تحقیق گفتن حكایت دل 7 ص (جزوه)

شنبه 5 اسفند 1396
4:02
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل6 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گفتن حكایت دل

1-درست ! خیلی عصبی، خیلی وحشتناك عصبانی من خواهم شد و هستم ،اما چرا شما می خواهید بگویید كه من دیوانه هستم؟

بیمار چشمهایم تند است، مختل كننده نیست، خسته كننده نیست. در با همه حالتها (حس) از شنیدنیهای بحران است.

من شنیده بودم همه چیزها در بهشت و در زمین من چیزهای زیادی در جهنم شنیده ام. چگونه من دیوانه هستم ؟ هر كن! چگونه به سلامتی-چگونه به آرامی من می توانم به شما كل داستان را بگویم.

2-این غیرممكن است كه از اول چگونه بگویم، نظر بدست آمده مغزم است، اما یكبار حامله شدم،آن شب من در روز و شب بود. هیچ هدفی وجود نداشت . هوس وجود نداشت . من پیرمرد دوست داشتم. او هرگز به من بی احترامی نمی كرد. او هرگز توهین به من نكرد. برای طلایش من هیچ آرزویی نداشتم. من فكر می كردم آن چشمش است بعد ان بود! او چشمی از یك گركس-یك چشم آبی كمرنگ ،یك فیلم بالای آن داشت. هر وقت آن روی من می افتاد، خونم سرد جاری می شد، بنابراین  بوسیه درجه بندی خیلی بتدریج –من ذهنم را آماده زندگی با آن پیرمرد می كردم و بنابراین خودم از چشم برای همیشه خلاص كردم.

3-حالا این نكته است .شما خیال می كنید من دیوانه هستم. مرد دیوانه هیچ چیزی نمی داند. اما شما باید مرا ببنید. شما باید ببنید چگونه عاقلانه من پیش می روم – با چه احتیاطی- با چه پیشرنگری- با چه وانمودی من می خواهم كار كنم. من هرگز مهربانتر از پیرمرد در طول یك هفته قبل از اینكه بكشم او را نبودم.و هر شب ، حدود نیمه شب من درش را قفل كردم و باز گردم آن را –ان او سپس وقتی من به اندازه سرم در را باز كردم و من فانوس را خاموش كردم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق كلاسیسیسم (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:02
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

كلمه كلاسیك به معنی وسیع خود به تمام آثاری مه نمونه ادبیات كشوری شمرده می شود و مكایه افتخار ادبیات ملی آن كشور است اطلاق میشود .مثلا ما می توانیم همه آثار جاودانی شاعران  بزرگمان را كلاسیك های ادبیات فارسی بدانیم ولی آنجا كه بحث از مكتبهای ادبی در میان باشد .دیگر چنین معنی وسیعی منظور نظر نیست و در این مورد عنوان كلاسیك به آن مكتب ادبی گفته میشود كه پیش از پیدایش سایر مكاتب ادبی(در قرن هفتهم)در فرانسه به وجود آمده و از ادبیاتقدیم یونان و روم تقلید كرده است .

می گوییم در فرانسه زیرا  این مكتب .اگر از مفهوم عام كلمه سرفنظر كنیم .اختصاصا یك مكتب فرانسوی است در مورد دورانها یا مكاتب دیگر مثلا در مورد رنسانس .رومانتیسم ویا سمبولیسم به راحتی می توان از یك جریان كلی اروپایی سخن گفت .اما در مورد تمایلات ادبی كه قرن هفدهم و آغاز قرن هیجدهم اروپا در كشور های مختلف كلاسیك نامیده شده اند كمتر میتوان شباهتی پیدا كرد و فقط در فرانسه است كه این نهضت تظم  و قائده پیدا كرده  و به صورت مكتب معینی در آمده است .

بد نیست كه در اینجا از لحاظ تاریخی و از دید معنی شناسی نگاهی به كاربرد این كلمه بیندازیم :در قرن دوم میلادی آولوس .جلیوس  محقق رومی نویسندگان را به دوگروه تقسیم میكرد :sculptor classlcus نویسنده كلاسیك و sculptor classlcus (نویسنده عامه ) .و عنوان نویسنده كلاسیك را به نویسندهای اطلاق میكرد كه آثار او شایسته مطالعه طبقات بالای جامعه باشد .بتدریج این صفت  معنی وسیع تری پیدا كرد و به آثاری اطلاق شد كه شایسته تدریس در كلاس ها و قابل استفاده برای تربیت نسل جوان باشد این نویسندگانی كه آثارشان به عنوان سرمشق برای دانش آموزان  پیشنهاد می شد طبعا بهترین نویسندگان به شمار رفتند و كلمه كلاسیك نیز معادل برتری تردید ناپذیر اثر شمرده  شد .

آثار برتر به خصوص از نظر معلمان طبعاً آثاری هستند كه با گذشت قرنها و دورانها اهمیت و ارزش خودشان را حفظ كرده اندو در مواقع همان بناهای هستند كه به قول فردوسی .از باد و باران گزند نیافته اند به همین دلیل در اغلب زبان های امروزی اروپائی آثار كلاسیك همان آثار قدیم هستند اما در كنار آن نویسندگان جدیدی راهم كه آثارشان شایستگی قرار گرفتن در كنار آثار بزرگان قدیم را پیدا می كند نویسندگان كلاسیك و آثارشان را كلاسیك های ادبیاتشان مینامند مثلاً آثار تولستوی .گوته و پروست را كلاسیك های ادبیات روسی.آلمانی و فرانسه می نامند.

اما فقط د رقرن هیجدهم از طریق لاهارپ .ولتر و تعلیمات یسوعیان .و بعد در قرن نوزدهم از طریق دانشگاه امپراطوری و معلمان دوران باز گشت سلطنت و لوئی فیلیپ كه اغلب مخالف انقلاب رومانتیك بودند این صفت ((كلاسیك))به طور منظم در مورد نویسندگان فرانسوی دوران لوئی سیزدهم و لوئی چهاردهم بكار رفت .كلمه كلاسیك از آن ببعد گذشته از اینكه خود نشانه ارزش بود .در عین حال سرزنشی شمرده می شد به نویسندگان رمانتیك كه نوآور.منحط و ناسازگار شمرده می شدند .گوته ادعا كرد كه برای اولین با ر او و دوستش شیلر بودند كه این اختلاف بین كلاسیك  و رومانتیك را مطرح كردند و بعد از آنها برادران شلگل به این مسئله پرداختند از منتقدان قرن نوزدهم و بیستم فرانسه نیسار nisard برونتیر brunitiereو موراسmaurras و در كشور های دیگر ایرونیگ بابیت babbit. آمریكای تی.ای.هولم e.huime t.  انگلیسی و تی. اس . البوت و عده ای دیگر تجلیل و تعریفی از كلاسیسیسم به عمل آوردند كه خود در عین حال تحقیری از رومانتیسم بود .

با این اوصاف باید گفت كه هنر كلاسیك اصلی همان هنر یونان و روم قدیم است .شاعران قرن هفدهم فرانسه .به دنبال نهضتی كه اومانیسم humanisme نامیده می شود .این هنر قدیم را برای خود سرمشق قرار دادند و آثار خویش را به پیروی از قوائد ثابت و بارزی كه از ادبیات یونان و روم قدیم و به خصوص از عقاید ارسطو اقتباس شده بود بوجود آوردند البته این نهضت یك قرن پیش از ان كه در فرانسه ظاهر شود .در ایتالیا و اسپانیا به وجود آمد .اسپانیائی ها هیچ تاثیریدر فرانسویان باقی نگذاشتند زیرا با این كه تحقیق در بار ارسطو را در قرن شانزدهم آغاز كردند .ولی می كوشیدند این قواعد را با ادبیات غنی  و پر ارزشی كه خود داشتند تطبیق دهند و ادبیات تازه ای  ایجاد كنند از این رو به آفریدن نظام ادبی جا افتاده ای موفق نشدند.

اما هیچ تردیدی در این نیست كه تئو ریسین های فرانسوی همه مطالعات و قانون  گذاریهایشان را مدیون اومانیسم های ایتالیا ئی هستند .

اومانیسم

نهضتی كه در این روزگار زیر نام اومانیسم (انسانگرایی) نخست در ایتالیا مطرح شد نامش را از رومیان گرفته بود . زیرا رومیان در عصر خود برای مطالعه و تحقیق در باره آثار یونان قدیم یك نظام ادبی و فلسفی تحت عنوان

studia humaniatis  برقرار ساخته بودند و عقیده داشتند كه در سایه مطالعه آثار قدیم می توان قدرت معنوی انسانی را رشد داد و او را به صورت انسانی تر یعنی مدنی تری در آورد كلمه اومانیسم در اصل به معنب  (( مطالعات آزاد )) بود در نظر اول مطالعه ((ادبیات انسانی))یا ((ادبیات نسل بشر))به ادبیاتی متقاوت با((الهیات))اطلاق می شود پس به این ترتیب اومانیسم یعنی مطالعات غیر مذهبی .اما نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه بهیچوجه  مقابله  در میان نیست بلكه اگر مقابله ای در میان باشد .مقابله با ادبیات غیر مذهبی قرون وسطا است كه اغلب فاقد ارزش ادبی بود برای اینكه با این مسئله به صورت دقیق تری آشنا  شویم بهتر است كه عین عبارات  و.ل سولنیهv.l.saulnier را از رساله ((روح رنسانس ))در((تاریخ ادبیات جهان )) انتشارات پلئیاد نقل كنیم :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق كفر در دیوان حافظ2 (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:01
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات45
حجم فایل79 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه مقاله

مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ

ما در این مقاله كه حاصل مطالعه و بررسی خاص مقولة «كفر» در دیوان حافظ و تعدادی از امهات كتب عرفانی است كوشیده ایم تا نشان دهیم:اولاً حافظ علاوه بر وقوف بر معانی گوناگون دینی و قرآنی كفر بر معانی عرفانی آن آگاه بوده و در شعر خود به آن معانی نظر داشته، ثانیاً كفر بمعنی بی ایمانی در دیوان او آنچنانكه ویژگی سبك و زبان او یعنی ایهام است موهم معنای «كفران» یعنی ناسپاسی هم هست؛ سوم آنكه او در بكارگیری كلمات كفر یا كافر قصد اتهام نداشته و خود را در مقام مفتیان متصلب اهل تكفیر نمی نشاند، چهارم آنكه او ضمن اطلاع از معانی و مفاهیم رایج كفر معانی و مفاهیم خاص خویش را از كفر بیان داشته و آنگونه كه شیوة ابتكاری و خلاق اوست برای مقولة كفر یا كافری نیز مصادیقی را نشان داده است كه بدون تأمل و درنگ در دیوان او این تازگی و خلاقیت در اظهار معانی و مصادیق خاص آشكار نمی‌شود؛ پنجم آنكه استفادة او از كلمة كفر یا كافری بیشتر وسیله ای است برای ابراز انزجار و نفرت از رفتار خلاف اخلاق و دیانت مدعیان اخلاق و دینداری و بنابراین كفر مشبه بهی است متناسب با زمان شاعر برای اعمال ناپسند آنان و همة غافلان از حقیقت از جمله ارباب زو و تزویر .

بنابراین تفاوت و تازگی این مصادیق و مفاهیم برای نگارنده او را بر آن داشت تا این جلوه های متفاوت و تازه از مفهوم كفر و مصادیق آنرا در معرض توجه علاقه مندان پژوهشگر قرار دهد.

حاصل كار آنكه در دیوان حافظ هفت كفر یا مظهر و مصداق آن تجلی یافته و ما در این مقاله آن هفت را مورد ارزیابی قرار داده و مبانی و آبشخور اعتقادی آنها را نیز در حد توان و مقدور بیان داشته ایم كه عبارتند از:رنجیدن، بخل و امساك، تكیه بر تقوا و دانش، خزینه داری میراث خوارگان، خامی، خودبینی و خود رأیی، و سرانجام زرق و ریا كه به تعبیر خواجه ، آتش آن «خرمن دین» را خواهد سوخت. تا كه قبول افتد و چه در نظر آید.

واژه های كلیدی :كفر، كافری، كفران، حافظ، دیوان حافظ، مبانی و مفاهیم كفر


مبانی و مفاهیم كفر در دیوان حافظ

پیش از ورود به بحث عناوین مهم مقاله را  به شرح زیر طبقه بندی و تقسیم می نماید.

- معانی و تعاریف كفر در قرآن

معانی و تعاریف كفر در نزد عارفان

- طبقات و انواع كفر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

كارآموزی واحد تمرین معلمی 1 - 22 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:01
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گزارش مشاهده محیط فیزیكی و برآورد نیروهای انسانی

مشخصات مدرسه‌ای را كه اینجانب مریم كمال‌زاده گیلانی در آن واحد تمرین معلمی 1 خود را كارآموزی كردم، به شرح زیر است:

 • §    نام واحد آموزشی بنده مدرسه راهنمایی تحصیلی دخترانه بنت‌الهدی الصدر 1 می‌باشد كه كد آموزشی آن 20819003 است.
 • §       محل استقرار آن در لاهیجان، خ امیرشهید، خیابان استقلال و تلفن آن 2236210-141 می‌باشد.
 • §       وضعیت مدرسه مستقل و یك آموزشگاه عادی دولتی (دو نوبته) است.
 • §       مساحت مدرسه‌ی مذكور به صورت تفكیك شده به قرار زیر است:

كل زمین مدرسه 25/2197 مترمربع و طبقه‌ی هم كف آن 773 مترمربع. كل زیربنا مدرسه 1097 مترمربع، تعداد طبقات آن (2 طبقه)، تعداد كل اتاق و سالن آن 23 باب و مساحت كل اتاق و سالن 631 مترمربع می‌باشد. در این مدرسه 3 اتاق اداری به مساحت كل 54 مترمربع و 1 آزمایشگاه به مساحت 24 مترمربع، یك كتابخانه به مساحت 24 مترمربع، یك سالن اجتماعات به مساحت 96 مترمربع، 2 اتاق سرایداری به مساحت 36 مترمربع، 9 سرویس بهداشتی یه مساحت 3/26 مترمربع و سالنی به مساحت 15 مترمربع (كریدور) دارد.

 • §    در این مدرسه 14 اتاق به كلاس درس اختصاص یافته است كه مساحت كل آنها 384 مترمربع می‌باشد. به طور تقریبی البته بعضی از كلاس‌های كه بنده در آنها حضور یافته‌ام، 8×5 مترمربع با ارتفاع 5/2 متر و با نورگیر چپ با 2 پنجره‌ی بزرگ در سمت چپ كلاس به طول و  عرض 2 متر، با پرده‌های سبز و آبی در كلاس‌های مختلف.

این كلاس‌ها تخته سیاهی به طول و عرض 1×2 متر به رنگ سبز داشتند و مهتابی‌های آنها دردو ردیف و هر ردیف 3 عدد دوقلو كارگذاشته شده بودند. البته برق تامین كننده كل ساختمان مدرسه برق 3 فاز است. دیوارهای كلاس با دو رنگ طوسی و سفید نقاشی شده بودند كه تقریباً 5/1 متر نزدیك به سقف رنگ سفید و 1 متر پایین‌تر به رنگ طوسی بود.

 • §    تعداد دانش‌آموزان كل مدرسه 465 نفر و در كلاس‌هایی كه من حضور داشتم، كلاس اول «د» 31 نفر، كلاس دوم «الف» 29 نفر، كلاس دوم «ج» 35 نفر و كلاس سوم «ب» 36 نفر دانش‌آموز داشتند.

البته تعداد دانش‌آموزان در كلاس‌ها متغیر بود و دلیل آن حجم متغیر كلاس‌ها، ترتیب قرار گرفتن دانش‌آموزان بر حسب حروف الفبا، نوسان دانش‌آموزان از لحاظ جمعیتی در هر پایه است.

 • §    گرمای موجود در هر یك از كلاس‌های درس را یك دستگاه بخاری گازسوط 8000 تامین می‌كند و ضمناً خنك كردن هوا را در فصل بهار (خردادماه) پنكه‌های نصب شده در كلاس‌ها سبب می‌شوند.
 • §    ترتیب قرارگرفتن میز و نیمكت‌ها در هر كلاس به این ترتیب است كه نیمكت‌ها به سه ردیف اول و سوم هر ردیف 7 نیمكت و ردیف وسط به تناسب جمعیت كلاس‌ها از 2 تا 4 ردیف چیده شده‌اند.

در این مدرسه كه می‌رفتم، بعضی از نیمكت‌ها چوبی بوده‌اند، البته ردیف‌های جلو و ردیف‌های عقب فلزی و بزرگتر بودند و البته افرادی كه بر روی ردیف‌های جلوتر نشته‌اند، نسبت به افراد ردیف‌های عقبی ریزجثته‌ بودند. این‌گونه چیدن میز و نیمكت‌ها، باعث می‌شود كه دانش‌آموزان در وضعیت راحت‌تر جسمی و روحی قرار گیرند و اثر مثبتی در یادگیری آنها دارد.

 • §    امكانات ورزشی و تفریحی دانش‌آموزان این مدرسه در حد معمولی یعنی 2 عدد سبذ بسكتبال و 1 عدد تور والیبال و 2 عدد میز پینگ‌پنگ، چند عدد توپ والیبال و بسكتبال و راكت تنیس، 2 عدد راكت بدمینتون همراه با توپ آن و 3 عدد طناب بازی و شطرنج است كه البته در حیاط مدرسه به ورزش می‌پردازند و محوطه‌ای سربسته برای روزهای برفی و بارانی نداشتند.
 • §    وسایل كمك‌آموزشی این مدرسه البته برای تمامی دانش‌آموزان فقط 1 تلویزیون و  1 دستگاه ویدئو همراه با فیلم‌های آموزشی و البته ضبط صوت و چند عدد نوار قرآن و زبان انگلیسی.
 • §    برای تدریس هم معلم تنها از تخته سیاه و گچ رنگی و سفید و تخته ‌پاك‌كن استفاده می‌كرد كه این تخته سیاه با نیمكت جلویی 1 متر فاصله داشت و بچه‌های دو نیمكت جلو از گرد و خاك پاك‌ كردن تخته سیاه رنج می‌بردند. البته به نظر من اگر به جای تخته سیاه در كلاس‌ها از وایت‌برد استفاده می‌شد، بسیار بهتر بود، چون هم تمیزتر و هم بهداشتی‌تر بود.
 • §    كتابخانه‌ی این مدرسه 2000 جلد كتاب داشت كه البته همه‌ی آنها در حد مطلوب نبودند و ضمناً محل مطالعه‌ی مخصوص وجود نداشت، چون همانطور كه گفتیم، مساحت كتابخانه تنها 24 مترمربع بود كه نصف بیشتر آن را كتاب‌های موجود در قفسه‌ها پر كرده بودند.
 • §    در مورد آزمایشگاه هم تجهیزات در حد متوسط بود و نمازخانه هم وضعیتی مطلوب از نظر بهداشتی نداشت. چون در یك لحظه كه وارد نمازخانه شدم، بوی نامطلوب جوراب می‌داد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق قید در نگارش (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:01
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بنام آنكه جان را فكرت آموخت

مبهمات و ادوات استفها می : در بعضی ضمائر استفهامی علامت جمع وجود دارد مانند : كدامها ؟ ـ (چه؟ـ كو؟) برای غیر معدود است . (چند) برای اشیاء معدود كه دارای افراد باشند بكار می رود . كلمات (چه؟ ـ چند؟) صورت جمع هم دارند به صورت : (چه ها؟ ـ چندان ـ چند ها ) .

قیدها: قید مقدار ـ مؤلف ساختمان واژة زبان فارسی امروز مینویسد :« از نظرملاك قاموسی، واژة بسیطی كه تنها قید مقدار باشد در زبان فارسی نداریم ، لذا باید با ملاكهای قاموسی ، انواع قید مقدار را بررسی كنیم . واژة«هیچ» می تواند قید مقدار منفی باشد كه در این صورت در زیر ساخت آن « مقدار هیچ بود» وجود دارد . از این جهت است كه آن را قید مقدار نامیده اند … » از نظر ملاك معنائی مؤلف مزبور می نویسد : «قید مقدار ، اندازة انجام فعل را می رساند ودر جواب (چه اندازه؟ ـ چقدر؟ ـ چه مقدار ) و تركیبات دیگری كه این معنا را برساند میآید. ولی چون این ملاك كافی نیست،می باید از ملاك نحوی هم استفاده نمود » .

از نظر ملاك نحوی : «قید مقدار می تواند صفت یا فعل یا قید دیگری را مقید سازد . چون تنها بشكل واژه  نمی توان مقولة آنرا تعیین كرد بلكه باید محلی راهم كه در ساختمان جمله اشغال می كند در نظر گرفت . بالطبع ملاك نحوی تعیین هویت قید مقدار مؤثرتر از ملاك معنائی آن است …» .

دستة دیگری از قید های مقدار از «اسم مقدار + یاء نكره» درست شده است . مانند : «ذره ای احسان ندارد ـ انگشتانه ای آب نداد ـ خردلی ارزش قائل نشد» یا اینكه از «صفت مشترك با قید + یاء نكره » درست شده باشد . مانند : «كمی مراقب باش ـ اندكی درس بخوان » یا اینكه از« قیدهای  مقدار اشاره ای » یعنی با كلماتی از قبیل « این ـ آن ـ چنین ـ چنان ـ همین ـ همان + اسم اندازه (اندازه ـ حد ـ مقدار ـ قدر)» درست شده باشد مانند : «این اندازه تنبلی می كند كه … ـ آن حد آزار می رساند كه …» یا اینكه از« صفت مبهم چند + ضمیر اشاره ای درست شده باشد » مانند : « چندان بخور كه بدن احتیاج دارد » یعنی آنچنان مقدار بخور كه …

قید تدریج : دسته ای از قید مقدار را قید تدریج نام نهاده اند . قید تدریج از دو قید مقدار مكرر درست شده است . مانند: «اندك اندك بخورـكم كم بنوش ـ گام گام جلو برو ـ  تكه تكه تمیز كن » . یا اینكه از « حرف اضافة (به) + تدریج » درست شده است . مانند: « بتدریج این كاررا تمام كن» .

پسوند : در زبان فارسی پسوند اشتقاقی (ـُ م) در آخر كلمه های شمار می چسبد و شمارهای ترتیبی را تشكیل می دهد . مانند : یكم ـ دوم ـ سوم . این پسوند دو الو مورف دارد یكی (اُم) ودیگری (وُم) . اولی با كلمه هایی می آید كه به (كنسن) ختم شده باشند.مانند : چهارم ـ پنجم ـ ششم . اما دومی با كلمه هایی می آید كه با (ویل) ختم شده باشند . مانند :

دوم ـ سوم .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق قواعد ادبیات (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه‌ی درس 12 (گروه اسمی):

گروه اسمی: یک اسم به عنوان یک هسته تشکیل می‌شود ومی‌تواند یک یا چند وابسته· داشته باشد.

وابسته می‌تواند قبل یا بعد هسته بیاید. که که به ترتیب وابسته‌های پیشین و پسین نامیده می‌شود.

وجود هسته در جمله اجباری است، ولی وجود وابسته الزامی نیست. اگر هسته از جمله حذف شود جمله معنی کامل ندارد، اما اگر وابسته حذف شود ایرادی ندارد.

تمامی کلماتی که در گروه اسمی همراه هسته بیاید، وابسته نامیده می‌شوند.

گروه اسمی می‌تواند در جمله، نهاد، مفعول، متمم، مستندو.... واقع شود.

شناسه‌های هسته:

اسم، هسته هر گروه اسمی است و می‌تواند پیش یا پس خود یک یا چند وابسته داشته باشد.

ما می‌توانیم با شناسایی وابسته‌ها در جمله هسته را شناسایی کنیم و اگر هیچ یک از وابسته‌ها در جمله نبود، اولین کلمه کسره دارد درجمله هسته است و اگر کلمه کسره‌دار در جمله نبود و اسم را از جمله حذف کنیم  و معنی جمله عوض شد یا معنی ناتمام ماند، آن را به عنوان هسته بر می‌گزینیم.

 

 

روش شناسایی اسم در جمله یا گروه اسمی:

اسم‌ها نشانه ویژه‌ای با خود ندارند، ا ما با یکی ا ز راههای زیر می‌توا ن آنها را شناخت.

1- می‌توان آنها را جمع بست: کتاب در کتابخانه بود –کتابها در کتابخانه بودند.

2- می‌توان به دنبال آن «ی» نکره آ ورد: شیر به باغبان حمله کرد: شیری به باغبانی حمله کرد.

3- می‌توان واژه‌های این و آن را پیش از آن به کار برد: « ا ین» مطلب را قبلاً از«آن» استاد شنیده بودم.

4- می‌توان آن را به جای نهاد، مفعول، متمم و ... در جمله به کار  برد: آن ماهیان از دیدن صیاد از آبگیر گریختند.

ویژگی های اسم:

1- شما ر: اسم مفرد است یا جمع یا اسم جمع

1.  مفرد: به یک چیز دلالت می‌كند : گل- درخت- همسایه

2.جمع: با یکی از علامت‌های جمع فارسی (ها وا ن ) یا علامت جمع عربی (ات- ین- ون)

3.  اسم جمع: بدون دا شتن علامت جمع بر جمع دلا لت

 

 

2 – معر فه (شناس) نکره (نا شناس ) اسم جنس :

 

معرفه:

با علا مت مفعولی که (را)است بیا ید :گل را اب دادیم .

(این، آن، همین، همان) قبل از اسم بیاید :این گل را

مضا ف ا لیه ان اسم خاص می‌باشد: کتابِ علی .

 

نکره = پیش شنونده معلوم ومشخص نبا شد، علامتهای آنها عبارتند از:

«ی» بعد از اسم: مردی

( یک یا یکی ) قبل از اسم: «یکی» به خانه آمد

( یک یا یکی ) قبل و«ی» بعد از اسم:

« یکی» روبهی دید بی دست و پای.

 

جنس: هیچ‌کدام از حالت‌های معرفه و نکره را نداشته باشد: کتاب خوب است .

 

3- عام و خاص :

عام: تمام اسم انسانها و مکانها عام هستند. اگر اسمی علامت جمع یا «ی» نکره قبول کند اسم عام است.

مثا ل: هوای پاک محیط

 

خاص: اسم چیزهایی که خاص یک نفر باشد. ا سم خاص نه نکره می‌شود و نه جمع بسته می شود.

مثال: سیمرغ، رخش

4- ساخت:

ساختمان اسم ا ز نظر: ساده، مشتق و مرکب یا مشتق مرکب هست.

ساخت:

ساده: برخی اسم‌ها فقط یک جزء دارند و تقسیم ناپذیرند و فقط یک تک واژه معنی دار.(گوسفند).

مشتق: از دو یا چند تک واژه معنی‌دار ساخته شده با شد .(یوزپلنگ)

مرکب: از یک تک واژه معنی‌دار و یک جزء بی معنی سا خته شده باشد.(با غبان)

تمامی صفات،مشتق‌اند. برخی از مشتق· سازها: بان، گاه، دان، ه، زار، ار، -ِ ش

مشتق مرکب: برخی از اسم‌ها ویژگی‌های مشتق مرکب را با هم دارند (دا نش آموز)

 

 

 

 

 

نمونه‌ی سوال درس12:

1- وابسته‌های گروه اسمی بر چند قسم هستند؟

2- وجود هسته اجباری است یا وابسته؟

3- راههای شناسایی هسته را نام ببرید :

4- هسته گروه اسمی .................. است .

5- راههای شناسایی اسم را نام ببرید .

6- ویژگی های اسم را نام ببرید.

7- نشانه‌های جمع فارسی و عربی را نام برده و برای هر یک و برای اسم جمع مثا لی بزنید.

8- ویژگی های اسم خاص :

9- برخی پسوند‌های مشتق‌ساز را نام ببرید .

10- کدام گروه از اسم‌ها ویژگی‌های اسم‌های مشتق و مرکب را با هم دارند؟ مثالی بزنید.

 

 

 

 


 • · . وا بسته را به  تفضیل در درس بعدی توضیح داده خواهد شود
 • · . نکته : «ی» نکره و نشا نه ی جمع مشتق ساز نیستند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق فعل معتل و قواعد عربی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات68
حجم فایل48 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

غزلـّیات[SP]ِ مولوی وباز زائی فرهنگ ایران 55 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

غزلـّیات[SP]ِ مولوی 

 وباز زائی فرهنگ ایران

جـان[SP]ِ جـان = بهمن= برهمن

بهمن،جان ناپیدا،درهمه جانهای پیدا

چگونه سرودِعشق،« گیتی» میشود

 

درفرهنگ ایران

« بُن کل هستی» ، تبدیل به « بینش » میشود

و این« بُن[SP]ُِکل هستی»، درهربینشی،« هست »

وسپس،« بینش»، تبدیل به « زندگی» میشود

واین بُن کل هستی، درجان هرانسانی، هست

 

 

گیتی ، از« بـُـنی نـاپـیـدا »، « پیدا» میشود

وآن« بُن »، خودش را درگیتی میگسترد

به این روند پیدایش، گفته میشد که :

«  بـُن ، سـایـه میـشـود »

 

« بُن آفریننده کیهان »

«بُن همیشه حاضرو مقیم وذاتی»

دردرون هرانسانی هست

فلسفه Immanence یا[SP]ِزهِشی ( انبثاقی) ایران

برضد فلسفه  Transcendence درادیان نوری است


 

درفرهنگ اصیل[SP]ِ ایران ،

تصویر« هبوط آدم ازبهشت» نیست

تصویر« هبوط آدم » در تورات وانجیل وقرآن،

در مکاتب فلسفی باختر ،

« فلسفی ساخته شد »

وبنیاد تفکر فلسفی، غرب گردید

وآن را از بُن ، تباه ساخت

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق عروض فارسی (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
4:00
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 پیشگفتار

عروض فارسی از جهت دقیق وتنوع وتعدد وخوش آهنگی اوزان در ادب جهان بی نظیر است عروض است دقیق و منظم و ریاضی وار با حدود سیصد وزن گوناگون وسخت زایا ، چندان كه مرتب بر تعداد اوزان آن افزوده می‌شود .

این است كه ارزش واهمیت خاصی دارد واز جهتی سبب اعتلای شعر فارسی شده است ، مثلا شور و جذبه ای كه در غزلیات شمس هست بیشتر مرهون اوزان خاص آنهاست و اگراین اشعار در ین اوزان سحر انگیز سروده نشده بود مسلما نمی توانست این همه شور وهیجان و جذبه و اشتیاق برانگیزد ، صلابت و كوبندگی كه در كلام فردوسی است وروح حماسی و پهلوانی كه بر می انگیزد تا حدود زیادی برخاسته از اوزان حماسی بحر متقارب است ، دلنشینی و شور انگیزی و شیرینی مثنویها و ترانه های عاشقانه ناشی از بحر هزج است ، متانت و سنگینی بسیاری از اشعار ناصر خسرو و اندوه جانكاه شعر مسعود سعد مرهون اوزان با وقار و متین وبا صلابت اشعار آنان نیز هست وشادی ونشاط اشعار خوب ومناسب كودكان به سبب اوزان ضربی و رقص انگیز آنهاست .بنابراین جای آن دارد كه وزن شعر فارسی را كه مایه افتخار ما در ادب جهان است – ازهر جهت بخوبی بشناسیم .

متاسفانه منشا وزن شعر فارسی روشن نیست . به عبارت دیگر نه تنها منشا آن روشن نیست بلكه بنابر عقیده ای رایج ، منشا آن عروض عرب است.

همه علما و محققان معاصر اعم از ایرانی و خارجی چندین عقیده ای دارند جز معدودی كه در این قضیه شك كرده اند یا باور دارند كه وزن شعر فارسی منشا ایرانی دارد وهر گروه وهر فرد بنابر دلیل واحیانا دلایلی از اعتقاد خود دفاع ، و عقیده ونظر گروه دیگررا رد می كنند و حقیقت همچنان مستور مانده است و كسی همت نكرده تار نج تحقیق را برخود هموار نماید وحقیقت این راز قرنها را آشكار سازد .

نگارنده از سالها قبل در این اندیشه بوده و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است در سال 1356 در هشتمین كنگره تحقیقات ایرانی تحقیقات خود را تحت عنوان « وزن شعر فارسی ماخوذ از وزن شعر عرب نیست » ارائه داد .

كه سخت مورد توجه قرا رگرفت و مخالفان وموافقان درباره آن سخن گفتند و عالمان بی تعصب آن راتایید كردند گرچه نگارنده با دلایلی مستند موضوع را ثابت كرد اما بعد ها پی برد كه قضیه پیچیده تر از آن است كه بشودآن را طی خطابه ای برای همگان بویژه مخالفان كه معتقدان دیرین این نظر سنتی هستند روش ساخت و ضرور می نمود كه تحقیقی گسترده و همه جانبه در این مورد صورت بگیرد زیرا عقاید مخالفان به نوبه خود مستدل نماست .

از طرفی منشا عربی داشتن وزن شعر فارسی قرنها مورد قبول علما و ادباست و تغییر عقیده همه علما جز با براهین علمی و دقیق و همه جانبه و مشروح میسر نیست . لذا برآن شدم كه تحقیق گسترده ای درین باره انجام دهم و قضیه را از دیدگاههای مختلف بررسی كنم . اسناد و مدارك زیادی كه طی سالها مطالعه وبررسی گرد آورده بودم همه را منظم كردم وبرای این كه بررسی با تعمق هر چه بیشتر صورت بگیرد ناچار شدم عروض عرب را از منابع فارسی و عربی مطالعه و بر آن تسلط پیدا كنم . واز عروض هندی و یونانی كه هر دو كمی هستند نیز تا آنجا كه منابعی در اختیار داشتم ، و برایم میسر می بودآگاه شوم وزن شعر عامیانه فارسی رانیز بررسی كنم ( این تحقیق دركتابی به چاپ رسید به نام « بررسی وزن شعر عامیانه فارسی » ) در اوزان نوحه ها نیز ناچار به تحقیق پرداختم تامساله رااز هر جهت بویژه از دید ساخت عروض فارسی وعربی و تطبیق آنهانیز بررسی نمایم همچنین هر كتابی كه تصور می رفت ودر آن بحثی یا اشاره ای درباره وزن شعر فارسی رابطه آن با وزن شعر عرب باشد مطالعه كردم ونظرات مختلف مخالفان و موافقان را مورد بررسی قرار دادم . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طرحی نو در غزل فارسی 10 ص (ادبیات)

شنبه 5 اسفند 1396
3:59
مارال
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات10
حجم فایل1.236 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پی دی اف

طرحی نو در غزل فارسی

10 ص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir