکثر موازین حقوق بشر برای مدتی طولانی مورد نقض بوده و به عنوان جرم برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته می شد.با گذشت زمان از حالت جرم به نقض قرداد تغییر حالت داده.در برخی از نظام ها در همین حد باقی مانده اما در برخی نظام ها با مواضع مردم سالارتر به عنوان یک حق و آزادی عمومی در نظر گرفته می شود.

تعریف اعتصاب

فرنچ وساورد اعتصاب را خودداری گروهی از کارکنان از کارکردن برای فشار وارد آوردن به کارفرمایان و وادار کردن آنها به تغییر جنبه خاصی از شرایط شغلی آنان تعریف می کنند.

خانم دکتر زاهدی اعتصاب را عبارت از خوداری ارادی و دسته جمعی از کار که کارگران به منظور نیل به اهداف خاصی انجام می دهند ،بدون آن که معمولآ به سقوط دایمی قرارداد کار بی انجامد، تعریف کرده است.

تعریف کلی : اعتصاب اقدامی نمایشی و گروهی از جانب کارگران است که اولآ به منظور بیان مشکلات و نارساییهای اقتصادی و اجتماعی و شغلی و ثانیآ برای اعتراض به سوء رفتار شغلی کارفرما . ثالثآ برای کنترل اعمال قدرت یک جانبه ی وی در فرایند  تولید صورت می گیرد.این اقدام را ممکن است گروهی بزرگ متشکل یا عده ای معدود کارگر برای مدتی کوتاه یا طولانی انجام دهند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه                                                                                                                                       1

تعریف اعتصاب                                                                                                                        2

تاریخچه اعتصاب                                                                                                                     3

انواع اعتصاب                                                                                                                           4

الف) از نظر محدوده اعتصاب                                                                                                   4

ب) از نظر شدت اعتصاب                                                                                                         5

ج) از نظر میزان خسارت                                                                                                           6

د) از نظر دامنه سیاسی                                                                                                              7

ه) سایر اشکال اعتصاب                                                                                                 7

تئوری های اعتصاب                                                                                                                 8

دیدگاه مبتنی بر پیشرفت تاریخی جوامع صنعتی است                                                                8

تئوری های مبتنی بر ساختار                                                                                                       9

تئوری مبتنی بر اقتصاد                                                                                                               9

تئوری مبتنی بر سیاست                                                                                                              10

عوامل موثر بر وقوع اعتصاب                                                                                                    10

تعطیل کارگاه                                                                                                                           12

حق اعتصاب                                                                                                                             12

انواع اعتصاب                                                                                                                           12

علت های اعتصاب                                                                                                                   13

رایج ترین علتهای اعتصاب                                                                                                       14

اعتصاب و نظریه های تخصص و همکاری                                                                                15

اعتصاب نظریه بهره کشی و ستیز                                                                                               15

اعتصاب و مشروعیت بازار                                                                                                        15

نظریه های اعتصاب و کاربرد آن در کشورهای صنعتی                                                              15

فرانسه                                                                                                                                       16

نکات برجسته از رهیافت شورتر وتیلی                                                                                      18

سوئد                                                                                                                                        18

ایراد باتستون به نتیجه گیریهای کورپی و شالف                                                             20

ایالات متحده آمریکا                                                                                                                21

بریتانیا                                                                                                                                       22

پیشگیری از اعتصاب                                                                                                                 23

پایان اعتصاب                                                                                                                           24

منبع                                                                                                                                          25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله راهكارهای افزایش بهره وری درسازمانها (مدیریت)

شنبه 28 بهمن 1396
5:07
مارال
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات49
حجم فایل75 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقاله راهكارهای افزایش بهره وری درسازمانها

 

 ‌ ‌توجه‌ به‌ انسان‌ به‌عنوان‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ سازمان‌ و مطالعه‌ رفتار وی، سابقه‌ کوتاهی‌ دارد. رشته‌ علمی‌ جدیدی‌ که‌ دارای‌ نگرش‌ سیستمیک‌ به‌ رفتار انسان‌ در سازمان‌ است‌ و از یافته‌های‌ علوم‌ رفتاری‌ و مطالعات‌ و تجربیات‌ رفتار سازمانی‌ بهره‌گیری‌ می‌کند، عبارت‌ است‌ از بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ و سازمان‌ که‌ با تلاش‌ و پیگیری‌ بی‌وقفه‌ صاحبنظران‌ مدیریت‌ روبه‌ توسعه‌ و تکامل‌ است. این‌ رشته‌ علمی‌ نوین‌ توانسته‌ است‌ با انجام‌ تغییرات‌ برنامه‌ریزی‌ شده، عوامل‌ انسانی‌ را با محیط‌ خارجی‌ سازگار کند، تعارضات‌ درون‌ سازمانی‌ را از بین‌ ببرد و باایجاد گروههای‌ منسجم‌ و مولد و مشارکت‌ دادن‌ کارکنان‌ در کلیه‌ فعالیتها و تلاشها، بهره‌وری‌ سازمان‌ را به‌نحوی‌ مطلوب‌ افزایش‌ دهد.

‌مدیران‌ از بدو پیدایش‌ سازمان‌ تاکنون‌ همواره‌ برای‌ بهسازی‌ آن‌ تلاش‌ و کوشش‌ بی‌وقفه‌ای‌ به‌عمل‌ آورده‌اند تا با بهره‌گیری‌ از تجارب‌ علمی‌ گذشته‌ و فنون‌ و روشهای‌ علمی‌ حاضر که‌ حاصل‌ پیشرفت‌ نظریه‌های‌ علمی‌ و دستاوردهای‌ مکاتب‌ مدیریت‌ است‌ بتوانند کارایی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ را افزایش‌ دهند.

‌هدف‌ اکثر مکاتب‌ مدیریت‌ افزایش‌ کارایی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ است. البته‌ تعدادی‌ از آنها به‌سبب‌ نگرش‌ محدود و مفروضاتی‌ که‌ درباره‌ سازمان‌ و انسان‌ دارند نتوانسته‌اند به‌ هدف‌ خود نائل‌ شوند. برای‌ نمونه‌ مکتب‌ کلاسیک‌ با فرض‌ عقلایی‌ - اقتصادی‌بودن‌ انسان‌ استفاده‌ از اصول‌ و کارکرد مدیریت‌ علمی، تبعیت‌ از مدل‌ بوروکراتیک‌ را برای‌ بهسازی‌ و افزایش‌ کارایی‌ سازمان‌ تجویز کرده، به‌ انسان‌ با دید مکانیکی‌ نگریسته، روابط‌ غیررسمی‌ افراد را در محیط‌ کار نفی‌ کرده‌ و اصولاً‌ ساختار سازمان‌ رسمی‌ واجرای‌ بی‌چون‌ وچرای‌ قانون‌ و مقررات‌ را مدنظر قرار داده‌ است.

‌به‌طور کلی‌ «بهبود وبازسازی‌ سازمان» فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌ دانش‌ و عملکردهای‌ علوم‌ رفتاری‌ برای‌ کمک‌ به‌ سازماندهی‌ در دستیابی‌ به‌ اثربخشی‌ بیشتر، از قبیل‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ (بالارفتن‌ رفاه) افزایش‌ بهره‌وری‌ و بهبود کیفیت‌ کالا و خدمات‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. هدف‌ از بهبود و بازسازی‌ سازمان‌ بهبود تواناییها و امکانات‌ سازمان‌ برای‌ ارزیابی‌ و حل‌ مشکلات‌ سازمانی‌ است. از سوی‌ دیگر بهبود و بازسازی‌ سازمان‌ برای‌ بهبود کل‌ سیستم، یعنی‌ خود سازمان‌ و بخشهای‌ تابعه‌ آن‌ و ارتباط‌ با محیط‌ پیرامون‌ طراحی‌ می‌گردد.    

 

 هدف از تحقیق:

هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن كاركنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان

آنان، برآوردكردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وكاركنان ، ایجاد تعهد دركاركنان،توجه به كاركنان ازطریق ایجاد انگیزه وتوانایی درآنها باپرداخت پاداش مالی وارتقاء،سهیم كردن كاركنان در بهره وری حاصل ازكارشان ، تشخیص واستفاده ازاستعدادهای فردی افراد در جهت ارتقاء سازمان وبهره وری حاصله میباشد .  

·       انگیزه ا نتخاب تحقیق

         علل عدم موفقیت  طرحهای بهره وری درادارات وسازمانهای ایران بخصوص ادارات وسازمانهای دولتی وجلب توجه مدیران ومسئولین مربوطة درجهت ارتقاء‌بهره وری ازطریق راهكارهای علمی ، اصولی ومنطقی با استفاده ازتجربیات اندیشمندان .

·       اهمیت تحقیق

ü     گامهای شناسایی مشكل عدم بهره وری وراه حل آن، بهبود بهره وری ، شناسایی منابع بهبود بهره وری  درجهت تحقق اهداف وپیشرفت سازمانها

·       قلمروزمانی ومكانی تحقیق

ü     وضعیت فعلی  روشهای افزایش بهره وری در ادارات وسازمانهای ایران

·       فرضیات تحقیق

1-    كارآیی بیشتر در افزایش بهره وری تاثیر دارد

2-   استفاده از روندهای موثر بربهره وری مثل روند (فردی – سازمانی – تكنولوژیك – فرهنگی ) موجب بهره وری مطلوب میباشد

3-  ایجاد تعهد در كاركنان  موجب ارتقاء بهره وری میشود

4-   توجه به كاركنان درمیزان  بهره وری سازمان تاثیر دارد

5- استفاده از استعدادها ی كاركنان موجب روند روبه رشد بهره وری در سازمان است

 6- استفاده صحیح از انگیزه كاركنان باعث  افزایش بهره وری میباشد

 7- باایجاد رضایت شغلی در كاركنان به بهره وری مطاوب خواهیم رسید

8-‌كارآیی،اثربخشی و نوآوری‌كاركنان وارتقاءكیفیت بهره وری موجب افزایش بهره وری میشود

9- استفاده از چرخه بهره وری  موجب كاهش دو باره كاریها وكاهش ضایعات میشود

10- سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده موجب ارتقاء تولید وپرداخت دستمزدهای بالا و افزایش بازدهی سرمایه می شود

11- ارتقاءكیفیت كار درافزایش میزان بهره وری موثر است

12- سهیم كردن كاركنان در بهره وری حاصل لز كارخود وایجاد انگیزه درآنان باپرداخت پاداش مالی باعث ارتقاء وافزایش بهره وری میشود . 

·       روش تحقیق

·         روش تحقیق،‌دراین تحقیق  بصورت توصیفی میباشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir