پاورپوینت بارور ساختن چشمه های درونی در کار رهبری (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:36
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات34
حجم فایل325 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نیمرخ تاریک رهبران

ترس، نا امنی و توهم را به جهان بیرونی می تابانند

فاقد شجاعت و مهارت لازم برای رویارویی درونی با این امور هستند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

موشک بالستیک فصل11 (جزوه)

شنبه 5 اسفند 1396
1:36
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات15
حجم فایل205 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

¨موشک بالستیک (Ballistic missile)‏ به موشک هایی می‌گویند که تا ارتفاع بسیار بالایی اوج می‌گیرند(که این قسمت راه با موتور روشن انجام می‌شود) و مابقی راه را با استفاده از نیروی جاذبه زمین به سمت هدف می‌روند که مانند یک سقوط آزاد البته با هدایت صحیح است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت سیمای سازمان دانش محور (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:36
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات175
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانش محور بودن یا میزانی كه دانش بخش جدایی ناپذیر یك سازمان به شمار آید، توسط آنچه كه سازمان ارائه می كند مشخص نمی شود، بلكه توسط آنچه انجام می دهد و چگونگی سازماندهی كارهایش معین می گردد.


بسیاری از سازمانها برای اثربخش عمل كردن در اقتصاد امروز، این اندیشه را پذیرفته اند كه سازمان دانشور محور شدن یك ضرورت است.


ولی كمتر سازمانی واقعاً معنی آنرا درك می كند.

یا چگونگی ایجاد تغییرات لازم برای حركت به سوی آن را می داند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت سازماندهی برای کسب مزایای راهبردی (جزوه)

شنبه 5 اسفند 1396
1:36
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات46
حجم فایل5.038 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قسمت اعظم ویژگی های سازمان آینده اکنون شناخته

شده است.تنها چیزی که جای آن خالی است، قرارداد  اجتماعی آینده است که برانگیزاننده افراد به کار در آن سازمان است.

بیشتر سازمانها دنبال همکارنی می گردند که مشکل گشا و مسئولیت پذیر باشند و به خاطر مشتری زحمت بیشتری را تحمل کنند اما همین سازمانها به خاطر کارکنان و آینده آنها حاضر نیستند کمی بیشتر مایه بگذارند.

 

گذر از مرحله کار یدی – که نظارت پذیر بود - و رسیدن به مرحله کار دانش مداری – که  معمولاٌ نظارت پذیر نیست – وجود تعهد در افراد را با اهمیت کرده است. اما سازمان هاییکه در مرحله مهندسی مجدد هستند ابزار ایجاد و خلق تعهد را از میان می برند.

از طرفی دیگر پیچیدگی های کار در سازمان جدید – پروزه ها و مناسباتی که از جهات مختلف محتاج دقت و توجه است – احساس سنگین تر شدن بار را در کارکنان تشدید کرده است. کوچک کردن شرکت باعث کمتر کردن تعداد کارکنان می شود، ولی شمار تکالیف کمتر نمی شود.

بنابراین بررسی اثر ا آثار دگرگونی های سازمانی بر روی کسانی که در خدمت سازمان هستند، پر اهمیت است.

 

1. از چاق به لاغر: اصل جدید کارمند گزینی

در مسئله جذب نیرو فرضیه قدیمی ”بزرگتر بهتر است“ جای خود را به فرضیه ”کوچکتر زیبا و نرمش پذیرتر است“ داده است. روز به روز میل به داشتن سازمان فربه جای خود را به سازمان های کوچک می دهد.

این سازمانها در امور داخلی ازخدمات پیمانکاران خارجی استفاده می کنند و پیش از افزودن به شمار کارکنان، به نیروی موجود کار و مسئولیت بیشتری واگذار می کنند.

این کار باعث می شود که نرمش پذیری سازمان بیشتر و هزینه های آن کمتر شود اما در عین حال شکیبایی و طاقت افرا در تنگنا قرار میگیرد و امنیت شغلی آنان به مخاطره می افتد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان (حقوق)

شنبه 5 اسفند 1396
1:35
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلrar
تعداد صفحات135
حجم فایل1.178 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................1

طرح موضوع......................................................................................................................................1

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................2

سوالات و فرضیات پژوهش................................................................................................................3

روش پژوهش.......................................................................................................................................4

پیشینه پژوهش......................................................................................................................................5

فصل اول: بیان مفاهیم، تاریخچه و مبانی جبران دولتی خسارت بزه دیده.............................................6

مبحث اول: بیان مفاهیم و تعاریف........................................................................................................6

1-1-1-          بزه دیده.......................................................................................................................6

1-1-2-          بزه...............................................................................................................................8

1-1-3-          جبران خسارت............................................................................................................12

مبحث دوم: تاریخچه............................................................................................................................26

مبحث سوم: مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت ..........................................30

گفتار اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت ..............................................................30

1-قاعده لا یبطل دم امرء مسلم.......................................................................................................33

2- قاعده «لا یبطل حق امرء مسلم»........................................................................................................36

3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم...........................................................................................................37

4- وظیفه حکومت در  قبال کوتاهی در ایجاد امنیت برای شهروندان.....................................................39

5- جبران خسارت بزه دیده از طریق زکات.......................................................................................40

6- نهادحسبه.......................................................................................................................................44

گفتار دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت .........................................................48

الف. نظریه رفاه اجتماعی......................................................................................................................49

ب. نظریه قرارداد اجتماعی..............................................................................................................50

ج.نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف...................................................................................................51

بند اول: مبانى مسئولیت مدنى دولت..................................................................................................53

1-   نظریه تقصیر.....................................................................................................................54

2-   نظریه خطر...........................................................................................................................56

3-   نظریه تضمین حق................................................................................................................58

بند دوم: مبانى مسئولیت اجتماعى....................................................................................................58

1-   نظریه همبستگى اجتماعى....................................................................................................59

2-   کاهش هزینه ها....................................................................................................................60

گفتار سوم: ضرورت پرداخت خسارت به وسیله دولت و نهادهای عمومی............................................60

فصل دوم: منابع قانونی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران و انگلستان........................66

مبحث اول: اصول و شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت..................................................................66

گفتار اول: اصول حاکم بر جبران دولتی خسارت...............................................................................66

الف. تکمیلی-کمکی بودن جبران دولتی خسارت...................................................................................66

ب.جانشینی دولتها به جای یکدیگر.................................................................................................68

ج.جانشینی دولت به جای بزه دیده در مراجعه به بزهکار.......................................................................69

د.لزوم بهره مند نشدن بزه دیده از سایر منابع......................................................................................69

گفتار دوم: شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت.............................................................................70

الف.شرایط مربوط به خسارت..............................................................................................................71

ب.شرایط مربوط به جرم...................................................................................................................72

ج.شرایط مربوط به بزه دیده.............................................................................................................76

د.شرایط مربوط به بزهکار...................................................................................................................80

مبحث دوم: منابع قانونی جبران دولتی خسارت در نظام حقوقی ایران و انگلستان.....................................80

گفتار اول: منابع قانونی جبران دولتی خسارت درنظام حقوقی ایران.......................................................81 الف. جبران دولتی خسارت بزه دیده در قانون مجازات اسلامی...............................................................81

ب.الزام قوه قضاییه به تهیه و تصویب لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی.........................................85

ج. تشکیل کمیسیون جبران خسارت مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری..............................................86

د. ظرفیتهای نهفته قانون اساسی........................................................................................................91

گفتار دوم: حمایت دولت و برخی نهادهای عمومی غیردولتی و جامعه مدنی از بزهکار معسر زندانی.......95

1-   جمعیت هلال احمر........................................................................................................................96

2-   کمیته امداد امام خمینی..................................................................................................................96

3-   ستاد مردمی پرداخت دیه................................................................................................................97

گفتار دوم: منابع قانونی جبران دولتی خسارت در حقوق انگلستان.............................................................99

بند اول: اصول منتج شده از طرح جبران خسارت صدمات کیفری2001..................................................102

1-               اصل عدم پرداخت دو خسارت یا بیشتر برای یک صدمه.....................................................102

2-               معیار اثبات، توازن(سنجش) احتمالات..................................................................................103

3-               عدم لزوم اثبات جرم.............................................................................................................104

4-               لزوم عدم انتفاع مهاجم..........................................................................................................105

5-               قطعی نبودن احکام صادره از ماموران بررسی درخواست ها.................................................105

بند دوم: مراحل مختلف جبران دولتی خسارات بزه دیدگان در حقوق انگلستان................................106

جمع بندی و نتیجه گیری...................................................................................................................110

فهرست..........................................................................................................................................119

چکیده

در حقوق ایران، جرم های مشمول جبران دولتی خسارت به طور دقیق احصاء نشده اند. قانون مجازات اسلامی تنها بخشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی را تحت شرایطی مشمول جبران دولتی خسارت قرار داده است. این مطلب را می توان از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال استنباط نمود.

بررسی اجمالی رویه قضایی موجود نشان می دهد در مورد خسارت های ناشی از قتل با توجه به صراحت قانونی اختلاف نظر چندانی میان قضات وجود ندارد. اما در مورد صدمه ها و جراحت های وارد ه بر افراد قضات از رویه واحدی پیروی نمی کنند.

برخی از قضات با تاکید بر مستندات فقهی و روایی بر این باورند که پرداخت دیه از بیت المال منحصر به قتل است و در جنایت بر عضو چنین مجوزی داده نشده است. در مقابل بعضی دیگر جبران دولتی خسارت بزه دیدگان در جنایات مادون نفس را نیز امکان پذیر می دانند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بهره گیری از پیشینه فقهی، در مواردی شاهد نمونه هایی از  جبران دولتی خسارت هستیم. از جمله در مواد 156، 333،  334، 428، 435، 470، 471،  473 و 487 قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه را برعهده دولت و بیت المال دانسته است. ظرفیتهای نهفته در قانون اساسی و نیز حمایت دولت و برخی نهادهای عمومی غیردولتی و جامعه مدنی از بزهکار معسر زندانی را بررسی نمودیم. در نظام حقوقی انگلستان نیز طرح مصوب2001 حاکم است که اصول حاکم بر آن و شرایط استحقاق و درخواست خسارت را نیز بررسی نمودیم. در نظام حقوقی ایران، برخلاف انگلستان مقررات مدون و شفافی در مورد جبران دولتی خسارت وجود ندارد. تنها واحد دیه وزارت دادگستری است که کارایی کافی ندارد.

واژگان کلیدی: بزه، بزه دیده، جبران خسارت، جبران دولتی خسارت، نهادهای عمومیپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت ماشین خان کشی 18 اسلاید (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:35
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات18
حجم فایل3.186 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

uآشنایی با خان کشی uاصول فرایند خان کشی uماشین خان کشی

 

اصول فرایند خان کشی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی (جزوه)

شنبه 5 اسفند 1396
1:35
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات24
حجم فایل657 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

رهبری وضعی

 

مفهوم رهبری وضعی ، نخستین بار به وسیله پال هرسی و کنت بلانچار در اواخر دهه 1960 در مرکز مطالعات رهبری مطرح گردید.

رهبری وضعی مبتنی بر تعامل سه عنصر اصلی است:

1-میزان راهنمایی و هدایت رهبر

2-میزان حمایت های اجتماعی – عاطفی رهبر از افراد

3- میزان آمادگی فرد (پیرو) برای اجرای یک وظیفه خاص

 

• • •در مدل رهبری وضعی ، اسلوب رهبری را می توان براساس دو نوع رفتار دسته بندی کرد:

1)رفتار وظیفه ای

یعنی میزان درگیری و فعالیت رهبر در تبیین و تشریح وظایف و مسوولیت های یک فرد یا یک گروه . این رفتارها مشتمل اند بر تعیین کاری که باید انجام شود، چگونگی انجام آن کار ، تعیین زمان انجام کار، تعیین محل انجام کار و تعیین کس کسانی که باید آن کار را انجام دهند.

)رفتار ارتباطی2

•یعنی میزان درگیری رهبر در ارتباطات دو یا چند جانبه . این رفتارها مشتمل بر : گوش دادن ، تسهیل و پشتیبانی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت کودکان خیابانی (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:35
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات24
حجم فایل217 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کودکان خیابانی
کودکان خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می شود. برابر برآورد سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰  میلیون کودک  در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آنها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله : گدایی ، فروشندکی ( سیگار ـ میوه ، گل و روزنامه و .....) بزه کاری و تن فروشی مشغول هستند. بخشی از آنها با خانواده هایشان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه 

 

بخش دیگر یا از خانه فرار کرده اند و یا اینکه توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این کودکان در پارکها ، خرابه ها و یا زیر پلها می خوابند. تعداد زیادی از آنها به مواد مخدر معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آنها آسیب های مغزی ماندگار وارد می کند.

توضیح دقیق اینکه چه کسی کودک خیابانی است کار ساده ای نیست. بسیاری از آنها دارای خانواده و مسکن هستند. آنها را نیز باید به عنوان کودک خیابانی در نظر گرفت چرا که خیابان را به عنوان محل کار خود برگزیده اند. زمانی که در باره کودک خیابانی گفتگو می کنیم منظور کودکانی است که در خیابان کار می کنند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:34
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات10
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                كنه زنگار انجیر

ž žنسبتا مهم در اكثر نقاط جهان ž žاز وجود این آفت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

ž žح ماده دارای موی حسی بلند در حد فاصل سرسینه وشكم در روی خط وسطی پشت ž ž ž ž ž žز: داخل جوانه های انتهایی

 

ž žایجاد یك حلقه چوب پنبه ای نزدیك چشم میوه كه گاهی به صورت نوارهای نصف النهاری توسعه می یابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت کنترل موجودی (پاورپوینت)

شنبه 5 اسفند 1396
1:34
مارال
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات20
حجم فایل152 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ü اهمیت موجودی ها

 

موجودی ها از جمله دارائی هایی هستند که نیازمند توجه دقیق

مدیریت واحد های تجاری ـ تولیدی می باشند.

دو ویژگی مهم موجودی ها :

 

1- مقدار زیادی ازمنابع واحد تجاری ـ تولیدی در موجودی ها نهفته است. مطالعه و بررسی روی تراز نامه شرکت ها نشان می دهد که حدود 15- 35 درصد از سرمایه شرکت ها را موجودی ها تشکیل می دهند.  همچنین نشان می دهـد که حدود  17- 24 درصد از ارزش موجودی ها به عـنوان هزینه نگه داری متحمل می شـود و نسبت های موجودی به  فروش در حدود 12- 20 درصد و نسبت موجودی به کل دارایی 16- 30 درصد است.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir